Thiết kế tuyến tường chắn trọng lực tại vai đường

29 145 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2018, 13:44

ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ MỤC LỤC Lời cảm ơn .2 CHƯƠNG I SỐ LIỆU TÍNH TỐN CHƯƠNG II TÍNH TỐN VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÍNH TỐN Tính tốn tĩnh tải 1.1 Tải trọng bê tông giằng đỉnh .5 1.2 Tính tốn tải trọng tường đá hộc 1.3 Tính tốn tải trọng đất đắp trước tường Tính tốn áp lực đất .7 2.1 Áp lực đất chủ động 2.2 Tính tốn áp lực hoạt tải chất thêm .9 Tổ hợp tải trọng tính tốn 10 3.1 Tính tốn giá trị đại số cánh tay đòn lực tác dụng 10 3.2 Tổ hợp tải theo trạng thái giới hạn sử dụng, trạng thái giới hạn cường độ .11 CHƯƠNG III KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN CHỐNG LẬT, TRƯỢT, SỨC KHÁNG, ĐỠ ĐẤT NỀN 15 1.Ổn định chống lật 15 Ổn định chống trượt 16 Tính tốn sức kháng đỡ đất đáy móng .19 CHƯƠNG IV TÍNH TỐN KHỐI LƯỢNG 32 GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ Lời cảm ơn Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành trình làm đồ án Cơng trình thị đến thầy ThS Lê Văn Chè thầy cô môn trực tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành tốt đồ án Chúng em thấy rõ nhiệm vụ, vai trò mơn học q trình thực đồ án Đồng thời chúng em nắm nhiệm vụ thao tác người người kĩ sư thị Trong q trình hồn thiện đồ án chưa có điều kiện thực tế nên sơ sài thiếu xót, em mong bảo, truyền đạt, hướng dẫn thầy để chúng em có kiến thức vững vàng cho trình làm việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 01 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thanh Huyền GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ CHƯƠNG I SỐ LIỆU TÍNH TỐN Nhiệm vụ đồ án - Thiết kế tường chắn trọng lực kiểm toán đoạn tường 1m - Loại tường sử dụng: Tường chắn trọng lực với thời hạn sử dụng lâu dài - Dạng kết cấu tường xây đá hộc a) Số liệu tính tốn CÁC THƠNG SỐ ĐỒ ÁN STT 25 Họ tên NGUYỄN THANH HUYỀN Vị trí 25 Đoạn đường A53-A54 THƠNG SỐ VẬT LIỆU STT THÔNG SỐ BÊ TÔNG GIẰNG ĐỈNH TƯỜNG XÂY ĐÁ HỘC LAN CAN KÝ HIỆU ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ Kg/m3 2500 Kg/m3 2725 Kg/m 27  Kg/m3 1860 c (Su) Kpa 72 GÓC MA SÁT TRONG  độ 33 GĨC MA SÁT NGỒI  độ 18 CHIỀU SÂU MỰC NƯỚC NGẦM Dw m 2.7 DUNG TRỌNG ĐẤT CƯỜNG ĐỘ KHÁNG CẮT * Ghi chú: Tính tốn với đất cát Phương án thiết kế * Tính tốn thơng số đầu vào: Phân đoạn tường – từ cọc đến cọc 20 - Chiều cao tường: H = (m) - Chiều cao móng tường: h = (0,12 - 0,17)H Chọn h1 = 1.5 (m), h2 = 1.09 (m) - Bề rộng chân tường: b’ = b0 + (H-h1) x tg  = 0,5 + (6-1.5) × tg150 = 1.71 (m) GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ - Bề rộng móng tường: b = b’ + 2t = 1.71 + × 1.5 = 4.71 (m) Phân đoạn tường – từ cọc 20 đến cọc 23 - Chiều cao tường: H = 5.5 (m) - Chiều cao móng tường: h = (0,12 - 0,17)H Chọn h1 = 0.9 (m), h2 = 0.59 (m) - Bề rộng chân tường: b’ = b + (H-h1) x tg  = 0,5 + (5.5-0.9) × tg150 = 1.73 (m) - Bề rộng móng tường: b = b’ + 2t = 1.73 + × 0.9 = 3.53 (m) Phân đoạn tường – từ cọc 23 đến cọc 26 - Chiều cao tường: H = (m) - Chiều cao móng tường: h = (0,12 - 0,17)H Chọn h = 0.65 (m), h2 = 0.41 (m) - Bề rộng chân tường: b’ = b + (H-h1) x tg  = 0,5 + (4-0.65) × tg150 = 1.4 (m) - Bề rộng móng tường: b = b’ + 2t = 1.4 + 2× 0.65 = 2.7 (m) STT Thơng số Bảng Kích thước tường chắn Kí Đơn hiệu vị Giá trị Chiều cao tường H m 6.00 5.50 4.00 Bề rộng đỉnh tường b0 m 0.50 0.50 0.50 Góc nghiêng lưng tường α độ 15.0 15.0 15.0 Bề rộng chân tường b’ m 1.71 1.73 1.40 Bề rộng đáy móng b m 4.71 3.53 2.70 Bề rộng mũi, gót móng t1,t2 m 1.50 0.90 0.65 Chiều cao móng trước h1 m 1.50 0.90 0.65 Chiều cao móng sau h2 m 1.09 0.59 0.41 10 Chiều dài kiểm toán L m 10 10 10 GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH ĐƠ THỊ CHƯƠNG II TÍNH TỐN VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÍNH TỐN CHƯƠNG III - Tính tốn tĩnh tải G1 G6 G3 G7 G2 G4 G5 Hình Phân chia tải trọng tường chắn 1.1 - Tải trọng bê tông giằng đỉnh Với bê tông giằng đỉnh kí hiệu G1 G1 b0 hg l  g 0,5 x 0,2 x 10 x 2500 x 9,81 = 1,47 (KN) Điểm đặt lực trọng tâm hình vng GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Chiều dài tính l = 10m Chia tường chắn, khối đất đắp trước tường thành khối hình tam giác, hình chữ nhật để lấy tải trọng tính toán Chia tường chắn thành tải trọng sau: G2, G3, G4, G5 Khối đất đắp trước tường thành tải trọng G6 G7 quy định hình vẽ bên 1.2 Tính tốn tải trọng tường đá hộc Tường xây đá hộc có ’= 2725 (Kg/m3) Điểm đặt lực trọng tâm hình chữ nhật G3 G 0,5 (b' b0 ) ( H  h1 ) l  'g 0,5 x (1,71-0,5) x (6-1,5) x 10 x 2725 x 9,81= 725.24 (KN) Điểm đặt lực trọng tâm tam giác G2 G3 b0 ( H  h1 ) l 'g  0,5 x (6-1.5) x 10 x 2725 x 9,81= 601.48 (KN) Điểm đặt lực trọng tâm hình chữ nhật G4 G b h2 l 'g 4,71 x 1,09 x 10 x 2725 x 9,81= 1369.03 (KN) Điểm đặt lực trọng tâm tam giác G5 G5 0,5 b (h1  h2 ) l  'g 0.001 0,5 x 4,71 x (1,5-1,09) x 10 x 2725 x 9,81 = 258.95 (KN) 1.3 Tính toán tải trọng đất đắp trước tường w = 1611.84 (Kg/m3)  0.01W c n= (1- )x100 =>  s = 2417.64 (Kg/m3) s c = u = s n = 945.09 (Kg/m3)  e0  bh =  u +  n = 1945.09 (Kg/m3) Dung trọng đất đắp bão hòa  = 1945 (Kg/m3) G6 0,5 t ( H  h1 ) l  g 0,5 x 1,5 x (6-1,5) x 10 x 1945 x 9,81 = 517.67 (KN) GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ G7 t ( H  h1 ) l  g 0.001 1,5 x (6-1,5) x 10 x 1945 x 9,81 = 1287.99 (KN) Tính tốn áp lực đất CHƯƠNG II 1.1 Áp lực đất chủ động: CHƯƠNG I - Tính tốn áp lực đất bản: Xác định áp lực đất chủ động theo công thức: Ea 0,5  p H H  cos  (KN) cos  Trong đó:  PH – Áp lực đất bản, p H  K a �H � �g �109 (Mpa)  H – chiều cao tường tính từ mặt đất đắp đến đáy móng (mm)  γ - tỷ trọng đất đắp (kg/m3)  g - số trọng lực (m/s2)  α, δ – góc nghiêng lưng tường, góc ma sát đất đắp với vật liệu lưng tường (độ)  Ka – hệ số áp lực đất chủ động Góc nghiêng áp lực đất bản:  = α + δ = 15+18 = 33 (độ) Trị số hệ số áp lực đất chủ động: sin (   ) Ka =  sin ( ) sin(   ) 2  sin(   ) sin(   )   sin(33  18) sin(33  33)   = 1   =    = 1,00 sin(    ) sin(    ) sin( 75  18 ) sin( 75  33 )     Trong đó: �: Góc ma sát trong,  = 330 GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ - δ : Góc ma sát đất đắp với tường, δ = 180 β : Góc nghiêng lớp đất đắp với phương nằm ngang, β = 330 θ : Góc nghiêng lưng tường so với phương nằm ngang, θ = 900 – α =750 - => sin (75  33) Ka  = 1,16  sin (75) sin(75  18) - Áp lực đất bản: Với Pa1 áp lực lên chân tường, Pa2 áp lực lên đáy móng Pa1  K a  g ( H  h1 ) 10  1,16 x 1945 x 9,81 x 4500 x 10-9 = 0,097 MPa Pa  K a  g H 10  1,16x 1945 x 9,81 x 6000 x 10-9 = 0,132 MPa - Áp lực đất chủ động tác dụng lên phân đoạn 10 m tường chắn cos18 E a 0,5  p H H  = 0,5 x 0,012 x 103 x 2,9 x 0,984 x 10 cos15 = 171.22 (KN) Vị trí áp lực chủ động: tác dụng điểm độ cao 0,4H, H tổng chiều cao tường tính từ đỉnh tường đến đáy móng Tính tốn áp lực đất chủ động gây tường chắn, dịch chuyển biểu đồ phân bố áp lực đất phía tường chắn ta có hai thành phần lực tác dụng lên thân móng tường chắn E1, E2 Ta có: - Áp lực đất chủ động E1 lên thân tường tính cho phân đoạn tường 1m: E a 0,5  p a1 ( H  h1 )  cos18 l = 0,5 x 0,097 x 103 x 4,5 x cos15 0,984 x 10 = 2154.68 (KN) Trị số áp lực đất theo phương đứng: EaV  Ea1 sin(   )  2154.68 x sin(300) = 1173.52 (KN) Trị số áp lực đất theo phương ngang: EaH  Ea1 cos(   )  2154.68 x cos(300) = 1807.07 (KN) Vị trí đặt lực điểm cao độ 0,4(H-h1) phía phần chân tường GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ - Áp lực đất chủ động E2 lên móng tính cho phân đoạn tường 1m: cos18 E a 0,5  p a h1  l = 0,5 x 0,097 x 103 x 1,5 x 0,984 x 10 = cos 1637.73 (KN) Trị số áp lực đất theo phương ngang: H Ea2 = Ea cos(δ+α)= 1637.73 x cos(18 ) = 506.09 (KN) Trị số áp lực đất theo phương đứng: V Ea2 = Ea sin(δ+α) = 1637.73 x sin(18 ) = 1157.58 (KN) Vị trí đặt lực điểm cao độ 0,5h1 phía tính từ đáy móng lên G1 G6 G3 G7 G2 G4 G5 Hình Sơ đồ áp lực đất chủ động 1.2 Tính tốn áp lực hoạt tải chất thêm Trường hợp vị trí hoạt tải nằm khoảng chiều cao tường phía sau lưng tường giá trị áp lực đất hoạt tải gây xác định theo công thức: GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 10 ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH ĐƠ THỊ Bảng Tổng hợp tải trọng cho phân đoạn 1m tường chắn STT Loại tải trọng Kí hiệu Trọng lượng lan can Trọng lượng thân tường Trọng lượng khối đất đắp Áp lực đất Tổng Giá trị (KN) Cánh tay đòn (m) Momen (KN.m) Phương ngang (H) Phương đứng (V) Phương ngang (X) Phương đứng (Y) G 0.00 0.00 0.00 G1 24.53 1.75 42.92 G2 725.24 2.40 1741.98 G3 601.48 1.75 1052.58 G4 1369.03 2.35 3221.18 G5 258.95 3.14 812.38 G6 517.67 2.80 1451.48 G7 1287.99 3.96 5095.00 Ea1 2154.68 Eav1 1173.52 2.72 Eah1 1807.07 Ea2 1637.73 Eav2 506.09 Eah2 1557.58 3364.64 6464.51 GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 15 3196.05 3.49 4.71 -6303.59 2381.53 0.34 -526.93 12164.58 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Bảng Tổ hợp tải trọng theo trạng thái giới hạn Trạng thái giới hạn Sử dụng Giá trị gốc (KN) Tải trọng Giá trị có hệ số TT (KN) Hệ số tải trọng Phương ngang (H) Phương đứng (V) G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Ea1 Ea2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1807.07 1557.58 24.53 725.24 601.48 1369.03 258.95 517.67 1287.99 1173.52 506.09 1 1 1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Ea1 Ea2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1807.07 1557.58 24.53 725.24 601.48 1369.03 258.95 517.67 1287.99 1173.52 506.09 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Ea1 Ea2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1807.07 1557.58 24.53 725.24 601.48 1369.03 258.95 517.67 1287.99 1173.52 506.09 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 DC D W LL Eh 1 Ev 1 Tổng Cường độ max 1.5 1.5 1.35 1.35 Tổng Cường độ 0.9 0.9 Tổng GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 16 1 Phương ngang (H) Phương đứng (V) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1807.07 1557.58 3364.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2710.60 2336.36 5046.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1626.36 1401.82 3028.18 24.53 725.24 601.48 1369.03 258.95 517.67 1287.99 1173.52 506.09 6464.51 30.66 906.55 751.84 1711.29 323.69 647.09 1609.99 1584.26 683.22 8248.59 22.07 652.72 541.33 1232.13 233.06 465.91 1159.19 1173.52 506.09 5986.02 Cánh táy đòn (m) X Y 1.75 2.40 1.75 2.35 3.14 2.80 3.96 2.72 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 0.34 1.75 2.40 1.75 2.35 3.14 2.80 3.96 2.72 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 0.34 1.75 2.40 1.75 2.35 3.14 2.80 3.96 2.72 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 0.34 Momen (KN.m) 42.92 1741.98 1052.58 3221.18 812.38 1451.48 5095.00 -3107.54 1854.60 12164.58 53.65 2177.47 1315.73 4026.48 1015.47 1814.35 6368.75 -5140.72 2424.68 14055.85 38.63 1567.78 947.32 2899.06 731.14 1306.33 4585.50 -2477.19 1907.30 11505.88 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ CHƯƠNG IV KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN CHỐNG LẬT, TRƯỢT, SỨC KHÁNG, ĐỠ ĐẤT NỀN Ổn định chống lật Điều kiện ổn định chống lật: Đối với tường xây đất: e ≤ b/4 Trong đó: e độ lệch tâm tổng tải trọng móng b bề rộng đáy móng 1.1 Xét TTGH sử dụng: Xác định độ lệch tâm e: b b M ' 4,71 12164.58 e   x0     0.47(m) 2 P 6464.51 Trong đó:M’ tổng momen lấy vị trí mép ngồi đáy móng P tổng áp lực thẳng đứng lên đáy móng → e = 0,47 (m) ≤ b/4 = 4,71/4 = 1.18 (m) => đảm bảo điều kiện chống lật trạng thái giới hạn sử dụng (tại vị trí đặt lực nằm mũi móng) 1.2 Xét TTGH cường độ max: Xác định độ lệch tâm e: GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 17 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ b b M ' 4,71 14055 e   x0     0.65(m) 2 P 8248.59 → e = 0,65 (m) ≤ b/4 = 4,71/4 = 1.18 (m) => đảm bảo điều kiện chống lật TTGH cường độ max (tại vị trí đặt lực nằm mũi móng) 1.3 Xét TTGH cường độ min: Xác định độ lệch tâm e: b b M ' 4,71 11505 ,88 e   x0     0,43(m) 2 P 5986,03 → e = 0,43 (m) ≤ b/4 = 4,71/4 = 1.18 (m) => đảm bảo điều kiện chống lật TTGH cường độ (tại vị trí đặt lực nằm mũi móng) => tường chắn đảm bảo điều kiện chống lật trạng thái giới hạn (tại vị trí đặt lực nằm mũi móng) Ổn định chống trượt Điều kiện đảm bảo chống trượt: ΣH ≤ QR Với: ΣH tổng thành phần lực gây trượt theo phương ngang QR sức kháng trượt tính tốn QR  T �QT  ep �Qep GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 18 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ đó: φT: hệ số sức kháng cho sức kháng trượt đất móng QT: sức kháng trượt danh định đất móng (N) ep : hệ số sức kháng cho sức kháng bị động Qep: kháng bị động danh định đất có suốt tuổi thọ thiết kế kết cấu (N) Điều kiện đảm bảo chống trượt QR = T x QT ≥ �H (do bỏ qua áp lực đất bị động nên ep �Qep = 0) Trong đó: t - hệ số sức kháng; bảng hệ số sức kháng theo trạng thái giới hạn cường độ cho móng nơng Theo Tiêu chuẩn Thiết kế Cầu 22TCN 272-05 (Bảng 10.5.5-1) PHƯƠNG PHÁP/ĐẤT/ĐIỀU KIỆN Khả chịu tải áp lực bị động (để tính tốn sức chịu tải móng) Hệ số sức kháng Cát Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu SPT Phương pháp bán thực nghiệm dùng phương pháp CPT - 0.45 0.55 Phương pháp hợp lý Dùng φf ước tính từ số liệu SPT 0.35 Dùng φf ước tính từ số liệu CPT 0.45 Sét - Phương pháp bán thực nghiệm dùng số liệu CPT Phương pháp hợp lý Dùng sức kháng cắt đo phóng thí nghiệm Dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm cắt cánh trường GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 19 0.50 0.60 0.60 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Dùng sức kháng cắt ước tính từ số liệu 0.50 Phương pháp bán thực nghiệm, Carter Kulhawy (1988) 0.60 CPT Đá Thí nghiệm bàn tải trọng 0.55 Bê tông đúc sẵn đặt cát Dùng φf ước tính từ số liệu SPT Dùng φf ước tính từ số liệu CPT Bê tơng đổ chỗ cát Dùng φf ước tính từ số liệu SPT Dùng φf ước tính từ số liệu CPT Trượt đất sét khống chế cường độ đất sét lực cắt đất sét nhỏ 0.5 lần ứng suất pháp, khống chế ứng suất pháp cường độ kháng cắt đất sét lớn 0.5 lần ứng suất pháp 0.90 0.90 0.80 0.80 Đất sét (Khi sức kháng cắt nhỏ 0.5 lần áp lực pháp tuyến) Trượt φT φep Dùng sức kháng cắt đo phòng thí nghiệm 0.85 Dùng sức kháng cắt đo thí nghiệm trường 0.85 Dùng sức kháng cắt ước tính từ số 0.80 liệu CPT Đất sét (Khi sức kháng cắt lớn 0.5 lần áp lực pháp tuyến) 0.85 Đất đất Áp lực đất bị động thành phần sức kháng trượt GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 20 1.00 0.50 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Đánh giá ổn định tổng thể sức kháng dạng phá hoại sâu móng nơng đặt gần sườn dốc tính chất đất đá mực nước ngầm dựa thí nghiệm phòng trường Ổn định chung 0.90 → Ta có: t =0,80 → Điều kiện đảm bảo chống trượt: QR = 0,80 x QT ≥ �H 2.1 Xét TTGH sử dụng: T Xác định Q Đối với cát ta có: Với: tan δ = tan (đối với bê tông đổ cát)  f 33 : Góc nội ma sát (độ) mà QT =  V x tan  =  V x tan  = 6464,51 x tan(330) = 4198,10 (KN)  H = 3364,64 (KN) → QR = 0,80 x 3364,64 = 3358.48 (KN) ≥ 3364,64 (KN) Vậy thỏa mãn điều kiện ổn định trượt phẳng trạng thái giới hạn sử dụng 2.2 Xét TTGH cường độ Max T Xác định Q Đối với cát ta có: Với: tan δ = tan (đối với bê tông đổ cát) GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 21 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ  f 33 : Góc nội ma sát (độ) mà QT =  V x tan  =  V x tan  = 8248.59x tan(330) = 5356.70 (KN)  H = 5046.97 (KN) → QR = 0,80 x 99,21 = 4285.36 (KN) ≥ 5046.97 (KN) Vậy thỏa mãn điều kiện ổn định trượt phẳng TTGH cường độ max 2.3 Xét TTGH cường độ Min T Xác định Q Đối với cát ta có: Với: tan δ = tan (đối với bê tông đổ cát)  f 33 : Góc nội ma sát (độ) mà QT =  V x tan  =  V x tan  = 5986.02x tan(330) = 3887.36 (KN)  H = 3028.18 (KN) → QR = 0,80 x 71,78 = 4285.36 (KN) ≥ 3028.18 (KN) Vậy thỏa mãn điều kiện ổn định trượt phẳng TTGH cường độ => Tường chắn đảm bảo điều kiện chống trượt TTGH Tính tốn sức kháng đỡ đất đáy móng Sức kháng đỡ đất xác định công thức: Qr =  x Qult Trong đó:  hệ số sức kháng =0,45 Qult sức kháng đỡ danh định Qult xác định: GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 22 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Qult = 0.5 x g x  x B x x x +gxγx x x x (MPa) Trong đó: - chiều sâu đế móng (mm)  - dung trọng đất cát sỏi cuội (kg/m3) – sử dụng dung trọng đất bão hòa B – bề rộng đế móng (mm) , – hệ số hiệu chỉnh không thứ nguyên xét đến ảnh hưởng nước ngầm – chiều sâu đến mực nước tính từ mặt đất (mm) , - hệ số sức kháng đỡ điều chỉnh (DIM) Bảng 10.6.3.1.2c-1: Các hệ số , cho chiều sâu nước ngầm khác 0.0 >1.5B + , = 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 hệ số sức kháng đỡ điều chỉnh x sγ x cγ x iγ = Nq x sq x cq x iq x dq Trong đó: GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 23 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ – hệ số khả chịu tải – hệ số chịu tải với đất tương đối xác định theo bảng tra , – hệ số hình dạng lấy theo bảng tra , – hệ số ép lún đất lấy theo bảng tra , – hệ số xét đến độ nghiêng tải trọng xác định theo bảng tra – hệ số độ sâu xác định theo bảng tra Xác định Cw1, Cw2: Dw = 2700 (mm) Df = h’ = 1000 (mm) Vì e < b/6 nên B = B’ = 4700 (mm) => 1.5B + Df = 1.5B’ + Df = 8059 (mm) Tra Bảng 10.6.3.1.2c-1 (Tiêu chuẩn 22TCN 272-05): Do Df < Dw < (1.5B + Df) => Cw1 = 0,75, Cw2 = Xác định , Với góc nội ma sát  f 33 tra Bảng 10.6.3.1.2c-2 (Tiêu chuẩn 22TCN 272-05) GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 24 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ ta = 35.5, = 26 Với góc nội ma sát  f 33 , L/B = 10/4.71 = 2.12 ta tra Bảng 10.6.3.1.2c-3 (Tiêu chuẩn 22TCN 272-05): => = 1,34 Tra Bảng 10.6.3.1.2c-4 (Tiêu chuẩn 22TCN 272-05): GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 25 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ B/L  4.71 0.47 => 10 =0.6 Ứng suất thẳng đứng ban đầu hữu hiệu độ sâu chơn móng: q  g  z 9,81 1945 1 19081.4 (N/m2) = 0,019 (MPa) Trong z0: Chiều sâu tính đến đáy móng so với mặt đất tự nhiên => Móng băng đất khơng dính: Tra Bảng 10.6.3.1.2c-6 (Tiêu chuẩn 22TCN 272-05): Với q = 0,018 (Mpa) => = = 0,825 GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 26 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ H 3364.64  0.52 (tính chưa nhân hệ số); tải trọng nghiêng V 6464.51 theo chiều bề rộng móng, móng băng: Ta có:  Tra Bảng 10.6.3.1.2c-7 (Tiêu chuẩn 22TCN 272-05): Nội suy: i 0.108 ; Góc ma sát φf = 330; i q 0.224 Df B = 1000 0.21 4710 => Tra Bảng 10.6.3.1.2c-9 (Tiêu chuẩn 22TCN 272-05): Ta dq = 1.20 GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 27 ĐỒ ÁN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ Từ ta tính được: = x sγ x cγ x iγ = 35.5 x x 0.825x 0.108= 18.93 = x x x x = 26 x 1.34 x 0,825 x 0.224x 1.2 = 7.72 Ta có: qult = 0.5 x g x  x B x x x 10-9 + g x γ x x x x 10-9 = (0.5 x 9.81 x 1945 x 4710 x 0,75 x 18.93 x 10 -9) + (9.81 x 1945 x x 1000 x 7.72 x 10-9) = 0.785 (MPa) = 785 (KN/m2) Ta có: 3.1 q max  = =0,45 x 785 = 353 (KN/m2) Trạng thái giới hạn sử dụng: P V 6464.51   137.37 (KN/m2) Fhh B L 4,71 10 GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 28 ĐỒ ÁN CÔNG TRÌNH ĐƠ THỊ 2 Thấy qR = 353 (KN/m ) > qmax = 175.29 (KN/m ) Kết luận: Nền đất thỏa mãn điều kiện kháng đỡ với TTGH sử dụng 3.2 q max  Trạng thái giới hạn cường độ max: P V 8248.59   175.29 (KN/m2) Fhh B L 4.71 10 2 Thấy qR = 353 (KN/m ) > qmax = 175.29 (KN/m ) Kết luận: Nền đất thỏa mãn điều kiện kháng đỡ với TTGH cường độ max 3.3 q max  Trạng thái giới hạn cường độ min: P V 5986.02   127.21 (KN/m2) Fhh B L 4,71 10 2 Thấy qR = 353 (KN/m ) > qmax = 127,21 (KN/m ) Kết luận: Nền đất thỏa mãn điều kiện kháng đỡ với TTGH cường độ => Nền đất thỏa mãn điều kiện kháng đỡ Kết luận: Tường chắn thiết kế đảm bảo:  Ổn định chống lật  Ổn định chống trượt  Đạt yêu cầu sức kháng đỡ GVHD: ThS Lê Văn Chè SVTH: Nguyễn Thanh Huyền – 14D1 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế tuyến tường chắn trọng lực tại vai đường, Thiết kế tuyến tường chắn trọng lực tại vai đường, CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN., Tính toán áp lực đất., Tổ hợp tải trọng tính toán., => tường chắn đảm bảo điều kiện chống lật ở cả 3 trạng thái giới hạn (tại vị trí đặt lực nằm ở mũi móng)., Ổn định chống trượt, Tính toán sức kháng đỡ của đất nền dưới đáy móng.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay