PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD

22 550 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2018, 12:50

MỤC LỤC LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết toàn nội dung đề tài kết nghiên cứu Các kết quả, số liệu đề tài trung thực hồn tồn khách quan.Tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam kết LỜI CẢM ƠN Trong thời gian từ ngày 12/06/2016 đến ngày 01/07/2016, tổ chức nghiên cứu làm đề tài nghiên cứu khoa học: “Phân tích phong cách lãnh đạo củaHenry Ford” Trong trình thu thập nghiên cứu thu thập thông tin, nhận hợp tác, giúp đỡ giảng viên sinh viên trường Qua đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Thụy Ánh Ly tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để thực đề tài Mặc dù cố gắng hoàn thành đề tài với tất cố gắng, nỗ lực thân, song hạn chế nhiều mặt nên nội dung đề tài khơng tránh khỏi sai sót, khuyết điểm Tôi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy bạn để đề tài hồn thiện Tơi xin trân thành cảm ơn! Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2016 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lãnh đạo khả tác động, thúc đẩy, hướng dẫn đạo người khác để đạt mục tiêu đề Lãnh đạo không hoạt động đơn lẻ, mà hàng loạt hoạt động nối tiếp Những nhà lãnh đạo thành công phối hợp với cấp đồng nghiệp để tạp tầm nhìn chiến lược phương tiện để thực mục tiêu tổ chức Bước vào kỷ XXI, giới mang theo nhiều biến đổi to lớn mang tính tồn cầu Chỉ hai thập kỷ cuối kỷ XX, loài người chứng kiến phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, cách mạng kỹ thuật khoa học đại đặc biệt biến đổi quan niệm mối quan hệ người – người quan hệ xã hội, vai trò người đề cao hết Như vậy, bối cảnh phát triển tồn cầu, Việt Nam cần hội nhập đặt yêu cầu việc thay đổi kỹ thuật, công nghệ, đào tạo tư công tác lãnh đạo – quản lý Những nhà lãnh đạo – quản lý giỏi tương lai phải người có nhìn thực tế giá trị họ tổ chức mà họ quản lý Họ phải khai thác nhiều tài ngun người (tức lực, trí tuệ, lòng nhiệt tình ) xung quanh họ Để đạt người lãnh đạo – quản lý phải nắm tay thứ vũ khí quan trọng, phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo hợp lý phong cách mà người lãnh đạo vừa đáp ứng nhu cầu khác Là nhân vật bật kỷ 20, Henry Ford phối hợp hai nét tính cách thường thấy người thành công Một tầm nhìn độc đáo, có ảnh hưởng sâu rộng tiềm thay đổi giới qua xe bốn bánh chạy xăng Tiếp đến việc quan tâm tới chi tiết đến mức ám ảnh khiến người khác phải phát điên lên thể qua niềm đam mê chế tạo sản phẩm vươn tới hoàn hảo Henry Ford thay đổi thề giới lại biết đến 40 năm đầu đời ông Một thời gian đủ dài cho việc phát triển kỹ người máy móc để đặt móng xây dựng cơng ty tơ Ford khổng lồ.Chính đề tài mà tơi chọn “Phân tích phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford” Mục đích nghiên cứu Trên sở nắm bắt phân tích tổng hợp nguồn thông tin tài liệu phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford, đề tài tiểu luận nhằm: Thứ nhất: Nắm lí luận phong cách lãnh đạo Thứ hai: Phân tích thực trạng đánh giá phong cách lãnh đạo Henry Ford Cuối đưa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần phát huy thêm hiệu Henry Ford Đối tượng nghiên cứu Phân tích phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích, nghiên cứu tài liệu: Quan sát thực tế, đọc sách tìm nguồn Internet Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, cấu trúc khóa luận trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phong cách lãnh đạo Chương 2: Thực trạng phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH, NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 1.1 Khái niệm phong cách 1.1.1 Khái niệm a Phong cách gì? lãnh đạo Phong cách tính phổ quát, ổn định cách thức để thực hoạt động cá nhân hay nhóm người có tính chất hoạt động Mỗi cá nhân thực hoạt động theo phong cách định Mỗi tình khác nhau, người thường theo hướng ứng xử định mà thân người định hướng rõ ràng để thực mục tiêu dần trở thành lối sống cho riêng mình, tạo phong cách riêng b.Lãnh đạo gì? Lãnh đạo mối liên hệ ảnh hưởng người lãnh đạo người phục tùng có mong muốn thay đổi kết thực phản ánh mục đích mà họ chia sẻ Điều khác biệt lãnh đạo quản lý lãnh đạo tạo từ “cái không” “cái có” quản lý giữ có cho đừng thành không Lãnh đạo cần tầm nhìn, cần lòng tin, cần sáng tạo, cần can đảm, cần khả khởi lửa lòng người theo Quản lý cần quy tắc, phương thức vạch sẵn, trì sử dụng phương thức để trì phát triển tổ chức Khác biệt quản lý lãnh đạo thường khác biệt lãnh đạo chức vị.Các chức vị tổ chức chức vị quản lý Lãnh đạo có chức vị, giám đốc hội đồng quản trị, thơng thường khơng có chức vị, người chủ quán phở mở, tự phải làm đủ chuyện từ huy giao tiếp đến quét nhà Chức vị thông thường cho lãnh c đạo “người sáng lập.” Phong cách lãnh đạo : Phong cách lãnh đạo nhân tố quan trọng việc thành bại người lãnh đạo, quản lý Trong tập thể lao động, phản ứng người việc quản lý phản ứng phong cách người lãnh đạo Phương pháp, cách thức làm việc người lãnh đạo làm cho người tham gia hoạt động chung, họ xác định mục đích chung Phương pháp, cách thức làm việc làm cho người đồn kết, khuyến khích họ nâng cao bồi dưỡng chun mơn Từ góc độ lý luận thực tiễn tâm lý học, phong cách lãnh đạo bàn nhiều cơng trình khoa học thường khái niệm phong cách - lãnh đạo thường hiểu theo góc độ sau: Được coi nhân tố quan trọng người quản lý, lãnh đạo; gắn liền với - kiểu người lãnh đạo nghệ thuật lãnh đạo, quản lý người Phong cách lãnh đạo mặt khoa học tổ chức lãnh đạo, quản lý mà thể hiện, tài năng, chí hướng, nghệ thuật điều khiển, tác động - người khác người lãnh đạo Phong cách lãnh đạo cách thức làm việc nhà lãnh đạo Phong cách lãnh đạo hệ thống dấu hiệu đặc trưng hoạt động quản lý nhà lãnh đạo, quy định đặc điểm nhân cách họ Khi nghiên cứu lãnh đạo, nét đặc trưng riêng biệt có thẻ rút nét chung, điển hình phong cách lãnh đạo, phản ánh yếu tố chủ quan khách quan hoạt động Ở người lãnh đạo tìm thấy nét chung cho người lãnh đạo nét riêng biệt người Vì nghiên cứu cách nhà lãnh đạo phong cách lãnh đạo họ, tâm lý học xã hội tập trung làm sáng tỏ nét điển hình kiểu người lãnh đạo Như định nghĩa phong cách lãnh đạo sau: Phong cách lãnh đạo kiểu hoạt động đặc thù người lãnh đạo hình thành sở kết hợp chặt chẽ tác động qua lại biện chứng yếu tố tâm lý chủ quan người lãnh đạo yếu tố môi trường xã hội hệ thống quản lý 1.2 Phân loại phong cách lãnh đạo Các nhà tâm lý học dựa nét đặc trưng chung nhóm người lãnh đạo – phong cách lãnh đạo để chia kiểu người lãnh đạo sau: • Phong cách lãnh đạo độc đốn chun quyền • Phong cách lãnh đạo dân chủPhong cách lãnh đạo tự Mỗi phong cách lãnh đạo có điểm tích cực hạn chế định, song chúng khác số điểm như: cách truyền đạt mệnh lệnh; cách thiết lập mục tiêu; định; trình kiểm sốt ghi nhận kết 1.3 Phong cách lãnh đạo dân chủ 1.3.1 Khái niệm Phong cách lãnh đạo dân chủ phong cách mà theo nhà quản trị chủ yếu sử dụng uy tín cá nhân đưa tác động đến người quyền Nói cách khác, họ sử dụng quyền lực hay uy tín chức vụ để tác động đến người quyền 1.3.2 Các đặc điểm • Thường sử dụng hình thuc động viên khuyến khích • Khơng đòi hỏi cấp phục tùng tuyệt đốiạo dân chủ • Thường thu thập ý kiến người quyền, thu hút, lôi tập thể tổ chức khơng thức 1.3.3 Ưu, nhược điểm • Ưu điểm Những nhà lãnh đạo theo phong cách Dân chủ lắng nghe phản hồi từ nhân viên để điều chỉnh kịp thời công việc mối quan hệ công ty Phong cách lãnh đạo dân chủ dường đặt vị trí trung gian điều hồ độc đốn tính tự do, cá nhân ln khích lệ để đưa ý kiến, khích lệ tranh luận, có hội để nói lên điều suy nghĩ quan tâm – cá nhân bình thường tỏ rụt rè kiệm lời, điều khiến thành viên cảm thấy tơn trọng, cảm thấy có ích, cảm thấy phần nhóm, qua nhóm có nhiều hội lựa chọn • Nhược điểm: Phong cách lãnh đạo dân chủ có nhiều ưu điểm khơng khơng có nhược điểm, tốn nhiều thời gian để định, đơi khó đến thống ý kiến số vấn đề cụ thể khơng có người điều hành đủ chun mơn, hiểu biết đốn Khơng phải lúc lấy ý kiến thành viên tuỳ xem vấn đề nêu có thuộc phạm vi hiểu biết chun mơn họ hay khơng Trong nhiều trường hợp, thành viên nhóm khơng có đủ lực để thảo luận sâu vấn đề nêu ra, ví dụ vấn đề quản lí, vấn đề tạo dựng “thương hiệu nhóm”, vấn đề “đối ngoại”, lúc vậy, ln cần có trưởng nhóm đủ chun mơn khả định Phong cách lãnh đạo dân chủ nhà quản trị phát huy lực tập thể, trí tuệ tập thể, phát huy tính sáng tạo cấp dưới, định nhà quản trị cấp chấp nhận làm theo Tuy nhiên với phong cách lãnh đạo nhà quản trị dễ người theo chân cấp dưới, khó lựa chọn định cho mình, bỏ lỡ thời kinh doanh 1.4 Vài nét phong cách lãnh đạo dân chủ Công tác quản lý điều hành tất lĩnh vực đời sống Nó có nét chung đồng thời cung có đặc điểm riêng tuỳ thuộc vào người đứng đầu “Nhạc trưởng” tổ chức người nhạc trưởng người có trách nhiệm gánh vác lãnh đạo tổ chức chủ thể quản lý họ có cách làm cách nghĩ riêng để thể quyền hạn trách nhiệm tập thể Chính điều làm nên tơi - phong cách nhà quản lý Có nhà quản lý cho rằng: vấn đề công việc co cấp tự tìm đáp án thực hiện, người lãnh đạo chất xúc tác thúc đẩy cơng việc kiểm tra Có nhà lãnh đạo cho rằng, người lãnh đạo trước hết phải trưng cầu thu thập hỏi han ý kiến cấp sau đưa định cuối Trên thực tế việc thể phong cách lãnh đạo chủ yếu chi phối cá tính riêng nhà quản lý Tuy nhiên phong cách nhiều bị chi phối mơi trường bên ngồi Cụ thể có nhiều nước xã hội chủ nghĩa thực nguyên tắc dân chủ hoạt động quản lý Và môi trường nhà quản lý lãnh đạo tổ chức thực theo phong cách nhằm đạt hiệu cao công việc Ngày nay, hoạt động kinh doanh khơng đất cho tồn tại ông giám đốc biết ngồi chờ đợi khách hàng tới mua bán mà khơng cần tính đến nhu cầu, nguyện vọng họ.Và khơng ơng giám đốc biết ngồi lệnh chờ đợi cấp tuân thủ.Bối cảnh phát triển đất nước, kinh tế thị trường đặt yêu cầu doanh nghiệp muốn thành công kinh doanh Bên cạnh việc thay đổi kỹ thuật, công nghệ, đào tạo cần phải có tư cơng tác lãnh đạo - quản lý Điều có nghĩa người lãnh đạo - quản lý phải người hồn tồn khác với ơng chủ tư trước 10 điều khiển xí nghiệp roi vọt, định từ ghế phô tơi, hay vị giám đốc không dám nghĩ, dám làm thụ động làm theo quy định cứng nhắc chế cũ thời bao cấp Những nhà lãnh đạo - quản lý giỏi phải người có nhìn thực tế giá trị họ tổ chức mà họ quản lý.Họ phải có phong cách quản lý mới, hợp lý Phong cách lãnh đạo hợp lý phong cách mà người lãnh đạo vừa đáp ùng nhu cầu khác người lao động, vừa phát huy sức mạnh cá nhân tập thể người lao động hoạt động sản xuất, kinh doanh Có thể khẳng định rằng, phong cách lãnh đạo yếu tố quan trọng yếu tố làm nên thành công làm ăn doanh nghiệp Kiểu quản lý dân chủ đặc trưng việc người quản lý biết phân chia quyền lực quản lý mình, tranh thủ ý kiến cấp dưới, đưa họ tham gia vào việc khởi thảo định Kiểu quản lý tạo điều kiện thuận lợi người cấp phát huy sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch thực kế hoạch, đồng thời tạo bầu khơng khí tâm lý tích cực q trình quản lý Với phong cách lãnh đạo này, nhà lãnh đạo để một vài nhân viên tham gia vào trình định (xác định xem cần phải làm làm nào).Tuy nhiên, nhà lãnh đạo trì cho quyền định cuối cùng.Sử dụng phong cách lãnh đạo hồn tồn khơng có nghĩa nhà lãnh đạo cho thấy yếu mình, trái lại dấu hiệu sức mạnh khiến nhân viên phải tôn trọng bạn Phong cách lãnh đạo thường sử dụng bạn nắm phần thơng tin, nhân viên bạn có phần thơng tin lại.Cần ý rằng, nhà lãnh đạo không mong đợi việc họ biết tất thứ - lý bạn tuyển dụng nhân viên có trình độ kỹ năng.Sử dụng phong cách lãnh đạo lợi ích hai bên - cho phép 11 nhân viên cảm thấy phần tập thể giúp bạn đưa định đắn Tùy vào ngành nghề kinh doanh giai đoạn phát triển, điều kiện cụ thể công ty mà áp dụng phong cách quản trị dân chủ để đạt hiệu cao Phong cách dân chủ thường áp dụng ngành kinh doanh mang tính đốn khơng cao Các định quản trị phụ thuộc vào thời gian tính đốn xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng… Những ngành nghề có biến động mạnh, phụ thuộc nhiều vào đoán nhà quản trị chứng khoán, bất đống sản, tài ngân hàng, vàng… khơng nên áp dụng phong cách dân chủ => Là nhân vật bật kỷ 20, Henry Ford phối hợp nét tính cách thường thấy người thành cơng Một tầm nhìn độc đáo, có ảnh hưởng sâu rộng tiềm thay đổi giới qua xe bốn bánh chạy xăng Ông tạp chí Forbes xếp hạng người đứng đầu số 20 doanh nhân có ảnh hưởng thời đại với Nobel, Morgan… Hãy tìm hiểu bí mật tài lãnh đạo người Mỹ ảnh hưởng thời đại 12 Chương 2: THỰC TRẠNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD 2.1 Tiểu sử Henry Ford1 Henry Ford (30 tháng 7, 1863 – tháng 4, 1947) người sáng lập Công ty Ford Motor Ông người áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp sản xuất tơ Ơng khơng cách mạng ngành công nghiệp sản xuất Hoa Kỳ châu Âu mà có nhiều ảnh hưởng tới kinh tế xã hội kỷ 20 tới mức phối hợp sản xuất hàng loạt, tiền lương cao giá thành sản phẩm thấp cho người tiêu dùng gọi "Chủ nghĩa Ford." Ông trở thành hai hay ba người giàu giới; ông để lại toàn tài sản cho Quỹ Ford, thu xếp để gia đình ơng giữ quyền quản lý cơng ty Ford sinh trang trại thịnh vượng hạt Springwells (hiện thành phố Dearborn, Michigan) cha mẹ ông sở hữu, William Ford (1826-1905) Mary Litogot (c1839–1876), người nhập cư từ Quận Cork, Ireland Gia đình Ford có nguồn gốc từ tây nước Anh – họ buộc phải rời khỏi đất đai Somerset 'di cư' đến Ireland Những anh chị em ruột ông gồm: Margaret Ford (1867–1868); Jane Ford (c1868–1945); William Ford (1871–1917) Robert Ford (1873–1934) 2.2 Phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Xe biểu tượng sống văn minh Sự phát triển bùng nổ xe biểu tích cực thời đại cơng nghiệp đại Và nói đến lịch sử xe phải nói Henry Ford Tên tuổi ông gắn liền với đời phát triển ngành công nghiệp ô tô Henry Ford mệnh danh ông vua xe nước Mỹ Tập đoàn xe Ford ngày tập đoàn sản xuất xe lớn 13 giới với hàng triệu xe xuất xưởng năm doanh thu lên tới hàng trăm tỉ USD Trải qua nhiều biến cố thăng trầm kinh tế, tập đoàn xe Ford tập đồn cơng nghiệp quan trọng bậc nước Mỹ Và Henry Ford nhắc đến thiên tài kỹ thuật đồng thời nhà quản lý cơng nghiệp tài ba Henry Ford có đội ngũ nhân lành nghề, tinh thông cơng việc Nhưng có khó mà giữ họ lại khó mơi trường cạnh tranh tự Vào năm 20-30 kỷ 20, ngồi Ford có nhiều hãng xe thành lập Mỹ Vì việc cạnh tranh giành giữ nhà quản lý đội ngũ công nhân, nhân viên giỏi điều khơng dễ dàng Henry Ford ý thức rõ lợi nhuận mà có cơng nhân làm Chính mà ơng tỏ ý đến việc xây dựng chế độ đãi ngộ lương thưởng phù hợp cho công nhân Điểm đáng ý Henry Ford làm điều hoàn toàn xuất phát từ ý nghĩ thân chưa sức ép từ bên Điều khác hẳn với quan điểm kinh doanh thu lợi nhuận tối đa chủ tư Kết tuyệt vời Henry Ford khơng kết sáng kiến vĩ đại mà tổng thể hành động ầm nhìn vĩ đại Ơng tơn sùng “chủ nghĩa tập thể” tập thể giúp Ford thành cơng Một kết phi thường đến từ sáng kiến vĩ đại hành động phi thường Nhưng hết, Ford luôn quý trọng người làm việc cho mình, đời ông chứng kiến bao đổi thay, thất bại hận thù.Với ông, người tài sản quý giá mà nhà lãnh đạo có Và ơng cần phải có định táo bạo - định nhà lãnh đạo - tất họ 14 15 2.2.1 Các triết lý lãnh đạo dân chủ Henry Ford 2.2.1.1 Mục tiêu cao khơng phải lợi nhuận Ơng tin “giàu có” doanh nhân nên đo “mức độ hài lòng người khơng phải số tiền ghi kê” Chính vậy, cơng ty sản xuất xe khác tập trung cho việc bán hàng kiếm tiền Ford lại trọng việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng qua sản phẩm tuyệt vời mà cơng ty tạo Ơng nói “Nếu anh coi trọng đồng tiền sản phẩm tiêu diệt sản phẩm anh phá hủy tảng dịch vụ.Nếu khơng có cách để tiến hành việc kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng tơi khơng kinh doanh.Đối với tôi, tảng kinh doanh chân để phục vụ cơng chúng” Chưa người chạy theo đồng tiền, Ford tin sống có ích đáp lại sau Trong thời kỳ đầu công nghiệp xe hơi, công ty sản xuất xe khác tập trung cho việc bán hàng kiếm tiền xây dựng mối quan hệ với khách hàng qua sản phẩm tuyệt vời mà công ty tạo Ford trọng vào việc tập trung, quan tâm vào chi tiết sản phẩm để tạo kết nối với khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ lâu dài với họ Ơng quan niệm cơng ty cỗ máy sản sinh tiền mà phải mang lại điều để làm cho sống người trở nên tốt hơn, làm điều lợi nhuận tự nhiên đến 2.2.1.2 Tơn trọng nhân viên Henry hiểu cách sâu sắc tính quan trọng việc quan tâm đến đời sống cơng nhân Ơng tự cho công ty Ford cần phải nơi tiêu biểu cho mức sống cơng nhân tồn quốc, chí phải mục tiêu mà quốc gia khác theo đuổi Ford trả lương công nhân USD ngày, cao gần gấp đôi so với công ty khác, đồng thời giảm làm từ xuống tiếng.Phương pháp tuyển dụng Ford khác thường lạ.Công ty cần biết tên, tuổi, tình trạng nhân xem họ có muốn làm việc 16 khơng Ngay người mù, điếc câm, người có tay hay chân, tất Ford tuyển dụng với mức lương người khỏe mạnh Ông coi trọng người lĩnh, dám xông vào để khắc phục vấn đề với đầu óc cởi mở Kiếm trung bình với giá USD ngày (so với giá thị trường lúc USD xem hấp dẫn) cơng nhân Ford phải lo lắng Henry Ford tin lương cao làm tăng ổn định lực lượng lao động giúp đỡ người tập trung làm việc gia đình họ hỗ trợ đầy đủ vật chất Phương pháp tuyển dụng Ford khác thường lạ.Cơng ty cần biết tên, tuổi, tình trạng nhân xem họ có muốn làm việc khơng Ngay người mù, điếc câm, người có tay hay chân, tất Ford tuyển dụng với mức lương người khỏe mạnh Không nói tiếng địa hay có tiền án phạm tội vấn đề Đặc biệt, công ty khơng tuyển “chun gia” họ thường biết khơng thể làm Ford thích “những người điên dám xông vào” để khắc phục vấn đề với đầu óc cởi mở 2.3 Ưu điểm phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Tạo môi trường làm việc thân thiện nhân viên lãnh đạo, lắng nghe phản hồi từ nhân viên để điều chỉnh kịp thời công việc mối quan hệ công ty Henry Ford dường đặt vị trí trung gian điều hồ độc đốn tính tự do, cá nhân ln khích lệ để đưa ý kiến, khích lệ tranh luận, có hội để nói lên điều suy nghĩ quan tâm – cá nhân bình thường tỏ rụt rè kiệm lời, điều khiến thành viên cảm thấy tơn trọng, cảm thấy có ích, cảm thấy phần nhóm, qua nhóm có nhiều hội lựa chọn 17 2.4 Nhược điểm phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Không phải lúc lấy ý kiến thành viên tuỳ xem vấn đề nêu có thuộc phạm vi hiểu biết chuyên môn họ hay không Trong nhiều trường hợp, thành viên nhóm khơng có đủ lực để thảo luận sâu vấn đề nêu Tóm lại, phong cách lãnh đạo dân chủ mình, Hery Ford đưa Henry Ford trở thành người tạp chí Forbes xếp hạng người đứng đầu số 20 doanh nhân có ảnh hưởng thời đại với Nobel, Morgan, Rokerfeller 18 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO PHONG CÁCH LÃO ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD 3.1 Giải pháp Henry Ford cho phong cách lãnh đạo dân chủ Tuy không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, lợi nhuận Henry Ford đạt cao, Ford trọng vào việc tập trung, quan tâm vào chi tiết sản phẩm để tạo kết nối với khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ lâu dài với họ Từ tin tưởng khách hàng, nên nguồn thu lâu dài Ford lâu dài Vấn đề tôn trọng nhân viên Ford nâng cao tốt, có mặt tiêu cực nhân viên lơ cơng việc Tuy nhiên Henry Ford có biện pháp là, người thợ có khả theo học khóa huấn luyện để bước lên địa vị cao Rõ ràng biện pháp khuyến khích nhân viên tốt 3.2 Giải pháp đưa để nâng cao hiệu phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Cần có biện pháp nghiêm khắc ràng buộc nhân viên hơn, cần đoán vấn đề cấp bách Cần kỹ lưỡng vấn đề tuyển người vào công ty, tránh tình trạng cào cơng việc Có biện pháp tăng thêm lợi nhuận Tóm lại, Henry Ford nhà lãnh đạo thông minh nhân đạo, không giống với nhiều nhà Tư thời.Tuy nhiên ông biết cách phát huy điểm mạnh giảm thiểu khuyết điểm phong cách lãnh đạo dân chủ Một kết phi thường đến từ sáng kiến vĩ đại 19 hành động phi thường Nhưng hết, Ford luôn quý trọng người làm việc cho mình, đời ơng chứng kiến bao đổi thay, thất bại hận thù.Với ông, người tài sản quý giá mà nhà lãnh đạo có.Và ơng cần phải có định táo bạo - định nhà lãnh đạo - tất họ 20 KẾT LUẬN Người lãnh đạo không đứng đằng sau để thúc đẩy hay thúc giục, họ đặt lên trước, động viên người hoàn thành mục tiêu đề Bất kể người quản lý lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra kết có tốt đến đâu, người phải hỗ trợ hoạt động cách đưa dẫn cho người, thông tin đầy đủ lãnh đạo tốt Việc lãnh đạo phải dựa hiểu biết động người điều làm cho họ thỏa mãn họ góp sức vào việc hoàn thành mục tiêu tổ chức Tạo động lực làm việc cho nhân viên vai trò quan trọng người lãnh đạo.Người lãnh đạo muốn tạo động lực làm việc nhân viên phải tìm hiểu nhân viên mình, xây dựng mơi trường làm việc hợp lý Dựa nhiều yếu tố khác nhau, nhà lãnh đạo chọn riêng cho phong cách lãnh đạo phù hợp nghệ thuật thúc đẩy nhân viên riêng Mỗi loại phong cách có mặt tốt, mặt hạn chế.Điều quan trọng đứng trước điều kiện, tình chọn phong cách cho phù hợp hiệu Do đó, khẳng định phong cách tốt nhất, điều phụ thuộc vào tình cụ thể, không hiệu người lãnh đạo sử dụng phong cách cụ thể, khơng phát huy tính sáng tạo trí tuệ người quản lý thành viên Việc kết hợp hài hòa, linh hoạt phong cách điều cần thiết.Henry Ford nhà lãnh đạo tài ba tiếng, tên tuổi ông gắn liền với Ford.Với khả vè trình độ chun mơn phong cách lãnh đạo độc đốn chun quyền mình, ơng đưa Ford lên đỉnh cao nghiệp 21 DANH MỤC THAM KHẢO 1.Brian Tracy, 2005 Thuật lãnh đạo.Dịch từ tiếng Anh.Người dịch Hà Huyền, 2014 Hà Nội: Nhà xuất Thế giới HENRY FORD đời nghiệp https://sites.google.com/site/sachhoclamgiau/henry-ford-cuoc-doi-va-su-nghiep ( Ngày truy cập 02/07/2016) Henry Ford, https://vi.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford (Ngày truy cập 02/07/2016) 22 ... luận phong cách lãnh đạo Chương 2: Thực trạng phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH,... người lãnh đạo – phong cách lãnh đạo để chia kiểu người lãnh đạo sau: • Phong cách lãnh đạo độc đốn chun quyền • Phong cách lãnh đạo dân chủ • Phong cách lãnh đạo tự Mỗi phong cách lãnh. .. PHÁP NÂNG CAO PHONG CÁCH LÃO ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD 3.1 Giải pháp Henry Ford cho phong cách lãnh đạo dân chủ Tuy khơng đặt lợi nhuận lên hàng đầu, lợi nhuận Henry Ford đạt cao, Ford trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD, PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD, Cấu trúc của đề tài, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH, NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO, Chương 2: THỰC TRẠNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD, Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO PHONG CÁCH LÃO ĐẠO DÂN CHỦ CỦA HENRY FORD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay