GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử môn Toán trường THPT C Phủ Lý – Hà Nam

20 121 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2018, 14:46

Sở GD-ĐT Nam ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TUẦN HỌC KỲ I Trường THPT C Phủ Năm học 2017-2018 Đề thức Mơn: Tốn 12 (Đề thi có trang) (50 câu trắc nghiệm khách quan) Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 001 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' , cạnh AA '; BB ' lấy điểm M, N cho AA '  A ' M ; BB '  3B ' N Mặt phẳng (C ' MN ) chia khối lăng trụ cho thành hai phần Gọi V1 thể tích khối chóp C ' A ' B ' NM , V2 thể tích khối đa diện ABC.MNC ' Tính tỉ số A B C V1 V2 D Câu 2: Hàm số y  x  x  có điểm cực trị? A B C D C D Câu 3: Hàm số y  x3  có điểm cực trị? A B Câu 4: Bảng biến thiên sau hàm số ? A y  x5 x2 B y  2x 1 x3 C y  4x  x2 Câu 5: Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B x  Câu 6: Cho hàm số y  f  x  xác định C x  D y  3 x 2 x 3x  ? x2 D y  \1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau : Trang Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com Khẳng định sai ? A Hàm số đồng biến khoảng  ;1 B Giá trị lớn hàm số y  f  x  khoảng  1;   C Hàm số đạt cực đại x  D Đồ thị hàm số y  f  x  có đường tiệm cận Câu 7: Tìm m để đồ thị hàm số y  A m  x2  có hai đường tiệm cận đứng x2  m B m  Câu 8: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A C m  D m  x3 là: x 3 B C D Câu 9: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' tích V Tính thể tích khối chóp A ' ABC theo V A V B V C V D V Câu 10: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y   x  3x  B y  x3  3x  C y   x  3x  D y  x3  3x  Câu 11: Tìm M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  x  35 đoạn  4; 4 Trang Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com A M  40; m  8 B M  15; m  41 ; C M  40; m  ; D M  40; m  41 ; Câu 12: Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình : Chọn khẳng định A a  0; b  0; c  0; d  B a  0; b  0; c  0; d  C a  0; b  0; c  0; d  D a  0; b  0; c  0; d  Câu 13: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Phương trình f ( x)   có nghiệm? A B C D Câu 14: Hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy, SC tạo với đáy góc 300 Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a B a3 C a3 D a2 Câu 15: Tìm tất giá trị m để phương trình: x  x   m có hai nghiệm phân biệt A m  B m  C m  D m  Câu 16: Hàm số y  x  đồng biến khoảng nào? A (;1) B (1;1) C (0; ) D (1; ) Câu 17: Cho đồ thị hàm số y  a 3x  B y  3x  C y  3x  D y  3x  Câu 50: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều, có tất cạnh a : A a3 B a3 ; C a3 ; - HẾT Trang Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com D a3 ; Tổ Toán Tin MA TRẬN TỔNG QT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2018 Mức độ kiến thức đánh giá Lớp 12 ( %) STT Các chủ đề Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan 15 10 37 Mũ Lôgarit 0 0 Nguyên hàm Tích phân ứng dụng 0 0 Số phức 0 0 Thể tích khối đa diện 13 Khối tròn xoay 0 0 Phương pháp tọa độ không gian 0 0 Hàm số lượng giác phương trình lượng giác 0 0 Tổ hợp-Xác suất 0 0 Dãy số Cấp số cộng Cấp số nhân 0 0 Giới hạn 0 0 Đạo hàm 0 0 Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng 0 0 Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song 0 0 Lớp 11 ( %) Tổng số câu hỏi Nhận biết Trang Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com Vectơ không gian Quan hệ vng góc khơng gian 0 0 Số câu 11 19 15 50 Tỷ lệ 22% 38% 30% 10% Tổng ĐÁP ÁN 1-C 2-C 3-B 4-A 5-D 6-A 7-B 8-C 9-A 10-B 11-D 12-B 13-B 14-C 15-B 16-C 17-C 18-B 19-D 20-D 21-D 22-C 23-D 24-C 25-A 26-B 27-D 28-A 29-D 30-D 31-B 32-C 33-A 34-B 35-D 36-C 37-A 38-A 39-D 40-A 41-D 42-B 43-D 44-C 45-A 46-A 47-A 48-A 49-B 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C A' C' B' M K N A B VABC.MNK  S ABC CK  S ABC AA 1 VC.MNK  CK SMNK  CC.S ABC  AA.S ABC 9  V2  VABC.MNK  VC.MNK  S ABC AA  AA.S ABC  AA.S ABC 9 Trang 10 Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com C VMNK ABC  SMNK CK  S ABC AA 1  V1  VMNK ABC  VC.MNK  S ABC AA  AA.S ABC  AA.S ABC 9 AA.S ABC V1 Vậy :   V2 AA.S ABC Câu 2: Đáp án C x  Có y  x3  x cho y    x   Vậy có điểm cực trị Câu 3: Đáp án B Có y  3x  y  0; x hàm số cho điểm cực trị Câu 4: Đáp án A Dựa vào bảng biến thiên , hàm số không xác định x  loại B Lại có lim y  lim y  loại C x  x  Dựa vào bảng biến thiên, hàm số ln nghịch biến, chọn A Câu 5: Đáp án D Cần tìm tiệm cận ngang, loại B, C 3x  3x   lim y  lim  chọn D x  x  x  x  x  Có lim y  lim x  Câu 6: Đáp án A Vì hàm số khơng xác định x  1 nên hàm số đồng biến  ; 1 ;  1;1 Câu 7: Đáp án B Để hàm số có có hai tiệm cận đứng x  m   x  m có hai nghiệm phân biệt hay m  Câu 8: Đáp án C Ta có: lim x3    Hàm số có tiệm cận đứng x  ; x 3 Ta có : lim x3   Hàm số có tiệm cận ngang y  x 3 x 3 x  Vậy hàm số có tiệm cận Câu 9: Đáp án A Ta có: Trang 11 Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com VABC A' B 'C '  d  A;  A ' B ' C '  SA' B 'C '  V V VA A' B 'C '  d  A;  A ' B ' C '  SA' B 'C '  3 Câu 10: Đáp án B Ta loại A, C đồ thị có hệ số a  Đồ thị qua điểm M (0;1) nên chọn phương án B Câu 11: Đáp án D y '  3x  x   x  1 y'    x  y  4   41, y    15, y  1  40, y  3  Câu 12: Đáp án B Nhánh cuối đồ thị xng  a  Tích hai điểm cực trị hàm số số âm  a, c trái dấu  c  Tổng hai điểm cực trị hàm số số dương  a, b trái dấu  b  Câu 13: Đáp án B Đương thẳng y  cắt đồ thị hàm số khoảng hai điểm cực trị nên có giao điểm với đồ thị Câu 14: Đáp án C Trang 12 Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com Diện tích đáy: S ABCD  a Góc SC mặt đáy góc SCA 300 SA  AC.tan SCA  a Thể tích : VS ABCD  a a a 3 a3  Câu 15: Đáp án B Đồ thị hàm số y  x4  x2  có dạng Với điểm cực tiểu  0;1 nên để phương trình x4  2x2   m có hai nghiệm m  Câu 16: Đáp án C y '  4x3 ; y’>0  x   0;   Vậy hàm số đồng biến khoảng  0;   Câu 17: Đáp án C Phương trình có ba nghiệm phân biệt yct  m Chọn C Câu 43 Đáp án D Câu 44 Đáp án C Có y '  x  x   x     1;3 y '   x2  2x 1     x     1;3 Như x1 x2 nghiệm pt y '  , nên x1  x2  x1 x2  1 Khi M = Chọn C Câu 45 Đáp án A Trang 19 Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com Do tam giác ABC cạnh a nên có S ABC  a2 1 a2 a2  V  SA.SABC  a  3 4 Chọn A Câu 46: Đáp án A SABC  AB AC 3a.4a   6a  VABC.A'B'C'  Bh  12a3 2 Câu 47: Đáp án A y '  3x  6x   y ''  6x   y ''(1)  Câu 48: Đáp án A SABC  AB AC 3a.4a   6a  VS.ABC  Bh  6a 3a  18a3 2 Câu 49: Đáp án B  y '(1)  3 y '  3x  6x    PTTT : y  3( x  1)   3x   y (1)  1 Câu 50: Đáp án A Gọi lăng trụ cần tìm ABC.A’B’C’ Ta có: SABC  AB a a3   VABC.A'B'C'  Bh  4 Trang 20 Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com ... VABC.MNK  S ABC CK  S ABC AA 1 VC.MNK  C K SMNK  C C. S ABC  AA.S ABC 9  V2  VABC.MNK  VC.MNK  S ABC AA  AA.S ABC  AA.S ABC 9 Trang 10 Sưu tầm - https://blogtoanhoc.com C VMNK... ( x)   c nghiệm? A B C D C u 14: Hình chóp S.ABCD c đáy hình vng c nh a, c nh bên SA vng g c với đáy, SC tạo với đáy g c 300 Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a B a3 C a3 D a2 C u 15: Tìm... https://blogtoanhoc.com D a3 ; Tổ Toán – Tin MA TRẬN TỔNG QT ĐỀ THI THPT QU C GIA MƠN TỐN 2018 M c độ kiến th c đánh giá Lớp 12 ( %) STT C c chủ đề Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan 15 10
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử môn Toán trường THPT C Phủ Lý – Hà Nam, GIẢI CHI TIẾT Đề thi thử môn Toán trường THPT C Phủ Lý – Hà Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay