3 giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị ở việt nam

34 92 2
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2018, 19:41

TIỂU LUẬN MƠN: CHÍNH TRỊ HỌC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM SỐT QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Học viên: Lớp: HÀ NỘI THÁNG 9-2017 MỞ ĐẦU Quyền lực biểu tất lĩnh vực, quan hệ xã hội, tập trung phức tạp quyền lực trị Quyền lực trị xuất xã hội có giai cấp chủ yếu tập trung quyền lực nhà nước, trở thành trọng điểm đấu tranh quan điểm, lý luận khác Quyền lực nhà nước vấn đề vô quan trọng, phức tạp Việc nắm giữ, tổ chức sử dụng quyền lực nhà nước có hiệu điều kiện để thực mục đích đề ra, mang lại hạnh phúc nhiều lợi ích cho nhân dân, đất nước Tuy nhiên, trình nắm giữ, tổ chức thực quyền lực nhà nước thường tiềm ẩn nhiều nguy khác tham nhũng, lãng phí, lạm quyền… dẫn tới tác động tiêu cực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Và không dừng lại nguy tiềm ẩn mà nhiều nguy trình cầm quyền phát sinh thành tai họa, tệ nạn tiêu cực thực tế làm ảnh hưởng lớn tới uy tín, danh dự cán bộ, cơng chức, quan nhà nước, làm giảm hiệu máy nhà nước, gây hậu xấu đến công quản lý xây dựng đất nước, lợi ích đời sống nhân dân…Vì vậy, vấn đề kiểm soát chế kiểm soát quyền lực nhà nước nhiệm vụ cấp bách quản lý nhà nước nước ta Trong thời gian qua, nhiều giải pháp đưa để góp phần vào hiệu chế kiểm soát quyền lực trị, nhiên chưa mang lại dấu hiệu tích cực Xuất phát từ thực trạng này, tác giả chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện chế kiểm sốt quyền lực trị Việt Nam nay” làm tiểu luận kết thúc môn học NỘI DUNG Lý luận kiểm soát quyền lực trị Vấn đề kiểm sốt quyền lực ln ln tồn hệ thống xã hội nói chung máy nhà nước nói riêng Mỗi chế độ xã hội có nhà nước tồn quan hệ kiểm sốt quyền lực khác với vị trí chủ thể khác Chế độ phong kiến người giữ vai trò chủ thể quyền lực, đương nhiên chủ thể thân quyền kiểm sốt quyền lực Đó vua Khi xã hội chuyển từ thể chế chuyên chế sang thể chế dân chủ, vấn đề tổ chức quyền lực thay đổi Từ quan hệ quyền lực, kiểm sốt quyền lực có thay đổi Tuy nhiên, có số thuật ngữ, khơng phân biệt rõ hiểu chệch đi, chí sai chất, “tổ chức quyền lực”; “quan hệ quyền”; “kiểm soát quyền lực”; “kiểm tra”, “thanh tra” thực quyền lực nhà nước Tổ chức quyền lực thuật ngữ nói trạng quyền lực nhà nước loại thể chế định Thí dụ phong kiến quyền lực tối cao, tồn diện vua hay nữ hoàng Quan hệ quyền mối quan hệ nhánh quyền nhà nước (có thể rộng hệ thống trị); tổ chức người dân hệ thống trị định Thanh tra hoạt động thực thi quyền quan nhà nước theo chức pháp luật quy định Thanh tra hoạt động giao cho quan, quan có quyền tác động vào hoạt động quan khác, theo chức khơng phải theo thứ bậc Thí dụ nước ta, Thanh tra Chính phủ tra quan ngang khác Nhưng quyền bị chi phối theo quan hệ chức Nghĩa là, luật pháp tra, chịu đạo Thủ tướng Chính phủ Đây quan hệ chức tổ chức quyền lực Kiểm tra hoạt động từ chức quan quan hệ quản lý, kể hệ thống tổ chức Nhà nước Một hoạt động kiểm tra xuất phát từ quan hệ thứ bậc quan hệ quyền lực Thí dụ thủ trưởng quan giao cho quan tiến hành kiểm tra hoạt động quan, nhóm người, người bên quan Kiểm sốt quyền lực thể nhận thức, bày tỏ quan điểm, thái độ, giải pháp cá nhân hay tổ chức cá nhân (như quốc hội tổng thống, thủ tướng) Bày tỏ đồng thuận hay phản đối hoạt động đối tượng phù hợp với hiến pháp Mục đích chung để bảo đảm quyền lực vòng trật tự Thuật ngữ “kiểm sốt” tự thân mang tính trật tự luật định quốc hội với phủ thể chế nghị viện, trật tự thứ bậc hành Kiểm sốt quyền lực hoạt động diễn thường xuyên, hàng ngày hoạt động hành mà chủ yếu nhận thức từ quan hệ nguồn gốc phát sinh Trong số thể chế giới chế độ Tổng thống kiểu Hoa Kỳ, có quan hệ kiểm soát quyền lực lẫn tương đối lập pháp hành pháp Tại lại xuất kiểu quan hệ tương tác trên? Đó quy định Hiến pháp Hoa Kỳ Theo đó, Quốc hội gồm hai viện có nhiều quyền giới hạn Tổng thống (hành pháp) quyền lựa chọn nhân cao cấp (cấp phủ); quyền chi tiêu (giới hạn), quyền tiến hành chiến tranh hành pháp Hoa Kỳ; nghĩa nhiều hoạt động Tổng thống Mỹ khơng có đồng thuận hai viện hai viện khơng thể tiến hành Đây quyền tuyệt đối Trái lại, Tổng thống có quyền phủ luật Nghị viện ban hành Quyền lý thuyết, theo Hiến pháp tương đối Vì phủ Nghị viện tiếp tục theo đuổi đến đạo luật phải thông qua Nhưng theo tập quán pháp Mỹ, quyền dường tuyệt đối đạo luật bị Tổng thống phủ thường khơng Nghị viện xem xét lại Nó mang tính tương đối thực tế cho thấy đạo luật bị phủ quyết, thường quan trọng với vận mệnh quốc gia người dân; số lượng đạo luật bị phủ ít, chí hãn hữu Tuy nhiên, nói quyền kiểm sốt cho dù quan trọng, hãn hữu chất quyền kiểm sốt quyền lực có quan hệ “chủ thể đối tượng” Phạm vi kiểm soát quyền lực xã hội Trong khoa học trị, nói tới kiểm sốt quyền lực hiểu quan hệ diễn hoạt động thực thi quyền lực nhà nước Tuy nhiên, có số hệ thống trị mà đó, chế độ nguyên vận hành yếu tố kiểm sốt quyền lực khơng xảy hoạt động thực thi quyền, mà giai đoạn tổ chức quyền lực (như Việt Nam) Tại lại có biểu kiểm sốt quyền lực giai đoạn tổ chức quyền lực, chủ yếu thường xảy loại thể chế nguyên? Có hai lý do: (1)Trong nước đa đảng, việc cầm quyền đảng thường có rủi ro mặt thời gian cầm quyền (chỉ vài kỳ bầu cử bị vai trò đảng khác lên thay thế) Nếu đảng lên cầm quyền thay đảng cũ mà lại thay đổi thể chế dễ dẫn đến bất ổn xã hội Nhưng, đa số quốc gia muốn thay đổi thể chế phải theo ý chí người dân trưng cầu dân ý, sửa đổi hiến pháp Vì vậy, kiểm soát quyền lực tổ chức thực chất thuộc ý chí nhân dân (2) Ở quốc gia chế trị ngun, vai trò đảng cầm quyền lên chủ thể quan trọng làm thay đổi tổ chức quyền lực Nó mạnh lên mà quốc gia đó, quyền trưng cầu dân ý chưa luật hóa nước ta Những thay đổi vị trí, chức quyền ba quyền bản, đổ Như với cách tiếp cận trị việc giành, giữ thực thi quyền lực nhà nước quyền lực trị coi quyền lực nhà nước Vậy nên kiểm soát quyền lực trị mang chất kiểm sốt quyền lực nhà nước Đây hoạt động có chủ đích nhà nước xã hội, với tổng thể phương tiện tổ chức pháp lý thông qua hình thức hoạt động giám sát, kiểm tra, tra, kiểm sát, kiểm toán, tài phán nhằm hạn chế nguy sai phạm hành vi lộng quyền, chuyên quyền, độc đoán quan quyền lực nhà nước công chức nhà nước Đảm bảo cho quyền lực nhà nước thực mục đích, khoa học, hiệu lực hiệu Thực trạng kiểm sốt quyền lực trị việt nam Ở Việt Nam, “kiểm sát” hoạt động xem xét, đánh giá Việm kiểm sát nhằm đảm bảo pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Chẳng hạn, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp Còn “kiểm sốt” cho xem xét Đánh giá, theo dõi nhằm ngăn chặn điều trái với quy định Như vậy, bản, tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát có nghĩa nhau, xem xét, đánh giá hoạt động chủ thể thực quyền lực nhà nước để Hiến pháp, pháp luật thực nghiêm chỉnh, xác, đầy đủ, chúng khác chủ thể thực hiện, nội dung, hình thức, phạm đối tượng chịu xem xét, đánh giá So với tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát kiểm sốt có phạm vi xem xét, đánh giá rộng hơn, hình thức phong phú hơn, bao hàm việc giám sát, tra, kiểm tra, theo dõi…Đối tượng chịu xem xét, đánh giá kiểm soát tất chủ thể thực quyền lực nhà nước Nội dung kiểm soát bao gồm việc tổ chức việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Chủ thể thực kiểm sốt quyền lực nhà nước đa dạng, nhân dân, đảng phái, tổ chức trị - xã hội, nhà nước (các quan nhà nước), chí tổ chức quốc tế…Từ phân tích cho thấy: Kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam toàn hoạt động xem xét, theo dõi, đánh giá, biện pháp mà thông qua ngăn ngừa, loại bỏ nguy cơ, việc làm sai trái quan, nhân viên nhà nước việc tổ chức thực quyền lực nhà nước, bảo đảm cho quyền lực nhà nước tổ chức thực mục đích mong muốn đạt hiệu cao Kiểm soát quyền lực nhà nước quan trọng cần thiết Khơng quốc gia phát triển nhanh, ổn định bền vững quyền lực nhà nước khơng kiểm sốt thực đắn Tuy nhiên, thực tế tình trạng lạm quyền, tha hóa quyền lực ln tiềm ẩn thường xuyên xảy Một số nhân viên nhà nước, chí quan nhà nước thay mặt nhân dân nắm giữ thực quyền lực nhà nước lại lợi dụng quyền lực giao vào mục đích vụ lợi mục đích cục bộ; số nhân viên nhà nước lực, trình độ hạn chế nên mắc sai lầm việc đưa định làm ảnh hưởng tới lợi ích tổ chức, cá nhân Việc kiểm soát quyền lực nhà nước thực nhiều chủ thể, thơng qua hình thức, phương tiện với nội dung quy trình kiểm sốt khác thời điểm khác Việc kiểm soát quyền lực nhà nước tiến hành từ bên ngồi, từ bên trong; kiểm sốt cơng khai, kiểm soát ngầm; kiểm soát giai đoạn, kiểm soát liên tục; giản đơn, phức tạp thơng qua chế kiểm soát Với quốc gia, việc kiểm soát tổ chức thực việc kiểm soát quyền lực nhà nước với chế khác Vậy, quan niệm chế kiểm soát quyền lực nhà nước, chế bao gồm yếu tố nào, vận hành nhiều ý kiến cần phải nghiên cứu làm rõ Kiểm soát quyền lực nước ta bảo đảm thể thống chất mối quan hệ hệ thống trị Điều thể tính qn Hiến pháp năm 2013 Tính qn có tính ổn định thể chế suốt chục năm Đó là: lãnh đạo, vai trò cầm quyền đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam) nắm giữ Ở Việt Nam nay, chế kiểm soát quyền lập pháp quan niệm sở pháp lý để quan chuyên trách nhánh quyền tư pháp phân công kiểm tra quyền lập pháp dựa vào triển khai hoạt động giám sát tính hơp hiến – hợp pháp văn định Quốc hội lãnh đạo cấp cao thuộc nhánh quyền lập pháp ban hành, tiến hành thủ tục tố tụng vụ việc có liên quan đến quyền lập pháp theo quy định Hiến pháp đạo luật khác góp phần làm cho q trình tổ chức, thực quyền lập pháp tuân thủ theo quy định giới hạn Hiến pháp pháp luật,…vì lợi ích chung nhân dân xã hội dân sự, bảo vệ cách hữu hiệu tính pháp chế cao Hiến pháp, sở chế độ hiến định, quyền tự người công dân với tư cách cá giá trị xã hội cao quý thừa nhận chung văn minh nhân loại Cơ chế kiểm soát quyền hành pháp cho hệ thống phương thức, khả quy tắc ghi nhận để thơng qua biết quyền lực hành pháp làm gì, làm khống chế, điều chỉnh Và khơng xem xét việc thực quyền lực hành pháp có phù hợp luật pháp hay khơng mà xem hiệu việc thực luật đến mức độ Cơ chế kiểm soát quyền tư phápđược xác định hệ thống phương thức, khả quy tắc ghi nhận Hiến pháp đạo luật khác với tư cách pháp lý để: Quyền lập pháp thông qua quan lập pháp cao Quốc hội phân công giám sát hoạt động quyền tư pháp, dựa vào triển khai cơng tác nhân cấp trung ương quan tư pháp cao đất nước (Tòa án) hình thành cấu tổ chức – hoạt động nghe báo cáo quan tư pháp cao nhất; quyền tư pháp thông qua Tòa án hiến pháp, dựa vào triển khai hoạt động tính hợp hiến, hợp pháp văn pháp luật định quan tư pháp thẩm quyền chung cao số quan chức lãnh đạo cấp 10 cao thuộc nhánh quyền tư pháp ban hành, tiến hành thủ tục tố tụng hiến pháp vụ việc có liên quan đến quyền tư pháp theo quy định Hiến pháp đạo luật khác nhằm góp phần làm cho trình tổ chức, thực quyền tư pháp tuân thủ theo quy định giới hạn Hiến pháp pháp luật Như vậy, nói, chế kiểm sốt quyền lực nhà nước gồm nhiều tiểu chế kiểm soát phận quyền lực nhà nước Với quyền lực lại nhiều quan nhà nước phân công, phối hợp thực tiến hành việc kiểm soát quyền lực Nhưng quan tham gia thực quyền lực nhà nước có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nên lại cần phải có phương thức kiểm sốt riêng chúng Do vậy, coi chế kiểm sốt quyền lực nhà nước nói chung chỉnh thể lớn, chế kiểm soát quyền lực nhà nước (quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp) coi chỉnh thể phận (nhỏ hơn) chế phận lại có chế kiểm soát nhỏ Giữa chế kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung với chế nhỏ ln có liên hệ, ảnh hưởng qua lại đa chiều phức tạp, song chúng phải thống với tạo thành chỉnh thể chung Với cách tiếp cận cho thấy, chế kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam tổng hợp nhiều “cơ chế kiểm sốt có tính chất phận” nhằm đạt mục đích chung tất nhánh quyền lực nhà nước (quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp) phạm vi khác kiểm sốt Vì thế, hiệu chế kiểm sốt quyền lực nhà nước nói chung phụ thuộc vào tính đồng bộ, hiệu chế kiểm sốt có tính chất phận 20 trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phong trào lành mạnh, hợp pháp, nhân dân tự giác tự nguyện lập nhằm bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xã hội Nó phương thức quan trọng để thực thi quyền dân chủ nhân dân; tồn tồn xã hội Việt Nam truyền thống trước xã hội Việt Nam tại, tất nhiên chưa hồn chỉnh, chưa đại Nhân dân có quyền chất vấn, yêu cầu quan nhà nước phải giải trình; có quyền phản đối việc làm sai trái; có quyền yêu cầu cán không đủ tư cách phải từ chức bị cách chức Các quan nhà nước phải có trách nhiệm lắng nghe, điều tra xác minh, tiếp thu, trả lời, giải trình, khơng ngăn cản, cấm đốn nhân dân thể kiến cách ơn hòa Khuyến khích cơng luận lên tiếng phê phán, phản đối việc sai trái để tăng sức đề kháng thể xã hội Ở đâu mà công luận bị hạn chế, ngăn cản lúc thể xã hội giảm sức đề kháng Trong xã hội tiến bộ, việc minh bạch thơng tin có vị trí quan trọng, người dân có quyền tiếp cận thơng tin, khơng bưng bít thơng tin, giống “ánh sáng ban ngày” thay cho “đêm tối”, để xấu, ác khơng nơi ẩn nấp, phải lộ rõ nguyên hình Lâu Việt Nam ta nhiều việc chưa minh bạch, kể việc nhỏ việc lớn, kể chủ trương, định vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, sai lầm Chính chưa minh bạch làm cho nhân dân nghi ngờ, giảm sút lòng tin Nghi ngờ dung túng, bao che, “lợi ích nhóm” Nhiều việc cho “nhạy cảm” để lấy cớ mà khơng minh bạch thơng tin Chính việc khơng minh bạch làm hạn chế hiệu chiến chống tham nhũng “lợi ích nhóm”, khơng muốn nói 21 cản trở công việc Một nhà nước nhân dân, cớ không báo cáo đầy đủ cho nhân dân biết? Nếu lãnh đạo khơng có dính dáng tiêu cực lại sợ minh bạch? Muốn minh bạch thơng tin lãnh đạo Đảng Nhà nước phải mở rộng hành lang cho tự ngơn luận báo chí, thân báo chí phải dũng cảm, lĩnh nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nhà báo dám dấn thân cho lẽ phải không để bị mua chuộc Cũng có ý kiến lo ngại rằng, minh bạch thơng tin vụ, việc nhân dân lòng tin Khơng phải vậy! Khơng minh bạch làm lòng tin Ai có quyền nghi ngờ Và người lãnh đạo tốt mang tiếng lây Khơng dám minh bạch sợ lòng tin thứ lòng tin bị đánh lừa, lòng tin nhầm lẫn Văn học nghệ thuật cần phải tích cực tham gia “trừ gian” để góp phần “tải đạo” theo giá trị nhân phương pháp nghệ thuật phù hợp Để thực thi dân chủ, việc thật tạo điều kiện cho nhân dân bày tỏ ý kiến Đồng thời phải chống loạn ngôn, chống vu cáo xúc phạm cá nhân tổ chức, vi phạm tự người khác, kể nhân dân người lãnh đạo Công tác cán lâu nay, bên cạnh mặt làm được, nhìn chung hệ thống trị chưa tuyển chọn sử dụng nhiều nhân tài Lịch sử nước ta nhiều lần lặp lặp lại Trong kháng chiến chống ngoại xâm, với sức mạnh thiêng liêng hồn nước, nhân tài tụ cờ nghĩa để chiến đấu mẹ hiền Tổ quốc Đến hòa bình nhân tài, trung thần thưa vắng dần, nịnh thần chui vào ngày nhiều triều chính, dẫn đến tha hóa quyền lực sụp đổ Cách làm công tác cán chủ yếu đặt theo ý chí cách tư nhiều chủ quan người lãnh đạo Khơng trường hợp xếp cán theo quan hệ, hậu duệ, “lợi ích nhóm”, bị đồng tiền chi phối; đề bạt cháu người “ăn 22 cánh” Từ xưa tới nay, chế độ triều đại vậy, nạn “mua quan, bán chức” biểu tha hóa quyền lực nguy hại Ở Việt Nam, nhiều năm nạn “chạy chức”, “chạy quyền” trở nên phổ biến, có trường hợp đương nhiên, đáng lo ngại, kể lĩnh vực hệ trọng Công tác cán chưa có chế khoa học để tuyển chọn sử dụng nhân tài, ảnh hưởng nặng nề tàn dư tư tưởng phong kiến năm gần lại cộng với mặt trái chế thị trường tha hóa quyền lực Cần đổi mạnh mẽ công tác cán theo hướng cán lãnh đạo chủ chốt phải qua tranh cử môi trường thật tôn trọng ứng cử tự đề cử, chọn cán chuyên môn phải qua thi tuyển, thực chất nghiêm túc, khách quan, vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng trách nhiệm người đứng đầu cơng tác cán Đó cách để nhân dân đông đảo cán tham gia giám sát quyền lực việc giao quyền lực cho cán Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội hội đồng nhân dân cấp, lựa chọn người có lực lĩnh làm đại biểu chân xứng đáng nhân dân, dám nói tiếng nói trung trực đấu tranh bảo vệ lợi ích nhân dân Khi đại biểu Quốc hội hội đồng nhân dân cấp nhân dân bầu chọn phải tồn tâm tồn ý, lòng phục vụ nhân dân, lắng nghe nhân dân, nói tiếng nói nhân dân, biểu nhân dân Tiến tới công khai cho nhân dân biết đại biểu biểu công việc mà nhân dân xúc, quan tâm, để giám sát trung thành với nhân dân Nếu đại biểu đảng viên phải gương mẫu thực ý dân, coi lòng dân sở quan trọng để hành động - nguyên tắc cao Tổ chức đảng giao cho đảng viên nhiệm vụ làm đại biểu chân nhân dân, đảng viên mà hành động; tổ chức đảng không “cầm tay, việc” Trung thành 23 với nguyện vọng nhân dân, nói tiếng nói nhân dân - nhân cách ý thức đảng viên chân Đảng nhân dân mà hành động khơng mục đích khác, khơng “nhóm lợi ích” chi phối thao túng Lâu khơng trường hợp cấp ủy đảng sử dụng biện pháp hành quyền lực, chí trở thành quan quyền lực cao thực chất Với cách này, kéo dài tổ chức đảng bị quyền lực làm tha hóa, vừa hạn chế công việc lãnh đạo đất nước, vừa làm suy yếu thân tổ chức đảng Cần đổi cách nội dung phương thức lãnh đạo Đảng theo hướng Đảng không làm thay, không chồng chéo với công việc Nhà nước, việc sử dụng quyền lực nhà nước, mà chuyển mạnh sang lãnh đạo chủ yếu giá trị văn hóa, từ chủ trương hợp lòng dân đến noi gương thuyết phục, không áp đặt chiều biện pháp tổ chức, hành quyền lực, Đảng phải đại diện chân xứng đáng cho cờ dân chủ; phát chọn lựa cho hiền tài để giới thiệu với nhân dân Đó cách làm truyền thống mà trước đây, điều kiện chưa cầm quyền thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Đảng sử dụng để trở thành Đảng lãnh đạo nhân dân Bản thân tổ chức Đảng cần phải có quan đại hội cử để giám sát cán lãnh đạo nhân cách việc sử dụng quyền lực, trình lãnh đạo kiểm soát quyền lực, cần thực hành dân chủ rộng rãi phát huy vai trò nhân dân để tham gia xây dựng bảo đảm cho Nhà nước ta thật nhà nước nhân dân - mục tiêu xây dựng Nhà nước mà Đảng nói lâu nay./ 3.2.Theo tinh thần Nghị trung ương Đối với thể chế trị tư sản, thực tam quyền phân lập lập pháp, hành pháp tư pháp thể rõ chất kiểm soát 24 lẫn quan thuộc quyền lực trị, nhiên, củng cố quyền lực trị giai cấp tư sản Ở nước ta nay, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Quyền lực trị diễn chủ yếu qua phương thức thực thi quyền lực trị thể chế trị quốc gia, dân tộc Ở nước ta nay, thực thi quyền lực trị hệ thống trị xã hội chủ nghĩa, khối thống theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” Trong thể chế đảng cầm quyền, nội dung lãnh đạo, thực chất nội dung đảng cầm quyền, cầm quyền đảng nhân dân thừa nhận Hiến pháp pháp luật Đảng Cộng sản cầm quyền đảng nắm quyền, lãnh đạo quan nhà nước thực chức mình, đồng thời giữ vững chất Nhà nước dân, dân, dân Vấn đề quyền lực kiểm sốt quyền lực (quyền lực trị) ln mang tính thời xã hội đại Đặc biệt, nước ta nay, với thể chế Đảng cầm quyền xu hội nhập quốc tế, vấn đề thực thi quyền lực kiểm sốt quyền lực có tính cấp thiết, liên quan trực tiếp đến tồn vong dân tộc, chế độ trị thắng lợi nghiệp đổi Tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống bất cập, hạn chế thực thi quyền lực người có chức, có quyền Hội nghị Trung ương khóa XII tập trung thảo luận thể tâm cao khắc phục Những tượng như: “…sống ích kỷ, thực dụng, hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, đoàn kết; quan liêu, xa dân, vơ cảm trước khó khăn, xúc 25 dân”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn rõ phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương khóa XII Trong tính tổng thể tượng trên, vấn đề lạm dụng, tham nhũng, ham quyền lực người có chức, có quyền có tính nguy hiểm trực tiếp Từ dẫn đến tình trạng “chạy cấp, chạy chức, chạy chỗ, chạy tuổi”…, bất chấp nguyên tắc, dư luận Có người chưa đủ phẩm chất, lực để đảm đương thực thi quyền lực vị trí cao, qua “chạy” để có quyền, có “danh”, có địa vị để vụ lợi cá nhân, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm Tham nhũng quyền lực, thực chất “cướp danh”; từ tham nhũng quyền lực đến “tha hóa quyền lực” gang tấc Tha hóa quyền lực trị hiểu q trình người có chức, có quyền trượt sang chiến tuyến bên kia, tức thực thi quyền lực “trái ngược, phản lại” mục tiêu, tôn Đảng Nếu để tượng tha hóa quyền lực trị diễn nghiêm trọng, dẫn tới hệ thống trị bị mục ruỗng khó tránh khỏi khủng hoảng trị, chế độ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trượt vào quỹ đạo quyền lực trị tư sản Trong thể chế đảng cầm quyền, nội dung lãnh đạo đảng, thực chất nội dung đảng cầm quyền, cầm quyền đảng nhân dân thừa nhận Hiến pháp pháp luật Đảng Cộng sản cầm quyền đảng nắm quyền, lãnh đạo quan nhà nước thực chức mình, đồng thời giữ vững chất Nhà nước dân, dân, dân Quyền lực trị Đảng kết tinh Cương lĩnh trị, đường lối, quyền định hướng trị tổ chức hoạt động Nhà nước; quyền sử dụng máy nhà nước để thực thi quyền lực Đảng Việc thực thi quyền lực trị Đảng theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” Đảng cầm quyền, thực thi quyền lực qua lãnh đạo máy Nhà nước biểu qua 26 người có chức, có quyền thực nhiệm vụ Những nội dung thể mục tiêu, tôn chỉ, đồng thời đặc điểm riêng biệt nước ta thực thi quyền lực Mặc dù thực thi quyền lực Đảng, người có chức, có quyền có tính khoa học, cách mạng ưu việt, bối cảnh nay, khó tiến triển cách thuận lợi Khi tiến công lực thù địch thói hư, tật xấu, sản phẩm tàn dư xã hội cũ chưa đào thải, chí trỗi dậy, nguy tiềm ẩn có xu hướng tăng lên lạm dụng, tham nhũng quyền lực Nguy Nghị Đại hội XII Đảng cảnh báo, “… nguy cần phải phòng ngừa Đảng cầm quyền” Trong số nguy cơ, nguy khơng kiểm sốt việc lạm dụng, tham nhũng quyền lực người có chức, có quyền nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Kiểm sốt thực thi quyền lực người có chức, có quyền nội dung quan trọng quan tâm, bàn thảo Hội nghị Trung ương khóa XII Tuy nhiên, cần hiểu rõ, xác định rằng, việc kiểm sốt thực thi quyền lực người có chức, có quyền khơng phải kìm hãm mà phát huy tiềm sức mạnh, sáng tạo chủ thể Nó thể lực làm chủ xu hướng, nguy không để trượt vào, không bị sa ngã lạm dụng, tham nhũng, tha hóa quyền lực trị Hội nghị Trung ương khóa XII kịp thời đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đòi hỏi qua chủ trương, biện pháp tạo thống nhận thức; tính đồng thuận ý chí, tâm hành động kiên thực kiểm soát thực thi quyền lực người có chức, có quyền 27 Kiểm soát quyền lực cán có chức, có quyền phải thực với sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, lãnh đạo, đạo Đảng; Nhà nước tổ chức quản lý nhân dân làm chủ Phải kết hợp tính nghiêm minh kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, sức mạnh dư luận xã hội thức tỉnh lương tâm người có chức, có quyền thơng qua tự phê bình phê bình nghiêm túc Hội nghị Trung ương khóa XII rõ: “Phát huy vai trò giám sát nhân dân, báo chí, cơng luận” “Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm” Rà sốt, hồn thiện chế kiểm sốt việc thực thi quyền lực người có chức, có quyền…” Qua hồn thiện chế kiểm soát quyền lực tạo tiền đề cho chủ thể tự xác định quyền, trách nhiệm với chủ thể khác tính đồng thuận thực thi quyền lực với mục đích, tơn theo quan điểm Đảng Chủ thể kiểm sốt thực thi quyền lực tồn hệ thống trị, với tổ chức, cá nhân, đặc biệt thân người có chức, có quyền tiến hành Hội nghị Trung ương khóa XII khẳng định “ …cả hệ thống trị phải vào cuộc” Mục đích tạo sức mạnh tổng hợp để “không thể, không dám, không muốn tham nhũng cán có chức, có quyền” Tính khả thi, hiệu lực biện pháp thúc đẩy nhóm giải pháp mà Hội nghị Trung ương khóa XII đề ra, gồm: Về giáo dục trị tư tưởng, tự phê bình phê bình; chế, sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò nhân dân Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị-xã hội Thực đồng nhóm giải pháp tạo sức mạnh khống chế, khắc phục, đẩy lùi biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phương diện, lĩnh vực khác nhau, trước hết người có chức, có quyền Sức mạnh tổng hợp nhân lên, 28 chủ thể tích cực, chủ động, tâm thực theo chế kiểm soát việc thực thi quyền lực người có chức, có quyền, Hội nghị Trung ương khóa XII xác định 3.1 Kiểm sốt quyền lực người đứng đầu Thực tế cho thấy, số quy định, việc trao quyền không phù hợp với trách nhiệm dẫn đến NĐĐ ỷ lại, dựa vào tập thể, thiếu động, sáng tạo, không dám nghĩ dám làm, thu để bình an, làm cho quan, đơn vị, địa phương yếu kém, công tác xây dựng đảng nhiều hạn chế, kinh tế-xã hội khơng phát triển Ngược lại, trao quyền cho cá nhân NĐĐ khơng tương thích với trách nhiệm (quyền lớn trách nhiệm) dễ dẫn đến lạm quyền, lộng quyền, làm trái, bất chấp nguyên tắc, quy chế, quy trình, công tác cán Ngay việc trao quyền trách nhiệm NĐĐ dù tương thích tập thể nể nang, ngại va chạm, bị NĐĐ thao túng nên tự tung tự tác khơng có kiểm tra, giám sát thường xun, hữu hiệu cấp dẫn đến NĐĐ mà tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, quan, đơn vị, địa phương mắc khuyết điểm, vi phạm bị xem xét, xử lý kỷ luật Minh chứng điển hình khuyết điểm, vi phạm tập thể Ban cán Đảng Bộ Công thương đồng chí Vũ Huy Hồng, ngun Ủy viên T.Ư Đảng, ngun Bí thư Ban cán Đảng, ngun Bộ trưởng Cơng thương công tác cán Qua kiểm tra cho thấy, Ban cán Đảng Bộ Công thương số trường hợp không họp thảo luận tập thể, bàn bạc dân chủ để thống trước nghị quyết, Bí thư Ban cán Đảng đạo gửi lấy ý kiến văn đồng chí thành viên Ban cán Đảng; tự ý đạo quan giúp việc đưa số cán vào quy hoạch chức danh Thứ trưởng không xin ý kiến Ban cán Đảng; đó, cấp thẩm định không chặt chẽ, không phát sai phạm cấp nên 29 định đồng ý thông qua Việc thực điều động, bổ nhiệm số cán cấp vụ trực thuộc Bộ Công thương không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, có trường hợp với thời gian q nhanh, số thành viên Ban cán Đảng ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu nên khơng có kiến, để Bí thư Ban cán Đảng có vi phạm, khuyết điểm, dẫn đến Bí thư tập thể Ban cán Đảng Bộ Công thương bị thi hành kỷ luật với hình thức kỷ luật nghiêm khắc Đáng lưu ý, Ban cán Đảng Bộ Công thương họp thảo luận bàn công tác nhân số trường hợp không mời cán phân công theo dõi địa bàn Ban xây dựng đảng cấp có liên quan đến dự để thực chức giám sát theo quy định, nên không phát kịp thời sai phạm xảy Kiểm tra số tổ chức đảng khác cho thấy, NĐĐ trao quyền cho cấp phó, cấp lại thiếu đơn đốc, kiểm tra, kiểm sốt thường xun nên khơng biết cấp làm trái, có khuyết điểm, vi phạm; mặt khác, cấp thấy vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm vượt thẩm quyền không chủ động báo cáo, xin ý kiến NĐĐ Trong đó, tổ chức có thẩm quyền cấp thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nên không phát thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế NĐĐ cấp phó NĐĐ cấp để góp ý, cảnh báo, nhắc nhở sửa chữa, khắc phục kịp thời Do có vụ việc xảy ra, kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý, vừa hỏng công việc, vừa cán bộ, vừa ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, NĐĐ, cấp phó NĐĐ số cán làm công tác tham mưu, thẩm định phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật Ngồi ra, khơng trường hợp NĐĐ năm cuối nhiệm kỳ thường mắc bệnh “tư nhiệm kỳ”, bổ nhiệm số cán quyền người nhà, người thân vụ lợi, khơng ngun tắc, tiêu chuẩn, gây xúc dư luận 30 Nguyên nhân dẫn đến sai phạm nói có quy định hành Đảng, Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ; việc thực tổ chức đảng, quan đơn vị chưa bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện chưa công khai minh bạch; chưa có chế hữu hiệu kiểm sốt chặt chẽ việc trao thực thi quyền lực NĐĐ (bao gồm quyền lực: trị, hành chính, tư pháp, kinh tế, thông tin ), dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tình hình nay, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, tệ tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, chủ nghĩa thân hữu, tiêu cực; tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát việc trao thực thi quyền lực đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp, NĐĐ trở thành yêu cầu cấp bách Trước hết phải tăng cường giáo dục trị, tư tưởng để cán lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp phải thật gương mẫu, nêu cao đức tính cần kiệm liêm chính, khắc phục biểu độc đoán, gia trưởng, lạm quyền, cán bộ, đảng viên, khắc phục nể nang, thấy không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh với NĐĐ hành vi việc làm sai trái Thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quy chế làm việc cấp ủy, tổ chức đảng, quan, đơn vị; thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, chức trách nhiệm vụ, quyền hạn cán lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội, tổ chức kinh tế Nhà nước kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp thực nghiêm túc, phân định rõ ràng, cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ công tác tập thể, cá nhân, thẩm 31 quyền, trách nhiệm NĐĐ với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo quan, đơn vị nhằm kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực NĐĐ, công tác cán bộ, định phân bổ nguồn lực, phê duyệt dự án đầu tư, Đồng thời, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đạo nghiên cứu xây dựng tổ chức thực tốt chế kiểm soát việc trao thực thi quyền lực NĐĐ để phòng ngừa, ngăn chặn việc lạm quyền, lộng quyền Hồn thiện thực nghiêm Quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết NĐĐ, cán chủ chốt cấp; tăng cường kiểm tra, sàng lọc, xử lý, thay thế, miễn nhiệm, cho từ chức NĐĐ yếu phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, lực lãnh đạo thực tiễn hạn chế, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình phê bình, quy chế làm việc đạo, điều hành công việc; xử lý dứt điểm vụ vi phạm thực thi quyền lực công tác cán gây xúc dư luận, kể đương chức nghỉ chế độ Nghiên cứu tăng thẩm quyền chế tài xử lý trách nhiệm ủy ban kiểm tra cấp việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tổ chức đảng đảng viên, NĐĐ Hoàn thiện quy định xử lý kỷ luật, bảo đảm thống đồng kỷ luật Đảng với kỷ luật hành Nhà nước NĐĐ Siết chặt kỷ luật, kỷ cương Đảng; có hình thức xử lý kịp thời, xác, bảo đảm cơng khai, minh bạch, khơng có vùng cấm, ngoại lệ cán bộ, đảng viên, NĐĐ cấp vi phạm việc thực thi quyền lực giao nhằm góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội XII Đảng, Nghị Trung ương khóa XI Nghị Trung ương khóa XII Đảng xây dựng, chỉnh đốn Đảng 32 KẾT LUẬN Nước ta nước dân chủ, quyền lực dân, quyền từ xã đến Chính phủ dân, quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương dân cử ra, đồn thể từ Trung ương đến địa phương dân tổ chức Nói tóm lại quyền hành lực lượng nơi dân.Luận điểm thể vấn đề là: Nhà nước dân thiết lập trao quyền lực, nghĩa quyền lực nhân dân trở thành quyền lực nhà nước Quyền lực thể ý chí nhân dân bảo đảm thực sức mạnh máy nhà nước, có độc quyền máy cưỡng chế, trấn áp hệ thống quy phạm pháp luật Được ủy quyền toàn thể nhân dân, nhà nước trở thành máy có quyền lực lớn, độc lập với xã hội Trong xã hội có giai cấp quyền lực nhà nước khơng kiểm sốt, nhà nước quan đứng xã hội, xa lạ với xã hội, trở thành lực lượng ăn bám xã hội, nhiều thời kỳ nhà nước trở thành lực lượng cản trở phát triển xã hội nước ta nay, nơi này, nơi khác xuất nguy Đảng Nhà nước khơng dân, với biểu số cán công chức nắm quyền lực nhân dân ủy thác lại xa dân, xa cấp dưới, xa sở, không chủ động phục vụ nhân dân vô điều kiện mà lo làm ăn phát tài, lo thăng quan tiến chức, đánh chất cách mạng chân Một số tài sản quốc gia nhân dân bị bọn tham nhũng kẻ vô trách nhiệm phần lớn nắm quyền lực chiếm đoạt làm thất Có vụ ăn cắp tài sản quốc gia hàng ngàn tỷ đồng, số khơng nắm quyền lực nhà nước tiếp tục làm giàu bất chính, gây hậu xấu cho xã hội, làm suy yếu mối quan hệ Đảng, Nhà nước với nhân dân 33 Một nguyên nhân gây nên tình trạng quyền lực nhà nước mà biểu cụ thể số kẻ có chức, có quyền lạm dụng quyền lực nhà nước để mưu cầu lợi ích riêng Nói cách khác quyền lực nhà nước khơng kiểm sốt đầy đủ Để quyền lực trị Việt Nam kiểm soát chặt chẽ, hiệu việc thực đồng giải pháp với tâm cao tồn hệ thống trị phận lãnh đạo, cấp ủy cấp việc làm cần thiết cấp bách nay! 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Thọ Ánh (2012), Thực chức giám sát phản biện xã hội mặt trận tổ quốc Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội TS.Nguyễn Mạnh Bình (2012), Hồn thiện chế pháp lý giám sát xã hội việc thực thi quyền lực nhà nước Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội Nguyễn Trọng Bình (2007), Một số ý kiến phản biện xã hội, tạp chí Thơng tin Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh số 4 Nguyễn Thanh Bình (2009), Điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Mặt trận số 70 TS Phạm Văn Bính (2007), Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Thị Hải Chuyền (2010), Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Đăng Dung (2000), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội ... chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện chế kiểm sốt quyền lực trị Việt Nam nay” làm tiểu luận kết thúc môn học 3 NỘI DUNG Lý luận kiểm soát quyền lực trị Vấn đề kiểm sốt quyền lực ln ln tồn hệ thống... chức quyền ba quyền bản, đổ Như với cách tiếp cận trị việc giành, giữ thực thi quyền lực nhà nước quyền lực trị coi quyền lực nhà nước Vậy nên kiểm soát quyền lực trị mang chất kiểm sốt quyền lực. .. thể chế trị tư sản, thực tam quyền phân lập lập pháp, hành pháp tư pháp thể rõ chất kiểm soát 24 lẫn quan thuộc quyền lực trị, nhiên, củng cố quyền lực trị giai cấp tư sản Ở nước ta nay, quyền lực
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị ở việt nam, 3 giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay