Phân tích tầm nhìn, chiến lược, sứ mệnh của tập đoàn mai linh

48 553 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2018, 22:46

... TRÌNH Giới thiệu chung tập đồn Mai Linh Phân tích mơi trường bên Phân tích mơi trường bên ngồi Thảo luận giải đáp Chiến lược cạnh tranh PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG SOLOGAN SỨ MỆNH Doanh nghiệp vận... lòng đến cho người, nâng tầm phát triển văn hóa Việt, sống tốt đẹp Công ty Cổ phần tập đồn Mai Linh TẦM NHÌN: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng đầu nơi Mai Linh có mặt GIÁ TRỊ CỐT LÕI... Luôn ân cần phục vụ bà bác Tất khách hàng PHẦN 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG Mơ hình chuỗi giá trị CẤU TRÚC HẠ TẦNG Công ty Cổ phần tập đồn Mai Linh Tài 1993 300 triệu đồng 2002 68 tỷ đồng Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tầm nhìn, chiến lược, sứ mệnh của tập đoàn mai linh , Phân tích tầm nhìn, chiến lược, sứ mệnh của tập đoàn mai linh , MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI, Cải tiến về giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn