Hoàn thiện ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

29 99 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2017, 22:32

Trong lịch sử từ khi hình thành đến ngày nay, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin luôn là đối tượng tấn công quyết liệt của những thế lực thù địch, mà trư¬ớc hết là từ phía giai cấp tư¬ sản và các lực lượng phản cách mạng khác. Và, mỗi lần như¬ vậy, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin lại vư¬ợt qua những ảo tư¬ởng, những ấu trĩ và những hạn chế của lịch sử để rồi hoàn thiện và phù hợp hơn với tiến trình phát triển của xã hội.Ngày nay, tr¬ước sự biến động phức tạp, khó l¬ường của tình hình thế giới, trước sự phát triển quanh co của lịch sử, nhất là từ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, phong trào cách mạng thế giới lâm vào thoái trào, chủ nghĩa tư bản tạm thời thắng thế, làn sóng hận thù chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin lại dấy lên khắp mọi nơi. Nhân cơ hội đó, đã có không ít những người vốn là mác xít, nay trở cờ, lật lọng quay lại phê phán, xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, phủ nhận học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và rêu rao về sự “tận cùng của lịch sử”.Ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, song nhìn chung giai cấp công nhân ở các nước đang phát triển đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hoá và phát triển kinh tế tri thức, giai cấp công nhân ở các nước này vẫn là một trong những lực lượng xã hội quan trọng nhất, đang tham gia tích cực vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.Trong bối cảnh đó, việc làm sáng tỏ và nhận thức lại đúng đắn hơn về giai cấp công nhân, đặc biệt là giai cấp công nhân ở các nước đang phát triển là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc và thiết thực. MỞ ĐẦU Trong lịch sử từ hình thành đến ngày nay, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin đối tượng công liệt lực thù địch, mà trước hết từ phía giai cấp tư sản lực lượng phản cách mạng khác Và, lần vậy, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin lại vượt qua ảo tưởng, ấu trĩ hạn chế lịch sử để hoàn thiện phù hợp với tiến trình phát triển xã hội Ngày nay, trước biến động phức tạp, khó lường tình hình giới, trước phát triển quanh co lịch sử, từ sau chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu sụp đổ, phong trào cách mạng giới lâm vào thoái trào, chủ nghĩa tư tạm thời thắng thế, sóng hận thù chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin lại dấy lên khắp nơi Nhân hội đó, có khơng người vốn mác xít, trở cờ, lật lọng quay lại phê phán, xuyên tạc, chí phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận học thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân rêu rao “tận lịch sử” Ra đời hồn cảnh lịch sử khác nhau, song nhìn chung giai cấp công nhân nước phát triển đóng vai trò quan trọng nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước Ngày nay, bối cảnh tồn cầu hố phát triển kinh tế tri thức, giai cấp công nhân nước lực lượng xã hội quan trọng nhất, tham gia tích cực vào chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong bối cảnh đó, việc làm sáng tỏ nhận thức lại đắn giai cấp công nhân, đặc biệt giai cấp công nhân nước phát triển vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc thiết thực CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 1.1 Cơ sở lý luận giai cấp công nhân 1.1.1 Khái niệm giai cấp công nhân Cũng tượng xã hội khác, giai cấp cơng nhân đẻ hồn cảnh lịch sử cụ thể với phát triển lịch sử, phát triển với biểu đặc trưng giai đoạn định Sự phát triển đại công nghiệp làm tăng thêm số lượng người vơ sản mà tập hợp họ lại thành tập đoàn xã hội rộng lớn, thành giai cấp vơ sản đại Chính vậy, kết luận rút là, giai cấp công nhân đại gắn liền với phát triển đại cơng nghiệp, sản phẩm thân đại công nghiệp lớn lên với phát triển đại cơng nghiệp Trong xã hội tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân giai cấp bản, chủ yếu đối lập với giai cấp tư sản giai cấp bị giai cấp tư sản tước đoạt hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động cho nhà tư để sống, bị bóc lột giá trị thặng dư Họ người tự thân thể có quyền bán sức lao động tuỳ theo cung - cầu hàng hoá sức lao động Đây giai cấp bị bóc lột nặng nề, bị bần hố vật chất tinh thần Sự tồn họ phụ thuộc vào cung - cầu hàng hoá sức lao động, phụ thuộc vào kết sức lao động họ Họ phải tạo giá trị thặng dư, giá trị thặng dư lại giai cấp tư sản chiếm đoạt Dưới chủ nghĩa tư bản, C Mác Ph Ăngghen định nghĩa rằng, “giai cáp vô sản giai cấp công nhân làm thuê đại, hết tư liệu sản xuất thân, nên buộc bán sức lao động để sống” Dù giai cấp cơng nhân có bao gồm công nhân làm công việc khác nữa, theo C Mác Ph Ăngghen, có hai tiêu chí để xác định phân biệt với giai cấp, tầng lớp xã hội khác - Một là, phương thức lao động, phưong thức sản xuất, người lao động sản xuất cơng nghiệp Có thể họ người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành cơng cụ sản xuất có tính chất cơng nghiệp ngày đại xã hội hoá ngày cao Đã cơng nhân đại phải gắn với đại cơng nghiệp, sản phẩm đại công nghiệp Giai cấp công nhân đại hạt nhân, phận tầng lớp công nhân - Hai là, vị trí quan hệ sản xuất giai cấp cơng nhân, phải xem xét hai trường hợp sau: + Dưới chế độ tư chủ nghĩa giai cấp công nhân người vô sản đại, khơng có tư liệu sản xuất, nên buộc phải làm thuê, bán sức lao động cho nhà tư bị tồn thể giai cấp tư sản bóc lột Tức giá trị thặng dư mà giai cấp công nhân tạo bị nhà tư chiếm đoạt Chính vào tiêu chí mà người cơng nhân chủ nghĩa tư gọi giai cấp vô sản + Sau cách mạng vô sản thành công, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền Nó khơng vào địa vị bị áp bức, bị bóc lột nữa, mà trở thành giai cấp thống trị, lãnh đạo đấu tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa Giai cấp cơng nhân với tồn thể nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu cơng hữu hố Như họ khơng người vơ sản trước sản phẩm thặng dư họ tạo làm nguồn gốc cho giàu có phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa Căn vào hai tiêu chí nói trên, định nghĩa giai cấp công nhân sau: “Giai cấp công nhân tập đồn xã hội ổn định, hình thành phát triển với trình phát triển đại công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuấtcó tính chất xã hội hoá ngày cao, lực lượng lao động trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất phương thức sản xuất tiên tiến thời đại ngày nay” 1.1.2 Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Khi phân tích xã hội tư chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác với hai phát kiến vĩ đại, quan niệm vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư, chứng minh cách khoa học đời, phát triển diệt vong chủ nghĩa tư tất yếu khẳng định giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến cách mạng nhất, lực lượng xã hội có sứ mệnh lịch sử: xố bỏ chủ nghĩa tư bản, xố bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động giải phóng tồn thể nhân loại khỏi áp bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Là giai cấp bị áp chủ nghĩa tư bản, giai cấp cơng nhân khỏi ách áp bóc lột đường đấu tranh giai cấp chống giai cấp tư sản, đường thủ tiêu chế độ tư hữu tư liệu sản xuất thiết lập chế độ công hưũ tư liệu sản xuất Bằng cách đó, giai cấp cơng nhân vĩnh viễn thủ tiêu hình thức người bóc lột người, tự giải phóng mình, mà giải phóng tầng lớp lao động khác, giải phóng dân tộc giải phóng tồn thể nhân loại Ph Ăngghen viết: “Thực nghiệp giải phóng giới - sứ mệnh lịch sử giai cấp vơ sản đại” 1.1.3 Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Trong tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, C Mác, Ph Ăngghen viết: “Sự phát triển đại công nghiệp phá sập chân giai cấp tư sản, tảng giai cấp tư sản xây dựng lên chế độ sản xuất chiếm hữu Trước hết, giai cấp tư sản tạo người đào huyệt tự chơn Sự sụp đổ giai cấp tư sản thắng lợi giai cấp vô sản tất yếu nhau” Giai cấp cơng nhân có sứ mệnh lịch sử giới địa vị kinh tế - xã hội khách quan quy định: - Dưới chủ nghĩa tư bản, với phát triển đại công nghiệp, giai cấp công nhân đời bước phát triển Giai cấp công nhân phận quan trọng nhất, cách mạng lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hố ngày cao Đây giai cấp tiên tiến nhất, lực lượng định phá vỡ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, người có khả lãnh đạo xã hội xây dựng phương thức sản xuất cao phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp tiêu biểu cho xu hướng phát triển lịch sử thời đại ngày - Mặc dù giai cấp tiên tiến, giai cấp cơng nhân khơng có tư liệu sản xuất nên buộc bán sức lao động cho nhà tư để sống Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ tạo thời gian lao động Một sức lao động trở thành hàng hố, người chủ (người vơ sản) phải chịu đựng thử thách, may rủi canhj tranh; số phận phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu hàng hoá sức lao động thị trường làm thuê phụ thuộc vào kết lao động họ Họ bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột ngày bị bần hoá đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần Do đó, mâu thuẫn giai cấp công nhân với giai cấp tư sản mâu thuẫn đối kháng, bản, điều hoà xã hội tư chủ nghĩa Xét mặt chất, giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để chống chế độ lại áp bóc lột tư chủ nghĩa Những điều kiện sinh hoạt khách quan họ quy định rằng, họ giải phóng cách giải phóng tồn thể nhân loại khỏi chế độ tư chủ nghĩa Trong cách mạng ấy, họ khơng ngồi xiềng xích giới - Địa vị kinh tế - xã hội khách quan không khiến giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt tạo cho họ khả thực sứ mệnh lịch sử Đó khả đoàn kết giai cấp đấu tranh chống lại giai cấp tư sản xây dựng xã hội Đó khả đồn kết với giai cấp lao động khác chống chủ nghĩa tư Đó khả đồn kết tồn thể giai cấp cơng nhân dân tộc bị áp quy mô quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc Vì vậy, C Mác Ph Ăngghen khẳng định: “Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vơ sản thực cách mạng Các giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, sản phẩm đại công nghiệp” 1.2 Đặc điểm nước phát triển Sự phát triển đất nước đo đạc số thống kê tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GDP/người), tuổi thọ trung bình, tỷ lệ người biết chữ, v.v Liên hiệp quốc xây dựng Chỉ số phát triển người, số tổng hợp thống kê để xác định mức độ phát triển người quốc gia Nước phát triển nói chung quốc gia có mức sống thấp, chưa đạt mức độ cơng nghiệp hóa tương xứng với quy mơ dân số Có tương quan chặt chẽ mức thu nhập bình quân đầu người thấp với gia tăng dân số nhanh chóng, kể quốc gia nhóm dân cư quốc gia Thuật ngữ "nước phát triển" nhiều thay "nước phát triển", "nước chậm phát triển", Thế giới thứ ba, Nam bán cầu, chí "nước phát triển nhất" Theo nhà kinh tế học Michael Todaro, “Kinh tế học cho Thế Giới Thứ 3”, ông đưa đặc điểm chung nước phát triển, là: Mức sống thấp; Năng suất lao động thấp; Tốc độ tăng dân số gánh nặng ăn theo tăng; Tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ thiểu dụng nhân công cao ngày tăng; Phụ thuộc lớn vào nông nghiệp xuất sản phẩm thô; Bị chèn ép, bị phụ thuộc dễ bị tổn thương quan hệ với bên 1.2.1 Mức sống thấp Bởi nước phát triển nước nghèo, nên thật dễ hiểu mức sống họ thấp so với mức sống nước phát triển Tuy nhiên, thật ngạc nhiên xem xét quy mô khác mức sống nước phát triển nước phát triển Sự khác mức sống, Thu nhập bình quân đầu người, Tỷ lệ gia tăng GNP tương đối, Phân phối Thu nhập quốc dân, Quy mô đói Y tế Giáo dục, thiếu lương thực thực phẩm chất quy mô việc thiếu hệ thống chăm sóc sức khoẻ người nước giới thứ ba Ở nước phát triển mức sống nói chung thấp đại đa số dân chúng Mức sống thấp biểu thị chất lẫn lượng dạng thu nhập thấp, thiếu nhà ở, sức khỏe kém, học hành, tỷ lệ tử vong trẻ em sơ sinh cao Đặc điểm thể số sau: Thứ nhất, thu nhập quốc dân tính theo đầu người: Khoảng 80% tổng thu nhập giới sản sinh nhứng khu vực kinh tế phát triển, nơi có chưa được1/4 dân số giới Trên ¾ dân số giới thuộc nước phát triển phát triển sản xuất 20% sản lượng Quan trọng với 70% dân số giới lại tồn nhờ có 20% thu nhập giới Hoa Kỳ, nước giàu giới, có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 115 lần thu nhập đầu người Liberia nước nghèo giới Mức độ nghèo đói phụ thuộc vào hai yếu tố: (1) thu nhập quốc dân trung bình, (2) mức độ bất bình đẳng thu nhập Rỏ ràng mức thu nhập quốc dân đầu người nào, việc phân phối khơng bình đảng số người nghèo đói nhiều nhiêu mức thu nhập bình quân thấp mức độ nghèo đói thấp Thứ hai, sức khỏe người dân: Ngoài việc vật lộn với thu nhập thấp, nhiều người nước thuộc nước phát triển phải thường xuyên chiến đấu chống lại nạn suy dinh dưỡng , bệnh tật sức khỏe Nghiên cứu cho thấy gần 99% trẻ sơ sinh tử vong nước phát triển Nguyên nhân phần dân số nước đông Hơn nửa số trẻ sơ sinh chết nguyên nhân nước, gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nigeria, Pakistan CH Congo, Trong tỷ lệ tử vong trẻ em nước phát triển trung bình 0,5% nước phát triển trung bình lên đến 30%, khác biệt lớn tuổi thọ trung bình, phần lớn nguyên nhân hệ thống chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng chế độ ăn uống nước phát triển có tuổi thọ trung bình 80 nước phát triển tuổi thọ trung bình thấp khoảng 70 tuổi Hơn tỷ người , tức gần 1/2 số dân giới phát triển (trừ Trung Quốc) vào năm 70 sống bữa ăn thiếu lượng calo cần thiết 1/3 số trẻ em tuổ, tính theo mức tiêu thụ ngủ cốc hàng năm nước giơi phát triển tiêu thụ trung bình 670kg nước phát triển 185kg Thứ ba, y tế: Y tế dịch vụ xã hội khan nhiều khu vực thuộc nước phát triển Theo số liệu năm 80 trung bình có 9,4 bác sĩ số 100.000 dân nước phát triển so với số 161 bác sĩ nước phát triển tương tự tỉ lệ giường bệnh chênh lệch nhóm nước Thứ tư, giáo dục: Cơ hội học hành nước phát triển hạn chế, việc cố gắng tạo hội giáo dục bậc tiểu học nổ lực lớn nước này, có tiến việc vận động trẻ em đến trường tỷ lệ biết chữ thấp 65% so với 99% nước phát triển 1.2.2 Năng suất lao động thấp Năng suất lao động phản ánh lực tạo cải, hay hiệu suất lao động cụ thể trình sản xuất, đo số sản phẩm, lượng giá trị sử dụng tạo đơn vị thời gian, hay đo lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất đơn vị thành phẩm Năng suất lao động tiêu quan trọng thể tính chất trình độ tiến tổ chức, đơn vị sản xuất, hay phương thức sản xuất Năng suất lao động định nhiều nhân tố, trình độ thành thạo người lao động, trình độ phát triển khoa học áp dụng công nghệ, kết hợp xã hội q trình sản xuất, quy mơ tính hiệu tư liệu sản xuất, điều kiện tự nhiên Năng suất lao động tỷ lệ lượng đầu đầu vào, đầu tính GDP (Tổng sản phẩm nước) GVA (Tổng giá trị gia tăng), đầu vào thường tính bằng: công lao động, lực lượng lao động số lượng lao động làm việc Năng suất lao động tiêu hiệu sử dụng lao động, đặc trưng quan hệ so sánh tiêu đầu (kết sản xuất) với lao động để sản xuất Năng suất lao động yếu tố quan trọng tác động tới sức cạnh tranh Đặc biệt, suất lao động lại phản ánh yếu tố chất lượng người lao động - yếu tố cốt lõi phát triển cạnh tranh tồn cầu, phát triển khoa học cơng nghệ kinh tế tri thức Năng suất lao động nước phát triển thấp Lý thiếu vốn tự nhiên (yếu tố sản lượng biên) chất lượng lao động thấp Bên cạnh thiếu kinh ngiệm đội ngủ quản lý Chính thơng qua tình trạng sức khỏe thái độ cá nhân tác động đến suất lao động cá nhân Sự tập hợp suất cá nhân tạo nên suất lao động doanh nghiệp, quốc gia Có thể thấy suất lao động ln có gắn bó mật thiết với yếu tố cốt lõi - người Để tăng suất lao động, ta tăng lên theo hai cách Thứ việc huy động nguồn tiết kiệm nước tài ngồi nước để tạo đầu tư cho hàng hoá vốn tự nhiên thứ hai xây dựng nguồn vốn người thông qua đầu tư vào giáo dục đào tạo 1.2.3 Tốc độ tăng dân số gánh nặng ăn theo tăng Thứ nhất, tốc độ tăng dân số cao: Trong tổng dân số giới vào khoảng 5,5 tỷ người vào đầu năm 90, ¾ dân số sống nước phát triển gần ¼ nước phát triển Theo thống kê năm 2010, dân số giới tỷ người gần 80% dân số sống nước phát triển chưa tới 20% dân số nước phát triển Trong dân số Châu Phi chiếm gần 15%, Châu Á (trừ số nước phát triển Trung Quốc) chiếm gần 35% dân số riêng Trung Quốc chiếm đến gần 20% Và có lẽ số liệu thống kê thởi điểm trước, tốc độ tăng dân số nước phát triển thành phần để dân số giới cán mốc tỷ người Thứ hai, gánh nặng gia tăng dân số: Các nước phát triển chịu phải gánh nặng dân số cao nhiều khía cạnh: - Gánh nặng ăn theo: Ở nước phát triển có số trẻ em 15 tuổi cao chiếm gần nửa dân số Người già trẻ em gánh nặng, không sản xuất cho xã hội lực lượng sản xuất từ 16 -74 phải hỗ trợ tài - Gánh nặng nước sạch: Thiếu nước cho nước uống xử lý nước thải xả thải Một số quốc gia, Ả Rập Saudi, dùng kỹ thuật khử muối đắt tiền để giải vấn đề thiếu nước, ô nhiễm môi trường(hiện 10 Ưu nước cơng nghiệp giàu có phụ thuộc nước phát triển vào nước thường dẫn tới việc chấp nhận cơng nghệ khơng phù hợp (lỗi thời), chế giáo dục giá trị văn hoá nước phát triển Tác động lối sống giàu có từ nước phát triển dẫn tới lối sống thượng lưu, tích luỹ cải riêng, chảy máu chất xám nhượng vốn… tất điều làm cản trở trình phát triển kinh tế nước phát triển (Muốn làm giàu, trước tiên phải có vốn Muốn có vốn phải biết tiết kiệm Nếu công dân nước phát triển tiêu xài hoang phí, học đòi theo nước phát triển, làm lợi cho nước phát triển) Các nước phát triển có mạnh quyền thống trị việc kiểm sốt mơ hình thương mại quốc tế, khả việc định điều kiện mà theo cơng nghệ, viện trợ nước vốn tư nhân chuyển giao cho nước phát triển nước giàu thường giàu với trả giá nước nghèo Tất yếu tố: chuyển giao giá trị,thái độ ứng xử, thể chế, chuẩn mực, cấu hoạt động, tiêu chuẩn kinh tế xã hội…của nước giàu đem áp dụng cách không hợp lý cho nước phát triển việc chảy máu chất xám tạo tình trạng dễ bị tổn thương cho nước thuộc giới thứ Hầu hết phát triển nước nhỏ kinh tế họ phụ thuộc Họ hồn tồn khơng có khả tách khỏi kinh tế giới Nhưng hy vọng việc họ liên kết với mặt kinh tế để tăng sức mạnh thương lượng 15 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRỊ CỦA GIAI CẤP CƠNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm giai cấp công nhân nước phát triển giai đoạn Sự phát triển cách mạng khoa học - công nghệ đại q trình tồn cầu hố kinh tế tác động mạnh mẽ đến giai cấp công nhân nước Đối với giai cấp công nhân nước phát triển, tác động tạo biến đổi sâu sắc cấu số lượng chất lượng, đồng thời làm xuất nhiều biểu Nhìn tổng qt, thấy rõ số điểm chủ yếu sau: 2.1.1 Số lượng giai cấp công nhân nước phát triển không ngừng tăng lên Xét quy mô toàn giới, năm gần đây, trừ số nước G7, xét rộng nước OECD nước chuyển sang giai đoạn hậu cơng nghiệp, lại phần lớn quốc gia q trình cơng nghiệp hố, đại hố Cùng với q trình phát triển cơng nghiệp, số lượng công nhân giới tăng lên cách tuyệt đối Nếu thống kê ta thấy, thời kỳ Mác Ăng ghen cuối kỷ XIX số lượng cơng nhân gới có khoảng 10 triệu đến đầu kỷ XX 119 triệu, đến cuối kỷ XX tăng lên đến 660 triệu đến số lượng GCCN khoảng 900 triệu (năm 2015) Giai cấp công nhân nước phát triển chiếm tỷ trọng không lớn cấu dân cư nước (khoảng 15 - 30%), song lại có chiều hướng gia tăng tỷ trọng tổng số giai cấp công nhân giới Bởi lẽ đa phần dân số giới dân cư nước phát triển (trong tổng số tỷ người giới nay, có gần tỷ người sống nước công 16 nghiệp phát triển - nước OECD, lại sống nước phát triển) Ở nước này, kỷ XX, giai cấp nông dân chiếm số đơng, diễn q trình cơng nghiệp hố - đại hố nên giai cấp cơng nhân có gia tăng nhanh chóng 2.1.2 Trình độ học vấn kỹ nghề nghiệp ngày nâng cao Ở nước phát triển, giai cấp cơng nhân lực lượng lao động có trình độ học vấn ngày nâng cao, đào tạo nghề nghiệp định cấu lao động chung So với giai cấp nông dân người làm dịch vụ giản đơn, giai cấp công nhân đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp tốt Ngày nay, tính quy định sản xuất đại, giai cấp cơng nhân có số biểu mới: trình độ văn hóa, tay nghề cao hơn, số cơng nhân có tư liệu sản xuất, cổ phiếu, đời sống phận cải thiện Đặc biệt, công nhân có xu hướng trí tuệ hóa, lao động bớt nặng nhọc hơn, nhiều cơng nhân có cổ phần doanh nghiệp Họ có tri thức khả làm chủ công nghệ cao, lực sáng tạo Họ tiếp thu thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, tri thức khoa học công nhân tăng lên, đời sống văn hóa, tinh thần ngày cải thiện 2.1.3 Giai cấp công nhân nhóm người lao động bước tiếp xúc với khoa học - công nghệ tiên tiến, rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động công nghiệp Giai cấp công nhân đại lớp người học tập văn hóa qua đào tạo nghề nghiệp đòi hỏi cách mạng khoa học, cơng nghệ, yêu cầu kinh tế đại văn minh Cùng với tầng lớp trí thức, giai cấp công nhân đại phận hữu cấu thành lực lượng sản xuất tiên tiến lực lượng sản xuất chủ yếu nước phát triển Nhìn chung nước phát triển, tỷ lệ người lao động có trình độ học vấn không ngừng tăng lên, tiếp xúc ngày nhiều với khoa học, 17 công nghệ tiên tiến Trình độ văn hố khoa học, chun mơn cao vừa điều kiện khách quan để triển khai cách mạng khoa học công nghệ, đồng thời vừa điều kiện để rèn luyện giai cấp công nhân ý thức, tác phong cơng nghiệp đại Những máy móc, cơng cụ, công nghệ cao phát triển mạnh năm gần đòi hỏi phải có lực lượng cơng nhân lớn có trình độ văn hố, khoa học công nghệ chuyên môn cao Họ phải người có khả lao động, làm việc động, độc lập, sáng tạo cao Trình độ học vấn cao trở thành đặc trưng tiêu chuẩn hàng đầu để lựa chọn lao động nước phát triển Nhiều nhà máy, xí nghiệp khơng tuyển dụng người lao động có trình độ trung học trở xuống Những người có trình độ văn hố thấp thường khó khơng thể tìm kiếm cơng ăn việc làm dễ bị thất nghiệp Trình độ văn hố, khoa học công nghệ, chuyên môn cao sở cho kinh tế động phát triển cao Những nhân tố ảnh hưởng đến điều kiện sống làm việc người công nhân cải thiện 2.1.4 Giai cấp công nhân đa dạng, phức tạp thành phần xã hội, nghề nghiệp chuyên môn Do phát triển nhanh công nghệ thơng tin việc nâng cao vai trò tri thức từ nhiều thập niên qua, nên xuất mềm hoá kết cấu ngành nghề sản xuất tái sản xuất xã hội Tỷ trọng đầu tư lao động bắp tài nguyên vật chất giảm tương đối, tỷ trọng đầu tư lao động trí óc đầu tư cho khoa học, cơng nghệ tăng lên nhiều Ở nước phát triển cho thấy: tỷ lệ lao động chân tay giảm mạnh, tỷ lệ lao động trí óc dần thay lao động bắp trở thành chủ lực ngành nghề Chính phát triển khoa học, công nghệ dẫn đến yêu cầu cấu lại kinh tế ngành lĩnh vực theo hướng đại, từ làm cho lao động không lành nghề, lao động giản đơn ngày bị thu hẹp chiếm tỷ lệ ngày nhỏ bé cấu lao động nước phát triển 18 Khác với nước tư phát triển, giai cấp công nhân nước phát triển gia tăng số lượng, phận công nhân công nghiệp truyền thống, phận công nhân làm việc lĩnh vực sản xuất mới, lĩnh vực công nghệ cao Điều nhà nghiên cứu xã hội học lý giải nước phát triển trình cơng nghiệp hố (còn nước phát triển hồn thành q trình cơng nghiệp hố, chuyển ngành cơng nghiệp truyền thống, sử dụng nhiều lao động sang khu vực nước phát triển), thu hút đầu tư nước mà chủ yếu nước phát triển Mặt khác, nước công nghiệp phát triển, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp dần thu hẹp lại, lĩnh vực dịch vụ mở rộng, nước phát triển, lĩnh vực cơng nghiệp có xu hướng ngày mở rộng 2.1.5 Một phận giai cấp công nhân nước phát triển làm việc cho tư nước Hiện nay, phận giai cấp công nhân nước phát triển làm việc sở sản xuất, khu cơng nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi, (hoặc sẵn sàng) chấp nhận bóc lột trực tiếp tư nước Tuy nhiên, phận cơng nhân có mức thu nhập so với mặt thu nhập chung giai cấp cơng nhân Điển Việt Nam - quốc gia phát triển: Cơng nhân thuộc thành phần kinh tế ngồi nhà nước doanh nghiệp có vốn FDI tăng mạnh số lượng doanh nghiệp tăng nhanh Năm 1991, khu vực doanh nghiệp nhà nước có khoảng 1.230 doanh nghiệp, đến năm 1995 tăng lên 17.143 doanh nghiệp với 430 nghìn cơng nhân Năm 2009, số lên tới 238.932 với 5.266,5 nghìn cơng nhân, kinh tế tập thể 261,4 nghìn, kinh tế tư nhân 571,6 nghìn; loại khác 4.433,5 nghìn Số lượng cơng nhân khu vực ngồi nhà nước chủ yếu tăng tỉnh, thành phố phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng 19 Trong khu vực có vốn FDI, đến cuối năm 2009, có 1.919,6 nghìn người làm việc 6.546 doanh nghiệp Tính đến hết năm 2011, nước có 283 khu cơng nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX) thành lập 58 tỉnh, thành phố, thu hút khoảng 1,6 triệu lao động Ngoài ra, lực lượng lao động nước phận quan trọng tạo nên lớn mạnh GCCN Việt Nam Theo số liệu thống kê Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, tính đến tháng 6-2008, tổng số lao động chuyên gia Việt Nam làm việc nước ngồi 500 nghìn người Bộ phận tiếp xúc làm việc môi trường cơng nghiệp đại, có điều kiện học tập, rèn luyện chuyên môn, tay nghề, nâng cao tác phong công nghiệp 2.1.6 Giai cấp cơng nhân có điều kiện tiếp xúc, giao lưu, hợp tác quốc tế quan tâm tới ý thức trị Cũng phần lớn giai tầng lao động khác, giai cấp công nhân nước có hội điều kiện thuận để tiếp cận thông tin, giá trị văn hoá tinh thần từ dân tộc, cộng đồng người khác Nhiều kết điều tra xã hội học cho thấy, đa số họ không chấp nhận kiểu tuyên truyền chiều, mang tính áp đặt, mà có xu hướng tự việc tiếp nhận tư tưởng trị khác Hiện nay, giống đa phần tầng lớp lao động khác giới, giai cấp công nhân nước phát triển thường quan tâm đến lý tưởng, chủ nghĩa Mối quan tâm hàng đầu họ việc làm, thu nhập chế độ phúc lợi xã hội cấp thiết mà họ cần hưởng Đây khó khăn lớn cơng tác tư tưởng giai cấp công nhân nước phát triển, đặc biệt nước mà Đảng Cộng sản chưa nắm quyền lãnh đạo Hiện nay, công nhân nước phát triển động cơng việc, nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ đại bắt đầu hình thành ý thức giá trị thân thông qua lao động Vị công nhân lao động doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp 20 ngồi nhà nước khơng cách biệt nhiều Tâm lý lấy lợi ích làm động lực nét dần trở thành phổ biến công nhân Sự quan tâm hàng đầu công nhân việc làm, thu nhập tương xứng với lao động Mong muốn có sức khoẻ, đất nước ổn định phát triển, an ninh trị, trật tự an tồn xã hội bảo đảm, dân chủ, công xã hội thực hiện, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi, có đủ việc làm Mong muốn học tập, nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng 2.2 Vai trò giai cấp cơng nhân nước phát triển Sau kịch biến trị Liên Xô Đông Âu, loạt nước phát triển dấy lên sóng đa nguyên, đa đảng, khiến cho đất nước rơi vào bất ổn trị, khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiên trọng, phong trào cơng nhân bị phân hóa phân liệt sâu sắc Tuy nhiên, phong trào cộng sản công nhân nước phát triển tồn Từ năm cuối kỷ XX đầu XXI, phong trào bước hồi phục thu thành tựu định Trước tác động khách quan cách mạng khoa học- cơng nghệ q trình tồn cầu hóa, số lượng, chất lượng cấu giai cấp cơng nhân nước phát triển có thay đổi đáng kể, song thể vai trò bật nhiều lĩnh vực đời sống xã hội 2.2.1 Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội Giai cấp công nhân nước phát triển không lực lượng lao động quan trọng tạo cải vật chất cho xã hội, mà lực lượng đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến Với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cách thức tổ chức đại sản xuất, giai cấp cơng nhân có ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ phát triển kinh tế, tăng suất lao động Tại nước phát triển, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp giảm mạnh, sản xuất cơng nghiệp dịch vụ gia tăng Đóng góp công nghiệp dịch vụ cho GDP liên tục tăng (ở Việt Nam, ngành cơng nghiệp đóng góp tới 40% GDP) Điều khẳng định vai trò lao động sáng tạo 21 giai cấp công nhân xã hội - lao động cơng nghiệp đại Giai cấp ngày tạo nhiều giá trị vật chất tinh thần cho xã hội Q trình cơng nghiệp hố phát triển khoa học kỹ thuật làm cho kết cấu giai cấp có thay đổi rõ nét Chiều hướng gia tăng số lượng khẳng định: năm 1890 tồn giới có 80 triệu cơng nhân, năm 1960 có 315 triệu, năm 1990 có 615 triệu, năm 2003 có 800 triệu Tại nước phát triển, đầu kỷ XX có 19 triệu cơng nhân (trong châu Á có 11 triệu, Mỹ La-tinh triệu, châu Phi triệu) Đến cuối kỷ XX, giai cấp công nhân nước tăng lên 217 triệu, châuÁ có 130 triệu, Mỹ La-tinh 63 triệu, châu Phi 24 triệu Hiện đội ngũ giai cấp công nhân đa số công nhân công nghiệp, số lượng tiếp tục tăng so với số người làm việc lĩnh vực sản xuất khác Một nguyên nhân gia tăng trước hết phải kể đến chiến lược cơng nghiệp hố nước phát triển Mặt khác, công ty nước tư phát triển chuyển mạnh sang đầu tư nước phát triển để thu hút nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân cơng rẻ Ngoài ra, lợi nhuận thu lại cao dẫn đến gia tăng giai cấp công nhân Trong bối cảnh đó, trình độ người lao động nói chung giai cấp cơng nhân nước phát triển nói riêng nâng lên đáng kể Việt Nam, số cơng nhân có trình độ học vấn phổ thông tăng từ 62,2% năm 2000 lên 76% năm 2002 80% năm 2006 Tỷ lệ qua đào tạo năm 2005 khoảng 26%, năm 2006 chiếm 31% Do đòi hỏi sản xuất đại nên cấu giai cấp công nhân nước phát triển bổ sung ngày nhiều người lao động có trình độ học vấn cao, mà số nhà nghiên cứu gọi “công nhân - trí thức” Bộ phận chiếm tỷ lệ nhỏ, có vị trí quan trọng sản xuất Họ vừa sản xuất vừa tham gia phát minh Ngoài ra, phận công nhân ngành dịch vụ ngày gia tăng lĩnh vực liên quan đến quy trình sản xuất có tính chất cơng nghiệp đại Tuy nhiên, thiếu hụt lao động lành nghề dư thừa 22 lao động giản đơn không qua đào tạo vấn đề xúc nước phát triển Tại nước phát triển, trước công nhân tập trung ngành truyền thống luyện kim, khai khống, dệt may ngày phát triển sang số ngành công nghiệp mới, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn điện tử, tin học, dầu khí dịch vụ… Theo số liệu Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ năm cuối kỷ XX đầu kỷ XXI, thấy cấu lao động nước phát triển có xu hướng tăng ngành công nghiệp dịch vụ, lao động nông nghiệp có chiều hướng giảm Ngay nước, cấu giai cấp công nhân biến đổi mạnh Chẳng hạn, Trung Quốc, giai cấp công nhân xác định theo cấu đa tầng, bao gồm: Thứ tầng lớp nhà quản lý doanh nghiệp - tầng lớp trưởng thành qua sóng cải cách kinh tế đất nước Họ có tư linh hoạt, nhạy bén, đổi quan niệm nhanh, có tri thức quản lý đại Sự xuất tầng lớp giới chiến lược kinh tế Trung Quốc đánh giá tiêu chí quan trọng để công cải cách kinh tế nước giành thành công chỗ dựa mặt xã hội để Trung Quốc tiến sâu vào cải cách thể chế kinh tế Thứ hai tầng lớp trí thức, đánh giá cao theo tư tưởng Đặng Tiểu Bình “khoa học - kỹ thuật lực lượng sản xuất thứ nhất” Khi Đảng Nhà nước Trung Quốc ban hành thực thi chiến lược khoa học - giáo dục chấn hưng đất nước, lực lượng trí thức đưa vào phạm trù giai cấp công nhân Trước tác động mạnh mẽ khoa học - công nghệ kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa việc thực chiến lược khoa học giáo dục chấn hưng đất nước, lực lượng trí thức trở thành số đông giai cấp công nhân Trung Quốc 23 Thứ ba tầng lớp công nhân làm thuê doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn nước ngồi Đa số cơng nhân làm việc khu vực có độ tuổi trẻ, trình độ văn hố thấp, thời gian lao động dài, cường độ lao động lớn, điều kiện lao động kém, khả thất nghiệp cao Mặc dù thu nhập họ cao so với công nhân khu vực khác, song giá thành lao động họ chiếm tỷ trọng giá thành chung thấp Vì thế, mức độ bị bóc lột sức lao động cao Thứ tư tầng lớp công nhân nông thôn Công việc họ thực tế công việc mà công nhân thành thị làm, song mang nặng tính thời vụ, mối quan hệ với nơng thơn sâu sắc Ngồi phận cơng nhân, nhân viên việc làm, thất nghiệp thành thị Đây kết khơng tránh khỏi q trình cải cách, giảm nhân công, nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước lớn vừa Số công nhân không lực lượng giai cấp công nhân, họ phận cấu thành giai cấp công nhân Như vậy, biến đổi cấu thành phần giai cấp cơng nhân tự khơng phải tượng Những thay đổi diễn điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể, kết phân công lao động mới, tượng kinh tế - kỹ thuật xã hội phát triển không riêng nước phát triển Do đó, xác định giai cấp công nhân không dựa vào thu nhập, mà dựa vào nguồn gốc thu nhập, dù lương hay tài sản, gắn với quan hệ sản xuất Trên thực tế, giai cấp công nhân, xét số lượng chất lượng, công nhân truyền thống công nhân ngành kỹ nghệ mới, phạm trù xã hội ổn định Cách mạng khoa học - công nghệ đại, với chiến lược cơng nghiệp hố, đại hố nước phát triển tác động mạnh mẽ đến giai cấp công nhân Cơ cấu số lượng, chất lượng giai cấp công nhân biến động mạnh, tăng giảm nhiều ngành nghề khác nước Tuy nhiên, xét 24 lĩnh vực kinh tế - xã hội, giai cấp công nhân đại tiếp tục phát triển không bị thu hẹp số học giả tư sản tuyên truyền nhằm phủ nhận sở xã hội giai cấp đảng cộng sản cơng nhân Với tính tổ chức, kỷ luật chặt chẽ vốn tạo q trình phát triển sản xuất cơng nghệ đại, giai cấp công nhân nước phát triển đóng vai trò to lớn, có tác động sâu sắc đến tiến trình vận động phát triển kinh tế - xã hội nước 2.2.2 Trên lĩnh vực trị, tư tưởng - văn hố Giai cấp cơng nhân nước phát triển đóng vai trò lực lượng tích cực đời sống trị đất nước, gắn với vận động trị quốc gia dân tộc tiến trình giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước Tại nước đảng cộng sản cầm quyền (Trung Quốc, Việt Nam, Cu-ba, Triều Tiên), giai cấp cơng nhân lực lượng khơng t lao động làm thuê, mà dần bước làm chủ đất nước lĩnh vực, sở xã hội đảng cộng sản bên cạnh tầng lớp lao động khác Cũng cần nhận thấy thực tế là, giai cấp công nhân nước phát triển, đặc biệt nước đảng cộng sản chưa nắm quyền lãnh đạo, nhìn chung quan tâm đến trị vấn đề xã hội Công nhân chủ yếu nghĩ tới việc làm, lo cho đời sống có thu nhập ổn định, chế độ phúc lợi cần hưởng… Tỷ lệ đảng viên giai cấp cơng nhân thấp, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngồi khu vực tư nhân nước Các đảng cộng sản cơng nhân nước phải tìm cách thích ứng với tình hình biến đổi cấu giai cấp - xã hội nước, vị trí giai cấp công nhân phong trào đấu tranh nhân dân lao động; xác định rõ sở giai cấp - xã hội đảng sách vận động quần chúng, xây dựng chiến lược sách lược liên minh hay tham gia tập hợp lực lượng trị quốc gia quốc tế Phần lớn tổ chức đảng giai cấp công nhân đây, bản, chưa đề chủ trương, chiến 25 lược sách lược đấu tranh có sức thuyết phục thu hút lực lượng tham gia Bản thân quyền tư sản nước tăng cường thực thi sách nhằm thu hẹp khơng gian hoạt động đảng cộng sản công nhân quy định pháp lý điều kiện tham gia tranh cử, nguồn kinh phí hoạt động, khả tiếp cận với phương tiện truyền thông đại chúng Mặc dù gặp nhiều khó khăn lớn, song số đảng cộng sản, công nhân nước nỗ lực để trở thành lực lượng trị quan trọng trường nước Hai đảng cộng sản Ấn Độ CPI CPI-M giữ vai trò nòng cốt liên minh cánh tả cầm quyền từ nhiều năm bang Tây Băng-gan, Kê-ra-la Tri-pu-ra Đảng Cộng sản Nê-pan Mác-xít - Lênin-nít thống đảng đóng vai trò then chốt việc lật đổ chế độ quân chủ, khai sinh thể chế cộng hòa nước đảng giành số phiếu cao Quốc hội, quyền đứng lập phủ Tại khu vực Mỹ La-tinh, năm gần đây, lực lượng cánh tả giành thắng lợi lớn trường, tác động tích cực đến phong trào cộng sản công nhân quốc tế Việc ông Lu-la-đa Xin-va, Tổng thống xuất thân từ công nhân lên cầm quyền Bờ-ra-xin coi thắng lợi quan trọng lực lượng cánh tả Sự kiện ông H Cha-vét lên làm Tổng thống Vê-nê-du-ê-la coi tượng bật đời sống trị Mỹ La-tinh Một số nước khác U-ru-goay, Chi-lê, Ác-hen-ti-na, Bô-li-vi-a, Ê-cu-a-đo, Ni-ca-ra-goa , lực lượng cánh tả lên nắm quyền Nền dân chủ nước mở rộng, đời sống nhân dân quan tâm châu Phi, đảng cộng sản công nhân hoạt động hợp pháp, công khai, có đảng tham gia liên minh cầm quyền Đảng Cộng sản Nam Phi, Đảng Tiến chủ nghĩa xã hội Ma-rốc, Đảng Cộng sản Rê-uy-ni-ông, Đảng Cộng sản Tuy-ni-di 26 Giai cấp công nhân nước phát triển đại diện cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng thời lực lượng vật chất hệ tư tưởng nước đảng cộng sản lãnh đạo, giai cấp công nhân lực lượng tiên phong công đổi mới, xây dựng phát triển đất nước Họ lực lượng đầu đấu tranh tư tưởng nhằm bảo vệ giá trị chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo vệ thực thi lý tưởng xã hội chủ nghĩa Ở nước phát triển theo thể chế tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân động lực “người thực thi” bước độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội, vận mệnh họ giải triệt để mâu thuẫn lao động tư Họ lực lượng nòng cốt đấu tranh giải mâu thuẫn xã hội, nhằm xây dựng chế độ dân chủ, bình đẳng phát triển; đấu tranh giành lợi ích trị, kinh tế cho giai cấp cho quần chúng lao động, chống thất nghiệp, chống áp bóc lột v.v Sự đổ vỡ hệ thống xã hội chủ nghĩa với đảo lộn trị Liên Xơ Đơng Âu có tác động tiêu cực đến nhận thức, lý tưởng phận giai cấp công nhân nước phát triển Tại đây, thống tư tưởng giai cấp cơng nhân có biểu giảm sút, số đảng cộng sản bị phân liệt tư tưởng tổ chức Đây khó khăn lớn đấu tranh tư tưởng nước Mặt khác, số quan điểm lý luận gia tư sản ảnh hưởng mạnh đến công nhân nước phát triển Nhiều lý luận gia tư sản cho rằng, khoa học công nghệ phát triển làm “biến mất” giai cấp công nhân quyền lực tư sản; làm chủ tri thức làm chủ tư liệu sản xuất nắm quyền lực xã hội siêu công nghiệp; kỹ thuật quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa nguồn gốc bóc lột… Vì vậy, đảng cộng sản giai cấp công nhân nước phải kiên định, vượt qua khó khăn đấu tranh tư tưởng vai trò, sứ mệnh lịch sử họ 27 Giai cấp công nhân cần nhận thức tinh vi học thuyết tư sản biến vai trò lịch sử giai cấp cơng nhân xã hội đại dựa biến đổi kinh tế, trị, văn hố, xã hội Trong đấu tranh xu hướng phát triển chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân người đóng vai trò định Đây điểm cốt lõi mà phong trào cộng sản công nhân nước phát triển cần khẳng định để đẩy lùi mưu toan chống phá phong trào từ phía lý luận gia tư sản Về văn hoá tinh thần, giai cấp công nhân nước phát triển người đại diện cho giá trị văn hoá tinh thần tiến kỷ XXI Nhiệm vụ đặt cho giai cấp công nhân nước phát triển nâng cao trình độ giai cấp công nhân để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ tác động tồn cầu hố kinh tế, góp phần xây dựng đất nước theo đường độc lập trị khơng lệ thuộc vào chủ nghĩa tư kinh tế; chống lại nguy sa vào vòng xốy chủ nghĩa thực dân mới; đấu tranh xây dựng trật tự kinh tế quốc tế KẾT LUẬN Trên giới nay, nước phát triển phận chiếm đại đa số quốc gia, chiếm đa số diện tích dân số so với phần lại giới Trong nước phát triển, giai cấp công nhân chưa chiếm đa số lực lượng xã hội lớn, đồng thời lực lượng sản xuất bản, có đóng góp quan trọng đời sống kinh tế, trị, xã hội, văn hóa quốc gia mà giai cấp cơng nhân sinh sống lao động Hiện nay, giai cấp công nhân nước phát triển tăng nhanh số lượng có mặt tất thành phần kinh tế; ngày đa dạng cấu ngành nghề, với trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp nâng lên đáng kể; giai cấp công nhân tăng nhanh số ngành kinh tế chủ đạo kinh tế (điện lực, dầu khí, điện tử, tin học, viễn 28 thơng ); đồng thời phát triển mạnh số ngành sản xuất, chế biến hàng xuất (dệt may, giày da, chế biến thủy sản ) Đặc biệt, nước phát triển hình thành ngày đơng đảo phận cơng nhân trí thức (có trình độ chun mơn cao) làm cơng tác quản lý sản xuất kinh doanh, nghiên cứu quản lý khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất kinh doanh trực tiếp sản xuất Trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ đại, giai cấp công nhân nước phát triển có nhiều biến đổi quan trọng Tuy nhiên, xét đến cùng, vị thế, tư cách làm thuê, bị bóc lột họ tuyệt đại đa số nước phát triển không thay đổi Do địa vị kinh tế - xã hội quy định nên giai cấp công nhân nước tiếp tục lực lượng cách mạng tiên phong tiến trình giải phóng phát triển hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội./ 29 ... cấp công nhân 1.1.1 Khái niệm giai cấp công nhân Cũng tượng xã hội khác, giai cấp công nhân đẻ hoàn cảnh lịch sử cụ thể với phát triển lịch sử, phát triển với biểu đặc trưng giai đoạn định Sự... trạng dễ bị tổn thương cho nước thuộc giới thứ Hầu hết phát triển nước nhỏ kinh tế họ phụ thuộc Họ hoàn toàn khơng có khả tách khỏi kinh tế giới Nhưng hy vọng việc họ liên kết với mặt kinh tế để... trình độ văn hóa, tay nghề cao hơn, số cơng nhân có tư liệu sản xuất, cổ phiếu, đời sống phận cải thiện Đặc biệt, cơng nhân có xu hướng trí tuệ hóa, lao động bớt nặng nhọc hơn, nhiều cơng nhân có
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, Hoàn thiện ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn