SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9

11 141 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2017, 16:15

SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9 A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Để thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần phải có người lao động phát triển toàn diện tri thức lẫn nhân cách Vì vậy, đổi chương trình giáo dục phổ thơng nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông nước phát triển khu vực giới Cho nên, giáo dục việc trang bị hệ thống kiến thức cho học sinh cần phải trang bị lực cần thiết cho em, đặc biệt lực hành động, lực thực tiễn, gọi chung sống Đây trách nhiệm chung gia đình, nhà trường xã hội, có vai trò người giáo viên Để làm điều này, người giáo viên ngồi u cầu kiến thức chun mơn, đòi hỏi phải nắm vững có phương pháp giáo dục sống phù hợp, tạo điều kiện để em cảm nhận khơng khí thân thiện với trường lớp, với gia đình với người Tuy nhiên, tùy theo lứa tuổi, bậc học môn học mà người giáo viên có biện pháp giáo dục khác Đối với học sinh THCS, lứa tuổi có nhiều thay đổi mặt tâm sinh lí Các em hình thành giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song thiếu hiểu biết sâu sắc xã hội, thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lơi kéo, kích động,… Đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế chế thị trường nay, hệ trẻ thường xuyên phải chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, bạo lực, lối sống ích kỉ phát triển lệch lạc nhân cách Vì vậy, việc giáo dục sống cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi, có trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng đất nước, giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, hài hòa lành mạnh Ở cấp học THCS, giáo dục sống cho em tất môn học, có mơn Ngữ văn Nhiều học môn Ngữ văn hướng đến việc giúp em nhận thức giá trị sống, hình thành lối sống, cách ứng xử có văn hóa tình giao tiếp đa dạng sống Điều quan trọng làm cách để giáo dục sống vào môn học cách khéo léo, linh hoạt phù hợp với đặc trưng môn học Để làm điều phụ thuộc nhiều vào nội dung, cách thức phương pháp thầy cô giáo dạy Văn Việc đưa giáo dục sống vào môn học tiến hành mơn Ngữ văn nhiên nhiều mẻ, nhiều giáo viên lúng túng, vụng phương pháp, cách thức tiến hành, đôi lúc gượng ép, thiếu tự nhiên, dẫn đến hiệu chưa cao; ngược lại có số giáo viên sài, tràn lan làm ảnh hưởng đến việc truyền tải đơn vị kiến thức mơn học Chính từ lí trên, với kinh nghiệm thực tế tích lũy phương pháp giảng dạy cách thức tiến hành giáo dục sống môn Ngữ văn lớpthân thực hiện, xin mạnh dạn nêu lên: “Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thơng qua số biện pháp giáo dục sống môn Ngữ văn lớp 9” II Đối tượng, phạm vi nghiên cứu -Học sinh lớp THCS nơi trực tiếp giảng dạy -“Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thơng qua số biện pháp giáo dục sống môn Ngữ văn lớp 9” III Mục đích nghiên cứu -Thơng qua đề tài nhằm trang bị cho HS kiến thức, thái độ, phù hợp Trên sở hình thành cho HS hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ hành vi, thói quen tiêu cực mối quan hệ, tình hoạt động hàng ngày -Tạo hội thuận lợi để HS phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức, Có suy nghĩ hành động tích cực, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực -Nói cách khác giáo dục sống thông qua môn ngữ văn cần thiết có tầm quan trọng đặc biệt IV Điểm đề tài -Đưa KNS triển khai giáo dục cho HS phương pháp dạy học tích cực sử dụng số tiết ngữ văn nhằm thực tốt mục tiêu giáo dục KNS môn Ngữ văn lớp 9, góp phần thực yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng - Giúp HS tích cực, hứng thú học tập, lĩnh hội tri thức, chuẩn mực cách chủ động, tự giác B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận: Giáo dục q trình tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi biến đổi nhận thức, lực, tình cảm, thái độ người dạy người học theo hướng tích cực Nghĩa góp phần hồn thiện nhân cách người học tác động có ý thức từ bên ngồi, góp phần đáp ứng nhu cầu tồn phát triển người xã hội đương đại sống khả làm chủ thân người, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống Như vậy, chất sống tự quản lí thân xã hội cần thiết để cá nhân tự lực sống, học tập làm việc có hiệu Giáo dục sống mục tiêu đổi giáo dục nói chung giáo dục phổ thơng nói riêng Đặc biệt rèn luyện sống xắc định nội dung phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”trong trường phổ thơng Chúng ta biết rằng, sống khơng phải tự nhiên có mà phải hình thành dần trình học tập, lĩnh hội rèn luyện sống khơng hình thành, tồn cách độc lập mà hình thành, tồn mối tương tác mật thiết có cân kiến thức thái độ Cho nên trình hình thành sống phải diễn hệ thống giáo dục Vì thế, ngày giới nhiều trường học áp dụng phương pháp học tập thông qua giao tiếp tích cực với người khác Ở Việt Nam để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước,đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển người học, giáo dục phổ thông đổi mạnh mẽ theo bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI mà thực chất cách tiếp cận sống là: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định học để chung sống Từ cho thấy giáo dục sống cho học sinh nhà trường phổ thông việc làm cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông sống bao gồm loạt cụ thể, cần thiết cho sống hàng ngày người Trong giáo dục qui nước ta năm vừa qua, sống phân loại theo mối quan hệ, bao gồm nhóm sau: + Nhóm nhận biết sống với mình, bao gồm như: tự nhận thức, xác định giá trị, ứng phó với căng thẳng, tìm kiếm hỗ trợ, tự trọng, tự tin, … + Nhóm nhận biết sống với người khác, bao gồm như: giao tiếp có hiệu quả, giải mâu thuẫn, thương lượng, từ chối, bày tỏ cảm thông, hợp tác,… + Nhóm định cách có hiệu quả, bao gồm như: tìm kiếm xử lí thơng tin, tư phê phán, sáng tạo, giao tiếp,… Trên thực tế, sống thường khơng hồn tồn tách rời mà có liên quan chặt chẽ với II Thực trạng vấn đề : 1/ Thuận lợi: - Ngành Giáo dục tạo điều kiện cho tham gia lớp tập huấn, buổi triển khai chuyên đề giáo dục sống môn học Ngữ văn cấp học THCS - Thư viện nhà trường cung cấp tài liệu giáo dục sống mơn học, môn Ngữ văn - Sách giáo khoa Ngữ văn hành biên soạn theo chương trình đổi theo hướng tích hợp - Bản thân giảng dạy môn Ngữ văn khối lớp 9, chủ nhiệm lớp thường xuyên vận dụng, thực giáo dục sống vào tiết dạy, đặc biệt ln có ý thức trau dồi, tích lũy kinh nghiệm phương pháp tích cực, biện pháp giáo dục sốngthân thực trình giảng dạy - Giáo dục sống phổ biến rộng rãi xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, hầu hết bậc cha mẹ em học sinh ý thức việc hình thành sống tầm quan trọng sống sống thân người - Đặc biệt môn Ngữ văn lớp có nhiều học với đơn vị kiến thức, tình đa dạng, liên quan nhiều đến sống,… với đặc trưng môn học nội dung kiến thức dễ dàng giúp giáo dục sống cho em cách phù hợp, khéo léo -Nhà trường tổ chức cho em buổi hoạt động mang tính thực tế để em trải nghiệm thực tiễn sống thân :Câu lạc thơ – nhạc anh đội cụ Hồ, Hội chợ xuân, Tham gia lao động Nông thơn mới, Câu lạc tiếng Anh… 2/ Khó khăn: - Một phận giáo viên chưa trọng rèn kỹ sốngtrọng nội dung môn học - Một số phụ huynh chưa ý thức đến tầm quan trọng việc giáo dục sống cho em gia đình dẫn đến thiếu quan tâm chưa phối kết hợp nhà trường giáo dục sống cho em - Có nhiều em chưa u thích mơn học, chưa ý thức tầm quan trọng việc rèn luyện sống cho thân, kỹ giao tiếp hạn chế Từ dẫn đến việc thực giáo dục sống gặp nhiều khó khăn, hạn chế, hiệu chưa cao Tuy nhiên, điều tra chất lượng học sinh lớp 9B sống trước tiến hành áp dụng đề tài, thu kết sau: Phân loại đối tượng học sinh Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 9.B 35 17 Số liệu cho thấy áp dụng phương pháp rèn luyện sống mơn Lớp Tổng số Ngữ văn lớn số học sinh chưa nắm sống bản, cần thiết, tỉ lệ học sinh khá, giỏi chưa cao Qua cho thấy giáo viên bước đầu ý rèn luyện chưa có biện pháp hữu hiệu để giúp học sinh nắm sống Nguyên nhân giáo viên giảng dạy Ngữ văn chưa nhiều kinh nghiệm, biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả, chưa quan tâm sâu sát đến đối tượng học sinh Nhiều học sinh lười biếng, phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc giáo dục sống cho em Từ dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng, kết học tập em III Các biện pháp: Biện pháp 1: Giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho dạy có giáo dục sống Biện pháp nhằm mục đích cụ thể hóa sống phù hợp cần giáo dục đơn vị học, đơn vị kiến thức Trên sở để giáo viên xác định mục tiêu tiết học, nắm trọng tâm học, vận dụng phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện sống cần thiết, phù hợp Xây dựng kế hoạch cụ thể đó, giáo viên chủ động việc soạn nhà giảng dạy lớp Kế hoạch cần xây dựng cụ thể, rõ ràng, bám sát nội dung học Kế hoạch phải thể việc giáo viên rèn luyện cho học sinh sống nào, nội dung học Từ xác định phương pháp, thuật dạy học tích cực Có làm giáo viên chủ động trình giảng dạy lớp Tiến trình xây dựng kế hoạch sau: + Kết hợp với chương trình phổ thơng ngày từ đầu năm học + Xác định sống bản, cần thiết phải hình thành rèn luyện cho học sinh dạy + Xác định phương pháp, thuật dạy học sử dụng nội dung học Sau ví dụ minh họa cho kế hoạch giáo dục sốngxây dựng bài: Phong cách Hồ Chí Minh; Phương châm hội thoại; Đấu tranh cho giới hòa bình Các sống giáo Phương Tuần Tiết Bài Tên dục pháp Sử dụng - Xác định giá trị thân: từ việc - Động não tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh (kết hợp tinh hoa văn hóa Phong truyền thống dân tộc nhân loại) cách Hồ xác định mục tiêu phấn đấu 1-2 Chí theo phong cách Hồ Chí Minh Minh bối cảnh hội nhập quốc tế - Giao tiếp: trình bày, trao đổi - Thảo luận nội dung phong cách Hồ Chí nhóm, trình Minh văn bày phút - Ra định: lựa chọn cách vận - Phân tích dụng phương châm hội thoại tình Các giao tiếp thân phương - 3- 1-2 - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý - Thực hành châm hội tưởng, trao đổi đặc điểm, cách có hướng thoại giao tiếp đảm bảo phương dẫn châm hội thoại - Động não -7 11-12 - Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo, đánh giá, bình luận trạng nguy chiến tranh hạt nhân Đấu - Giao tiếp: trình bày ý tưởng tranh cá nhân, trao đổi trạng cho giải pháp để đấu tranh chống nguy giới chiến tranh hạt nhân, xây dựng hòa bình giới hòa bình - Ra định việc làm cụ thể cá nhân xã hội giới hòa bình Tun - Tự nhận thức quyền bảo bố vệ chăm sóc trẻ em trách giới nhiệm cá nhân việc sống bảo vệ chăm sóc trẻ em còn, - Xác định giá trị thân cần quyền hướng tới để bảo vệ chăm sóc bảo trẻ em vệ - Giao tiếp: thể cảm thơng phát với hồn cảnh khó khăn, bất triển hạnh trẻ em trẻ em - Thảo luận lớp - Minh họa hình ảnh - Vẽ tranh - Thảo luận lớp - Minh họa tranh ảnh - Động não - Lập kế hoạch nhóm Ví dụ: Trong “Tuyên bố thế giới sống còn, quyền bảo vệ phát triển trẻ em”, từ kế hoạch trên, xác định sống cần rèn luyện cho em tự nhận thức quyền bảo vệ chăm sóc trẻ em trách nhiệm cá nhân việc bảo vệ chăm sóc trẻ em Tơi cho em thảo luận nhóm với câu hỏi: Qua Tuyên bố trên, em hiểu tầm quan trọng vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em quan tâm cộng đồng quốc tế vấn đề này? Đồng thời, qua hoạt động thảo luận nhóm, giáo viên tiếp tục rèn luyện cho em hợp tác, giải vấn đề, giao tiếp Biện pháp 2: Phân loại học sinh, quan tâm đến đối tượng học sinh để có phương pháp vận dụng thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Bắt đầu vào năm học mới, giáo viên cần phân loại học sinh lớp theo mức: giỏi, khá, trung bình, yếu nhiều hình thức kiểm tra trắc nghiệm, vấn đáp, … Chúng ta biết rằng, lớp học có nhiều đối tượng học sinh, nhiều hồn cảnh, mơi trường sống khác nhau, lực thân trình độ em khác Nếu giáo viên đưa câu hỏi, hình thức hoạt động q khó, vượt tầm so với học sinh yếu, trung bình, em khơng giải được, từ dẫn đến tình trạng chán học, lười học, khơng khí học buồn tẻ, nhàm chán, kết học tập giảm sút, gây ảnh hưởng đến lớp học Nếu câu hỏi q dễ khơng phát huy, kích thích, khơi gợi lực thân, chất lượng học tập học sinh giỏi Đó chưa kể đến chênh lệch lớp với lớp khác Đầu năm học, cho học sinh làm kiểm tra ngắn, sau thu kết quả, tơi xếp học sinh vào nhóm đối tượng Sau phân loại đối tượng học sinh, giáo viên cần xác định sống cần thiết hoạt động bài, phương pháp dạy học thuật dạy học cho đối tượng học sinh cụ thể Đồng thời, trình đặt câu hỏi, giáo viên cần nêu câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp phân loại đối tượng học sinh bám sát vào nội dung học Ví dụ: Khi dạy lớp B, tiết – 7, “Đấu tranh cho giới hòa bình”, tơi tiến hành bước dạy cho đối tượng học sinh sau: - Tìm hiểu “nguy chiến tranh hạt nhân”: GV: Nguy chiến tranh hạt nhân sức hủy diệt tác giả dẫn chứng nào? (Dành cho nhóm đối tượng học sinh yếu, trung bình – Rèn tìm kiếm thông tin) - Phần tổng kết: GV: Nêu suy nghĩ, cảm nhận em nguy chiến tranh hạt nhân giới? (Dành cho tất nhóm đối tượng học sinh – Rèn nhận thức giao tiếp) - Liên hệ thân: Em làm để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, đem lại giới hòa bình? (Dành cho nhóm học sinh từ trung bình trở lên – Rèn tự nhận thức, thể tự tin, giao tiếp) - Phần củng cố: Giáo viên cho học sinh thảo luận câu hỏi: Vì văn lại đặt tên “Đấu tranh cho giới hòa bình”? (Dành chủ yếu cho nhóm học sinh khá, giỏi – Rèn hợp tác, định, giải vấn đề) Biện pháp 3: Cụ thể hóa nội dung giáo viên cần rèn luyện cho học sinh hình thức rèn luyện Giáo viên cần cụ thể nội dung sống qua hình thức câu hỏi, hoạt động, thuật dạy học mà tiến hành Đối với phần liên hệ thân, giáo viên chủ yếu rèn cho em tự nhận thức, giao tiếp, thể tự tin,… Giáo viên cần rèn cho em biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, em cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây quan trọng Nếu em cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hay kiến đó, em trở nên dễ dàng học sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ Đây yếu tố cần thiết để giúp học sinh sẵn sàng học tiếp nhận nhiều điều Đặc biệt, giáo viên đỡ thời gian, công sức việc soạn giảng dạy, dễ dàng trình rèn luyện cho học sinh, hình thành cho em thói quen, phản xạ có điều kiện trước nội dung, vấn đề học Từ kiến thức học, em có sống tốt đẹp, cần thiết cho thân Các em rút học cho thân từ nét đẹp cần phải học tập từ lối sống, phong cách Bác Hồ, lý tưởng sống cao đẹp, hy sinh thầm lặng anh niên “Lặng lẽ Sa Pa”,… Hơn nữa, làm tốt phần này, giáo viên lại bám sát theo chuẩn kiến thức, mà Bộ giáo dục đề Ví dụ: Giáo viên đặt câu hỏi như: Em rút học cho thân từ lối sống giản dị mà cao Bác?; Nêu cảm nhận em nét đẹp lối sống, phong cách Bác? (Bài “Phong cách Hồ Chí Minh”) Đối với phần thảo luận nhóm, giáo viên rèn cho học sinh như: hợp tác, lắng nghe tích cực, thương lượng, giải vấn đề,… Thực tế sống, em gặp tình tương tự Giáo viên cần xác định sống thực cần thiết để em thích ứng có cách xử lí kịp thời Tuy nhiên, giáo viên cần linh động dạy, đơn vị kiến thức, lớp, khơng nên vận dụng cách q máy móc, cứng nhắc Giáo viên nên đơn giản cách rèn cho em gần gũi, quen thuộc, cần thiết như: tự nhận thức, tự tin, xác định giá trị thân, giao tiếp, hợp tác, giải vấn đề,… Vì thực tế, hình thức, hoạt động mà nhiều sống rèn luyện cho em Biện pháp 4: Giáo viên hướng dẫn học sinh tự học nhà, học cũ chuẩn bị trước đến lớp Sau tiết dạy, phần hướng dẫn học sinh học bài, chuẩn bị nhà, thông thường giáo viên thường để ý dành thời gian cho phần Điều dẫn đến tình trạng học sinh lười biếng, thói quen ỉ lại, chất lượng học tập giảm sút, làm cho em sống tối thiểu Cho nên, cũ, việc cho em nắm kiến thức, cần hướng dẫn em làm tập, đặc biệt tình tập khó, căng thẳng Giúp em rèn như: ứng phó với căng thẳng, giải vấn đề, tìm kiếm hỗ trợ, đạt mục tiêu,… Làm tốt điều này, rèn luyện, giáo dục sống cho em mà nâng cao chất lượng học tập học sinh chất lượng giảng dạy giáo viên Ví dụ: + Đối với “Đấu tranh cho giới hòa bình”, giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho em nhà vẽ tranh thể hiện ý tưởng nhận thức thân nguy chiến tranh đấu tranh giới hòa bình + Sau “Thư (điện) chúc mừng, thăm hỏi”, giáo viên cho học sinh nhà thực hành viết thư (điện) chúc mừng, thăm hỏi phù hợp với đối tượng hoàn cảnh giao tiếp Đối với việc chuẩn bị mới, giáo viên cần yêu cầu học sinh đọc bài, soạn trước đến lớp, ghi rõ nội dung kiến thức chưa hiểu để đến lớp thầy giáo giải đáp, dăn dò học sinh tìm kiếm, chuẩn bị tư liệu cần thiết cho tiết học Ví dụ: Trước học “Phong cách Hồ Chí Minh”, giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm sưu tầm trước mẩu chuyện, tranh ảnh,… nói lối sống giản dị mà cao Bác Từ rèn thêm cho em hợp tác, tìm kiếm xử lí thơng tin,… Biện pháp 5: Rèn luyện sống thông qua việc tổ chức hoạt động ngoại khóa văn học Ngồi tiết học Ngữ văn khóa, có điều kiện giáo viên nên tổ chức cho em hoạt động ngồi lên lớp Chúng ta biết rằng, ngoại khóa sân chơi thoải mái, bổ ích Ở đó, em có dịp giao lưu, tiếp xúc, thể lực thân Giáo viên tổ chức hình thức như: câu hỏi “Vui để học” kiến thức văn học, tham quan di tích có liên quan đến văn học, Câu lạc sáng tác thơ, diễn kịch,… dựng lại đoạn trích “Thúy Kiều báo ân, báo ốn” (bài đọc thêm) mà em chưa tìm hiểu lớp, tiết khóa Hoặc sau học xong “Tuyên bố giới sống còn, quyền bảo vệ phát triển trẻ em”, giáo viên cho em lập kế hoạch nhóm đến thăm lớp học tình thương trẻ em khuyết tật,… Chính từ đó, em thể khiếu thân, thể giao tiếp, cảm thộng, tự xác định giá trị thân, em tự tin giao tiếp, đứng trước người sống IV/ Kết quả: Sau tiến hành áp dụng đề tài vào giảng dạy, cho học sinh làm kiểm tra khách quan, kết cụ thể sau: - Em làm để góp phần đấu tranh cho thề giới hòa bình, ngăn chặn xóa bỏ nguy chiến tranh hạt nhân? Lớp Tổng số 9.B 35 Giỏi Phân loại đối tượng học sinh Khá Trung bình Yếu 16 12 Kém Qua bảng điều tra thực tế cho thấy đa số em có hứng thú mơn học nói riêng học tập nói chung, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn sống Điều phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, người thầy “đóng vai trò người hướng dẫn, giúp đỡ để học sinh tự tìm tòi, khám phá tri thức” Rèn luyện sống tích cực cho em tự tin, mạnh dạn trình bày vấn đề trước tập thể, tính tự lập, tinh thần tập thể,…Ngồi ra, giúp cho việc học tập môn học tham gia hoạt động giáo dục học sinh trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, thiết thực hiệu Tuy nhiên, bên cạnh số em học lực yếu, ý thức học tập chưa cao, lười ghi chép làm bài, thiếu tư duy, hoạt động nhóm trật tự V/ Bài học kinh nghiệm: Việc giáo dục sống cho học sinh nhà trường phổ thông thực thông qua dạy học môn học tổ chức hoạt động giáo lồng ghép, tích hợp thêm sống vào nội dung môn học hoạt động giáo dục; mà theo cách tiếp cận mới, dụng phương pháp, thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện, hội cho học sinh thực hành, trải nghiệm sống trình học tập Với cách tiếp cận này, không làm nặng nề, tải thêm nội dung môn học; mà ngược lại làm cho học hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng hơn, thiết thực bổ ích học sinh Bên cạnh đó, giáo dục sống trình lâu dài, tồn diện, lúc, nơi Cho nên, giáo viên nhà trương cần kết hợp với gia đình để giáo dục sống cho em Cần giáo dục để em cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ múôn giáo dục em biết tự giữ kỷ luật, trứơc hết cần đánh thức tự ý thức em, cố gắng khơi gợi để em ln nghĩ thân cách tích cực đừng phá vỡ suy nghĩ tích cực thân em Người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với em tạo điều kiện tốt cho em C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Qua thời gian áp dụng đề tài vào thực tế giảng dạy, cảm thấy thân có ý thức giáo dục sống từ bước soạn bài; vào tiết học có thể; khơng hời hợt, thiếu quan tâm việc giáo dục sống vào dạy ngày trước.Việc áp dụng khơng mang hình thức, đối phó mà trở thành ý thức giáo viên Đề tài góp phần làm đa dạng, phong phú thêm cho phương pháp dạy học Ngữ văn theo hướng đổi tích cực Và điều quan trọng hơn, tơi thấy thân em có ý thức sâu sắc việc rèn luyên sống, hiểu rõ tầm quan trọng sống sống em Ngoài ra, số biện pháp giáo dục sống nêu làm cho tiết dạy Ngữ văn thêm sinh động, sơi tích cực sống vào tiết Ngữ văn trở nên linh hoạt, mềm dẻo, khơng cứng nhắc, máy móc mang tính thực tế, thiết thực hơn; vào sống thực tế tự nhiên, phù hợp II Kiến nghị sống đa dạng mang đặc trưng vùng, miền.Việc sử dụng phương pháp thuật dạy học đa dạng, tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện dạy học cụ 10 thể Vì vậy, giáo viên cần vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ học sinh đặc điểm, hoàn cảnh cụ thể trường Trên kinh nghiệm nhỏ thân, mà thực hiện, xin mạnh dạn trình bày để q đồng nghiệp tham khảo Rất mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp! Tôi xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Ngữ Văn 9-NXB GD Sách giáo viên Ngữ Văn 9-NXB GD Bồi dưỡng HSG Ngữ Văn THCS 5.-NXB GD Việt Nam Giáo dục sống môn Ngữ Văn trường THCS - NXB GD Hà Tĩnh ngày 12 tháng 10 năm 2016 11 ... tích cực thơng qua số biện pháp giáo dục kĩ sống môn Ngữ văn lớp 9 II Đối tượng, phạm vi nghiên cứu -Học sinh lớp THCS nơi tơi trực tiếp giảng dạy - Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện,. .. tế tích lũy phương pháp giảng dạy cách thức tiến hành giáo dục kĩ sống môn Ngữ văn lớp mà thân thực hiện, xin mạnh dạn nêu lên: Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích. .. luyên kĩ sống, hiểu rõ tầm quan trọng kĩ sống sống em Ngoài ra, số biện pháp giáo dục kĩ sống nêu làm cho tiết dạy Ngữ văn thêm sinh động, sơi tích cực Kĩ sống vào tiết Ngữ văn trở nên linh hoạt,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9, SKKN Giải pháp góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn