Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội hiếp dâm theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)? Phân biệt tội hiếp dâm với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi?

11 360 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2017, 09:03

Mục lụcA. MỞ ĐẦU1B. NỘI DUNG2I. Phân tích dấu hiệu pháp lý của tội Hiếp dâm21. Khách thể của tội phạm22. Mặt khách quan của tội phạm32.1. Hành vi dùng vũ lực32.2. Hành vi đe dọa dùng vũ lực32.3. Hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân42.4. Hành vi dùng thủ đoạn khác42.5. Hành vi giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân53. Mặt chủ quan của tội phạm64. Chủ thể của tội phạm6II. Phân biệt tội hiếp dâm với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi71. Về khái niệm72. Về khách thể của tội phạm73. Về độ tuổi của bị hại84. Về nhận thức của bị hại8C. KẾT LUẬN9 1 BÀI TẬP TIỂU LUẬN MÔN LUẬT HÌNH SƯ (Phần các tội phạm) Đề số 05: Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội hiếp dâm? Phân biệt tội hiếp dâm với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi? A MỞ ĐẦU Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước đã đề những chu trương đường lối phòng chống tội phạm Tuy nhiên, tình hình tội phạm ở nước ta vẫn diễn biến hết sức phức tạp, càng ngày càng xuất hiện các tội phạm mới, thu đoạn thực hiện hết sức tinh vi nhằm qua mắt quan chức Bên cạnh đó, nhiều loại tội phạm nghiêm trọng chưa được kiềm chế và đẩy lùi Trong đó, không thể không kể đến nhóm các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cua người – nhóm tội phạm rất phổ biến và có thể bắt gặp thường xuyên không chỉ ở một địa phương nào toàn quốc Tục ngữ xưa có câu “Chết vinh còn sống nhục”, từ xưa đến nay, lòng tự trọng, tự tôn cua người là rất lớn, người ta có thể thà chết chứ không chịu bị làm nhục, bị rẻ rúng Đối với mỗi người, ngoài quyền được tôn trọng, bảo vệ về tính mạng, sức khỏe thì quyền được tôn trọng và bảo vệ về danh dự nhân phẩm cũng rất quan trọng Xuất phát từ điều đó, quyền được tôn trọng và bảo vệ về danh dự, nhân phẩm được Nhà nước quy định là một khách thể được Luật Hình sự bảo vệ Một ví dụ điển hình về tội phạm xâm phạm đến loại khách thể này đó là Tội Hiếp dâm được quy định tại Điều 141, Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) 2 B NỘI DUNG I Phân tích dấu hiệu pháp lý của tội Hiếp dâm Trước vào phân tích, cần hiểu khái niệm cua tội hiếp dâm là gì? Theo khoa học Luật Hình sự, Tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với y muốn của nạn nhân Khách thể của tội phạm Khách thể cua tội phạm là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại Cũng giống các hoạt động khác cua người, hoạt động phạm tội cũng nhằm vào những khách thể cụ thể, tồn tại ngoài ý thức và độc lập với ý thức cua chu thể không phải là cải biến khách thể mà là gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho chính những khách thể đó Từ đó có thể nhận thấy, khách thể cua tội phạm hiếp dâm là quyền được tôn trọng và bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, quyền tự tình dục cua người Đây cũng là khách thể mang tính đặc trưng, bản chất cua tội này Ngoài ra, hành vi hiếp dâm ở mức độ nào đó còn xâm hại đến sức khỏe, thậm chí có thể xâm hại đến tính mạng cua người Sở dĩ có thể khẳng định vậy là dựa vào khái niệm cua tội này Khi phạm tội hiếp dâm, người phạm tội có thể phải “dùng vũ lực” là hành vi liền trước có vai trò nhằm làm tê liệt ý chí phản kháng cua nạn nhân để thực hiện hành vi khách quan là quan hệ tình dục hoặc hành vi giao cấu khác trái với ý muốn cua nạn nhân Khi thực hiện hành vi “dùng vũ lực” ắt hẳn sẽ tồn tại khả cao dẫn đến thương tích hay thậm chí là tước đoạt mạng sống cua nạn nhân Vì thế, khách thể cua tội hiếp dâm ngoài quyền được tôn trọng và bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, quyền tự tình dục cua người, còn là quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng, sức khỏe cua người 3 Đối tượng tác động cua tội phạm là một bộ phận cua khách thể cua tội phạm, bị hành vi phạm tội tác động đến để gây gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, được chia thành ba loại: người, vật chất và hoạt động bình thường cua chu thể Trong tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141, BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì đối tượng tác động cua tội phạm chính là người Mặt khách quan của tội phạm Mặt khách quan cua tội phạm được thể hiện ở hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được cua nạn nhân hoặc bằng thu đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn cua nạn nhân Sau đây, sinh viên xin làm rõ chi tiết về vấn đề này 2.1 Hành vi dùng vũ lực Hành vi dùng vũ lực giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn cua nạn nhân là dùng sức mạnh vật chất tác động lên thân thể cua nạn nhân nhằm đè bẹp sự kháng cự cua nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác Hành vi này, thông thường là làm thế nào để buộc người bị hại phải để cho kẻ tấn công giao cấu như: Vật lộn, giữ chân tay, bịt miệng, bóp cổ, đánh đấm, trói, xé quần áo v.v Những hành vi này chu yếu làm tê liệt ý chí chống cự cua người bị hại để người phạm tội thực hiện được việc giao cấu Tuy nhiên, thực tế có trường hợp người phạm tội đã dùng vũ lực tới mức làm cho người bị hại bất tỉnh chưa bị chết và sau người phạm tội đã thoả mãn dục vọng, người bị hiếp đã chết thì người phạm tội còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người, ngoài tội hiếp dâm mà họ đã thực hiện Bởi vì, người phạm tội đã bỏ mặc cho hậu quả chết người xảy miễn là y thoả mãn được dục vọng 2.2 Hành vi đe dọa dùng vũ lực Đe doạ dùng vũ lực giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn cua nạn nhân là dùng lời nói hoặc hành động, cử chỉ uy hiếp tinh thần cua người khác, đe dọa sẽ dùng sức mạnh vật chất xâm hại đến tính mạng, sức khỏe cua nạn nhân như: doạ giết, doạ đánh, doạ bắn làm cho người bị hại sợ hãi, buộc họ phải hiểu rằng nếu không cho thu phạm giao cấu thì có thể bị sử dụng vũ lực Điều luật không quy định đe doạ dùng vũ lực tức khắc, nên có thể hiểu hành vi đe doạ dùng vũ lực quy định ở bao gồm cả trường hợp đe doạ dùng vũ lực tức khắc và trường hợp đe doạ dùng vũ lực về sau 2.3 Hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được cua nạn nhân để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn cua nạn nhân là trường hợp nạn nhân rơi vào tình trạng nếu bị người khác giao cấu thì không thể chống cự lại được Nghĩa là lúc này nạn nhân hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, tai nạn, ngất, mê man bất tỉnh, bị tâm thần không thể chống cự được nên bị người phạm tội lợi dụng để thỏa mãn dục vọng Tình trạng này có thể chính người phạm tội tạo cho nạn nhân để thực hiện việc giao cấu trái với ý muốn cua nạn nhân Ví dụ: bỏ thuốc mê vào nước mời nạn nhân, chuốc rượu cho nạn nhân say Cũng có trường hợp nạn nhân rơi vào tình trạng không thể tự vệ được những lý khách quan khác không người phạm tội gây cho nạn nhân, người phạm tội đã lợi dụng tình trạng đó để giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn cua họ Ví dụ: nạn nhân bị bệnh, bị ốm đau mà người phạm tội lợi dụng tình trạng đó và thực hiện hành vi giao cấu 2.4 Hành vi dùng thủ đoạn khác Dùng thu đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn cua nạn nhân là những thu đoạn ngoài những hành vi đã được quy định cấu thành ( dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được cua nạn nhân) Đây là quy định mở nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, bởi lẽ thực tiễn xét xử có những trường hợp hành vi phạm tội cua người phạm tội không thuộc một các hành vi cụ thể đã được quy định cấu thành, hành vi này bản chất lại là hành vi hiếp dâm và việc truy cứu người phạm tội về tội hiếp dâm là cần thiết Ví dụ: cho nạn nhân uống thuốc kích dục hoặc lợi dụng sự kém hiểu biết cua nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn cua nạn nhân 2.5 Hành vi giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác trái với y muốn của nạn nhân Giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác là hai hành vi khách quan cua cấu thành tội hiếp dâm, phản ánh bản chất nguy hiểm cho xã hội cua tội phạm Trong đó: Giao cấu là hành vi đưa bộ phận sinh dục nam (đực) vào bộ phận sinh dục nữ (cái) Quan hệ tình dục khác là hình thức quan hệ tình dục khác so với hành vi giao cấu, quan hệ tình dục đồng giới hoặc lưỡng tính, hay thực hiện hành vi tình dục với các bộ phận khác không phải bộ phận sinh dục hậu môn, miệng Đây là các hành vi quan hệ tình dục khác đã được thừa nhận thực tiễn đời sống xã hội và quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm tình dục cũng bắt gặp Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn là giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác không được sự đồng ý cua nạn nhân.Để xác định việc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác có trái với ý muốn cua người bị hại hay không, chúng ta phải cứ vào tổng hợp các yếu tố như: Mối quan hệ giữa hai người; thu đoạn thực hiện; hoàn cảnh xảy sự việc; thái độ cua nạn nhân trước và sau giao cấu, lời khai cua các bên, nhân thân cua cả hai người, ý kiến nhận xét cua những quan, tổ chức xã hội nơi hai người công tác, cua bạn bè, cua cha mẹ và các tình tiết khác cua vụ án, tránh chu quan phiến diện Đây là một dấu hiệu hết sức quan trọng mà thực tiễn xét xử không ít trường hợp khó xác định, vì về phía người bị hại, một số trường hợp nhiều nguyên nhân khác đã khai với các quan tiến hành tố tụng không đúng với trạng thái tâm lý cua mình, có người có sự thoả thuận lại khai với quan chức là mình bị hiếp, ngược lại có người bị hiếp thật, bị người phạm tội mua chuộc lại khai là có sự thoả thuận Thông thường, xác định tội phạm người ta xét đến ý thức chu quan cua người phạm tội, đối với tội hiếp dâm, thì ý thức chu quan cua người bị hại lại là vấn đề rất quan trọng để xác định có tội hay không có tội Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội có hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân, không kể việc thực hiện các hành vi này đã kết thúc hay chưa Mặt chủ quan của tội phạm Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý Tuy nhiên, thực tiễn cũng có một số trường hợp khó xác định sự cố ý hiếp dâm cua người phạm tội Thông thường, người phạm tội bào chữa rằng mình không có ý giao cấu với nạn nhân mà chỉ có ý định trêu gẹo những trường hợp người phạm tội mới có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được cua nạn nhân hoặc dùng thu đoạn khác chưa giao cấu được, cùng lắm là người phạm tội chỉ nhận có hành vi làm nhục Đối với trường hợp đã giao cấu được với người bị hại, thì người phạm tội lại bào chữa rằng, tưởng người bị hại đồng ý nên mới giao cấu hoặc khẳng định là người bị hại đồng ý sau đó lại tố cáo với quan pháp luật Chủ thể của tội phạm Chu thể cua tội phạm là người từ đu 14 tuổi trở lên và có lực trách nhiệm hình sự Một điểm mới cua BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) là chu thể thực hiện tội phạm Hiếp dâm có thể cả nam giới và nữ giới Trước đây, chu thể thực hiện hành vi phạm tội tội hiếp dâm tại BLHS 1985 và BLHS 1999 được hiểu là nam giới Nữ giới không thể trở thành chu thể cua tội hiếp dâm thông thường bởi ngược với bản chất cua hành vi giao cấu Nữ giới chỉ có thể trở thành chu thể cua tội phạm hiếp dâm trường hợp đồng phạm với vai trò người giúp sức Tuy nhiên với BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chu thể cua tội hiếp dâm có thể là nam giới và nữ giới bởi xử lý cả “các hành vi quan hệ tình dục khác”, là các hành vi không bị trói buộc bởi quan điểm về hành vi giao cấu thông thường giữa nam giới và nữ giới Như vậy người đu lực trách nhiệm hình sự, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được cua nạn nhân hoặc bằng thu đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn cua nạn nhân thì đều có thể trở thành chu thể cua tội phạm đối với tội hiếp dâm II Phân biệt tội hiếp dâm với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi Về khái niệm Đối với tội hiếp dâm: Tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được cua nạn nhân hoặc bằng thu đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn cua nạn nhân Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi thuộc một các trường hợp sau đây:  Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được cua nạn nhân hoặc thu đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đu 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn cua họ  Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi Về khách thể của tội phạm Đối với tội hiếp dâm: Khách thể cua tội hiếp dâm là quyền được tôn trọng và bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, quyền tự tình dục cua người và quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng, sức khỏe cua người 8 Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: Tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần cua người dưới 16 tuổi; xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng, sức khỏe cua người dưới 16 tuổi Về độ tuổi của bị hại Đối với tội hiếp dâm: Người bị hiếp dâm là người từ đu 16 tuổi trở lên Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: Người bị hiếp dâm là người dưới 16 tuổi Về nhận thức của bị hại Đối với tội hiếp dâm: Việc thực hiện hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác phải là trái với ý muốn cua nạn nhân Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: Nếu nạn nhân là người từ đu 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì việc bị giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác phải trái với ý muốn cua họ thì người phạm tội mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này, nếu thuận tình thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đu 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145, BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017) Nếu nạn nhân là người dưới 13 tuổi thì việc thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác dù có được sự thuận tình cua nạn nhân hay không đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này Việc nhà làm luật quy định nạn nhân dưới 13 tuổi dù có đồng ý để người phạm tội giao cấu thì hành vi giao cấu này vẫn bị coi là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi xuất phát từ luận điểm: ở độ tuổi dưới 13 trẻ em còn hết sức non nớt, yếu ớt, chưa có khả biểu lộ ý chí đúng đắn, chưa hoàn thiện về nhận thức và hành vi, dễ bị người khác lôi kéo, ru rê, mua chuộc, khó có thể tự vệ được, nên cần được bảo vệ một cách đặc biệt nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường, lành mạnh cua các em mà cần phải trừng trị thật nghiêm khắc đối với hành vi xâm phạm tình dục đối với các em C KẾT LUẬN Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) được xây dựng sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự cua nước ta, nhất là cua Bộ luật hình sự năm 1999, cũng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm nhiều thập kỷ qua cua quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Đối với nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cua người mà cụ thể là Tội Hiếp dâm từ trước đến là những tội phạm “nóng”, nhận được nhiều sự quan tâm cua dư luận Cho đến nay, có thể nhận thấy điều luật đã được thay đổi, hoàn thiện rất nhiều theo thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm Hi vọng rằng, với những quy định mới, tiến bộ, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) sẽ góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chu quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cua Tổ quốc Việt Nam xã hội chu nghĩa, bảo vệ lợi ích cua Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cua công dân, tổ chức, góp phần trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh 10 Danh mục tài liệu tham khảo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) tập 1, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) An Nguyên, Bình luận Bộ luật Hình sự 2015: Tội Hiếp dâm, Trang thông tin điện tử Luật Giải phóng Website: https://thuvienphapluat.vn/ http://luatgiaiphong.com Thuật ngữ viết tắt bài BLHS: Bộ luật Hình sự 11 Muc luc A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Phân tích dấu hiệu pháp lý của tội Hiếp dâm .2 Khách thể cua tội phạm 2 Mặt khách quan cua tội phạm 2.1 Hành vi dùng vũ lực .3 2.2 Hành vi đe dọa dùng vũ lực 2.3 Hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân 2.4 Hành vi dùng thủ đoạn khác 2.5 Hành vi giao cấu, hành vi quan hệ tình dục khác trái với y muốn của nạn nhân Mặt chu quan cua tội phạm Chu thể cua tội phạm II Phân biệt tội hiếp dâm với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi Về khái niệm Về khách thể cua tội phạm Về độ tuổi cua bị hại Về nhận thức cua bị hại C KẾT LUẬN ... trình Luật Hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) tập 1, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) An Nguyên, Bình luận Bộ luật Hình sự. .. thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự cua nước ta, nhất là cua Bộ luật hình sự năm 1999, cũng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng... đảm sự phát triển bình thường, lành mạnh cua các em mà cần phải trừng trị thật nghiêm khắc đối với hành vi xâm phạm tình dục đối với các em C KẾT LUẬN Bộ luật hình sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội hiếp dâm theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)? Phân biệt tội hiếp dâm với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi?, Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội hiếp dâm theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)? Phân biệt tội hiếp dâm với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi?, Mặt khách quan của tội phạm, Về nhận thức của bị hại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn