Đường thành phố và tổ chức giao thông (Lý thuyết + Bài tập)

34 100 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 03:52

Đề CơNG ôN TậP (MI) MôN : ẹệễỉNG THAỉNH PHO TCGT I/ Lý thuyết 1/ Phân tích nêu chức vận tải thành phố? 2/ Mục đích việc phân loại đường phố ? Nêu chức đặc điểm loại đường phố? 3/ Các loại phương tiện giao thông cá nhân? Các tiêu để đánh giá phương tiện giao thông thành phố? 4/ Nêu ưu, nhược điểm loại phương tiện giao thông công cộng Tại nói thành phố lớn biện pháp phát triển GTCC giải vấn đề ùn tắc giao thông? 5/ Đặc điểm dòng hành khách thành phố? Các phương pháp bố trí mạng lưới giao thông công cộng? Các sách nhà nước để phát triển giao thông công cộng? 6/ Đường cao tốc thành phố: Vai trò, yêu cầu tiêu chuẩn đường cao tốc, giải pháp thiết kế đường cao tốc ? 7/ Đặc điểm dòng hành khách thành phố (GT công cộng)? Các phương pháp tính toán số lượng hành khách? 8/ Các dạng mạng lưới đường phố? Nêu tính chất, ưu điểm, nhược điểm phạm vi áp dụng dạng? 9/ Tại phải thực quan hệ tốt đường phóng xạ đường vành đai thiết kế mạng lưới đường phố dạng hình vòng xuyên tâm? 10/ Các dạng mặt cắt ngang đường thành phố ? Vai trò phận đường phố ? 11/ Phân loại nút giao thông mức? Mục đích bố trí đảo phân xe chạy, đảo dẫn hướng, xe rẽ trái, rẽ phải ? 12/ Vai trò nguyên tắc cấu tạo đảo giao thông, phân loại đảo giao thông? Vẽ cấu tạo đảo giọt nước đảo tam giác ? 13/ Những yêu cầu nguyên tắc thiết kế nút giao thoâng? Những lưu ý thiết kế nút GT để đảm bảo an tồn? 14/ Nút giao thông mức : Khái niệm, yêu cầu chung thiết kế nút mức, đặc điểm chuyển động dòng xe nút? Cho ví dụ miêu tả điểm xung đột ngã ba, ngã tư đèn tín hiệu? Đánh giá mức độ phức tạp ngã ba, ngã tư (Thông qua hệ số M)? Trang 15/ Các loại nút giao thông? Ưu nhược điểm phạm vi áp dụng? 16/ Tính toán đảm bảo tầm nhìn nút giao thông mức? Vẽ sơ đồ loại trường nhìn nút giao thông đường đô thò? 17/ Nút giao thông có đèn tín hiệu: Mục đích tham số điều khiển ? Khả thông xe nút có đèn tín hiệu phụ thuộc yếu tố nào? 18/ Mục đích điều khiển giao thông đèn tín hiệu? Tính toán điều khiển nút đơn với chu kỳ cố đònh: tính thời gian chu kỳ, khả thông qua xe rẽ trái nút? 19/ Các yêu cầu, nguyên tắc thiết kế nút giao thông hình xuyến Khả thông hành nút giao thông hình xuyến phụ thuộc vào yếu tố nào? Vận tốc thiết kế, bán kính đảo, số xe quanh đảo xác đònh nào? 20/ Khái niệm nút giao thông khác mức? Yêu cầu, nguyên tắc thiết kế nêu loại nhánh rẽ nút giao thông khác mức? Vẽ sơ đồ nút giao thông ngã ba, ngã tư khác mức : Nửa hoa thò (đối xứng không đối xứng), hoa thò với cánh hoa khác nhau, hình kèn, hình bóng đèn, hình tam giác ? 21/ Mục đích tổ chức giao thông thành phố? Các biện pháp tổ chức giao thông thành phố (Cho ví dụ minh họa)? 22/ Tiếng ồn biện pháp làm giảm ảnh hưởng tiếng ồn? 23/ Trình tự bước thiết kế chiếu sáng thành phố ? 24/ Các hình thức thoát nước hành phố? Bố trí hệ thống thoát nước cửa thu nước? 25/ Những vấn đề chung thoát nước TP? Trình tự thiết kế hệ thống thoát nước thành phố? 26/ Vẽ sơ đồ tổ chức bến xe thành phố? II/ Bài tập : Làm tập học Trang Câu 1/ Phân tích nêu chức vận tải thành phố? * Chức vận tải thành phố - Hệ thống giao thơng thành phố gồm vận tải hàng hóa, vận tải hành khách v2 vận tải chuyên dùng + Vận tải hành khách thành phố phục vụ nhu cầu lại nhân dân nội thành, thành khách du lịch bao gồm phương tiện giao thông công cộng phương tiện giao thông cá nhân + Vận tải hàng hóa thành phố có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa cho khu vực ngoại thành + Vận tải chuyên dùng có nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu cho nhiệm vụ thường xuyên thiết yếu thành phố hốt rác, sửa đường, cần loại xe chuyên dùng cho cho loại hàng hóa thích hợp - Phương tiện vận tải ln yếu tố hệ thống trang bị kỹ thuật vận tải Trong hệ thống giao thông đô thị phương tiện khâu trung tâm để từ xác định vấn đề * Phân tích Trang Câu 2/ Mục đích việc phân loại đường phố ? Nêu chức đặc điểm loại đường phố? *Mục đích việc phân loại đường phố: - Ấn định chức loại đường phố - Xác định vai trò đường phố toàn hệ thống đường phố - Xác định đặc trưng giao thông tiêu biểu đường phố thành phần dòng xe, tốc độ, điều kiện lại, đặc điểm cơng trình kiến trúc xung quanh - Có ý nghĩa to lớn việc tổ chức đường, biện pháp cải tạo nâng cấp mạng lưới đường phố *Chức đặc điểm loại đường phố: - Đường cao tốc thành phố: + Phục vụ giao thơng có tốc độ cao (80-120km/h) + Đường có xe có giải phân cách cứng giữa, nút giao thơng khác mức, cấm triệt để phương tiện có tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường thành phố và tổ chức giao thông (Lý thuyết + Bài tập), Đường thành phố và tổ chức giao thông (Lý thuyết + Bài tập)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay