một số chức năng khác

24 445 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:26

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Người soạn: Nguyễn Xuân Bình GV: Tin Học TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Thế nào là định dạng văn bản? Trả lời: Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dể hơn các nội dung chủ yếu của văn bản . Câu 2: Để định dạng cụm từ “VIỆT NAM” thành “VIỆT NAM” ta chọn tổ hợp phím nào sau đây? A) CTR+I B) CTR+U C) CTR+B D) CTR+E SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Vào bài mới Câu 3: Muốn định dạng một đoạn văn bản, trước tiên ta phải: A) Chọn toàn bộ đoạn văn bản đó. B) Chọn một dòng thuộc đoạn văn bản đó. C) Đưa con trỏ văn bản đến đoạn văn bản đó. D) Tất cả điều đúng. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Chúc Mừng Em Đã Chọn Đúng! Tổ hợp phím CTRL+B dùng để in đậm ký tự bất kỳ. “VIỆT NAM” -> VIỆT NAM KẾT QUẢ TRẢ LỜI KẾT QUẢ TRẢ LỜI Rất tiếc, em đã chọn sai! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU KẾT QUẢ TRẢ LỜI Chúc Mừng Em Đã Chọn Đúng! Để định dạng đoạn văn bản thì ta chọn toàn bộ đoạn văn bản đó. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Định dạng kiểu danh sách 2. Ngắt trang và đánh số trang 3. In văn bản * NỘI DUNG BÀI HỌC MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN * NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Định dạng kiểu danh sách - Có hai cách để định dạng danh sách: Cách 1: - Liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự từ Menu lệnh. Cách 2: - Liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự Biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn. MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 Ví dụ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN Vid ụ: - Sau khi định dạng đoạn văn bản xong có dạng như 2 hình sau: Hình a Hình b Kiểu Kí hiệu Kiểu Số thứ tự Các bước thực hiện định dạng như sau: * NỘI DUNG BÀI HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN Cách 1 : Định dạng danh sách kiểu kí hiệu và số thứ tự bằng Menu lệnh - Ta có thể gõ nhập văn bản xong rồi mới thực hiện thao tác định dạng kiểu danh sách, bằng cách bôi đen đoạn văn bản vừa nhập rồi chọn một trong các cách sau: - Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng như sau: - Các Bước thực hiện như sau: Bôi đen đoạn văn bản * NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Định dạng kiểu danh sách MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN Bước 1: * NỘI DUNG BÀI HỌC Bước 2: Chọn Menu Format Chọn lệnh Bullets and Numbering Màn hình soạn thảo văn bản MS WORD [...]... Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC 1 Định dạng kiểu danh sách 2 Ngắt trang và đánh số trang 3 In văn bản SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC 3 In văn bản a Xem trước khi in - Trước khi hai cách để bản nào đó, nên thực hiện việc xem Có in một văn xem trước khi in: Vb trước... trang và đánh số trang a Ngắt trang b Đánh số trang trang * Các bước thực hiện: Chọn lệnh Insert Chọn Page Number SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC 2 Ngắt trang và đánh số trang a Ngắt trang b Đánh số trang trang * Các bước thực hiện: Chọn vị trang số trang: Vị trí củatrí đặt cần đặt số: Ghi chú: Có... BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC 2 Ngắt trang và đánh số trang a Ngắt trang * Các bước thực hiện ngắt trang * Kích chuột Break xuất hiện Hộp thoại chọn lệnh Insert Chọn mục Page break Chọn lệnh Break Đưa con trỏ về Chọn OK hay cuối trang kết thúc cuối đoạn VB Chọn Cancel huỷ bỏ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC... III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC 3 In văn bản a Xem trước khi in Chế độ Print Preview xuất hiện - Cách thực hiện bằng Menu lệnh Chọn số trang hiển thị Kích chuột vào File trên màn hình Tỉ lệ thu nhỏ Chọn Print Preview Đóng cửa sổ Preview SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC... BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện - Kết quả sau khi hoàn tất ta được đoạn văn bản định dạng kí hiệu Bước 3 đầu đoạn: Chọn Mục kí hiệu Bullets Bước 4 Chọn loại kí hiệu thể hiện Kí hiệuOK: hoàn thành đầu đoạn Cancel: huỷ bỏ Mục Bullets SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC... Ngắt trang và đánh số trang a Ngắt trang b Đánh số trang trang - * Các bước thực hiện như sau: trang, ta có thể đánh số Khi văn bản có nhiều hơn một trang dể dàng bằng cách sau: Bước 1: - Đặt con trỏ tại vị trí trang bất kì Bước 2: - Chọn lệnh: Insert -> Page Numbers (như sau) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG... đượchiệu và số thứ tự bằng Menu lệnhhiệu Kết 1: sau dạng danh sách kiểu kí đoạn văn bản định dạng kí đầu Định dạng kiểu thứ tự số: Tương * đoạn: tự các bước trên Chọn Number Chọn loại thứ tự số để thể hiện trong các mục: Kí hiệu OK: hoàn thành Số đầu đoạn Cancel: huỷ bỏ Mục Numbering SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI... Định dạng kiểu danh sách 2 Ngắt trang và đánh số trang 3 In văn bản SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC 2 Ngắt trang và đánh số trang a Ngắt trang - Ngắt trang trong trường hợp người soạn thảo muốn chủ động ngắt trang chẳng hạn như: Muốn đặt toàn bộ bảng trên một trang mới * Các bước thực hiện như sau: Bước... - Liệt kê dạng ký hiệu và số kiểu danh Ghi Để định một trêncông cụ chuẩn.cụ chuẩn thanh công thanh phần văn bản, chỉ cần kích chuột chọn lên nút lệnh * Các ứng: tương bước thực hiện như sau: hoặc Kích chuột lên biểu tượng thứ tự số Kích chuột chọn biểu tượng kí hiệu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC 1... trang Số bản in của một trang OK: In văn bản Cancel: huỷ bỏ in SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU Bài 17 Chương III SOẠN THẢO VĂN BẢN MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC * NỘI DUNG BÀI HỌC Củng cố cuối bài học - Làm lại các thao tác trong bài đã học Câu 1 Hai loại danh sách có tương đương nhau về mặt sử dụng không? Hãy phân biệt khi nào thì dùng danh sách liệt kê, khi nào thì dùng danh sách số . Định dạng kiểu danh sách MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 Chương III SOẠN. trang và đánh số trang * NỘI DUNG BÀI HỌC MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC Bài 17 b. Đánh số trang trang - Khi văn bản có nhiều hơn một trang, ta có thể đánh số trang
- Xem thêm -

Xem thêm: một số chức năng khác, một số chức năng khác, một số chức năng khác, Định dạng kiểu danh sách Định dạng kiểu danh sách Định dạng kiểu danh sách Định dạng kiểu danh sách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay