Công thức lượng giác

2 584 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

CÁC VẤN ĐÊ LIÊN QUAN ĐẾN LƯỢNG GIÁC    Lưu ýLưu ý GV: Trần Hải Nam – 01662 843844 – TT luyện thi tầm cao mới 01684 356573 - 0532 478138 1 I. Các đẳng thức lượng giác 1. Công thức cơ bản 2. Cung đối nhau 3. Cung bù nhau 4. Cung hơn kém 5. Cung phụ nhau 6. Cung hơn kém Ghi nhớ: Cos đối Sin bù, phụ chéo tg, cotg 7. Công thức cộng Ghi nhớ: sin cùng dấu khác hàm, Cos cùng hàm khác dấu 8. Công thức cung bội Lưu ý 9. Công thức theo t Đặt 10. Công thức nhân 3 11. Công thức tích thành tổng 12. Công thức tổng (hiệu) ra tích Ghi nhớ: tg(cotg) ta cộng với tg(cotg) mình bằng sin đôi lứa, cos(sin) mình với cos(sin) ta CLB gia sư TẦM CAO MỚI Tell: 01662 843844 – 01684 356573 – 0532 478138 GV: Trần Hải Nam – 01662 843844 – TT luyện thi tầm cao mới 01684 356573 - 0532 478138 2 12. Các hệ quả thơng dụng 2 2 4 4 2 4 4 6 6 2 sin cos 2 sin( ) 2 cos( ) 4 4 sin cos 2 sin( ) 2 cos( ) 4 4 1 sin 2 (sin cos ) 1 sin 2 (sin cos ) 1 ( ) 1 4 1 ( ) 1 4 1 sin cos 1 sin 2 2 sin cos cos2 3 sin cos 1 sin 2 4 x x x x x x x x x x x x x x tgx tg x tgx tgx tg x tgx x x x x x x x x π π π π π π + = + = − − = − = + + = + − = − + = + − − = − + + = − − = + = − 6 6 1 sin cos 1 sin 2 2 cot 2 2 cot 4 cot 4 4 cot 8 x x x x g x tg x g x g x tg x g x − = − − = − = II . Dấu hàm số lượng giác I II III IV Sinx + + - - Cosx + - - + Tgx + - + - Cotgx + - + - sinx tgx cotgx cosx III. Phương trình lượng giác 1. cos cosx α = 2x k α π => = + 2x k α π = − + k Z∈ Đặc biệt: cos 0 2 cos 1 2 cos 1 2 x x k x x k x x k π π π π π = => = + = => = = − => = + II I III IV 2. sin sinx α = => 2 2 x k x k α π π α π = + = − + k ∈ Z Đặc biệt: sin 0 sin 1 2 2 sin 1 2 2 x x k x x k x x k π π π π π = <=> = = <=> = + = − <=> = − + 3. tgx tg α =  x k α π = + Đặc biệt: 0tgx x k π = <=> = Tgx khơng xác định khi x = k π 4, cot gx cotg α = Đặc biệt: 0cotgx x k π = <=> = Cotgx khơng xác định khi x = k π IV. Bảng đặc biệt α 0 6 π 4 π 3 π 2 π 2 3 π 3 4 π 5 6 π π 3 2 π 2 π sin α 0 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 0 -1 0 cos α 1 3 2 2 2 1 2 0 1 2 − 2 2 − 3 2 − -1 0 1 tg α 0 3 3 1 3 // 3− -1 3 3 − 0 // 0 cot g α // 3 1 3 3 0 3 3 -1 3− // 0 // “ Tµi liƯu cung cÊp bêi CLB gia s TÇm Cao Míi” Chúc các em có một năm học thành công. “ Hãy tự tin vào chính bản thân mình đó là chiếc chìa khóa hữu hiệu nhất để đến với thành công.” Chúng tơi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm miến phí. . cùng hàm khác dấu 8. Công thức cung bội Lưu ý 9. Công thức theo t Đặt 10. Công thức nhân 3 11. Công thức tích thành tổng 12. Công thức tổng (hiệu) ra tích. ĐẾN LƯỢNG GIÁC    Lưu ýLưu ý GV: Trần Hải Nam – 01662 843844 – TT luyện thi tầm cao mới 01684 356573 - 0532 478138 1 I. Các đẳng thức lượng giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức lượng giác, Công thức lượng giác, Công thức lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn