SKKN:Hướng dẫn HS đọc diễn cảm

29 582 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Phần Mở Đầu I - Lý do chọn đề tài 1.1 Tình hình thực tế Do xuất phát từ nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục nói chung và nhiệm vụ và mục tiêu của cơ bản của giáo dục dạy học nói riêng. Trong hệ thống giáo dục quốc dân đã đợc Đảng, Nhà nớc và nghành giáo dục để chế hóa ở các văn hiện của Đảng, của các văn bản pháp quy của nhà nớc và của ngành. Trong đó mục tiêu giáo dục của tiểu học đợc ghi rõ : Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở. Tiểu học là bậc học đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con ngời, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Do mục tiêu của môn tiếng Việt bậc tiểu học là hình thành và phát triển kỹ năng : đọc, viết, nghe, nói cho học sinh, nhằm giúp các em sử dụng tiếng việt có hiệu quả trong việc học tập và giao tiếp ở gia đình, trờng học và xã hội. Thực tế chơng trình dạy học tiểu học thay sách giáo khoa hiện nay. - Chơng trình mới ( chơng trình 35 tuần/ năm học). Mà chơng trình 35 tuần đối với học sinh thay sách lớp 5. Để tiếp nhận chơng trình mới có chủ động ngời giáo viên tiểu học nhất là giáo viên chúng tôi phải chủ động tích cực trong dạy học. Do sự bất cập giữa yêu cầu dạy học với thực tiễn ở địa phơng, học sinh lên lớp 5 mới chỉ đọc trơn đợc các bài thơ, bài văn. Mà muốn tìm hiểu một tác phẩm văn học, đọc không chỉ có ý nghĩa khởi động cho quá trình nhận thức, đọc thờng có sự tham gia nhiều yếu tố liên tởng, 1 tởng tợng giữ vai trò then chốt giúp cho ngời đọc có những dự cảm, hình dung về bối cảnh và diễn biến của sự việc mà nhà văn xây dựng trong tác phẩm. Đọc xem là cơ sở tiền đề của nhận thức, đọc thờng có sự tham gia nhiều yếu tố để phát triển t duy nghệ thuật cho học sinh. Thông qua đọc học sinh cảm nhận đợc cái hay , cái đẹp tiếp thu đợc những tình cảm đạo đức trong mỗi bài tập đọc và còn giúp các em viết đúng, làm văn hay, giao tiếp tốt Tất cả những điều trên đã khẳng định sự cần thiết quan trọng của việc hình thành và phát triển năng lực đọc cho học sinh nhất là đọc thể thơ. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy môn tập đọc, hiện nay còn nhiều hạn chế cha xác định rõ yêu cầu của cách đọc diễn cảm ở môn tập đọc, ít hớng dẫn cách đọc cho học sinh tự tìm hiểu cách đọc theo ý và năng lực của mình. Nhiều giáo viên chỉ quan tâm đến làm sao cho học sinh trả lời đúng câu hỏi, đọc đợc khoảng 1/3 lớp mà không chú ý đến chất lợng đọc. Vì thế những bài thơ cần diễn cảm nội dung thì không đọc đúng, ngắt nhịp sai dẫn đến học sinh hiểu sai văn bản. 1.2 Lý do thuộc về bản thân mình : Là một giáo viên trực tiếp dạy lớp 5 thay sách đang công tác tại cơ sở vấn đề hớng dẫn học sinh đọc diễn cảm đúng văn bản nhất là thể thơ là điều vất vả. Song sự phấn đấu nỗ lực và sự yêu nghề mến trẻ, luôn học hỏi và tìm tòi những tài liệu nghiên cứu, với mong ớc nâng cao trình độ, tôi có những suy nghĩ đề xuất để tháo gỡ những vấn đề trên, nhằm giúp học sinh đọc diễn cảm có khả năng giao tiếp tốt, viết đúng các bài văn hay và càng say mê với môn học. 2 2. Đối tợng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tợng: Với khuôn khổ sáng kiến này, tôi đã chọn đối tợng nghiên cứu là học sinh lớp 5 trờng Tiểu học Địch Quả chơng trình 35 tuần đối với lớp thay sách giáo khoa Tiếng Việt mới hiện hành : 2.2. Phạm vi. Tôi đã chọn phạm vi nghiên cứu là tập thể lớp 5, trờng tiểu học Địch Quả Thanh Sơn Phú Thọ. 3. Phơng pháp nghiên cứu: Để nhằm đạt đợc mục đích rèn luyện đọc diễn cảm thơ cho học sinh tôi đã sử dụng những phơng pháp sau: Phân tích các tài liệu dạy học (thu thập sử lý tài liệu dạy học) có liên quan đến đề tài, tìm hiểu sách giáo khoa tiếng Việt 5, sách bài soạn, sách hớng dẫn tiếng Việt 5 về nội dung và cấu trúc. Phơng pháp điều tra thực tế ( khảo sát thực trạng) Phỏng vấn trao đổi trực tiếp giáo viên, học sinh, dùng phiếu thăm dò, dự giờ đối chiếu. Dự giờ trao đổi với giáo viên và trao đổi với đồng nghiệp. Thăm dò học sinh qua phiếu bài tập, qua đề kiểm tra. 3 Phần nội dung Chơng I những cơ sở lý luận 1.1 Yêu cầu dạy học phân môn tập đọc : * Các kỹ năng đọc thành tiếng về các mặt Phát âm đúng và rõ các tiếng có vần khó, có phụ âm đầu hoặc phụ âm cuối, có thanh dễ lẫn lộn, ngắt nhịp đúng câu văn, thơ cụ thể là ngắt nhịp thơ đúng, thể hiện đợc tinh thần và nội dung bài học bằng sắc thái giọng đọc vui, buồn, trầm, bổng, gợi cảm *Hiểu và cảm thụ bài đọc : Muốn đọc diễn cảm đợc bài thơ, học sinh phải có khả năng hiểu bài đọc ở mức độ nhất định. Khi đã có kỹ năng đọc tốt thì học sinh mới cảm thụ sâu sắc hơn. Phân môn tập đọc luôn thẻ hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa quá trình đọc và quá trình hiểu ( hiểu nội dung cơ bản của bài qua hệ thống từ ngữ, kiểu câu, bố cục và thể loại văn bản để đọc đúng và đọc diễn cảm từ đó giúp học sinh cảm thụ cái hay, cái đẹp của t t- ởng tình cảm của nghệ thuật ngôn từ để thể hiện ra cách đọc, giọng đọc diễn cảm.) * Ta cần hiểu Đọc là gì ? Môn tiếng Việt ở trờng tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ đợc thể hiện trong bốn dạng hoạt động, t tởng chúng là bốn kỹ năng : Nghe, đọc, nói, viết, đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ. Là quá trình chuyển dạng chữ viết sang lời nói nó có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với hình thức đọc thành tiếng ). Là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh (đọc thầm). Đọc không chỉ là công việc giải bộ mã gồm hai phần: Chữ viết và phát âm. 4 Trên thực tế ngời ta không hiểu khái niệm đọc đầy đủ. Nhiều chỗ, chỉ nói đến đọc nh nói đến việc sử dụng bộ mã chữ âm, còn việc chuyển từ âm sang nghĩa không đợc chú ý đúng mực. * ý nghĩa của việc đọc: Tất cả những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu văn hóa, khoa học, t tởng, tình cảm của các thế hệ trớc và của cả những ngời đơng thời, phần lớn đã ghi đợc lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc thì con ngời không thể tiếp thu nền văn minh của loài ngời, không thể có một cuộc sống bình th- ờng và hạnh phúc đợc. Biết đọc con ngời đã nâng khả năng tiếp thu, tiếp nhận lên nhiều lần, từ đây con ngời biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã hội, t duy. Biết đọc con ngời sẽ có khả năng chế ngự một phơng tiện văn hóa cơ bản giúp họ giao tiếp với thế giới bên ngoài của ngời khác, thông hiểu t tởng, tình cảm của ngời khác. Đặc biệt đọc các bài thơ con ngời không chỉ thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động nảy nở tình cảm với những ớc mơ tốt đẹp, khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh sáng tạo cũng nh đợc bồi dỡng tâm hồn. Không biết đọc và đã biết đọc và đã biết đọc rồi mà đọc không hay, không diễn cảm thì xẽ không hiểu đợc nội dung của tác phẩm văn chơng đặc biệt là thơ. Vì vậy dạy học có một ý nghĩa hết sức to lớn. Đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với ngời đi học. Nó là một công cụ để học tập các môn khác. + ý nghĩa của việc đọc diễn cảm . Trong chơng trình Tiếng Việt lớp 5 thể loại thơ chiếm khá nhiều trong các bài phân môn tập đọc. Học sinh lớp 5 việc đọc diễn cảm là điều có ý nghĩa quan trọng. Giúp các em hiểu đợc rõ nội dung của văn bản. Giáo dục các em yêu sách, giàu kiến thức về ngôn từ, đời sống và kiến thức văn học cho học sinh, phát triển ngôn ngữ t duy và kiến thức văn học cho học sinh, phát triển 5 ngôn ngữ t duy cho các em, giáo dục t duy, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ cho các em. 1.2. Phơng pháp, biện pháo dạy học chủ yếu. 1.2.a. Phơng pháp trực quan Trực quan bằng giọng đọc của giáo viên : Giọng đọc mẫu của giáo viên là hình thức trực quan sinh động và có hiệu quả cao, có tác dụng làm mẫu cho học sinh luyện đọc. Mỗi bài thơ viết ở thể loại nhịp điệu khác nhau lại có giọng đọc khác nhau. Có bài đọc với giọng háo sức phấn khởi, có bài đọc với giọng trang nghiêm trầm lắng, có bài đọc với giọng ân cần nhẹ nhàng, khuyên nhủ. Nghĩa là mỗi bài có vẻ riêng do đó giáo viên khi đọc mẫu cần đọc đúng ngữ điệu, ngắt nhịp đúng, tránh đọc đều đều không có cảm xúc, kết hợp biểu hiện tình cảm qua ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, nụ cời khi đọc. Trực quan bằng cách ghi các từ khó khi học sinh phát hiện từ khó lên bẳngchoa các em cả lớp quan sát và đọc chuẩn xác. Trực quan bằng tranh ảnh, vật thật khi giảng từ, khi giới thiệu bài giúp các em hào hứng và tìm hiểu cảm thụ bài học. Trực quan bằng đoạn thơ chép sẵn đợc gắn theo cụm từ để các em ngắt cho đúng. Có thể trực quan bằng cách nghe giọng đọc hay cho các em trong lớp mình ( nếu có). 1.2.b. Phơng pháp đàm thoại Phơng pháp này phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ, các em thích hoạt động ( hoạt động lời nói ) giáo viên đa ra một số hệ thống câu hỏi tìm hiểu bài để học sinh trả lời tìm ra cái hay của văn bản, Muốn đọc đợc diễn cảm thơ trớc hết phải đọc đúng, ngắt nhịp đúng, và hiểu cảm thụ đợc bài. Qua đó các em mới có rung động để đọc bài. vì vậy mà giáo viên hớng dẫn các em bằng những câu hỏi đàm thoại dễ hiểu. 6 1.2.c Phơng pháp luyện tập Đây là một phơng pháp dùng chủ yếu trong giờ tập đọc. Dới sự chỉ đạo của giáo vên học sinh đợc luyện đọc nhiều lần. 1.2.d Phơng pháp dùng phiếu bài tập Phơng pháp này có thể nhận thấy lỗi ngay mà học sinh thờng mắc qua việc yêu cầu đọc đúng, đọc diễn cảm một đoạn thơ ngắn về cách đọc vần,âm dễ lẫn, cách ngắt nhịp giọng điệu cha phù hợp. Vậy để giờ đọc có kết quả cao thì giáo viên phải sử dụng sinh hoạt các phơng pháp trên một cách hợp lý sao cho giờ học không bị ngắt quãng và phải gây hứng thú cho các em. Giáo viên chỉ có ngời tổ chức, hớng dẫn các em tìm ra cách đọc đúng hay để đọc diễn cảm tốt. 1.3 Quy định dạy học cơ bản Để dạy học sinh tốt tiết đọc diễn cảm thơ lớp 5 có hiệu quả đối với học sinh tôi cần thực hiện theo quy định sau. 1.3.a Hớng dẫn đọc đúng Đối với bài thơ nào cũng vậy, việc đầu tiên để cho các em hiểu đợc nội dung bài và đọc đợc diễn cảm bài là phải hớng dẫn các em đọc đúng. Đọc theo yêu cầu của sách giáo khoa và theo phơng ngữ của địa phơng mình. 1.3.b Luyện phát âm Đối với học sinh ở vùng đang công tác luyện phát âm đúng, chuẩn các từ là bớc khó cho các em hay nói lẫn các âm với nhau nh : e, ê, các vần cũng hay lẫn ( on, ôn).Vậy nên cần cho học sinh luyện phát âm đúng từ, tiếng hay lấn đó bằng cách cho thầm, đọc cho bằng tiếng cá nhân cho cả lớp nghe rồi sau đó cả lớp và giáo viên cùng sửa. 1.3.c Sửa phát âm: Giáo viên nắm đợc các âm các vần mà học sinh hay sai cho các em tự tìm. Giáo viên nghi bảng từ, tiếng đó lên bảng rồi cùng cả lớp đọc thành tiếng trên bảng có thể ngắt lần/ 1từ, tiếng. 7 1.3.d Ngắt nhịp chính xác Khi học sinh đã đọc đúng, đọc, phát âm chính xác thì giáo viên hớng dẫn ngắt nhịp đối viới từng câu thơ trong một bài thơ. Muốn ngắt nhịp chính xác bài thơ cần phải căn cứ vào ba cơ sở sau. + Cơ sở ngữ pháp Căn cứ vào xác định chủ ngữ, vị ngữ riêng để ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị ngữ, thành phần trạng ngữ ngắt riêng. + Cơ sở ngữ nghĩa Khi ngắt nhịp thì ý nghĩa của câu vẵn phải đảm bảo không hiểu sai lệch sang ý khác của nội dung câu thơ. + Cơ sở cảm xúc Tùy theo nội dung của từng bài , từng câu thơ mà có cảm xúc cho phù hợp, đọc giọng kéo dài, hoặc dứt khoát, đọc nhẹ nhàng, đọc giọng mạnh mẽ. Tóm lại : Nếu ngắt nhịp tùy tiện học sinh sẽ không hiểu nội dung của bài. Dẫn đến hậu quả là các em không biết viết văn, ở bậc tiểu học hai khái niệm đọc và viết là luôn luôn đi với nhau. Chính vì vậy việc ngắt nhịp đúng là yếu tố rất quan trọng việc hỡng dẫn học sinh đọc diễn cảm thơ. Chơng 2 : Cơ sở thực tiễn 2.1 Quy trình tìm hiểu thực tế 2.1.1 Tam Thanh là một xã nghèo, có địa bàn 1.675km 2 , 78% là ngời dân tộc nhng đợc Đảng ủy và UB các cấp ban ngành rất quan tâm và phụ huynh cũng quan tâm đến con em mình 2.1.2 Điều tra khảo sát lớp 5 Vào đầu năm học Nhà trờng tiến hành khảo sát kết quả thấy lớp 5 kết quả đọc diễn cảm hay đối với môn tập đọc đặc biệt là thể thơ qúa ít. Dự giờ của giáo viên đang dạy lớp 5 . 8 Mục đích : Tìm hiểu phơng pháp giảng dạy, các bớc tiến hành của một giờ lên lớp và kết quả luyện đọc của học sinh sau một giờ tập đọc. Tôi nhận thấy rằng đồng trí rất quan trọng giờ tập đọc song giáo viên và học sinh coi trọng việc tìm hiểu bài. Học sinh chủ yếu là trả lời câu hỏi và tìm hiểu nội dung bài, việc luyện đọc đúng đọc diễn cảm cho học sinh thì quá ít, và ít đựơc quan tâm. 2.1.3. Trắc nhiệm. Sau khi dự giờ lớp 5 bài tập đọc ( học thuộc lòng). Đẹp thay non nớc Nha Trang Tiếng Việt 5 tập 1 Tôi đã sử dụng phiếu trắc nghiệm về những lỗi học sinh thờng mắc nh sau : Phiếu điều tra học tập Họ tên : Lớp 5 Bài học : Tập đọc ( Học thuộc lòng ) : Đẹp thay non nớc Nha trang Câu hỏi: 1. Em có thích học tập đọc đặc biệt là những bài thuộc thể thơ không ? vì sao ? 2. Đọc đúng, đọc hay giúp em những gì ? 3. Bài tập : Em hãy ngắt nhịp thơ ( 1 ) và gạch dới từ cần nhấn giọng khi đọc diễn cảm đoạn đoạn thơ sau : Dừng chân nghỉ lại Nha trang Hiu hu gió thổi trời quang tuyệt vời Xanh xanh mặt biển da trời Cảnh sao quyến rũ lòng ngời khó quyên. ( Đẹp thay non nớc Nha trang TV 5 tập 1 ). 9 Nhận xét : Sau khi học sinh làm vào phiếu tôi thu lại và tổng hợp kết quả cụ thể nh sau : Bảng khảo sát lỗi đọc trớc thực nghiệm : STT Các loại lỗi Sai số lợng % 1 2 3 4 Ngọng về vần uyêt/ uêt Ngọng về vần uyên/ uên Ngọng về vần ôn/ on Ngắt sai nhịp 2.1.4. Kết quả trắc nghiệm tôi thấy số lỗi học sinh mắc phải qúa lớn. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ tôi trong việc dạy thực nghiệm và tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đọc kém của học sinh mình. 2.2 Nguyên nhân của thực tế 2.2.1 Do hạn chế của tài liệu dạy tập đọc. Hệ thống văn bản cha có nhiều lợi thế cho đọc hay đọc hiểu và đọc diễn cảm. Dung lợng và trình độ sắp xếp các bài tập đọc đôi chỗ cha hợp lí. Vì vậy có nhiều bài tập đọc chỉ có thể dạy đọc nhớ, khó dạy đọc hiểu do nội dung không có chiều sâu. 2.2.2 Câu hỏi và bài tập chỉ yêu cầu học sinh một phơng thức hoạt động duy nhất : Dùng lời. Điều này có nhiều hạn chế, số lợng học sinh đợc làm việc trên lớp ít bởi một ngời nói phải có ngời nghe không thể toàn bộ học sinh cùng nói. Không tích cực hóa đợc học sinh. Các câu hỏi ở sách chủ yếu là yêu cầu học sinh tái hiện các chi tiết của bài, ít câu hỏi mang tính suy luận. 2.2.3 Tinh thần, thái độ của các em còn yếu, các em cha kiên trì tập chung vào học tập học song ở lớp về nhà không chịu xem và đọc lại bài và đọc trớc bài hôm sau. 10 [...]... môn tập đọc đạt kết quả tốt 2.3 Hớng dẫn cảm thụ văn học Đọccảm thụ là hai khâu có quan hệ mật thiết với nhau cảm thụ tốt giúp cho việc đọc hay, đọc diễn cảm của học sinh Để hình thành kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh cần phải : - Tập lấy hơi và tập thở (biết thở sâu chỗ ngừng để lấy hơi khi đọc) - Rèn cờng độ giọng đọc luyện đọc to - Luyện đọc đúng - Đọc diễn cảm + Trong khâu luyện đọc tiến... Trang Tiếng việt 5 tập 1 ) 2 Hớng dẫn đọc diễn cảm 2.1 chuẩn bị kỹ cho việc đọc diễn cảm - Tìm hiểu kỹ nội dung bài để hiểu rõ và cảm thụ sâu sắc bài, giúp học sinh đọc có hiệu quả cao hơn - Bài đọc trong SGK giáo viên cần ghi vắn tắt cách đọc, cách ngắt nhịp sắc thái tình cảm cần đọc Ví dụ : bài : Đẹp thay non nớc Nha Trang TV 5 tập 1 - Đọc thong thả diễn tả cảm xúc chân thành tha thiết về một... Hớng dẫn đọc ( Học sinh giở SGK) - Giáo viên đọc mẫu một lần chú giải - Hớng dẫn đọc ( nh phần I ) chủ yếu Học sinh nghe + theo dõi sách Học sinh lắng nghe đọc nhịp 4/4 và nhịp 4/2 - Gọi 1 học sinh ( HS khá ) đọc, cả lớp Một học sinh đọc cá nhân đọc thầm - Hớng dẫn học sinh phát hiện các từ Đọc các nhân từ khó khó trong bài ( nh mục 1 ) Đọc từ mà học sinh cho là khó đọc, giáo viên sửa cho học sinh đọc. .. thấy đợc tình cảm đó nhân mùa hoa bởi gợi nhớ ngày nhập ngũ của ngời chiến sĩ Giờ hôm nay ta học bài: Mùa hoa bởi của tác giả Tô Hùng Giáo viên ghi: Mùa hoa bởi Học sinh đọcSGK 18 b Hớng dẫn đọc - Giáo viên đọc mẫu : chú giải Học sinh nghe - Hớng dẫn đọc( Nh mục một) Ngắt nhịp thơ 1 Học sinh khá đọc + lớp đọc thầm Đọc cá nhân - Học sinh tự tìm và phát hiện từ khó đọc giáo viên Cho học sinh đọc từ thờng... giờ giảng thành công làm cho học sinh đọc diễn cảm các bài thơ: 1 Ngời giáo viên chuẩn bị kỹ bài, phải đọc mẫu thật diễn cảm 2 Rèn cho học sinh đọc dúng cách phát ấm ngắt nghỉ hơn Tìm tòi cách thức đọc cho từng bài thơ bài văn theo nhịp theo vần theo thể loại 3 Phải khắc sâu nội dung cho học sinh để từ đó hiểu đợc nội dung rồi thì học sinh sẽ đọc đúng sẽ đọc diễn cảm 4 Phải chuẩn bị đầy đủ phong phú... hớng dẫn cụ thể Mà ngoài giờ tập đọc ra giáo viên còn cha chú ý đến việc rèn luyện đọc cho học sinh ở các môn khác nh ở môn đạo đức Muốn học sinh đọc đúng diễn cảm thể thơ ngời giáo viên phải giúp các em phát âm chuẩn, đọc đúng ngữ điệu câu giúp các em tự hiểu nội dung bài Muốn học sinh đọc diễn cảm hay ngoài việc hớng dẫn đọc đúng giáo viên phải giúp các em xác định đúng nhịp thơ, phải đặt mình vào vị... tình cảm nhớ thơng Của ngời ở hậu phơng đối với ngời ở tuyền tuyến mỗi mùa hòa bởi ra hoa 4 Luyện đọc bài - Cá nhân đọc cả bài( Bảng phụ đọc theo nhịp thơ) Đọc cá nhân 5 Củng cố dặn dò Nêu lại ba ý của bài - Liên hệ quê hơng em trồng nhiều loại quả nào? - Em biết địa phơng nào trồng nhiều bởi - ( Đoan Hùng- Miền Bắc) ( Tuy Hòa- Đồng Nai ở Miền Nam) - Hớng dẫn về nhà: Học thuộc bài đọc nhắt nhịp diễn cảm. .. cách tổ chức một giờ học nhẹ nhàng sinh động, xây dựng đợc phong trào thi đua đọc hay đọc diễn cảm Ngoài giờ học kết hợp với việc rèn đọc trong tất cả các môn học khác giúp các em học tích cực hóa việc học hành môn Tiếng Việt 1 Hớng dẫn đọc đúng Khi một số em nói giọng phụ âm l, n bắt buộc giáo viên phải hớng dẫn các em đọc đúng Kết hợp động viên các em và giao nhiệm vụ cho cả lớp giúp bạn, tạo nhiều... lại Luyện đọc hai khổ thơ 2, và3( đọc đúng tiếng, từ, nhấn mạnh các từ ngữ thể hiện tình cảm đối với ngời đi xa nh : Cành anh chiết, bởi em trồng, đọc đúng nhịp thơ ( nh bảng phụ) ý 3 : Sự gắn bó giữa hoa bởi với ngời ra trận - Đọc đúng khổ thơ 3 - Trong khổ thơ cuối có từ nào đợc lặp lại nhiều lần? Lặp lại nh vậy diễn tả đợc điều gì : + Từ lặp lại: khắp - khắp mỗi mỗi hơng vị- hơng vị 20 HS đọc đúng... có giọng nói, giọng đọc sai, vì vậy ở lớp cô giáo đã sửa cho các em nhng khi về đến gia đình các em lại nói giọng theo mọi ngời (Do phơng ngữ ở địa phơng ) nên đâu lại vào đấy 2.2.5 Do trình độ giáo viên cha đồng đều nên mỗi giáo viên lại có cách hiểu khác nhau Khi cho các em đọc giáo viên chỉ chú ý đến số lợng đọc không chú ý đến chất lợng đọc, ít hớng dẫn cụ thể Mà ngoài giờ tập đọc ra giáo viên còn . đọc đúng và đọc diễn cảm từ đó giúp học sinh cảm thụ cái hay, cái đẹp của t t- ởng tình cảm của nghệ thuật ngôn từ để thể hiện ra cách đọc, giọng đọc diễn. ). 2. Hớng dẫn đọc diễn cảm 2.1 chuẩn bị kỹ cho việc đọc diễn cảm - Tìm hiểu kỹ nội dung bài để hiểu rõ và cảm thụ sâu sắc bài, giúp học sinh đọc có hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN:Hướng dẫn HS đọc diễn cảm, SKKN:Hướng dẫn HS đọc diễn cảm, SKKN:Hướng dẫn HS đọc diễn cảm, Yêu cầu dạy học phân môn tập đọc :, Phơng pháp, biện pháo dạy học chủ yếu., Quy trình tìm hiểu thực tế Nguyên nhân của thực tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay