Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

52 133 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:03

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô dự thăm lớp 7A6 Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Oanh Hồ Chí Minh (1890-1969) - Người chiến sĩ cách mạng, anh hùng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại dân tộc Việt KiĨm tra bµi cò Nam - Là nhà văn, nhà thơ lớn Việt Nam - Là danh nhân văn hóa giới KiĨm tra bµi cò Em đọc đoạn Em hãythơ, kể tên số tác phẩm văn bàimột thơ thơ, hát viết Bác Hå? viÕt vỊ B¸c Hå? Thứ năm , ngày 16 tháng năm 2017 TIẾT 93: VĂN BẢN ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Phạm Văn Đồng NỘI DUNG BÀI HỌC I Tìm hiểuchung II Tìm hiểu văn III Tổng kết Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung Tác giả - Quê: Quảng Ngãi - Là nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn - Từng Thủ tướng Chính phủ ba mươi năm - Là học trò, người cộng gần gũi Bác (1906-2000) Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung Tác giả - Quê: Quảng Ngãi b Tác phẩm: Trích từ bài: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa khí phách dân tộc, lương tâm thời đại” - Là nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn - Từng Thủ tướng Chính phủ ba mươi năm - Là học trò, người cộng gần gũi Bác Đọc, thích: Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung Tác giả - Quê: Quảng Ngãi Tác phẩm: Trích từ bài: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa khí phách dân tộc, lương tâm thời đại” - Là nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn - Từng Thủ tướng Chính phủ ba mươi năm 3.Thể loại: Bố cục: - Là học trò, người cộng gần gũi Bác Nghị luận Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - Đức tính giản dị Bác Hồ Phần 1: Từ đầu đến “tuyệt đẹp” Nhận định chung đức tính giản dị Bác Phần 2: Phần lại Những biểu đức tính giản dị Bác Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung II Tìm hiểu văn Điều quan trọng cần phải làm bật quán sựtrịnhất quán đời hoạt động lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Nhận định chung đức tính giản dị Bác Chủ tịch - Sự quán đời hoạt động trị với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu 60 năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch, tuyệt đẹp sáng, bạch, tuyệt đẹp Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung II Tìm hiểu văn bản: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ - Nhất quán đời hoạt động Cách mạng đời sống bình thường - Là phẩm chất cao quý 10 Bác thăm nói chuyện với cơng nhân Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn ng Giản dị lối sống Bữa ăn - Ch có vài ba giản đơn - Khơng rơi vãi hột cơm - Ăn xong bát - Thức ăn lại xếp tm tt Nơi Cách làm việc - Nh sn vẻn vẹn vài ba -Làm từ việc lớn phòng đến việc nhỏ QH víi mäi ngêi -Viết thư cho đồng chí - Nói chuyện với cháu Miền Nam - Nhà lúc lộng gió ánh- Việc tự làm - Thăm nhà tập thể công sáng, phảng phất hương hoa không cần người giúp nhân - Đặt tên cho ngi phc v Đạm bạc, giản dị, tiết kim, gọn Đơn sơ, tràn Tỉ mỉ, tận tâm Gần gũi, yêu thơng tất gàng ngập cảnh sắc thiên tận lực, yêu công ngời nhiên việc Vn bn: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung II Tìm hiểu văn bản: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ Những biểu đức tính giản dị Bác: a Giản dị đời sống, quan hệ với người: - Bữa ăn: đạm bạc, tiết kiệm, dân dã - Nơi ở: đơn sơ, thống mát - Cách làm việc: tỉ mỉ, u cơng việc - Quan hệ với người: gần gũi, yêu thương, quan tâm =>Dẫn chứng phong phú, cụ thể, xác thực 40 ? Ngồi dẫn chứng em vừa tìm giản dị đời sống, quan hệ với người, em tìm thêm chi tiết đức tính giản dị Bác? Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung II Tìm hiểu văn bản: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ Những biểu đức tính giản dị Bác: a Giản dị đời sống, quan hệ với người: b Giản dị lời nói viết 42 Giản dị đời sống, quan hệ với người, tác phong, Hồ chủ tịch giản dị lời nói viết, muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm Suy cho cùng, chân lí, chân lí lớn nhân dân ta thời đại giản dị : “Khơng có quý độc lập tự do”, “Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mòn, song chân lí khơng thay đổi…” Những chân lí giản dị mà sâu sắc lúc thâm nhập vào tim óc hàng triệu người chờ đợi nó, sức mạnh vơ địch, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.” Phương diện Dẫn chứng Nội dung -“ Khơng có q độc lập, tự do” - Độc lập tự điều quý giá Lời nói - “ Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi có viết thể mòn, song chân lí không thay đổi”… - Đất nước người Việt Nam thể thống Em có nhận xét hình thức nội dung câu nói viết trên? ? Bác muốn khẳng định điều qua câu nói trên? Lời nói, viết Bác Hình thức Nội dung Dễ hiểu, dễ nhớ Sâu sắc, phù hợp Có sức cảm hố, lay động lòng người Tạo thành sức mạnh vô địch, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung II Tìm hiểu văn bản: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ Những biểu đức tính giản dị Bác: a Giản dị đời sống, quan hệ với người: b Giản dị lời nói viết - Muốn nhân dân hiểu, nhớ làm - Chân lý nói, viết ngơn ngữ giản dị, dễ hiểu 46 Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - ĐVĐ: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ GQVĐ: Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị đời sống, quan hệ với người Bữa ăn Nơi Cách làm việc Giản dị lời nói viết Quan hệ với người 47 Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - Trang phục Bác 48 Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I Tìm hiểu chung II Tìm hiểu văn b Giản dị lời nói viết - Muốn nhân dân hiểu, nhớ làm Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ - Chân lý nói, viết ngơn ngữ giản dị, dễ hiểu - Nhất quán đời hoạt động Cách mạng đời sống bình thường III Tổng kết ( Ghi nhớ SGK) - Là phẩm chất cao quý Những biểu đức tính giản dị Bác a Giản dị đời sống, quan hệ với người - Bữa ăn: đạm bạc, tiết kiệm, dân dã - Nơi ở: đơn sơ, thoáng mát - Cách làm việc: tỉ mỉ, yêu công việc - Quan hệ với người: gần gũi, yêu thương, quan tâm =>Dẫn chứng phong phú, cụ thể, xác thực Ngh thut :Dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện, kết hợp với giải thích bình luận, nhận xét sâu sắc Cách lập luận chặt chẽ Ni dung: Đức tính giản dị Bác Hồ lối sống hàng ngày, nói viết Sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với t tởng tình cảm cao đẹp Thấm đợm tình cảm chân thành tác giả 49 Dặn dò Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Bµi cò - Học Viết đoạn văn nghị luận , nêu cảm nhận em giản dị Bác Bài  Chuẩn bị bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động  Soạn bài: Ý nghĩa văn chương Click to edit M Seco ... Bác Nghị luận Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - Đức tính giản dị Bác Hồ Phần 1: Từ đầu đến “tuyệt đẹp” Nhận định chung đức tính giản dị Bác Phần 2: Phần lại Những biểu đức tính. .. định chung đức tính giản dị Bác Hồ Những biểu đức tính giản dị Bữa ăn Nơi Cách làm việc Bác: a Giản dị đời sống, quan hệ với người 11 QH với người Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn... ngày Bác? Nhóm Sự giản dị nơi Bác thể qua chi tiết nào? Nhóm Chỉ giản dị cách làm việc Bác? Nhóm Tìm biểu giản dị Bác quan hệ với người? 12 Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phm Vn ng - Giản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn