Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

18 85 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:03

Phạm Văn Đồng (1906-2000) - Quê: Quảng Ngãi - Nhà cách mạng tiếng, nhà văn hoá lớn, giữ nhiều cương vị quan trọng máy lãnh đạo nhà nước - Là người học trò người cộng gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh (1906 – 2000) PHẠM VĂN ĐỒNG (1906-2000) Đức tính giản dị Từ đầu … “thanh bạch, tuyệt đẹp”: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Bác Hồ Phần lại Chứng minh giản dị Bác Chứng minh giản dị Bác Trong đời sống Trong lời nói sinh hoạt viết Cách làm việc Bữa cơm Nơi quan hệ với người 10 60 50 40 30 20 Bữa cơm Nơi Dẫn chứng - vài ba giản đơn - lúc ăn không để rơi vãi hột cơm - ăn xong: + bát + thức ăn lại xếp tươm tất - có vài ba phòng - ln ln lộng gió ánh sáng - phảng phất hương thơm hoa vườn - suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc Cách + việc lớn: cứu nước, cứu dân làm việc + việc nhỏ: trồng vườn quan hệ viết thư cho đồng chí với nói chuyện với cháu miền Nam người toàn diện, tiêu biểu, xác thực, xếp hợp lí thăm nhà tập thể cơng nhân… - việc Bác tự làm khơng cần người giúp, cần người phục vụ Giản dị đời sống, quan hệ với người, tác phong, Hồ chủ tịch giản dị lời nói viết, muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm Suy cho cùng, chân lí, chân lí lớn nhân dân ta thời đại giản dị : “Khơng có q độc lập tự do”, “Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mòn, song chân lí khơng thay đổi…” Những chân lí giản dị mà sâu sắc lúc thâm nhập vào tim óc hàng triệu người chờ đợi nó, sức mạnh vơ địch, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.” Thử tài bạn TiÕp theo Bài viết “Đức tính giản dị Bác Hồ” Phạm Văn Đồng đề cập đến giản dị Bác phương diện nào? A Bữa ăn, nhà B Cách làm việc quan hệ với người D Lời nói viết C Tất phương diện Back Tác giả dùng phép lập luận bài? A Chứng minh + giải thích B Chứng minh + giải thích + bình luận C Giải thích + bình luận D Chứng minh + bình luận Back Dòng nói nguyên nhân tạo nên sức thuyết phục đoạn trích “Đức tính giản dị Bác Hồ”? A Bằng dẫn chứng phong phú, toàn diện, xác thực B Bằng tình cảm chân thành tác giả C Bằng lời văn giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc D Cả nguyên nhân Back Trong viết, câu văn có nội dung đánh giá, bình luận tác giả thường xuất vị trí nào? A Đầu luận B Sau dẫn chứng, kết thúc luận C Sau dẫn chứng D Đầu đoạn văn Back Theo tác giả, giản dị đời sống vật chất Bác Hồ bắt nguồn từ lí gì? A Vì tất người Việt Nam sống giản dị B Vì đất nước ta q nghèo nàn, thiếu thốn C Vì Bác sống sơi nổi, phong phú đời sống đấu tranh quần chúng nhân dân D Vì Bác muốn người phải noi gương Bác Back Viết giản dị Bác Hồ, tác giả dựa sở nào? A Nguồn cung cấp thông tin từ người phục vụ Bác B Sự hiểu biết tường tận kết hợp với tình cảm yêu kính chân thành, thắm thiết tác giả đời sống hàng ngày công việc Bác Hồ C Sự tưởng tượng, hư cấu tác giả D Những buổi tác vấn Bác Hồ Back Câu văn cuối thể phương pháp nghị luận nào? “Những chân lí giản dị mà sâu sắc lúc thâm nhập vào tim óc hàng triệu người chờ đợi nó, sức mạnh vơ địch, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.” A Giải thích B Chứng minh + Giải thích C Chứng minh D Bình luận Back Vì tác giả coi sống giản dị Bác Hồ sống thực văn minh? A Vì sống phong phú cao đẹp tinh thần, tình cảm, khơng màng đến hưởng thụ vật chất, khơng riêng B Vì sống đơn giản C Vì cách sống mà tất người có D Vì sống đề cao vật chất Back ... Hồ Chí Minh (1906 – 2000) PHẠM VĂN ĐỒNG (1906-2000) Đức tính giản dị Từ đầu … “thanh bạch, tuyệt đẹp”: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Bác Hồ Phần lại Chứng minh giản dị Bác Chứng minh giản. .. vơ địch, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.” Thử tài bạn TiÕp theo Bài viết Đức tính giản dị Bác Hồ Phạm Văn Đồng đề cập đến giản dị Bác phương diện nào? A Bữa ăn, nhà B Cách làm việc quan hệ với... đoạn văn Back Theo tác giả, giản dị đời sống vật chất Bác Hồ bắt nguồn từ lí gì? A Vì tất người Việt Nam sống giản dị B Vì đất nước ta nghèo nàn, thiếu thốn C Vì Bác sống sơi nổi, phong phú đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn