Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

26 128 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:03

Trong văn “Sự giàu đẹp tiếng Việt”, nhà văn Đặng Thai Mai cho biết giàu đẹp tiếng Việt thể phương diện nào? =>Tác giả làm rõ giàu đẹp tiếng Việt nhiều phương diện: - Về ngữ âm: phong phú, giàu điệu - Về cú pháp: uyển chuyển, cân đối - Về từ vựng: phong phú số lượng dồi khả diễn đạt, biểu cảm Nêu nội dung, nghệ thuật ý nghĩa văn “Sự giàu đẹp tiếng Việt” - Nội dung: Bài văn chứng minh giàu có đẹp đẽ tiếng Việt nhiều phương diện: ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng - Nghệ thuật: + Kết hợp giải thích chứng minh + Lập luận chặt chẽ + Các dẫn chứng toàn diện, bao quát Ý nghĩa: Sự giàu đẹp tiếng Việt biểu sức sống hùng hồn dân tộc Tháp Mười đẹp hoa sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh niềm tự hào dân tộc ta Bác không nhà yêu nước, nhà cách mạng vĩ đại mà danh nhân văn hoá giới Bác thật vĩ đại thật bình dị Bài học hơm thấy điều Tiết 93- Văn bản: (Phạm Văn Đồng) Tiết 93- Văn bản: I- Tìm hiểu chung: 1- Tác giả- tác phẩm: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) Nêu hiểu biết em tác giả xuất xứ văn - Phạm Văn Đồng (1906-2000), quê tỉnh Quãng Ngãi, Nhà cách mạng tiếng, nhà văn hoá lớn, giữ nhiều cương vị quan trọng máy lãnh đạo nhà nước Ơng học trò xuất sắc cộng gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh (1906VĂN – 2000) PHẠM ĐỒNG (1906-2000) - Văn “Đức tính giản dị Bác Hồ” phần trích từ diễn văn Phạm Văn Đồng đọc Lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: 1- Tác giả- tác phẩm: (xem SGK/54) Hướng dẫn đọc: to, rõ ràng, 2- Đọc văn bản: mạch lạc 3- Chú thích: (Xem sách GK/ 54) Đọc thích SGK/54 4- Bố cục: Gồm phần: Xác định bố cục văn - Từ đầu … “thanh bạch, tuyệt đẹp”: Nhận định chung đức tính giản dị Bác - Phần lại: Chứng minh giản dị Bác Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 1- Nhận định chung đức tính giản dị Bác: Tìm câu nêu luận điểm tồn đoạn mở bài: “Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu 60 năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước dân, nghiệp lớn, sáng, bạch, tuyệt đẹp.” Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 1- Nhận định chung đức tính giản dị Bác: Luận điểm chung: “sự quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch.” Giản dị đời sống Bữa ăn Chỉ vài ba món; Khi ăn không để rơi vãi; ăn xong bát sạch; thức ăn xếp tinh tươm DẪN CHỨNG Nơi Cái nhà sàn có vài ba phòng, ln lộng gió, ánh sáng phảng phất hương thơm hoa vườn DẪN CHỨNG Cách làm việc Suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn đến việc nhỏ; việc tự làm khơng cần người giúp DẪN CHỨNG Quan hệ với người Viết thư cho đồng chí; nói chuyện với cháu thiếu nhi; thăm nhà ăn công nhân, đặt tên cho người giúp việc DẪN CHỨNG Nhận xét phép lập luận chứng minh tác giả => Chứng minh dẫn chứng tiêu biểu, giàu sức thuyết phục Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 2- Chứng minh giản dị Bác: a/ Bác giản dị đời sống: Bằng dẫn chứng tiêu biểu, giàu sức thuyết phục, tác giả cho thấy giản dị Bác thể bữa ăn đạm bạc; nơi đơn sơ; cách làm việc tận tâm, tận lực gần gũi, quan tâm đến người Giản dị đời sống Bữa ăn Chỉ vài ba món; Khi ăn không để rơi vãi; ăn xong bát sạch; thức ăn xếp tinh tươm DẪN CHỨNG Nơi Cái nhà sàn có vài ba phòng, ln lộng gió, ánh sáng phảng phất hương thơm hoa vườn DẪN CHỨNG Cách làm việc Suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn đến việc nhỏ; việc tự làm khơng cần người giúp DẪN CHỨNG Quan hệ với người Viết thư cho đồng chí; nói chuyện với cháu thiếu nhi; thăm nhà ăn công nhân, đặt tên cho người giúp việc DẪN CHỨNG Sự giản dị đời sống Bác chứng minh nào? => Chứng minh dẫn chứng tiêu biểu, giàu sức thuyết phục Giản dị đời sống Bữa ăn Nơi Chỉ vài ba món; Khi ăn không để rơi vãi; ăn xong bát sạch; thức ăn xếp tinh tươm Cái nhà sàn có vài ba phòng, ln lộng gió, ánh sáng phảng phất hương thơm hoa vườn Cho thấy Bác quí trọng kết sản xuất; kính trọng người phục vụ Đời sống bạch tao nhã LÍ LẼ Cách làm việc Suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn đến việc nhỏ; việc tự làm khơng cần người giúp Quan hệ với người Viết thư cho đồng chí; nói chuyện với cháu thiếu nhi; thăm nhà ăn công nhân, đặt tên cho người giúp việc LÍ LẼ Bác Hồ sống đời sống giản dị Người sống sơi phong phú đấu tranh gian khổ ác liệt Đời sống vật chất giản dị …hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú…Đó đời sống thực văn minh =>LÍ LẼ Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 2- Chứng minh giản dị Bác: a/ Bác giản dị đời sống: Sự giản dị Bác thể bữa ăn đạm bạc; nơi đơn sơ; cách làm việc tận tâm, tận lực gần gũi, quan tâm đến người * Tác giả dùng lí lẽ để bình luận đời sống giản dị Bác đời sống thực văn minh Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 2- Chứng minh giản dị Bác: b/ Bác giản dị lời nói viết: Giản dị lời nói viết Nguyên nhân Cho quần chúng hiểu được, nhớ được, làm Dẫn chứng Nhận xét, đánh giá Thể chân lí qua câu nói giản dị: - “Khơng có q độc lập tự do” - “Nước Việt Nam một… Những chân lí giản dị thâm nhập vào tim, óc hàng triệu người; sức mạnh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng” Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 2- Chứng minh giản dị Bác: b/ Bác giản dị lời nói viết: Bác thể chân lí câu nói giản dị, tạo nên sức mạnh vô địch chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: Nhắc lại nội dung II- Đọc- hiểu văn bản: văn III- Tổng kết: =>Đức tính giản dị Bác (ghi nhớ SGK/ 55) Hồ: giản dị đời sống, lời nói viết Em nhận xét cách lập luận văn? =>trình tự lập luận hợp lí,mạch lạc, chặt chẽ với hệ thống luận cụ thể, xác đáng, giàu sức thuyết phục Tác giả thể thái độ, tình cảm qua viết =>ca ngợi đức tính giản dị thể tơn kính Bác Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: III- Tổng kết: * Luyện tập: Câu 1: Tìm thêm dẫn chứng lời nói, viết giản dị Bác? - Tơi nói đồng bào nghe rõ khơng? - Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên - Hòn đá to Biết đồng sức Hòn đá nặng Biết đồng lòng Nhiều người nhấc Việc khó Nhấc lên đặng Làm xong - Câu 1: Tìm thêm dẫn chứng lời nói, viết giản dị Bác? - Sáng bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật sang (“Tức cảnh Pắc Bó”- Hồ Chí Minh) - Bác để tình thương cho chúng Cuộc đời bạch chẳng vàng son Mong manh ảo vải, hồn muôn trượng Hơn tượng đồng -phơi lối mòn (“Bác ơi”- Tố Hữu) Câu 2: Suy nghĩ em đức tính giản dị ý nghĩa sống Đức tính giản dị, biểu nhân cách tốt đẹp Vậy đức tính giản dị gì? Theo quan niệm tơi, giản dị biết chấp nhận sống có ước mơ Ước mơ điều mà khả ta làm được.Trong sống, ta ln khiêm nhường, hòa đồng với người phong cách lối sống Không kiêu ngạo, bon chen, ghen tị hay sống xa hoa, đua đòi cải vật chất vô nghĩa Ta không nghĩ nhiều cho thân sẵn sàng giúp đỡ người khác cần thiết Sống giản dị giúp người ta thoải mái, thư thái mặt tâm hồn Bởi lẽ ta sống- đơn giản có nhiều thời gian để suy nghĩ cho nhiều vấn đề khác quan trọng sống Ngoài ra, ta nhiều người u mến, kính trọng Bởi chọn cho cách sống tốt để thể đức tính giản dị ... chung đức tính giản dị Bác - Phần lại: Chứng minh giản dị Bác Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 1- Nhận định chung đức tính giản. .. LẼ Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 2- Chứng minh giản dị Bác: a/ Bác giản dị đời sống: Sự giản dị Bác thể bữa ăn đạm bạc;... đời sống giản dị Bác đời sống thực văn minh Tiết 93- Văn bản: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (Phạm Văn Đồng) I- Tìm hiểu chung: II- Đọc- hiểu văn bản: 2- Chứng minh giản dị Bác: b/ Bác giản dị lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn