Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

34 121 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:02

A Giới thiệu chung Tác giả: Phạm Văn Đồng(1906 – 2000).Quê quán: Quảng Ngãi Ông nhà cách mạng tiếng, Thủ tướng phủ 30 năm Ơng có nhiều cơng trình, nói viết văn hóa, văn nghệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa dân tộc với tư tưởng sâu sắc, giản dị, tình cảm sổi nổi, lời văn sáng, hấp dẫn.Ông người học trò người cộng gần gũi với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn - Là học trò người cộng gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tác phẩm ông lôi người đọc tư tưởng sâu sắc giản dị, tình cảm sụi ni, li sỏng hp dn Phạm văn ®ång (1906 – 2000) Bác Hồ thủ tướng Phạm A Giới thiệu chung Tác phẩm: - Xuất xứ văn bản: Trích từ diễn văn « Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa khí phách dân tộc, lương tâm thời đại» Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) B Đọc hiểu văn Đọc hiểu thích PTBĐ: Nghị luận B Đọc hiểu văn Kết cấu-bố cục: phần - Phần 1: Từ đầu… “ bạch, tuyệt đẹp”: Giới thiệu sống vô giản dị, khiêm tốn Bác - Phần 2: Còn lại: Chứng minh đức tính gianr dị bác Phân tích a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ B Đọc hiểu văn Phân tích a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ «Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp.» Em hiểu nhấtluận quán?điểm Tại Câu vănthếnào nêu tác giả cho quán bài? điều quan trọng cần làm bật? B Đọc hiểu văn Phân tích a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ - Luận điểm: Sự quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn => Trong sáng, bạch, tuyệt đẹp => Giọng văn: sơi nổi, hút => Ngơn ngữ: Tính từ, từ Hán Việt, trang trọng, chuẩn mực, cách nêu vấn đề trực tiếp B Đọc hiểu văn Phân tích Trong nhận định, tác giả có thái độ nào? Thể qua từ ngữ nào? «Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp.» -> Cách lập luận ngắn gọn sâu sắc, nêu vấn đề trực tiếp hấp dẫn thể tình cảm ngợi ca cảm phục người vit * Trong i sng sinh hot Bữa ăn -Chỉ vài ba -Khi ăn, không để rơi vãi cm - -Cái bát (Đạm bạc, tiết kiệm, dân dã.) Nơi -Vẻn vẹn có vài ba phòng, -Luôn lộng gió phảng phất hơng thơm hoa (Đơn sơ,v ờn bạch, tao nhã.) Cách làm việc -Suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn đến việc nhỏ từ công việc cứu nớc đến trồng học, (Khoa ngăn nắp, tËn t©m, tËn lùc) QH víi mäi ngêi -ViÕt th cho đồng chí -Nói chuyện với cháu thiếu nhi thăm nhà ăn công nhân, đặt tên cho ngời giúp (Gần gũi, yêu việc thơng, quan tâm) Bác Hồ trò chuyện với thiếu nhi Bác Hồ với anh hùng dũng sĩ miền Nam Bác Hồ trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên Bác Hồ tham gia chống hạn với dân Bác Hồ thăm cháu thiếu nhi miền Nam Bác Hồ thăm nhà tập thể công nhân từ nơi làm việc đến phòng ở, phòng ăn Nhóm Tìm câu văn có nội dung đánh giá, bình luận đoạn 3? Nhóm Em hiểu lí lối sống giản dị Bác qua lời giải thích tác giả: B¸c Hå 35 33 09 34 28 36 HÕt 86 87 88 89 83 77 78 79 80 73 69 70 66 63 47 41 24 23 84 81 82 74 71 72 61 62 53 39 37 38 30 07 03 00 90 85 75 67 68 65 51 52 49 48 45 40 31 29 26 27 19 04 02 64 55 08 32 16 13 10 01 14 12 giê 50 42 54 76 56 57 58 59 60 05 46 20 18 44 21 06 25 17 15 11 43 sèng ®êi sèng bạch, giản dị nh vậy, Ngời sống sôi nổi, phong phú đời sống đấu tranh gian khổ ác liệt quần chúng nhân Nhúm 3.Em hiểud©n ý nghĩa lối sống giản dị Bác, từ lời bình luận §êi sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với t t ởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp Đó đời sống thực văn minh mà Bác Hồ nêu gơng sáng giới ngày Nhóm Tìm câu văn có nội dung đánh giá, bình luận đoạn 3? -Ở việc đó…người phục vụ -một đời sống bạch tao nhã =>Khẳng định lối sống giản dị, bày tỏ tình cảm quý trọng người viết, tác động tới tình cảm, cảm xúc người nghe Nhóm Em hiểu lí lối sống giản dị Bác qua lời giải thích tác gi: Bác Hồ sống đời sống bạch, giản dị nh vậy, Ngời sống sôi nổi, phong phú đời sống đấu tranh gian khổ ác liệt quần chúng nhân dân =>Cuc i Bỏc luụn gắn liền với đấu tranh gian khổ nhân dân =>Người luyện đấu tranh gian khổ nhân dân Nhóm 3.Em hiểu ý nghĩa lối sống giản dị Bác, t li bỡnh lun Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với t tởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp Đó đời sống thực văn minh mà Bác Hồ nêu gơng sáng giíi ngµy =>Lối sống giản dị hồ hợp với giá trị tinh thần khác làm thành phẩm chất cao quý tuyệt đẹp Bác Hồ-là biểu đời sống thật văn minh => Sâu sắc, sát, với người Bác Mang cảm xúc ngưỡng vọng tác giả * Trong đời sống sinh hoạt B÷a ăn -Chỉ vài ba -Khi ăn, không để rơi vãi cm - -Cái bát Nơi -Vẻn vẹn có vài ba phòng, -Luôn lộng gió phảng phất hơng thơm hoa v ờn Cách làm việc -Suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn đến việc nhỏ từ công việc cứu nớc đến trồng QH với ngời -Viết th cho đồng chí -Nói chuyện với cháu thiếu nhi thăm nhà ăn công nhân, đặt tên cho ngời giúp việc =>Dẫn chứng tiêu biểu, chọn lọc , giàu sức thuyết phục =>Cách lập luận chặt chẽ: giới thiệu luận điểm k t hp chng minh, giải thích, bình luận B c hiu Phân tích a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ b Những biểu cụ thể * Trong đời sống sinh hoạt * Trong lời nói viết  “Không có quý độc  lập tự do” “ Nước Việt Nam một, đân tộc Việt Nam một, sông cạn, núi mòn, lí sắc ấy…chủ không giờcách  “Những chânsong lí giảnchân dị mà sâu nghĩa bao anh hùng mạng (lời bình thay đổi” … luận) B Đọc hiểu văn Phân tích a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ b Những biểu cụ thể * Trong đời sống sinh hoạt * Trong lời nói viết => Đó chân lí lớn, diễn đạt giản dị mà sâu sắc thấm thía lòng người, đề cao sức mạnh phi thường lối nói giản dị sâu sắc, khẳng định tài viết thật giản dị điều thật lớn lao B Đọc hiểu văn Tổng kết 4.1 Nội dung Giản dị đức tính bật Bác Hồ: giản dị đời sống, quan hệ với người, lời nói viết Sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng tình cảm cao đẹp 4.2 Nghệ thuật Luận tồn diện (Giản dị ăn, ở, lối sống, làm việc lời nói viết) Kết hợp dẫn chứng với lí lẽ bình luận ngắn gọn Dẫn chứng phong phú, cụ thể, toàn diện, xác thực, gần gũi HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Nắm lại nội dung cách thức trình bày văn - Đọc phần đọc thêm sau văn - Tiếp tục sưu tầm thơ, câu chuyện đời sống giản dị Bác - Tìm hiểu mới: Ý nghĩa văn chương ... sống vô giản dị, khiêm tốn Bác - Phần 2: Còn lại: Chứng minh đức tính gianr dị bác Phân tích a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ B Đọc hiểu văn Phân tích a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ «Điều... t©m) Bác Hồ trò chuyện với thiếu nhi Bác Hồ với anh hùng dũng sĩ miền Nam Bác Hồ trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên Bác Hồ tham gia chống hạn với dân Bác Hồ thăm cháu thiếu nhi miền Nam Bác Hồ. .. a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ => Ngợi ca, khẳng định, phảm chất vừa giản dị với thái độ Bác b Những biểu cụ thể * Trong đời sống sinh hoạt Nhóm Tìm chi tiết kể bữa ăn, nơi Bác? 35 33 09
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn