Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

32 315 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:01

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ I TÌM HIỂU CHUNG Cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) Tác giả: Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) - Quê quán: Quảng Ngãi - Sự nghiệp: + Ông nhà cách mạng tiếng, Thủ tướng phủ 30 năm + Ơng có nhiều cơng trình, nói viết văn hóa, văn nghệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa dân tộc với tư tưởng sâu sắc, giản dị, tình cảm sổi nổi, lời văn sáng, hấp dẫn - Cuộc đời: Ông người học trò người cộng gần gũi với Ch tch H Chớ Minh Bác Hồ bác Phạm Văn Đồng C TNH GIN D CA BC H I TÌM HIỂU CHUNG Tác giả: Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) Tác phẩm: - Xuất xứ văn bản: Trích từ diễn văn « Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa khí phách dân tộc, lương tâm thời đại» Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN Đọc, thích - Phương thức biểu đạt: Nghị luận (Chứng minh kết hợp giải thích bình luận) Bố cục: phần - Phần 1: Đặt vấn đề: Nhận định đức Cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng tính giản dị Bác (Từ đầu -> tuyệt (1906 – 2000) đẹp) - Phần 2: Giải vấn đề: Chứng minh giản dị Bác (Phần ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ «Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp.» Em thếnào lànêu nhấtluận quán?điểm Tại Câuhiểu văn tác giả cho quán bài? điều quancủa trọng cần làm bật? ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ - Câu 1:Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Nêu luận điểm chính: Sự quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn - Câu 2: Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp Nếu câu đầu nêu luận điểm câu - Giải thích, nhấn mạnh phẩm chất cao quý giữ nguyên thứ hai có tác dụng ? đời 60 năm với nhiều sóng gió nhiều nơi Trong nhận định, tác giả có thái độ nào? Thể qua từ ngữ nào? «Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tịch Rất lạ lùng, kì diệu sáu mươi năm đời đầy sóng gió diễn nhiều nơi giới nước ta, Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ cách mạng, tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch tuyệt đẹp.» -> Cách lập luận ngắn gọn sâu sắc, nêu vấn đề trực tiếp hấp dẫn thể tình cảm ngợi ca cảm phục người viết ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ b Chứng minh đức tính giản dị Bác Hồ Để làm rõ luận điểm phần lại văn tác giả nêu luận điểm phụ ? - Luận điểm : Bác giản dị đời sống ( Bữa ăn, nơi ở, tác phong làm việc quan hệ với người.) - Luận điểm : Bác giản dị lời nói viết ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ b Chứng minh đức tính giản dị Bác Hồ Luận điểm Luận điểm Bác giản dị lối Bác giản dị lời nói, sống viết Bác Hồ thăm nhà tập thể công nhân từ nơi làm việc đến phòng ở, phòng ăn Bác tham gia lao động sản xuất • Ngồi dẫn chứng tác giả dùng lí lẽ để ta hiểu thêm đời sống giản dị Bác so sánh lối sống Bác với nhà tu hành hiền triết ẩn dật đoạn văn … «Nhưng hiểu lầm Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật Bác Hồ sống đời sống giản dị, bạch vậy, Người sống sơi nổi, phong phú đời sống đấu tranh gian khổ ác liệt quần chúng nhân dân Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp Đó đời sống thực văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng giới ngày nay.» Giữa Nhưng lối sống củalối Bác sống nhà Bác tu không hành,phải nhà hiền lốitriết sống ẩncủa dật nhà có gìtu giống hành ? ? LUẬN ĐIỂM 1: Bác giản dị đời sống Bữa cơm - Nơi Trong tác phong làm việc quan hệ với người - Nhà sàn vài ba Vài ba Khơng để rơi vãi Qua tìm phòng - có hiểu luận điểm 1, em Suốt ngày làm việc; từ gió ánh Bát sạch, thức ăn nhận xét Lộng cách lập luận tác việc lớn đến việc nhỏ: sáng, hương xếp tươm tất giảthơm Phạm Văn Đồng «viết thư, nói chuyện với hoa ? vườn cháu miền Nam, Bình luận: Bác q thăm nhà cơng nhân » trọng sản xuất, quý Bình luận: - Tự làm khơng trọng người phục Thanh bạch, tao cần người giúp vụ nhã Bình luận: Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú  Lối sống văn minh ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Ln ®iĨm 1: Ln ®iĨm 2: Bác giản dị đời Bác giản dị lêi nãi, sèng - Luận toàn diện - Dẫn chứng phong phú, cụ thể, xác thực - Kết hợp chặt chẽ dẫn chứng với lí lẽ bình luận ngắn gọn bµi viÕt Để kết thúc luận điểm sang luận điểm 2, tác giả chuyển ý câu văn ? “ Giản dị đời sống, quan hệ với người, tác phong, Hồ Chủ tịch giản dị lời nói, viết, muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nh c, lm c. Luận điểm 2: Bác giản dị lời nói, viết - ôKhụng cú gỡ quý độc lập tự do.» - «Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mòn, song chân lý khơng thay đổi.» TácTại giảsao tác chứng minh Bác giản giả dùng câudịnói trongnày lời nói bàiminh viết qua để chứng chonhững giảncâu dị ? viết Bác? cáchnói nóinào Ln ®iĨm 2: Bác giản dị lời nói, viết - «Khơng có q độc lập tự do.» - «Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mòn, song chân lý không thay đổi.» câu nói tiếng có ý nghĩa sâu sắc: Nêu tinh thần , khát vọng dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Hãy kể thêm dẫn chứng số câu nói viết khác Bác giản dị mà có ý nghĩa sâu sc Luận điểm 2: Bác giản dị lời nói, viết - ôKhụng cú gỡ quý hn c lập, tự do.» - «Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mòn, song chân lý khơng thay i.ằ Bình luận: ôNhng chõn lý gin d m sâu sắc lúc thâm nhập vào tim óc hàng triệu người chờ đợi nó, sức mạnh vơ địch.» Tác giả có lời bình luận tác dụng cách nói giản dị ? Qua văn “Đức tính giản dị Bác Hồ, em học điều cách lập luận tác giả ? Văn mang lại cho hiểu biết Bác Hồ? ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ LUẬN ĐIỂM 1: Bác giản dị đời sống LUẬN ĐIỂM 2: Bác giản dị lời nói, viết Bữa cơm Trong tác Nơi phong làm có q Việt việc quan độc Nam hệ lập, thay với người Bình luận: Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú  Lối sống văn minh «Nước «Khơng tự đổi.» do.» Bình luận: Chân lý giản dị, sâu sắc  Tạo nên sức mạnh vô địch III TỔNG KẾT Nghệ thuật: - Luận toàn diện (Giản dị ăn, ở, lối sống, làm việc lời nói viết) - Kết hợp dẫn chứng với lí lẽ bình luận ngắn gọn - Dẫn chứng phong phú, cụ thể, toàn diện, xác thực, gần gũi - Thấm đượm tình cảm chân thành Nội dung: - Giản dị đức tính bật Bác Hồ: giản dị đời sống, quan hệ với người, lời nói viết Sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng tình cảm cao đẹp IV LUYỆN TẬP Là học sinh, học tập đức tính giản dị Bác, cần phải làm ? Sưu tầm tư liệu: - Những thơ, câu thơ viết đức tính giản dị Bác Hồ - Những hát ca ngợi đức tính giản dị Bác Hồ Hướng dẫn học • Về nhà xem lại cách lập luận tác giả văn để chuẩn bị tốt cho viết số văn nghị luận chứng minh • Chứng minh giản dị Bác Hồ viết qua văn “ Tinh thần yêu nước nhân dân ta” ... Đồng tính giản dị Bác (Từ đầu -> tuyệt (1906 – 2000) đẹp) - Phần 2: Giải vấn đề: Chứng minh giản dị Bác (Phần ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ. .. tình cảm ngợi ca cảm phục người viết ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN a Nhận định đức tính giản dị Bác Hồ b Chứng minh đức tính giản dị Bác Hồ Để làm rõ luận điểm phần lại văn... TẬP Là học sinh, học tập đức tính giản dị Bác, cần phải làm ? Sưu tầm tư liệu: - Những thơ, câu thơ viết đức tính giản dị Bác Hồ - Những hát ca ngợi đức tính giản dị Bác Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn