Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

23 142 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:01

Tiết 93 ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ (PHẠM VĂN ĐỒNG) Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906-2000) Chủ tịch Hồ Chí Minh Cố Thủ tướng Phạm Vn ng Tác giả - Phm Vn ng (1906-2000) - Quê Đức Tân,Mộ Đức,Quãng Ngãi - Ông nhà cách mạng,nhà văn hóa lớn - Ơng người học trò xuất sắc,người cộng gần gũi Chủ tch H Chớ Minh Phạm văn đồng Tác phẩm a Xuất xứ văn bản: Trích từ “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa khí phách dân tộc, lương tâm thời đại” - diễn văn Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970) e.Bố cục Văn chia làm phần: Phần 1: Từ đầu….thanh bạch, tuyệt đẹp ->Nhận định chung đức tính giản dị Bác Phần 2: Phần lại ->Những biểu đức tình giản dị ca Bỏc Điều quan trọng cần phải làm bật quán đời hoạt động trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thờng vô giản dị khiêm tốn Hồ Chủ tÞch Đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị đời sống Giản dị lời nói, viết Đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị đời sống Bữa Nơi Các cơm h làm việc Quan hệ với ngườ Giản dị lời nói, viết Giản dị đời sống Bữa cơm Các Nơi h làm việcsuốt đời - Nhà sàn - Bác làm việc,suốt vẻn vẹn vài ngày làm việc ba phòng - Chỉ có vài ba giản đơn, - Không rơi vãi hột cơm, - Nhà lúc - Ăn xong bát lộng gió ánh sáng, sạch, phảng phất - Thức ăn lại hương thơm xếp tươm tất  Đạm bạc, giản  Đơn sơ, dị, tiết kiệm ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên - Làm từ việc lớn đến việc nhỏ - Việc tự làm không cần người giúp  Tận tụy,tỉ mỉ, yêu công việc Quan hệ với người - Viết thư cho đồng chí - Nói chuyện với cháu Miền Nam - Thăm nhà tập thể công nhân - Đặt tên cho  Gần người gũi, yêu phục thương tất vụ người NHÀ SÀN CỦA BÁC HỒ Đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị đời sống Bữa Nơi Cách Quan hệ ăn làm với việc người Giải thích Giản dị lời nói, viết Muốn quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm “ Khơng có quí độc lập tự do” “Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mòn song  Giản dị cách nói cách viết - “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người.” - “Tơi nói, đồng bào có nghe rõ khơng?” - “Các vua Hùng có cơng dựng nước,Bác cháu ta phải giữ lấy nước…’’ - “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,tùy theo sức mình”… III Tổng kết Nghệ thuật: - Luận điểm rõ ràng, dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện,chân thực - Kết hợp chứng minh với bình luận,giải thích - Cách lập luận chặt chẽ,thuyết phục Nội dung: - Sự giản dị đời sống, lời nói viết vẻ đẹp cao quí người Hồ Chí Minh bài tập củng cố Văn "Đức tính giản dị Bác Hồ" cho em hiểu điều ? A.Vẻ đẹp cao quý Bác thể i sống,khi nói viết giản dị B Cách nghị luận vấn đề thực tế C Tình cảm tác giả với Bác Hồ D Lối sống giản dị Bác tình cảm tác giả Bác Sơ đồ t duy: Đức tính giản dị Bác Giản dị li nói bi vit Giản dị đời sống Bữa cơm Nơi Cách làm viƯc DÉn chøng Quan hệ víi mäi ngêi Mơc ®Ýc h Giải thích, bình luận Dẫn chứng nhận xét ... tốn Hồ Chủ tÞch Đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị đời sống Giản dị lời nói, viết Đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị đời sống Bữa Nơi Các cơm h làm việc Quan hệ với ngườ Giản dị lời nói, viết Giản dị. .. luận vấn đề thực tế C Tình cảm tác giả với Bác Hồ D Lối sống giản dị Bác tình cảm tác giả Bác Sơ đồ t duy: Đức tính giản dị Bác Giản dị li nói bi vit Giản dị đời sống Bữa cơm Nơi Cách làm viƯc DÉn... - Sự giản dị đời sống, lời nói viết vẻ đẹp cao quí người Hồ Chí Minh bài tập củng cố Văn "Đức tính giản dị Bác Hồ" cho em hiểu điều ? A.Vẻ đẹp cao quý Bác thể i sống,khi nói viết giản dị B Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn