Giáo án NGHỀ TRÔNG F LÚA 2008-2009

59 473 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:28

Giáo án dạy nghề trồng lúa Giới thiệu nghề trồng lúa (1 tiết) Việt Nam là một nớc nông nghệp, trong đó chủ yếu là trồng cây lúa. Với vai trò vị trí quan trọng trong việc cung cấp lơng thực cho trong nớc và ngoài nớc thì cây lúa phải đáp ứng đợc nhu cầu sản xuất của con ngời. Điều này đòi hỏi ngời trồng lúa phải nắm đ- ợc đời sống và các biện pháp chăm sóc, nắm đợc cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh tốt nhất . Bên cạnh đó để khắc phục những nhợc điểm của giống lúa ở nớc ta nh : Phẩm chất kém, tỉ tấm cao, năng suất thấp, sâu bệnh nhiều .v.v .thì ng ời trồng lúa phải nắm Đợc biện pháp kỹ thuật làm lúa giống, phơng pháp điều tra phát hiện tình hình sâu bệnh hại lúa , các thuốc trừ sâu hại lúa và một số đặc điểm chính về tính chất đất, các đặc điểm giống lúa mới .v.v Xuất phát từ những yêu cầu trên giáo trình nghề trồng lúa sẽ đề cập đến nội dung sau: Chơng I : Đời sống cây lúa A. Quá trình sinh trởng và phát triển của cây lúa B . Thời kỳ mạ và yêu cầu ngoại cảnh của nó C . Thời kỳ lúa đẻ nhánh và yêu cầu ngoại cảnh của nó D. Thời kỳ lúa làm đòng , trổ đòng, phơi mao vào chắc chín và yêu cầu ngoại cảnh của nó . E. Các yếu tố hình thành , năng suất lúa và biện pháp kỹ thuật tác động . Chơng II: Một số khâu kỹ thuật trong khâu trồng lúa A. Biện pháp Kỹ thuật làm lúa giống B. Phơng pháp điều tra phát hiện tình hình sâu bệnh hại lúa Chơng III. Một số điểm chính về tính chất đất Chơng IV . Thuốc trừ sâu hại lúa 1 Chơng V. Một số giống lúa mới Chơng VI. Một số khái niệm về giống lúa Chơng VII. Quy trình trồng lúa lai Chơng I : Đời sống cây Lúa (9tiết) A. Quá trình sinh trởng và phát triển của cây lúa và yêu cầu ngoại cảnh của nó (3 tiết) I. Thời gian sinh trởng và phát triển của cây lúa - Tính từ : Hạt nảy mầm - Bông lúa chín - Phụ thuộc : Giống , thời vụ gieo cấy , kỹ thuật canh tác 1. Giống lúa : Các giống lúa khác nhau có thời gian khác nhau . - Giống lúa ngắn ngày (100- 120ngày ): NN1A, NN75- IQ, CR 203 (miền bắc) . Đặc biệt : CS1, CS2 chỉ 75 - 85 ngày - Giống lúa dài ngày (150 trở lên ): Xuân số 2, MT, NN 5 (Miền bắc) NN -75 -1 , -2, -3 , Hoà Bình, Nàng Chuột , Trắng Tép , Trắng Lùn (M nam). 2. Thời vụ gieo cấy: Cùng G nhng gieo khác thời vụ thời gian khác nhau . VD: Lúa ngắn ngày vụ xuân > vụ mùa CR203 ở vụ xuân 130 - 135 ngày > vụ mùa (110 - 115 ) 3 . Kỹ thuật canh tác : - Cấy sớm thời gian kéo dài ; cấp muộn thới gian rút ngắn . - Ruộng trũng , đất phèn , bón lân chín sớm - Bón phân đạm quá ngày kéo dài thời gian 2 * Cấy lúa cũng nh mọi cây trồng khác có quá trình sinh trởng, phát triển phức tạp . Mặc dù t dài ngắn khác nhau song đều tuần tự trải qua các thời kỳ sinh trởng, phát triển nhất định . Vậy các thời kỳ đó là gì ? Chuyển sang II II .các thời kỳ sinh trởng, phát triển của cây lúa 1. Thời kỳ tăng trởng : Tính từ : hạt nảy mầm ngừng đẻ nhánh tối đa - Đặc điểm: Cây lúa tăng kích thớc, khối lợng của rễ thân, lá và đẻ nhiều nhánh. - Thời kỳ này dài ngắn tuỳ thuộc giống, thời vụ và biện pháp canh tác - Gồm hai thời kỳ nhỏ a, Thời kỳ mạ : + Tính từ : Hạt nảy mầm nhổ mạ để cấy + Thời gian: 20-25 ngày/40-60 ngày tuỳ G +TV+KT + Là thời kỳ quan trọng "tốt giống tốt mạ, tốt má, tốt lúa " b, Thời kỳ lúa đẻ nhánh : +Quy định số bông lúa /khóm +Tính từ :bắt đầu đẻ nhánh ngừng đẻ ; +Thời gian dải ngắn phụ thuộc G, TV, KT 2. Thời kỳ sinh sản - Đặc điểm: Cây lúa, hình thành, phát triển bông và hạt - Là thời kỳ ổn định, không phụ thuộc G,TV, KT - Gồm hai thời kỳ nhỏ : a. Thời kỳ làm đòng làm đốt : + Tính từ : Ban đầu phát triển hoá đòng bắt đầu trổ bông + Thời gian : 26- 35 ngày + Bông lúa , hoa lúa hình thành và lớn lên , thân làm đốt và cao lên . + Quy định : Bông : to , nhỏ . Hạt : Nhiều , ít b. Thời kỳ trổ bông phơi màu vào chắc và chín : - Thời gian : 28 - 35 ngày Quy định : Trọng lợng hạt và tỷ lệ hạt chắc . 3 * Việc phân chia đời sống cây lúa thời kỳ chính là để tìm hiểu kỹ những diễn biến mang tính quy luật của nó. Từ đó chúng ta mới có cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật trồng lúa phù hợp với đặc điểm và yêu cầu ngoại cảnh của từng thời kỳ . (*). Thời kỳ mạ và yêu cầu ngoại cảnh của nó . I. Những đặc điểm của thời kỳ mạ . 1. Cây mạ hình thành qua 3 giai đoạn : Hạt nảy mầm cây mạ 3 lá CM 3 ngày a. Giai đoạn nảy mầm : Hạt lúa khi có đủ điều kiện : nớc , O xi . nhiệt độ thích hợp nảy mầm. Đầu tiên phôi trơng lên đâm ra ngoài vỏ trấu sau đó mầm và rễ mầm xuất hiện . b. Giai đoạn mạ 3 lá : Sau khi nảy mầm, xuất hiện lá bao mầm, lá không hoàn toàn (không có phiến lá ) rồi lá thật thứ nhất 1, 2, 3, đồng thời hình thành rễ. Cây mạ sống nhờ chất dịch bằng hạt, cha tự hút thức ăn bên ngoài . c. Giai đoạn sau 3 lá : Rễ phụ hoạt động và hút chất dinh dỡng từ đất để nuôi cây sống tự lập . 2. Cây mạ non yếu, sức chống chịu với ngoại cảnh kém . - Do các bộ phận chủ đạo mới của cơ thể mới hình thành, lá mỏng, thân mềm, nhỏ, rễ ít và ngắn cây dễ bị chết rét, khô hạn hoặc sâu bệnh xâm nhập phá hoại. 3. Cây mạ có tuổi : Tuổi mạ nói lên mức độ sinh trởng phát triển cây mạ . Mỗi lá thật là một tuổi (Vd: 4 lá thật ở tuổi 4 ) - Cây mạ xuân ở tuổi 5- 6 là lúc nhổ cấy thích hợp Muốn cây mạ đúng tuổi (không non , không già ) phải dựa vào số lá trên cây . II. Yêu cầu điều kiện sống của thời kỳ mạ 1. Nớc : - Ngâm hạt giống vào nớc trớc khi gieo: Thời gian tuỳ thuộc nhiệt độ nớc, không khí và vỏ trấu dày mỏng. Trời nóng : 24h ; trời lạnh 48h trở lên -Ruộng mạ lúc đầu không cần gập nớc, đất đủ ẩm là tốt I, tạo điều kiện cho rễ lan chặt vào đất. -Cây mạ từ lá 2,3 trở đi cần nhiều nớc giữ 1 lớp nớc trên mặt ruộng là tốt nhất 4 2. Nhiệt độ : - Giai đoạn hạt nảy mầm yêu cầu nhiệt độ : 30 - 35 0 C .> 40 0 C và <15 0 C không thích hợp Sau khi ngâm hạt giống cần đợc ủ ở nhiệt độ thích hợp . - Cây mạ phát triển tốt trong điều kiện 25 - 35 0 C . Nếu < 12 0 C kéo dài vài ngày thì mạ bị trắng lá và chết . Nhất là mạ lúc 2 - 3 lá , sức chịu lạnh kém cần có biện pháp chống rét cho mạ . 3. Một số yếu tố khác cần cho cây mạ . a. Chất dinh d ỡng : Khi có 4 lá thật giai đoạn sống tự lập , tự hút chất dinh dỡng từ đất cần chất đạm , lân , kaly ở giai đoạn cuối .(ka ly còn có tác dụng chống rét tốt) b. ÔXi : Trong quá trình ủ giống cần trộn đảo đều để mầm và rễ phát triển cân đối, cung cấp đủ ÔXi cho hạt nảy mầm . c. á nh sáng : Thời kỳ mạ cần đủ ánh sáng để cây khoẻ mạnh , chóng lên rễ sau khi cấy không nên gieo ở chỗ thiếu ánh sáng , mật độ gieo không nên quá dày . (*). Thời kỳ lúa đẻ nhánh và yêu cầu ngoại cảnh của nó . I. Những đặc điểm chính của thời kỳ lúa đẻ nhánh. * Nhánh lúa : Là một cây lúa con mọc từ mầm nhánh trên thân cây mẹ , nó có thể trổ bông, kết hạt đợc * Là thời kỳ quyết định số bông /đvị S * Có các đặc điểm : 1. Cây lúa có hai thời kỳ đẻ nhánh : a. Giai đoạn đầu (giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu ): + Nhiệt độ : 20 - 25 ngày (Sau khi cấy 10 ngày cây lúa bén rễ và bắt đầu để cần thúc đẩy lúa đẻ sớm , đẻ tập trung , ngay từ đầu tạo điều kiện cho bông lúa sau này bằng biện pháp : Khi lúa bén rễ thì cần thúc đẩy lúa đẻ sớm , đẻ tập trung, ngay từ đầu tạo điều kiện cho bông lúa sau này bằn biện pháp : Khi lúa bén rễ thì làm cỏ sục bùn , bón phân thúc . b. Giai đoạn cuối : (giai đoạn đẻ nhánh vô hiệu): 5 + nhánh lúa lúc này thời gian sinh trởng ngắn không hình thành bông đợc sau một thời gian nó lụi dần rồi chết. + Nhánh vô hiệu làm tiêu hao một phần dinh dỡng của cây mẹ ngăn kịp thời. 2.Cây lúa có khả năng đẻ nhiều nhánh. - Mỗi mắt đốt trên thân cây lúa có -1 lá +1 mầm nhánh và hai tầng rễ . có bao nhiêu đốt thì có bấy nhiêu mầm nhánh . - Từ cây lúa mẹ nhánh con nhánh cháu nhánh chắt Sức đẻ nhánh lớn nhỏ do điều kiện dinh dỡng, ánh sáng đã hạn chế khả năng này nên thờng chỉ đẻ đến nhánh con và cháu . Ví dụ: Một bụi N N8 cấy 3,4 nhánh lúa (cây mạ) chỉ đẻ 14 đến 15 nhánh trong đó có khoảng 10 đến 12 nhánh hữu hiệu . Ta có sơ đồ đẻ nhánh của cây lúa. Mắt 5 Mắt 4 Mắt 3 Mắt 2 Mắt 1 3.Sự đẻ nhánh của cây lúa có sự tơng quan với sự ra lá. - Cây lúa trong điều kiện thuận lợi khi có 4 lá thì bắt đầu đẻ nhánh con (nhánh xuất hiện ) và tuần tự là thứ 5 đẻ nhánh thứ 2 ; lá thứ 6 đẻ nhánh thứ 3 c c gọi là quy luật "cùng ra lá ,cùng đẻ nhánh dựa vào quan hệ này mà có thể tính đợc số nhánh đẻvà nhánh hữu hiệu trên cây lúa . Có thể điều khiển đẻ nhánh theo ý muốn 6 Yêu cầu điều kiện sống của thời gian lúa đẻ nhánh : muốn cho cây lúa đẻ khoẻ, tập tập trung, đẻ sớm cần nắm vững những yêu cầu của nó, trên cơ sở đó có biện pháp kỷ thuật thích hợp để điều khiển . Vậy ở thời kỳ này cây lúa cần gì ? 1: Chất dinh dỡng. - Do phát triển mạnh về thân lá (mà chất xanh tăng) c cần có đạm, lân để hình thành t b mới trong quá trình đẻ nhanh bằng cách bón phân lót trớc khi cấy ,bón thúc sớm kết hợp làm cỏ sục bùn . - ở ruộng đất phèn (đồng bằng sông Cửu Long): bón phân hữu cơ kết hợp với phân lân làm cày chống ra rễ và thúc đẩy đẻ nhánh tốt. - ở miền bắc trời lạnh , chất hữu cơ phân giải chậm ,cây để thiếu chất dinh dỡng - Dùng phân chuồng đã ủ kỷ kết hợp đạm để bón lót và bón thúc sớm. 2. Nớc - yêu cầu mặt ruộng lúc này có lớp nớc 3-5 cm. là thích hợp .(tránh khô hạn và ngập nớc sâu ) có thể dùng nớc để điều khiển sự đẻ nhánh . làm lúa kém đẻ hoặc ngừng đẻ nhánh ). Ví dụ: +Đến giai đoạn đẻ nhánh vô hiệu thì tháo cạn nớc phơi ruộng 4-5 ngày để cây lúa ngừng đẻ nhánh .vô hiệu + ở vùng đất mặn , đất phèn để hạn chế lúa đẻ ngời ta cho nớc ngập sâu gốc lúa - Nớc còn có tác dụng ngăn không cho gốc phèn , bốc muối lên lớp đất mặt . 3. Nhiệt độ thích hợp :20-30 0 C . Không thích hợp <20 o c và >37 o c <16 o c ngừmg đẻ nhánh. Biện pháp : Khi gặp rét cây lúa dày , khóm to hơn , bón thêm lân , ka li để chống rét. 4. ánh sáng - rất cần ánh sáng , nếu thiếu đẻ ít và chậm . - Chế độ ánh sáng phụ thuộc mật độ gieo cấy điều chỉnh mật độ phù hợp ví dụ -Đất tốt nhiều phân gieo tha hơn đất xấu ít phân. - Vụ lúa xuân trời âm u ,thiếu ánh sáng mật độ không đợc dày . - Đối với giống cao cây , lá xoè rộng cây tha hơn giống lá đứng cây thấp . + Cây lúa khi đã kết thúc đẻ nhánh nó ngừng sinh trởng để chuẩn bị chuyển sang thời kỳ làm đòng ,lúc này là lúa đứng thẳng , màu hơi ngã vàng , gốc thân tròn và cứng lại nhận 7 đó ta gọi đây là thời kỳ lúa đứng cái.Từ đây cây lúa chuyển sang giai đoạn phân hoá đòng , trổ bông , phơi màu vào chắc và chín (*). Thời kỳ lúa làm đòng , trổ bông , phơi màu vào chắc chín và yêu cầu ngoại cảnh của nó I . Những đặc điểm chính của cây lúa ở thời kỳ sau đẻ nhánh . 1. Hình thành bông lúa .(hình 4:cấu tạo bông lúa và hoa lúa ) - Bông lúa lúc còn nằm trong bẹ lá gọi là đòng lúa - Đòng lúa phân hoá khi đẻ nhánh đạt tối đa -Trong quá trình này gieo lúa , hoa lúa , hạt phần lúa hình thành và hoàn thiện -Sau phân hoá đòng 30 ngày, đồng lúa phân ra khỏi bẹ lá . cây lúa đã trổ bông . 2. Hình thành hạt lúa . - Sau trổ bông , hoa lúa mở (phơi mao ) để tiến hành thụ phấn . Hoa lúa thụ phấn theo tình tự từ đầu bông trở xuống hạt lúa đầu bông thẳng chắc hơn , to hơn . -sau thụ phấn hạt lúa dần dàn hình thành và phát triển .cac chất tập trung vế hạt nên hạt to và chắc dần hạt lúa trải qua thời kỳ chín sữa chín sáp chín vàng chí hoàn toàn . 3 .Cây lúa tập trung tinh bột vào hạt . - Lợng tinh bột tích luỹ trong hạt do :- 1/3 từ thân bẹ lá chuyển lên 2/3 từ quang hợp của cây sau trổ bông tạo nên Lá đòng và hai lá dới đòng có vai trò quan trọng trong tổng hợp tinh bột cho hạt ánh sáng đầy đủ quang hợp tốt tinh bột hình thành nhiều năng suất lúa cao . II. yêu cầu điều kiện sống sau đẻ nhánh . 1. nhiệt độ : thích hợp 25-30 0 C; >35 0 Cthời gian làm đòng rút ngắn nên bông sẽ nhỏ ít hạt về sau bị lép nhiều . 8 + <18 0 C kéo dài hạt lúa cũng lép nhiều .(vụ lúa xuan ở miền bắc nhiệt độ thấp nên ảnh hởng đên năng suất lúa . Để tạo điều kiện thích hợp ở thời kỳ này cần gieo trồng đúng thời vụ cho từng giống lúa 2 chế độ nớc -Từ khi làm đòngchín sữa cây lúa rất cần nớc . -Thiếu nớchạt lép nhiều :ruộng gặp hạn bông bị nghẹn đòng, không thoát ra khỏi bẹ lúa đợc -lúa ngập lụt kéo dài đòng bị thối , phấn hoa trơng nớc sẻ vỡ ra mất sức sống (thờng gặp ở vụ lúa mùa miền bắc ,miền trung - tháng chín đến tháng 10 Mức nớc thờng xuyên phải đủ trong ruộng và khoảng 10cm . Khi lúa bắt đầu chín (bông lúa uốn câu) tháo nớc cạn , phơi ruộng vài ngày cho lúa chóng chín dễ gặt . 3 . Dinh dỡng : - khi làm đòng cần những chất dinh dỡng nhất là đạm và kali. -Thiếu đạm :bông nhỏ ít hoa , hạt dễ lép . -Quá nhiều đạm :Hạt lép dễ nhiễm sâu bệnh phải thận trọng .Thờng bón đón đòng (bắt đầu phân hoá )hoặc bon nuôi đòng (khoảng 15 ngay trớc khi trổ) bông to , nhiều hoa , hạt chắc . - Sau khi lúa trổ nhu cầu dinh dỡng giảm dần không cần bón phân lúa lúc này (trừ tr- ờng hợp ruộng thiếu phân và có biểu hiện lúa vàng , cây còi cọc . * Nh vậy nắm vững thời kỳ sinh trởng và phát triển yêu cầu ngoại cảnh của nó để chăm sóc hợp lý nâng cao năng suất cây lúa . Vậy những yếu tố nào hình thành nên năng suất cây lúa và biện pháp kỹ thuật tác động ra sau ta sang e B. Các yếu tố hình thành năng suất lúa và biện pháp kỷ thuật tác động.(4 tiết) I . các yếu tố hình thành năng suất lúa 4 yếu tố - Số bông /đơn vị diện tích - Số hạt /bông 9 - Tỷ lệ hạt chắc -Trọng lợng hạt (1000) Năng suất = Số bông x số hạt x Tỉ lệ hạt chắc x P 1000 hạt - Các yếu tố trên liên quan chặt chẽ với nhau phát huy đầy đủ vai trò từng yếu tố nh: đất đai , phân bón , khí hậu , gióng lúa , Ví Dụ: Số bông : Phụ thuộc : mật độ cấy/ quá trình đẻ nhánh / tỉ lệ nhánh hữu hiệu + Mật độ cấy / đvị S thấp Lợng dinh dỡng cao , đẻ nhánh mạnh , số bông tăng. + Mật độ quá cao lợng dinh dỡng ít , đẻ nhánh yếu Số bông ít . * Dựa vào sự tơng quan của các yếu tố , ta có thể T/Đ nhng hay ít vào từng yếu tố để đạt năng suất cao . Để hiểu rõ mối tơng quan này cũng nh vị trí của từng yếu tố . Chúng ta sẽ xem xét phân tích kỹ từng trờng hợp cụ thể sau đây : II. QUá trình hình thành số bông và biện pháp kỹ thuật tác động . 1. Thời kỳ quyết định số bông . - Thời kỳ quyết định số bông là thời kỳ đầu của đẻ nhánh (từ điều kiện đẻ nhánh tối đa hầu nh không còn ảnh hởng đến số bông . - Quá trình hình thành bông và số lợng bông phụ thuộc các thời kỳ sinh trởng đến sớm hay muộn do thời vụ gieo cấy và do các giống lúa khác nhau . + ở thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu (kết thúc khi cây đạt số nhánh tối đa khoảng 10- 15 ngày ) tất cả các nhánh đều có khả năng cho bông . + Những nhánh xuất hiện muộn (không đủ 3 lá thật ) không có khả năng hình thành bông (ở nớc ta : +Vụ mùa thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu gặp nhiệt độ thích hợp , ánh sáng đủ quá trình hình thành bông tơng đối gọn và tập trung . + Vụ chiêm xuân (ở tỉnh phía bắc ) : nhiệt độ thích hợp , trời âm u , thiếu ánh sáng quá trình đẻ nhánh hạn chế , hình thành bông gặp nhiều khó khăn ) - Các giống lúa khác nhau thời kỳ phân hoá đòng đến sớm muộn khác nhau do đó cũng ảnh hởng đến quá trình hình thành bông : 10 [...]... - 13 ngày ) * Lu ý : ở phía Bắc sâu thờng phá hoại lúa đông xuân muộn vào tháng 5 tháng 6, mạ mùa vào T6 đến tháng 7 ; lúa mùa tháng 9 tháng 10 ở các tỉnh phía Nam : hại lúa đông xuân tháng 2 tháng 3 , lúa hè thu tháng 7tháng 8 2 Sâu đục thân 5 vạch hai loại đầu đen và đầu nâu a đặc điểm hình thái : 32 Ngài : Vàng nhạt có 5 - 7 chấm nhỏ ở giữa cánh trớc - ở trứng : xếp thành hình vây lá , phần lớn... - tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu + Mật độ cấy tha + ánh sáng đủ + dinh dỡng nhiều số bông đạt tiêu chuẩn Đòi hỏi cấy với mật độ hợp lý , đất tốt , phân nhiều , thời tiết nóng ấm thuận lợi cho đẻ nhánh thì cấy tha - Nếu đất xấu , phân ít , thời tiết rét trời âm u thiếu ánh sáng thì cấy dày để tranh thủ số cây/đơn vị diện tích nhằm đảm bảo đủ số bông sau này b Tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu : - Nhánh đẻ ở vị trí... bông quá nhiều -Do cây lúa nếu đẻ quá nhiều nhánh nhỏ yếubông nhỏhạt/bông ít (vì vậy cần áp dụng các biện pháp ngay từ đầu nh :) -Biện phá tác động :ngay từ đầu cần: +Đảm bảo mạ tốt +Cấy đúng thời vụ +Bón phân thích đáng +Làm cỏ sục bùn kịp thời (nhằm thúc đẩy cây lúa đẻ nhánh sớm ) +ức chế đẻ nhánh vô hiệu Làm đợc nh vậy sẽ bảo đảm nhánh to bông to, hạt nhiều b Nuôi dỡng - Các nhánh hựu hiệu đều to,... * Lúa lai đã mở ra con đờng mới trong thâm canh lúa ở nớc ta , là con đờng ngắn nhất để tăn nhanh số lợng lúa nên đã và đang đợc nhanh chóng mở rộng diện tích gieo cấy vì : - Lúa lai có sức sống mạnh có tính thích nghi rộng trên nhiều vùng khí hậu , nhiều loại đất đai khác nhau - Lúa lai thời gian sinh trởng ngằn - Năng suất cao hơn tất cả các giống lúa thuần - Giống lúa lai đẻ khoẻ , đẻ nhiều - Lúa. .. hạt sau khi lúa trổ Nếu thời kỳ sau trổ bông điều kiện ngoại cảnh bất lợi B hạt giảm rõ rệt Nguyên nhân gây hạt P thấp : + Chủ yếu là thiếu dinh dỡng , 23 + Thiếu ánh sáng (ảnh hởng đến quang hợp), + Do cây lúa bị đổ , + Do nghẹn đòng , + Do sâu bệnh phá hoại , Chơng II Một số khâu kỹ thuật trong nghề trồng lúa A các phơng pháp làm lúa giống (4tiết) Có 2 nội dung cần phải làm là : chọn lọc lúa giống... số nhánh vô hiệu tăng nhiều cần tác động kịp Khả năng thành bông giảm thời Thông thờng : G chín sớm : phân hoá đòng trớc khi đẻ nhánh tối đa G chín bình thờng : Phân hoá đòng trùng thời kỳ đẻ nhánh tối đa G chín muộn : phân hoá đòng sau trùng thời kỳ đẻ nhánh tối đa - Ngoại cảnh cũng ảnh hởng đến quá trình hình thành bông : + ánh sáng : trong thời gian 28 - 48 ngày trớc khi trổ bông , thiếu ánh sáng... hợp thuận lợi tích luỹ đợc nhiều chất hạt sẽ to và nặng + Nếu thấy ruộng lúa xấu thì bón thúc phân sau khi trổ đều (Ví dụ : Phân thiên nông /đạm +kaly ) + Phòng trừ sâu bệnh , không để cây lúa bị lộp , tránh để cây lúa vàng sớm , ruộng lúa xấu VI Tổng hợp quá trình hình thành năng suất lúa - Quá trình hình thành năng suất lúa là quá trình hình thành số bông , số hạt , tỷ lệ hạt chắc và P hạt Theo... cũ - Sâu hại cả thopì kỳ mạ và lúa nhng phá mạnh nhất khi lúa đẻ nhánh rộ đến ngẫm sữa đ/v các vụ lúa trong năm T G S T : thời gianđẻ trứng (3- 4 ngày ) Sâu non (18 - 25) Nhộng (6 - 8) ngài sống (2 - 6 ngày ) Các ruộng lúa tốt ven làng , các giống lúa có bản lá to, xanh đậm chịu phân thờng bị hại nặng 2 Sâu cuốn lá lớn : a Đặc điểm hình thái - Bớm : màu đen , giữa cánh trớc có 8 đốm trắng to nhỏ... kỳ đầu tỷ lệ nhánh hữu hiệu tăng Cần kết hợp bón phân thúc và làm cỏ sục bùn để thúc đẩy quá trình đẻ nhánh d Hạn chế nhánh vô hiệu - Những nhánh yếu , không có kỹ năng hình thành bông cần hạn chế mức tối đa bằng nhiều cách : + Rút cạn nớc phơi ruộng + Cho ngập nớc sâu 20m trong thời kỳ đẻ nhánh vô hiệu + Điều tiết phân bón ngay từ đầu + Hạn chế bón thúc đạm vào giữa thời kỳ để nhánh III Quá trình... 3,4 , 9308 II Khái niệm về giống lúa lai - Lai giống là quá trình giao phối tự nhiên hay nhân tạo của 2 hay nhiều dạng cây bố mẹ khác nhau nhằm tạo ra đợc những cơ thể mới - Khi lai giống : - Cây cung cấp phấn hoa là cây bố - Cây tiếp nhận là cây mẹ Sau khi lai hạt thu đợc gọi là hạt F0 Vụ sau gieo F0 ta đợc cây lai F1 Tiếp đó khi gieo trồng hạt lai F1 ta sẽ đợc F2 - Gồm các kiểu lai sau : + Lai . Thời kỳ lúa đẻ nhánh và yêu cầu ngoại cảnh của nó . I. Những đặc điểm chính của thời kỳ lúa đẻ nhánh. * Nhánh lúa : Là một cây lúa con mọc từ mầm nhánh trên. Giáo án dạy nghề trồng lúa Giới thiệu nghề trồng lúa (1 tiết) Việt Nam là một nớc nông nghệp, trong đó chủ yếu là trồng cây lúa. Với vai trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án NGHỀ TRÔNG F LÚA 2008-2009, Giáo án NGHỀ TRÔNG F LÚA 2008-2009, Giáo án NGHỀ TRÔNG F LÚA 2008-2009, Giống lúa : Các giống lúa khác nhau có thời gian khác nhau . Thời kỳ sinh sản, Cây lúa có hai thời kỳ đẻ nhánh : Chất dinh dỡng., Nhiệt độ thích hợp :20-30 ánh sáng - rất cần ánh sáng , nếu thiếu đẻ ít và chậm . Hình thành bông lúa .hình 4:cấu tạo bông lúa và hoa lúa Hình thành hạt lúa ., nhiệt độ : thích hợp 25-30, Thời kỳ quyết định số bông . Cơ cấu hình thành số bông :, Quan sát quá trình hình thành số bông Biện pháp kỹ thuật chủ yếu để tăng số bông ., Thời kỳ quyết định số hạt bông, Thời kỳ quyết định hạt chắc : Biện pháp chủ yếu nâng cao tỷ lệ hạt chắc, Thời kỳ quy định trọng lợng 1000 hạt . Biện pháp chủ yếu nâng cao P- 1000hạt :, Yếu tố số bông đơn vị S: Yếu tố số hạt bông : Yếu tố tỷ lệ hạt chắc . Yếu tố P 1000 hạt ., Căn cứ để chọn giống lúa : Kỹ thuật chọn lọc lúa giống :, Thành phần cơ giới cơ cấu Độ PH Kết cấu đất ., Bón vôi : Tuỳ thuộc cơ giới đất nói chung đất càng nặng Bón phân chuồng , phân hữu cơ Cày vừa sâu , cày sâu : Bón phân lân thiên nhiên . Luân canh : Bón vôi thạch cao , kết hợp rửa mặn :, Kỹ thuật làm đất Kỹ thuật giao trồng : Kỹ thuật giao trồng : Đất phèn tiềm tàng Đất phèn hoạt động . Đất phèn tiến triển . Biện pháp cải tạo và sử dụng ., Sâu đục thân2 chấm . Sâu đục thân 5 vạch ., Sâu cú mèo : Phơng pháp điều tra chung cho sâu đục thân, Sâu cuốn lá : Sâu cuốn lá lớn :, Phơng pháp điều tra : Sâu cắn gié :, Rầy Lng Trắng : Phơng pháp điều tra :, Rầy Xanh đuôi đen . Bệnh đạo ôn :, Azođrin 50dd tên khác: nuvac ro 50scw-Thuỵ Sỹ: BAZULIN: Tên khác Diazion10G DIMECRON Tên khác Phosphamindon 50 DD, KITAZIN 50 ND tên khác zinaphats P 50 EC , Ediphos 50EC . Tạp giao 1san u 63 Tạp giao san u quế 99 Bác u 64 . Kim u quế 99, Khái niệm về hạt giống nguyên chủng GNC thời vụ gieo cấy ., Phơng pháp bón phân : Bọ rầy : xuất hiện 2 vụ đông xuân và hè thu, Cách tiến hành: Báo cáo kết quả của học sinh sau khi thực hành Cách tiến hành: Cách tiến hành:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay