Giáo án Tin học Khối 5

15 107 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:28

Giáo án tin học - khối 5 Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần 11) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 11:Chọn phông chữ để soạn thảo 1. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc phông chữ để soạn thảo. - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 30 ' 1.Bài mới: - Thế nào là phông chữ? ( Là kiểu chữ thể hiện trong văn bản) - Để tạo ra phông chữ chúng ta có thể đọc đợc ta phải chú ý điều gì? (Chú ý chọn những phông chữ có kí tự VN ở đầu) - Các thao tác để chọn phông chữ (Có nhiều cách để chọn phông chữ: hôm nay chúng ta làm quen với một cách chọn phông chữ bằng chuột) B1: Bôi đen chữ cần chọn phông B2: Kích chuột vào Fomat/ chọn font; một bảng hiện ra - 2HS - 2HS 3HS - HS theo dõi từng động tác của GV Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú Ta chọn các phông chữ có kí tự VN ở đầu trong cột Font bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn, phông chữ nào đợc chọn sẽ có vết sáng xanh và đổi phông chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá trình chọn chúng ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với phông chữ trong văn bản mẫu B3: Kích chọn OK Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 3 ' 10 ' - Gọi 3 HS thao tác chọn phông chữ - Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn đợc phông chữ giống phông chữ mầu nhất - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông chữ. 2. Củng cố dặn dò: ? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì? 3. Trò chơi Luyện gõ 10 ngón trong Mario - Lớp theo dõi - 2HS - HS thực hiện yêu cầu 2HS 2HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần11) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 11: Luyện tập chọn phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 45 ' - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu: Trong sơng sớm Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi Vừa mới bớc qua ngõ duối Đã đi lơ lửng giữa trời Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sơng khói ngổn ngang Trâu quên đôi sừng lấm đất Tởng mình lững thững lên Trăng Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc Sau lng, đồng lếnh láng bay Trần Đăng Khoa - Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần12) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 12: chọn Lại phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1. Kiểm tra bài cũ: Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 5 ' 37 ' 3 / ? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì? 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu: Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Hót rằng cây phi lao này Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Trần Đăng Khoa 3. Củng Cố dặn dò: - Nêu các thao tác chọn phông chữ văn bản - Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn phông chữ bài: "Sắc màu em yêu". 2HS 2HS - Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu 2 HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần12) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 12: Luyện tập chọn phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 chú 45 / - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu: Vờn Cải Gió lên vờn cải tốt tơi Lá xanh nh mảnh mây trời lao xao Em đi múc nớc dới ao Chiều chiều em tới, em rào, em trông. Sớm nay bớm đến lợn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tơi Bé Giang trông thấy nhoẻn cời Nhăn nhăn cái mũi hở mời cái răng Trần Đăng Khoa - Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần 13) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 13:Chọn cỡ chữ để soạn thảo 1. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc cỡ chữ để soạn thảo. - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 30 ' 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản? ? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có dấu hiệu gì? 2. Bài mới: - Các thao tác để chọn cỡ chữ (Có nhiều cách để chọn cỡ chữ: hôm nay chúng ta làm quen với một cách chọn cỡ chữ bằng chuột) B1: Bôi đen chữ cần chọn cỡ chữ B2: Kích chuột vào Fomat/ chọn font; một bảng hiện ra - 2HS - 2HS 3HS - HS theo dõi từng động tác của GV Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú Ta chọn các cỡ chữ trong cột Size bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn, cỡ chữ nào đợc chọn sẽ có vết sáng xanh và đổi cỡ chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá trình chọn chúng ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với cỡ chữ trong văn bản mẫu B3: Kích chọn OK Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 3 ' 10 ' - Gọi 3 HS thao tác chọn cỡ chữ - Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào chọn đợc phông chữ giống phông chữ mầu nhất - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông chữ. 2. Củng cố dặn dò: ? Nêu các bớc để chọn cỡ chữ văn bản? - Thông thờng chúng ta thờng để cỡ chữ 14 3. Trò chơi Luyện gõ 10 ngón trong Mario - Lớp theo dõi - 2HS - HS thực hiện yêu cầu 2HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần13) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 13: Luyện tập chọn cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 45 / 3 / 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu: Trong sơng sớm Sao Mai chờn vờn ngang mặt Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi Vừa mới bớc qua ngõ duối Đã đi lơ lửng giữa trời Cổng làng bồng bềnh mây nổi Bốn bề sơng khói ngổn ngang Trâu quên đôi sừng lấm đất Tởng mình lững thững lên Trăng Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc Sau lng, đồng lếnh láng bay Trần Đăng Khoa 2HS 2HS - Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần14) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 14: chọn Lại cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 5 ' 37 ' 3 / 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bớc để chọn cỡ chữ văn bản? ? Thông thờng chúng ta để cỡ chữ bao nhiêu? 2. Bài Luyện tập - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu: Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Hót rằng cây phi lao này Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi Phi lao mới nói rầm rì Rằng anh bộ đội mai kia lại về Con chim nó đỗ cành tre Bay ra cành chè nó hót hay hay Trần Đăng Khoa 3. Củng Cố dặn dò: - Nêu các thao tác chọn cỡ chữ văn bản - Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn cỡ chữ bài: "Sắc màu em yêu". 2HS 2HS - Lần lợt từng HS thực hiện yêu cầu 2 HS Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 2 (tuần14) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 14: Luyện tập chọn cỡ chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu [...]... Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :5 Bài 15: ôn tập cho phông chữ và cỡ chữ Tiết : 1 (tuần 15) Ngày dạy: 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn phông chữ, cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc 2 Các hoạt động dạy học Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu họcGiáo án tin học - khối 5 Thời gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú 1 Kiểm tra bài cũ: 5' ? Nêu... Đăng Khoa Môn : Tin học Lớp :5 Tiết : 2 (tuần 15) Ngày dạy: Kế hoạch dạy học Bài 15: Luyện tập chọn cỡ chữ, phông chữ 1.Mục đích yêu cầu: - Luyện thao tác chọn cỡ chữ - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Bà 2 Các hoạt động dạy học Thời gian Giáo án tin học - khối 5 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 Bài Luyện tập 45/ - Yêu cầu HS... Tởng mình lững thững lên Trăng Tán đa bừng ra đột ngột Có ai? ơ bác thợ cày Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc 3 / Sau lng, đồng lếnh láng bay Trần Đăng Khoa Bài chọn lại cỡ chũ: HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu: Con chim hay hót Con chim nó đỗ cành tre Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Bà Ghi chú Giáo án tin học - khối 5 Bay ra cành chè nó hót hay hay...2 Các hoạt động dạy học Thời gian 45/ Hoạt động của thầy Giáo án tin học - khối 5 Hoạt động của trò Ghi chú - Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10 - Lần lợt từng HS thực ngón, rồi chọn cỡ chữ đúng nh cỡ chữ mẫu: hiện yêu cầu Vờn Cải Gió lên... Cải Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu họcGiáo án tin học - khối 5 Gió lên vờn cải tốt tơi Lá xanh nh mảnh mây trời lao xao Em đi múc nớc dới ao Chiều chiều em tới, em rào, em trông Sớm nay bớm đến lợn vòng Thì ra cải đã lên ngồng vàng tơi Bé Giang trông thấy nhoẻn cời Nhăn nhăn cái mũi hở mời cái răng Trần Đăng Khoa Nguyễn Thị Hải Yến Triệu Trờng Tiểu học Bà . Giáo án tin học - khối 5 Môn : Tin học Lớp : 5 Tiết : 1 (tuần 11) Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học Bài 11:Chọn phông. trách nhiệm trong khi học và làm việc. Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà Triệu Giáo án tin học - khối 5 2. Các hoạt động dạy học. Thời gian Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học Khối 5, Giáo án Tin học Khối 5, Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc phông chữ để soạn thảo. Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học., Các hoạt động dạy học. Mục đích yêu cầu: - Chọn đợc cỡ chữ để soạn thảo., Củng cố dặn dò: Trò chơi Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học., Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học. Các hoạt động dạy học.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay