Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

18 97 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 06:06

Tiết 132 Luyện tập làm văn đề nghị báo cáo So sánh văn đề nghị văn báo cáo Khác Giống - Đều văn hành -Trình bày trang trọng, rõ ràng sáng sủa theo số mục quy định sẵn Câu hỏi thảo luận Dãy ngoài: Về mục đích, văn đề nghị văn báo cáo có khác nhau? Dãy giữa: Về nội dung, văn đề nghị văn báo cáo có khác Dãy trong: Hình thức văn đề nghị nhau? văn báo cáo có khác nhau? So sánh Mục đích Khác Nội dung Hình thức Giống văn đề nghị Đề đạt nguyện vọng Các nội dung cần đề nghị Tên văn bản: Giấy đề nghị (hoặc Bản kiến nghị ) văn báo cáo Trình bày kết Tình hình thực hiện, kết Tên văn bản: Báo cáo - Đều văn hành -Trình bày trang trọng, rõ ràng sáng sủa theo số mục quy định sẵn Một số sai sót thờng gặp - Địa chỉ, nơi gửi cha rõ ràng - Hình thức trình bày cha cân đối - Thiếu không đảm bảo trình tự mục - Nội dung chung chung lời văn r ờm rà Các mục cần ý -Tên cá nhân hay tổ chức đề nghị, báo cáo - Nơi nhận đề nghị, báo cáo - Nội dung đề nghị, báo cáo Luyện tập Ai nhanh ? Bài tập Một bạn lớp trởng thay mặt lớp viết văn đề nghị, nhng em bạn vô ý cắt văn thành nhiều mảng nhỏ Em giúp bạn xếp mảng thành đề nghị hoàn chỉnh Mảng 1:văn Giấy đề nghị Mảng 2:Nếu đợc phép, hàng tuần lớp em cử bạn đến buổi chiều để hớng dẫn em nhỏ học tập, vui chơi tổ chức hoạt động bổ ích khác Ban 15 giám đốc04 chấp Nội, ngày tháng nămnhận 2012đề nghị chúng em MảngKính 3:Hà mong Mảng 4:Thay mặt lớp 7B Lớp trởng (Kí, ghi rõ họ tên) 6-3-1-5-72-4 Kính gửi: Ban giám đốc làng trẻ em SOS Hà Nội Mảng 5: Cộng hoà xã hội chủ nghĩ a Việt Nam Mảng 6: Độc lập Tự do- Hạnh phúc Mảng 7:Tập thể lớp 7B trờng THCS X, quận Y, thành phố A xin đề đạt với Ban giám đốc việc nh sau: Theo chủ trơng kết nghĩa trờng Làng trẻ đợc đồng ý cđa thÇy hiƯu trëng, líp 7B chóng em xin đợc đỡ đầu em nhà Làng trẻ Bài tập (SGK) Hãy nêu tình thờng gặp sống mà em cho phải làm văn đề nghị tình phải viết báo cáo (Không lặp lại tình có sách giáo khoa) Trả lời - Đề nghị cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho học sinh học nhóm để trao đổi việc ôn thi học kì -Báo cáo tình hình học tập lớp tuần qua cho cô tổng phụ trách đội Bài tập (SGK) Từ tình cụ thể tập 1, viết văn đề nghị văn báo cáo Tình huống: Đề nghị cô giáo chủ nhiƯm tỉ chøc cho häc sinh häc nhãm ®Ĩ trao đổi việc ôn thi học kì CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Cộng Hòa, ngày 10 tháng năm 2012 GIấY Đề NGHị Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7B, trờng THCS Céng Hßa TËp thĨ líp 7B chóng em xin trình bày với cô việc nh sau: Theo kế hoạch nhà trờng, học sinh bắt đầu bớc vào ôn thi học kì tất môn học Để đạt kết tốt kì thi tới , chúng em đề nghị cô giáo tổ chức cho bạn lớp học nhóm vào buổi sáng Thay mặt lớp 7B Lớp trởng Hớng dẫn nhà - Nắm cách viết văn đề nghị báo cáo - Làm tiếp Bài tập (Báo cáo tình hình học tập lớp tuần qua cho cô tổng phụ trách đội.) - Làm Bài tập Tiết 133 Luyện tập làm văn đề nghị báo cáo Chuẩn bị cho Đại hội Chi đội đầu năm học ( 2003- 2004) Bài tập Quân đợc cô giáo giao nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết hoạt động chi đội năm học 2002- 2003 Mở đầu, Quân viết Cộng hoà xã hội chủ nghĩ a Việt Nam Độc lập Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2003 Báo Cáo tổng kết hoạt động năm học 2002- 2003 Chi Đội 7A Kính gửi: -Các quý vị đại biểu! -Cô giáo chủ nhiệm tất bạn! Khi báo cáo đợc hoàn thành, Quân đa cho cô giáo duyệt Cô giáo nhận xét phần mở đầu viết cha đạt.Theo em, lỗi phần mở đầu văn báo cáo g×? ... Giống văn đề nghị Đề đạt nguyện vọng Các nội dung cần đề nghị Tên văn bản: Giấy đề nghị (hoặc Bản kiến nghị ) văn báo cáo Trình bày kết Tình hình thực hiện, kết Tên văn bản: Báo cáo - Đều văn hành... luận Dãy ngoài: Về mục đích, văn đề nghị văn báo cáo có khác nhau? Dãy giữa: Về nội dung, văn đề nghị văn báo cáo có khác Dãy trong: Hình thức văn đề nghị nhau? văn báo cáo có khác nhau? So sánh... văn r ờm rà Các mục cần ý -Tên cá nhân hay tổ chức đề nghị, báo cáo - Nơi nhận đề nghị, báo cáo - Nội dung đề nghị, báo cáo Luyện tập Ai nhanh ? Bài tập Một bạn lớp trởng thay mặt lớp viết văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn