Kiem tra 1 tiet HKII (co dap an)

2 586 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:28

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 8/ . - STT: Môn VẬT LÍ 8 I- Trắc nghiệm (6đ) 1. Câu nào đưới đây nói về nhiệt năng là khơng đúng? A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng. B. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. C. Nhiệt năng của một vật thay đổi khi nhiệt độ của vật thay đổi. D. Nhiệt năng của một vật là nhiệt lượng vật thu vào hay toả ra. 2- Khi đổ 30cm 3 rượu vào 30cm 3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích: A. Bằng 65cm 3 B. Bằng 60cm 3 C. Nhỏ hơn 60cm 3 D. Lớn hơn 60cm 3 3. Khi ném một vật theo phương ngang thì có sự chuyển hoá năng lượng như thế nào? A. Không có sự chuyển hoá năng lượng. B. Thế năng chuyển hoá thành động năng. C. Động năng chuyển hoá thành thế năng. D. Thế năng và động năng đều tăng. 4. Công thức tính công suất là: A. P=A.t B. P=F.s C. P= A t D. P= t A 5. Một vật như thế nào thì xem là có cơ năng? A. Để vật đứng yên trên mặt đất B. Vật không thể thực hiện công C. Vật có khả năng thực hiện công D. Vật đã thực hiện công 6. Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? A. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng. B. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm . C. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng. D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm 7. Một người thực hiện một công 1200J trong thời gian 60 giây. Công suất của người đó là: A. 2W B. 20W C. 72000W D. 5W 8. Công suất được tính bằng đơn vò: A. Oát (W) B. Giây (s) C. Niu tơn (N) D. Jun (J) 9. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là đúng? A. Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong q trình truyền nhiệt. B. Nhiệt lượng là nhiệt năng của vật có đơn vị là jun. C. Sự truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi hai vật có nhiệt lượng bằng nhau. D. Bất cứ vật nào cũng có nhiệt lượng. 10. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm dần thì đại lượng nào dưới đây của vật khơng thay đổi? A. Nhiệt năng B. Khối lượng và trọng lượng C. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng D. Thể tích và nhiệt độ 11. Đường kính của một viên bi khoảng 1,15cm; của phân tử hidro khoảng 0,00000023mm. Vậy đường kính của viên bi gấp bao nhiêu lần của phân tử hidro? A. 500 triệu lần B. 0,5 triệu lần C. 5 triệu lần D. 50 triệu lần 12. Đặt một thìa nhơm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhơm và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? A. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng. B. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều giảm. C. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng. D. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm. II- Tự luận (4đ) Người ta dùng một hệ thống gồm một ròng rọc cố định và một ròng rọc động để kéo một vật có trọng lượng 650N lên cao 3.5m, người đó phải tác dụng một lực 360N và kéo trong thời gian 2 phút. 1) Vẽ sơ đồ hệ thống ròng rọc. 2)Tính: - cơng có ích để kéo vật lên. - cơng thực hiện và cơng suất của người đó. - hiệu suất của ròng rọc . ĐÁP ÁN I- Trắc nghiệm (6d) Mỗi câu đúng 0,5 đ Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DA D C B D C A B A A B D D II- Tự luận (4đ) 1) Sơ đồ (1đ) 2) a) Cơng có ích để kéo vật: A i =Ph=650*3,5=2275(J)J (1đ) b) Qng đường kéo dây: s=2h=2*3,5=7(m) (0,5đ) Cơng thực hiện của người đó: A=Fs=360*7=2520(J)J (0,5đ) Cơng suất của người đó: P=A/t=2520/(2*60)=21(W) (0,5đ) c) Hiệu suất của ròng rọc H=A i /A=2275/2520=0.903=90,3% (0,5) P F . đ Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DA D C B D C A B A A B D D II- Tự luận (4đ) 1) Sơ đồ (1 ) 2) a) Cơng có ích để kéo vật: A i =Ph=650*3,5=2275(J)J (1 ) b). lượng riêng và trọng lượng riêng D. Thể tích và nhiệt độ 11 . Đường kính của một viên bi khoảng 1, 15cm; của phân tử hidro khoảng 0,00000023mm. Vậy đường kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet HKII (co dap an), Kiem tra 1 tiet HKII (co dap an), Kiem tra 1 tiet HKII (co dap an)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay