giao an the duc

34 72 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:28

Phòng giáo dục quận hoàng mai Trờng tiểu học giáp bát Giáo án số 01 Tổ chức lớp Trò chơi Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu: - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu học sinh biết đợc những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ Thể dục. - Trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu bớc đầu biết tham gia đợc vào trò chơi. II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Trong lớp. - Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - ổn định tổ chức. - Giới thiệu, giao lu với HS. - Phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. 2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. - Đứng vỗ tay hát kết hợp giậm chân tại chỗ. 5 2 3 - GV giới thiệu ngắn gọn. - HS giới thiệu. - Quản ca bắt nhịp cho các bạn hát. II. Phần cơ bản: 1. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự Thể dục: - Mỗi tổ ở trong lớp là 1 tổ tập luyện ngoài sân. - Cán sự có sức khoẻ, nhanh nhẹn, thông minh. 20 7 - GV đa ra yêu cầu, HS đề cử các bạn trong lớp. - GV quyết định chọn CS. Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức 2. Phổ biến nội quy tập luyện: 8 - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. - Phải tập hợp ngoài sân dới sự điều khiển của CS. - Trang phục phải gọn gàng, nên đi giầy dép có quai hậu, không đi dép lê. - Bắt đầu giờ học đến khi kết thúc giờ học ai muốn ra, vào lớp phải xin phép. Khi GV cho phép mới đợc ra, vào lớp . - GV hớng dẫn HS chỉnh trang phục gọn gàng. - HS chú ý lắng nghe hỏi lại những điều cha rõ. 3 Trò chơi Diệt con vật có hại : 10 - GV nêu tên trò chơi, cách chơi, tổ chức chơi cho HS. - Cho HS quan sát tranh, ảnh các con vật có hại. - Khi chơi nếu các em nhầm con vật có hại với con vật không có hại và ngợc lại GV giải thích lợi ích hay tác hại của con vật đó. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Đứng vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Tìm hiểu thêm các con vật có ích, có hại mà trong bàI hôm nay GV cha nhắc đến. 4. Xuống lớp: 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu. - GV hô Giải tán, HS hô Khoẻ chỉ hô khi đã kết thúc giờ học. Phòng giáo dục quận hoàng mai Trờng tiểu học giáp bát Giáo án số 02 Trò chơi Đội hình đội ngũ Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu: - Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết thêm một số con vật có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn bài trớc. - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng, có thể hơi chậm. II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn - Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 5 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** 2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2, 3 - GV điều khiển cả lớp thực hiện. ********** ********** ********** ********** II. Phần cơ bản: 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc: * KL 4 hàng dọc, tập hợp! + Tổ trởng tổ 1 đứng đối diện GV, tổ viên đứng sau. 25 15 5 lần - GV hô khẩu lệnh, tổ 1 làm mẫu. - Tổ 2, 3, 4 thực hiện theo. - GV điều khiển mẫu. - CS điều khiển các bạn thực hiện ( theo nhiều hớng ). Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức + Tổ trởng tổ 2, 3, 4 đứng bên trái cạnh tổ 1. + Các tổ cách nhau 1 khuỷu tay + Tổ viên đứng cách nhau 1 cánh tay. * KL Nhìn trớc, thẳng! + Tổ trởng tổ 1 tay phải lên cao, tay trái áp nhẹ vào đùi. + Tổ trởng tổ 2, 3, 4 tay phải chông hông di chuyển chạm ngời bên phải mình, dóng hàng. + Tổ viên tổ 1 tay trái đa thẳng chạm vai, nhìn vào gáy, dóng thẳng hàng bạn phía trớc. + Tổ viên tổ 2, 3, 4 thẳng hảng với tổ 1 và tổ trởng tổ mình. Thôi + Buông nhẹ tay xuống. 5 lần ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. Trò chơi Diệt con vật có hại 10 - GV nhắc lại ngắn gọn cách chơi, tổ chức cho HS chơi. - Phạt những HS Diệt sai ********** ********** ********** ********** III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập hợp, dóng hàng. 4. Xuống lớp: 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ********** ********** ********** ********** Phòng giáo dục quận hoàng mai Trờng tiểu học giáp bát Giáo án số 03 Đội hình đội ngũ Trò chơi Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu học sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn giờ trớc. - Làm quen với đứng nghiêm - nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở mức độ tơng đối chủ động. II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn - Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 5 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** 2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2, 3 - GV điều khiển cả lớp thực hiện. ********** ********** ********** ********** II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc: * KL 4 hàng dọc, tập hợp! 25 7 5 lần - GV điều khiển mẫu. - CS điều khiển các bạn thực hiện ( theo nhiều hớng ). Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức * KL Nhìn trớc, thẳng! Thôi 5 lần ********** ********** ********** ********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.T thế đứng nghiêm nghỉ: - KL Nghiêm + Ngời ngay ngắn, bàn chân tạo hình chữ V. + Tay duổi thẳng, bàn tay áp nhẹ vào đùi, ngón tay khép. + Ngực hơi vơn cao, mắt nhìn thẳng. - KL Nghỉ + Trùng gối chân trái, nếu mỏi có thể đổi chân. + Tay buông tự nhiên. 8 - GV thị phạm, giải thích đọng tác. - HS thực hiện theo khẩu lệnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. Trò chơi Diệt con vật có hại 10 - GV nhắc lại ngắn gọn cách chơi, tổ chức cho HS chơi. - Phạt những HS Diệt sai ********** ********** ********** ********** III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập hợp, dóng hàng. 4. Xuống lớp: 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ********** ********** ********** ********** Phòng giáo dục quận hoàng mai Trờng tiểu học giáp bát Giáo án số 04 Đội hình đội ngũ Trò chơi Ngày thực hiện: . I. Mục tiêu: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm - nghỉ. Yêu cầu học sinh thực hiện đợc động tác cơ bản đúng, nhanh, trật tự và kỷ luật hơn giờ trớc. - Học quay phải trái. Yêu cầu thực hiện đúng hớng và xoay ngời theo khẩu lệnh. - Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi ở mức tơng đối chủ động. II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn - Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số con vật có hại. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 5 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** 2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2, 1-2, 3 - GV điều khiển cả lớp thực hiện. ********** ********** ********** ********** II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm -nghỉ: * KL 4 hàng dọc, tập hợp! 25 10 5 lần - GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu. - CS điều khiển các bạn thực hiện ( theo nhiều hớng ). Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức * KL Nhìn trớc, thẳng! Thôi * KL Nghiêm * KL Nghỉ 5 lần ********** ********** ********** ********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.Quay phải trái: * KL Bên phải ( trái ), quay! + Nghe khẩu lệnh quay bên nào thì xoay ngời về đúng hớng đó. + Không đợc nhẩy lên trong khi xoay. + Phải biết định hớng trớc khi quay. 3. Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay phải trái. 5 - GV thị phạm, giải thích đọng tác. - HS thực hiện theo khẩu lệnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV điều khiển, nhắc sửa động tác sai. 4. Trò chơi Diệt con vật có hại 10 - GV nhắc lại ngắn gọn cách chơi, tổ chức cho HS chơi. - Phạt những HS Diệt sai ********** ********** ********** ********** III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp. - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập hợp, dóng hàng. 4. Xuống lớp: 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ********** ********** ********** ********** Phòng giáo dục quận hoàng mai Trờng tiểu học giáp bát Giáo án số 05 Đội hình đội ngũ Trò chơi I. Mục tiêu: - Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu học sinh thực hiện chính xác, nhanh, kỷ luật và trật tự hơn giờ trớc. - Trò chơi Đi qua đờng lội . Yêu cầu học sinh biết tham gia vào trò chơi II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn - Phơng tiện: Còi, tranh ảnh một số vũng nớc, tảng đá. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Tập hợp, ổn định tổ chức, điểm số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Kiểm tra sức khoẻ học sinh. 5 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ********** ********** ********** ********** 2. Khởi động: - Đứng vỗ tay, hát. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Đi theo vòng tròn và hít thở sâu. - Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại 3 - GV điều khiển cả lớp thực hiện. II. Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm nghỉ, quay phải - trái: * KL 4 hàng dọc, tập hợp! 25 15 5 lần - GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu. - CS điều khiển các bạn thực hiện ( theo nhiều hớng ). Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức * KL Nhìn trớc, thẳng! Thôi 5 lần ********** * KL Nghiêm * KL Nghỉ * KL Bên phải ( trái ), quay! 5 lần 5 lần ********** ********** ********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.Trò chơi Qua đ ờng lội : Yêu cầu: lắng nghe, quan sát. không chen lấn, xô đẩy 10 - GV nêu tên trò chơi, tả cảnh đờng lội. Thị phạm, giải thích động tác b- ớc về đích. - HS thực hiện theo khẩu lệnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV điều khiển, nhắc sửa động tác sai, trừ điểm đội sai. - Phạt đội thua cuộc. III. Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 2. Nhận xét giờ học, hệ thống bài: 3. Bài về nhà: - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN. 4. Xuống lớp: 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu. ********** ********** ********** ********** Phòng giáo dục quận hoàng mai [...]... sau (sang ngang), tay lên cao (chống hông) N3: Chân phải ra sau ( sang ngang), tay chếch chữ V(chống hông) N2 4: Về TTCB 3 + Đứng đa chân trái sang ngang, tay chống hông + Đứng đa chân phải ra ngang, tay chống hông 2 Ôn trò chơi Chạy tiếp sức: - Khi có lệnh em số 1 chạy nhanh vòng qua bóng về chạm tay bạn - Bạn số 2 chạy nh bạn số 1, lần lợt đến hết III Phần kết thúc: 1 Thả lỏng: - Đi thờng theo nhịp... 15 2x4 (2 lần) 1 - CS điều khiển, GV quan sát, sửa sai 2x4 (4 lần) - GV thị phạm giải thích động tác - HS thực hiện theo đúng yêu cầu N1: Chân trái ra ngang, tay lên cao N3: Chân phải ra ngang, tay lên cao N2 4: Về TTCB - Đứng đa một chân sang ngang Tay chống hông TTCB, 2, 4 Phơng pháp Tổ chức 3 2 Ôn trò chơi Chuyển bóng tiếp sức : - Mỗi hàng cách nhau 1 dang tay - Mỗi hàng các em đứng cách nhau... điểm Nội dung Yêu cầu II Phần cơ bản: 1 RLTTCB: - Ôn phối hợp: + Đứng tay ra trớc + Đứng tay dang ngang + Đứng tay lên cao chếch chữ V Định lợng 23 15 2x4 (5 lần) Phơng pháp Tổ chức - CS điều khiển, GV quan sát, sửa sai TTCB, 4 1 2 N1: Tay ra trớc N2: Tay dang ngang N3: Tay chếch chữ V - HS thực hiện theo đúng yêu cầu N1: Chân trái ra trớc, tay chống hông N3: Chân phải ra trớc, tay chống hông N2... Tay dang ngang 3 25 10 2x8 2x8 Phơng pháp Tổ chức - CS điều khiển cả lớp thực hiện - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu ********** ********** ********** ********** - GV điều khiển cả lớp thực hiện - GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu - CS điều khiển các bạn thực hiện N2 4:Về TTCB N1: Tay ra trớc N3: Tay dang ngang Nội dung Yêu cầu - Đứng đa tay ra trớc Tay lên cao chếch chữ V Định lợng 2x8 - Đứng tay dang... phải lên cao, ngón tay khép, đa tay để dàn hàng + Các bạn khác tay dang ngang và di chuyển để tay chạm vào tay bạn bên cạnh + Vừa di chuyển vừa dóng hàng Thôi + Tất cả bỏ tay xuống về t thế nghiêm 3.Trò chơi Qua đờng lội : Yêu cầu: lắng nghe, quan sát không chen lấn, xô đẩy 5 - GV thị phạm, giải thích - HS thực hiện theo yêu cầu - GV quan sát, nhận xét, sửa sai * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *... giải thích - HS thực hiện theo yêu cầu - GV quan sát, nhận xét, sửa sai * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.Trò chơi Qua đờng lội : Yêu cầu: lắng nghe, quan sát không chen lấn, xô đẩy 10 - GV nhắc lại yêu cầu, tổ chức chơi - HS thực hiện theo khẩu lệnh III Phần kết thúc: 1 Thả lỏng: - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát - Trò chơi Làm theo hiệu lệnh 2 Nhận xét... - GV thị phạm, giải thích - HS thực hiện theo yêu cầu - GV quan sát, nhận xét, sửa sai 2 Học mới: - Đứng đa tay ra trớc - Đứng tay lên cao chếch chữ V - Tập phối hợp: 3.Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay phải trái: N2 4:Về TTCB N1: Tay ra trớc N3: Tay dang ngang ( chếch chữ V ) 10 - GV nhắc lại yêu cầu, tổ chức thi đua - HS thực hiện theo khẩu lệnh của CS III Phần kết thúc:... - Đứng tay dang ngang Tay lên cao chếch chữ V 2x8 Phơng pháp Tổ chức N2 4:Về TTCB N1: Tay ra trớc N3: Tay chếch chữ V N2 4:Về TTCB N1: Tay dang ngang N3: Tay lên cao chếch chữ V 2 Học mới: - Đi kiễng gót, tay chống hông *KL Đi kiễng gót tay chống hông, bắt đầu ! Thôi 10 3 Trò chơi Qua đờng lội 5 III Phần kết thúc: 1 Thả lỏng: - Đứng tại chỗ vỗ tay, hát - Trò chơi Làm theo hiệu lệnh 5 2... đội hình đội ngũ đã học Yêu cầu học sinh thực hiện ở mức tơng đối chính xác, nhanh, trật tự - Ôn t thế đứng cơ bản và đứng đa tay về trớc Học đứng đa tay dang ngang, đa tay lên cao chếch chữ V Yêu cầu thực hiện đợc ở mức cơ bản đúng II.Địa điểm Phơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, thoáng mát, bằng phẳng, an toàn - Phơng tiện: Còi III Nội dung Phơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu I... thờng theo nhịp 1 2 hàng dọc: * KL Đi thờng, bớc ! + Đồng loạt bớc chân trái về trớc đi thờng theo nhịp 1 2 * KL Đứng lại, đứng ! 8 Thi kỹ năng ĐHĐN đã học 3 Trò chơi Qua đờng lội : Yêu cầu: lắng nghe, quan sát không chen lấn, xô đẩy 5 lần Phơng pháp Tổ chức ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** 5 lần - GV thị phạm, giải thích - HS thực hiện theo . phạm, giải thích. - HS thực hiện theo yêu cầu. - GV quan sát, nhận xét, sửa sai. N2 4:Về TTCB N1: Tay ra trớc N3: Tay dang ngang ( chếch chữ V ) 3.Ôn tập. Tay dang ngang. 25 10 2 x 8 2 x 8 - GV nhắc lại ngắn gọn yêu cầu. - CS điều khiển các bạn thực hiện . N2 4:Về TTCB N1: Tay ra trớc N3: Tay dang ngang.
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an the duc, giao an the duc, giao an the duc, Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:, Phần cơ bản: 1. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:, Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng, Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:, Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:, Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:, Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Thi các kỹ năng ĐHĐN đã Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:, Phần cơ bản: 1. Ôn t Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn phối hợp:, Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Đứng đ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng:, Phần mở đầu: Phần cơ bản: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:, Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:, Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:, Phần cơ bản: 1. RLTTCB: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu:, Phần cơ bản: 1. Kiểm tra: Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Sơ kết học kỳ I:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay