GAL5 tuần 20

109 258 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Tuần 20 Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 Tiết 1: Tập đọc: Bốn anh tài( Tiếp theo) I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc chôi chảy, lu loát toàn bài. Biết thuật lại sinh động cuộc chiến đấu của bốn anh tài chống lại yêu tinh. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt, phù hợp với diễn biến truyện, gấp gáp, dồn dập ở đoạn chiến đáu quyết liệt chống yêu tinh, chậm dãi, khoan thai ở lời kết. - Hiểu các từ mới: núc nác, núng thế. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. II/ Chuẩn bị : - Tranh minh họa bài học trong sgk. - Bảng phụ viết những câu cần hớng dẫn HS luyện đọc. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ: (4') Kiểm tra 3 HS đọc bài Bốn anh tài tiết 1. - Nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới: 1. GTB: GV giới thiệu bài học (1') 2.Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. (25') HĐ1 . Hớng dẫn đọc đoạn(12) - Y/C HS tiếp nối nhau đọc đoạn. +L1: GV kết hợp sữa lỗi cách đọc. + L2: Giúp HS hiểu đợc các từ mới đợc giải nghĩa sau bài. + L3: HS đọc hoàn thiện bài. - Y/C HS luyện đọc theo cặp. - Y/C HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài( theo Y/C 1) HĐ2 . Tìm hiểu bài(10) - GV cho HS tìm hiểu bài theo nhóm bàn. + Tới nơi yêu tinh ở , anh em Cẩu Khây gặp ai và đợc giúp đỡ nh thế nào? + Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt? + Thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em chống lại yêu tinh.? + Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng đợc yêu tinh? + ý nghĩa của câu chuỵên này là gì? HĐ3. Hớng dẫn HS đọc diễn cảm(8) - GV hớng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm một trích đoạn. - GV nhận xét, ghi điểm cho HS. - 3 HS đọc. -Theo dõi. -HS tiếp nỗi đọc 2 đoạn 3 lợt. - Đ1 6 dòng đầu. - Đ2: còn lại. - HS luyện đọc theo cặp. - 2 HS đọc, cả lớp theo dõi. - HS theo dõi . - Nhóm đọc thầm, trả lời câu hỏi. - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi trớc lớp. Lớp nhận xét bổ sung. - . gặp một bà cụ còn sống, bà cụ nấu cơm cho họ ăn và cho họ ngủ nhờ. - Yêu tinh có phép thuật phun nớc nh ma. - Thuật lại cuộc chiến đấu. - Anh em Cẩu Khây . sức khoẻ và tài năng phi thờng họ dũng cảm, đồng tâm, hiệp lực. - HS nêu: Ca ngợi sực khoẻ, tài năng,. HS tiếp nối đọc 2 đoạn , tìm giọng đọc bài văn. Cẩu Khây . tối sầm lại. - HS luyện đọc theo cặp. - Thi đọc, bình chọn bạn đọc hay. Lắng nghe, thực hiện. Chuẩn bị bài tiết sau. C. Củng cố dặn dò :( 2) - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà luyện đọc và thuật lại câu chuyện. Tiết 2: Toán: Phân số. I/ Mục Tiêu: Giúp HS : - Bớc đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số. - Biết đọc, viết phân số. II/ Chuẩn bị : - Các mô hình trong bộ đồ dùng học toán lớp 4. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ: ( 4') Y/C HS nêu cách tính chu vi, diện tích hình bình hành và chữa bài tập. - GV nhận xét, ghi điểm. B. Bài mới: * GTB: Nêu mục tiêu tiết học.( 1'). * HĐ1: (7') Giới thiệu phân số. - GV đa hình tròn đã học chia thành sáu phần bằng nhau. Y/C HS quan sát, nhận xét về hình tròn. - GV đã tô màu " năm phần sáu hình tròn" - Năm phần sáu viết thành: 6 5 ; viết số 5, viết gạch ngang, viết số 6 dới gạch ngang thẳng cột với 5. - Cho Hs tập viết, đọc phân số. - GV chỉ vào 6 5 và cho HS đọc : Tử số viết trên gạch ngang, mẫu số viết dới gạch ngang.Tử số là số tự nhiên, mẫu số là số tự nhiên khác 0. - Ta gọi 6 5 là phân số. - Phân số 6 5 có tử số là 5, và mẫu số là 6. - Với phân số 2 1 ; 4 3 ; 7 4 làm tơng tự. * HĐ2: ( 19') Củng cố về viết, đọc phân số. - Gọi HS nêu Y/C bài và xác định cách làm, tự làm bài. - GV theo dõi, hớng dẫn bổ sung.Chấm một số bài, nhận xét. Bài 1: a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình. b) Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì?, tử số cho biết gì? - 2,3 HS nêu, chữa bài tập. - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả. -Lắng nghe, - Quan sát, nhận xét. + Hình tròn đã đợc chia thành sáu phần bằng nhau. + 5 phần trong số 6 phần đã đợc tô màu. - HS nhận biết cách viết : viết số 5, viết gạch ngang, viết số 6 dới gạch ngang thẳng cột với 5. - HS tập viết: 6 5 . - HS đọc: Năm phần sáu. - HS nhắc lại. - HS nhận biết: Tử số viết trên gạch ngang, mẫu số viết dới gạch ngang. - Tử số là số tự nhiên, mẫu số là số tự nhiên khác 0. - Cho Hs nêu phân số và nêu cách viết, cách đọc các phân số này. - Làm bài tập 1,2,3,4 sgk. - HS tự làm, chữa bài, lớp thống nhất kết quả. - H1. 5 2 ; H2. 8 5 . H3. 4 3 ; H4. 10 7 ; H5. 3 6 ; Bài 2: Viết theo mẫu. Bài 3: Viết các phân số. a) Hai phần nă; Bài 4: Đọc các phân số. C. Củng cố dặn dò :(5) - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học bài, làm bài, chuẩn bị bài sau. H6. 7 3 - Mẫu số cho biết hình đợc chia thành số phấn bằng nhau, tử số cho biết phần đã tô màu.( H1, H2, H3, H5) - H6 Mẫu số cho biết có 7 ngôi sao, tử số là 3 cho biết 3 ngôi sao đã đợc tô màu. Phân số Tử số Mẫu số. 11 6 6 11 25 18 3 8 55 12 12 55 - a) 5 2 ; b ) 12 11 ; c) 9 4 ; d) 10 9 ; e) 84 52 - Năm phần chín. - Lắng nghe, thực hiện. Tiết 3: Đạo đức: Kính trọng, biết ơn ngời lao động( Tiết 2) I/ Mục Tiêu: Giúp HS: - Nhận thức vai trò của ngời lao động . - Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với những ngời lao động. - Có những hành vi văn hóa, đúng đắn với ngời lao động. II/ Chuẩn bị : HS: Su tầm các câu ca dao ,tục ngữ, bài thơ,bài hát ,tranh,ảnh, nói về ngời lao động III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ:(4') Gọi HS đọc một số câu ca dao, tục ngữ, câu thơ về nội dung ca ngợi ngời lao động. - Nhận xét đánh giá. B. Bài mới (31'). * GTB: GV giới thiệu nội dung học. * HĐ1: ( 14') Đóng vai sử lí tình huống. Bài 4: Em hãy cùng các bạn thảo luận đóng vai theo các tình huống sau. - GV phỏng vấn các bạn đóng vai. - Y/C cả lớp theo dõi, thảo luận: + Cách c xử với ngời lao động nh thế đã phù hợp cha, vì sao? + Em cảm thấy nh thế nào khi ứng xử nh vậy? - GV và HS kết luận về cách ứng sử phù hợp. * HĐ2: ( 12')Kể, viết, vẽ về ngời lao động. - Y/C HS trình bày dới dạng kể, vẽ về một ngời lao động mà em kính phục nhất. - Y/C HS nhận xét kết quả của bạn theo hai tiêu chí: - 2, 3 HS đọc. - Lớp nhận xét. - Lắng nghe. - Thảo luận nhóm(bàn), đóng vai xử lí các tình huống trong bài tập 4. a) Giữa tra hè, bác đa th mang th đến cho nhà T. T sẽ . b) Hân nghe mấy bạn cùng lớp nhại tiếng của một ngời bán hàng rong. Hân sẽ c) Các bạn của Lan đến chơi và nô đùa trong khi bố đang ngồi làm việc ở góc phòng. Lan sẽ . - HS làm việc cá nhân ( thời gian 5'), thực hiện Y/C bài tập 5 sgk. + Bạn vẽ có đúng nghề nghiệp( công việc) không? + Bạn vẽ có đẹp không? - Y/C HS nhắc lại ghi nhớ. C. H ớng dẫn thực hành .(5') - Y/C mỗi nhóm HS về tự chọn và đóng vai một cảnh giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống. - Dặn HS chuẩn bị bài sau. - Đại diện 3,4 HS trình bày kết quả. VD: Kể , vẽ về bác sĩ, cô giáo . - Lớp nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe, thực hiện. Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2009 Tiết 1: Toán: Phân số và phép chia số tự nhiên. I .Mục tiêu: Giúp HS: - Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên(khác 0 ) không phải bao giờ cũng có thơng là một số tự nhiên. - Thơng của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên( khác 0 ) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. II .Chuẩn bị: - Sử dụng mô hình trong bộ đồ dùng dạy học toán 4. II.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ:( 4) Gọi HS chữa bài tập VBT3 - VBT. - Nhận xét, ghi điểm. B.Bài mới:(1) * GTB: Nêu mục tiêu tiết học. HĐ1:( 7) Hớng dẫn tìm hiểu về phân số và phép chia cho số tự nhiên. a) GV nêu: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Mỗi em đợc mấy qủa cam? - GV hỏi: Vì sao em biết mỗi bạn đợc 2 quả cam? - Nhận xét kết quả vừa thực hiện. b,GV: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em đợc bao nhiêu cái bánh? - GV sử dụng mô hình để HS thấy đợc kết quả phép chia. 4 3 . - GV gợi ý để HS rút ra đợc thơng của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên. - Y/C HS lấy ví dụ: HĐ2: Củng cố về cách viết thơng của phép chia dới dạng phân số: (20) - Gọi HS nêu Y/C và cách làm các bài tập: Bài 1: Viết thơng của mỗi phép chia dới dạng phân số. - Chữa bài trên bảng. - Lớp nhận xét, thống nhất kết quả. - Lắng nghe. - HS tự phát hiện và giải quyết vấn đề. - Nhẩm: 8 : 4 = 2 quả cam. - Sử dụng phép chia8 : 4 = 2. - Kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên( khác 0) có thể là một số tự nhiên. - HS nêu cách chia, phép chia: 3 : 4 ( HS có thể phát hiện ra cách chia mỗi cái bánh chia thành 4 phần bằng nhau) - Kết qủa là một phân số: 3 : 4 = 4 3 - Thơng của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên( khác 0) có thể viết thành phân số, tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. - VD: 8 : 4 = 4 8 ; 5 : 7 = 7 5 ; - HS làm bài tập 1,2,3 sgk. - Chữa bài. Lớp nhận xét, thống nhất kết qủa. 7 : 9 = 9 7 ;. 88 : 11 = 11 88 = 8; 0 : 5 = 5 0 = 0; Bµi 2: Lµm theo mÉu: 36 : 9 = 9 36 = 4. Bµi 3: a) ViÕt mçi sè tù nhiªn díi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè lµ 1( theo mÉu 1 9 ). b) NhËn xÐt. C: Cđng cè - dỈn dß (3’) - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS vỊ lµm bµi tËp , chn bÞ bµi sau. a) 6 = 1 6 ; 1 = 1 1 ; 27 = 1 27 … - NhËn xÐt: Mäi sè tù nhiªn cã thĨ viÕt díi d¹ng ph©n sè cã tư sè lµ STN ®ã vµ mÉu lµ b»ng 1. - L¾ng nghe, thùc hiƯn. Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể: Ai làm gì ? I/Mục đích, yêu cầu : - Củng cố kiến thức và kó năng sử dụng câu kể ai làm gì ? Tìm được các câu kể ai làm gì?trong đoạn văn . - Xác đònh được bộ phận chủ ngữ, vò ngữ trong câu , thực hành viết được một đoạn văn có dùng câu kể Ai làm gì? II/ Chuẩn bò :Bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy và học . Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/ Bài cũ: (5phút) -Tiết trước em học bài gì ? -Gọi học sinh trả lời :Nêu một số từ về chủ đề: Tài năng . Giáo viên theo dõi nhận xét . 2/ Bài mới: * GTB: Nêu ND tiết học * Hướng dẫn luyện tập. Bài 1: (7phút) -Yêu cầu HS đọc đoạn văn -Bài tập yêu cầu em làm gì ? -Giáo viên chấm bài, nhận xét chốt lại ý đúng các câu 1 , 2, 4 . Bài 2 : (8phút) -Yêu cầu HS đọc đề bài . -Đọc thầm từng câu văn xác đònh bộ phận chủ ngữ, vò ngữ trong câu vừa tìm được -Gạch 1 gạch dưới bộ phận chủ ngữ , 2 gạch dưới bộ phận vò ngữ. -Giáo viên thu vở chấm nhận xét . -Giáo viên chốt lại lời giải đúng: -Chủ ngư õ: Tàu chúng tôi- Một số chiến só- Một số khác – Cá heo . Bài 3 : (10phút) - Yêu cầu bài 3 là gì ? -Y/C viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em. - Đoạn văn phải có một số câu kể ai làm gì ? -GV chấm bài nhận xét -Tuyên dương những học sinh có đoạn văn viết đúng yêu cầu , viết chân thực , sinh động. -2 Học sinh lên bảng trả lời . -Cả lớp nhận xét. - HS theo dõi -1 Học sinh đọc bài tập 1 nêu Y/C. -Tìm các câu kể Ai làm gì trong đoạn văn . -Lớp làm vào vở VBT -1 học sinh làm bảng phụ. -Cả lớp nhận xét sửa sai. -1 Học sinh đọc đề . -Thực hiện vở BT . -1 học sinh làm bảng phụ. -Cả lớp nhận xét sửa sai. -Lớp theo dõi . -Học sinh đọc nêu: -HS viết vào vở BT -HS nối tiếp đọc bài làm của mình . -Lớp theo dõi nhận xét. -Giáo viên đọc mẫu , học sinh tham khảo : Sáng ấy , chúng em đến trường sớm hơn mọi ngày. Theo phân công của tổ trưởng Lê, chúng em làm việc ngay, hai bạn Hạnh và Hoa quét thật sạch nền lớp . Bạn Hùng và bạn Nam kê lại bàn ghế , bạn Thơm lau bàn cô giáo , bảng đen . Bạn tổ trưởng thì quét trước cửa lớp . Còn em thì xếp lại các đồ dùng học tập và sách vở bày trong cái tủ con kê cuối lớp . Chỉ một loáng , chúng em đã làm xong mọi việc. -Giáo viên gọi vài học sinh nhận xét. C/Củng cố, dăn dò (5phút) - GV HS nªu l¹i néi dung bµi häc, GV hƯ thèng l¹i néi dung bµi häc . -Dặn học sinh xem lại bài và chuẩn bò bài sau. Lớp nghe . -Học sinh nhận xét -Lớp theo dõi. -Vài HS nhắc lại -Theo dõi dặn dò . TiÕt 3: Khoa häc: Kh«ng khÝ bÞ « nhiƠm. I .Mơc tiªu:Sau bµi häc, HS biÕt: - Kh«ng khÝ s¹ch( trong lµnh), kh«ng khÝ bÈn( kh«ng khÝ bÞ « nhiƠm). - Nªu nh÷ng nguyªn nh©n g©y bÈn bÇu kh«ng khÝ. II .Chn bÞ: - H×nh trang 78, 79 sgk. - Su tÇm c¸c h×nh vÏ, tranh ¶nh, thĨ hiƯn bÇu kh«ng khÝ bÞ « nhiƠm, bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS A. Bµi cò:( 4’) Gäi HS nªu bèn cÊp giã, c¸ch phßng chèng b·o. - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm. B.Bµi míi: (1’) * GTB: Nªu mơc tiªu tiÕt häc. H§1: T×m hiĨu vỊ kh«ng khÝ « nhiƠm vµ kh«ng khÝ s¹ch.(15’) - Y/C HS lÇn lỵt quan s¸t c¸c h×nh trang 78, 79 sgk vµ chØ ra h×nh nµo thĨ hiƯn bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch? H×nh nµo thĨ hiƯn bÇu kh«ng khÝ bÈn? ( ¤ nhiƠm) - Y/C HS nh¾c l¹i mét sè tÝnh chÊt cđa kh«ng khÝ, tõ ®ã rót ra nhËn xÐt, ph©n biƯt kh«ng khÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ bÈn. H§2:T×m hiĨu nh÷ng nguyªn nh©n g©y « nhiƠm kh«ng khÝ.(15’) - Nguyªn nh©n lµm « nhiƠm kh«ng khÝ nãi chung vµ nguyªn nh©n lµm kh«ng khÝ ë ®Þa ph¬ng bÞ « nhiĨm nãi riªng? -GV híng dÉn HS rót ra kÕt ln. C: Cđng cè dỈn - dß (4') - 2 HS tr¶ lêi . - L¾ng nghe. - Ho¹t ®éng nhãm ®«i. - H×nh 2 cho biÕt n¬i nµo cã kh«ng khÝ trong s¹ch th× c©y cèi tèt t¬i,kh«ng gian tho¸ng ®¶ng - + H×nh 1,3,4 cho biÕt kh«ng khÝ bÞ « nhiĨm. - HS nh¾c l¹i tÝnh chÊt kh«ng khÝ ®· häc tõ bµi tríc. - Kh«ng khÝ bÞ nhiƠm bÈn lµ kh«ng khÝ cã chøa mét trong c¸c lo¹i khãi, khÝ ®éc. - Liªn hƯ thùc tÕ vµ ph¸t biĨu. + Do khÝ th¶i cđa c¸c nhµ m¸y, khãi khÝ ®éc, bơi ro c¸c ph¬ng tiƯn «t« th¶i ra khÝ ®éc, vi khn do r¸c th¶i g©y ra - Do bơi…., khÝ ®éc. - L¾ng nghe, thùc hiƯn. - Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau. Kể chuỵên: Kể chuỵên đã nghe, đã đọc. I .Mục đích, yêu cầu:Giúp HS: 1. Rèn kĩ năng nói: - HS biêt kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện( mẫu chuyện, đoạn chuyện) các em đã nghe, đã học nói về ngời có tài. - Hiểu chuyện, trao đổi đợc với các bạn về nội dung, ý nghĩa của chuyện 2. Rèn kĩ năng nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. II .Chuẩn bị: - HS : một số chuyện viết về ngời có tài. - GV: Bảng phụ viết dàn ý câu chuyện, bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện. III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: ( 4) Gọi 2 HS kể lại chuyện Bác đánh cá và gã hung thần. - GV nhận xét , ghi điểm. B.Bài mới: . GTB (1) Nêu mục đích, Y/C tiết học. HĐ1. Hớng dẫn HS tìm hiểu y/ c của đề bài. - GV lu ý : + Chọn đúng một câu chuỵên em đã học hoặc đã nghe về một ngời tài. + HS có thể chọn những câu chuyện có trong sgk nếu không trọn đợc chuỵên ngoài sgk. HĐ2. Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý bài kể chuyện( bảng phụ). - Với câu chuyện dài , HS chỉ cân kể 1,2 đoạn. C: Củng cố dặn - dò : - Nhận xét tiết học. - Khen ngợi những HS chăm chú nghe bạn kể, nhận xét lời kể của bạn tốt. - Dặn HS về kể lại câu chuyện, chuẩn bị bài sau. - Kể và trả lời câu hỏi về nội dung của chuyện. - Nhận xét. - Lắng nghe, theo dõi. - HS đọc đề bài , gợi ý 1,2. - HS tiếp nỗi giới thiệu tên chuyện sẽ kể. VD: Bốn anh tài. Văn hay chữ tốt. Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. - Tôi muốn kể với các bạn chuyện: Bốn anh tài. - Nhắc lại dàn ý. - Chú ý : kể có đầu có đuôi. - Kể chuỵen trong nhóm.( cặp) - Thi kể chuyện trớc lớp. - Lắng nghe, thực hiện. Thứ t ngày 14 tháng 1 năm 2009 Tập đọc: Trống đông Đông Sơn. I .Mục đích, yêu cầu: 1.Đọc chôi chảy, lu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng tự hào, ca ngợi. 2. Hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài( chú giải) - Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Bộ su tập trống đồng Đông Sơn rất phong phú, đa dạng với hoa văn rất đặc sắc, là niềm tự hào chính đáng của ngời Việt Nam. II .Chuẩn bị: - ảnh trống đồng trong sgk.( Phóng to). II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: (4) 2 HS tiếp nối đọc truỵên Bốn anh - 2 HS đọc. tµi, tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung trun. - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm. B.Bµi míi: GTB( 1’) Nªu mơc ®Ých, Y/C tiÕt häc. H§1. HD lun ®äc vµ t×m hiĨu bµi.(26’). a) Lun ®äc : - Y/C HS tiÕp nèi ®äc ®o¹n. L1 : GV kÕt hỵp híng dÉn HS quan s¸t mỈt trèng ®ång. L2 : Gióp HS hiĨu nghÜa tõ míi vµ tõ khã. L3 : GV yªu cÇu HS ®äc hoµn thiƯn. - Y/C HS lun ®äc theo cỈp. - GV ®äc mÉu. b)T×m hiĨu bµi. - Y/C HS ®äc thÇm ®o¹n 1, TLCH. + Trèng ®ång §«ng S¬n ®a d¹ng nh thÕ nµo ? + Hoa v¨n cđa trèng ®ång ®ỵc miªu t¶ nh thÕ nµo? - Y/C HS ®äc ®o¹n cßn l¹i. + Nh÷ng ho¹t ®éng nµo cđa con ngêi ®ỵc miªu t¶ trªn trèng ®ång? + V× sao cã thĨ nãi h×nh ¶nh cđa con ngêi chiÕm vÞ trÝ nçi bËt trªn hoa v¨n trèng ®ång? + V× sao trèng ®ång lµm niỊm tù hµo cđa d©n téc ViƯt Nam ta? H§2. Híng ®Én HS ®äc diƠn c¶m. - Y/C 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc 2 ®o¹n cđa bµi v¨n. - Híng dÉn HS ®äc diƠn c¶m 1 ®o¹n Chó ý ®äc diƠn c¶m: Nỉi bËt, lao ®éng, ®¸nh c¸, s¨n b¾n C. Cđng cè, dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - Y/C HS vỊ nhµ tiÕp tơc ®äc bµi v¨n, kĨ l¹i nh÷ng nÐt ®Ỉc s¾c cđa trèng ®ång §«ng S¬n cho ngêi th©n nghe. - Líp nhËn xÐt. - L¾ng nghe. - §äc tiÕp nèi ®o¹n 3 lỵt. - §o¹n 1 tõ ®Çu ®Õn “ . cã g¹c” - §o¹n 2 cßn l¹i. - Ng¾t ®óng c©u: NiỊm tù hµo cđa d©n téc . §«ng S¬n/ . phó. Con ngêi . h¬ng/ . c«ng/ . linh . - HS lun ®äc theo nhãm ®«i. - C¶ líp theo dâi. - §äc thÇm, tr¶ lêi. - §a d¹ng vỊ h×nh d¸ng vµ kÝch cì lÉn phong c¸ch trang trÝ, x¾p xÕp hoa v¨n. - Gi÷a mỈt trèng ®ång lµ h×nh ng«i sao nhiỊu c¸nh, h×nh trßn ®ång t©m, h×nh vò c«ng nh¶y móa, chÌo thun, h×nh chim bay, hu nai cã g¹c . - mét HS ®äc to, c¶ líp ®äc thÇm. - Lao ®éng ®¸nh c¸, s¨n b¾n, ®¸nh trèng . - V× nh÷ng ho¹t ®éng cđa con ngêi lµ nçi dâi nhÊt trªn hoa v¨n - Trèng ®ång §«ng S¬n ®a d¹ng, hoa v¨n trang trÝ ®Đp. - 2 HS ®äc bµi . - §o¹n “ Nçi bËt trªn . s©u s¾c » - L¾ng nghe, thùc hiƯn. TËp lµm v¨n: Miêu tả đồ vật ( kiểm tra viết) I/ Mục đích, yêu cầu : -Học sinh thực hành viết hoàn chỉnh bài văn miêu tả đồ vật sau giai đoạn học về văn miêu tả đồ vật – bài viết đúng với yêu cầu của đề , có đủ ba phần , diễn đạt thành câu. Lời văn miêu tả sinh động tự nhiên. II/ Đồ dùng dạy học : Bảng phụ viết 4 đề bài gợi ý III/ Các hoạt động dạy và học : Hoat ®éng cđa GV Hoat ®éng cđa HS 1/ KTBC: (5phút) - Kiểm tra việc chuẩn bò của học sinh -Học sinh tự kiểm tra bài chuẩn bò cho nhau .Học sinh nối 2/ Giới thiệu : Miêu tả đồ vật 3/ Nội dung (25phút) -Hướng dẫn đọc đề tìm hiều đề, chọn 1 đề thích hợp để viết. -Giáo viên ghi đề bài lên bảng : Đề 1 : Hãy tả một đồ vật em yêu thích nhất ở trường . Chú ý mở bài theo cách gián tiếp. Đề 2 : Hãy tả một đồ vật em yêu thích nhất ở nhà . Chú ý më bài theo kiểu mở rộng. Đề 3 : Hảy tả quyển sách giáo khoa Tiếng Việt 4 , tập 2 của em. Chú ý mở bài theo cách gián tiếp. -Giáo viên hướng dẫn làm vào giấy KT , theo dõi giúp đỡ học sinh yếu. -GV chấm một số bài nhận xét . 3/ Củng cố : (5phút) -Thế nào là văn miêu tả? -Giáo dục học sinh hiểu thểâ loại văn miêu tảđồ vật. -Dặn học sinh chuẩn bò bài : Luyện tập giới thiệu đòa phương . -Nhận xét tiết học . tiếp nhắc lại. -Học sinh nối tiếp đọc đề. -Làm bài vào giấy kiểm tra . -Lớp thu bài. -Hs trả lời Lớp theo dõi. To¸n: Ph©n sè vµ phÐp chia sè tù nhiªn( tiÕp theo) I .Mơc tiªu:Gióp HS: - NhËn biÕt ®ỵc kÕt qđa cđa phÐp chia sè tù nhiªn cho sè tù nhiªn kh¸c cã thĨ viÕt thµnh ph©n sè,( Trong trêng hỵp tư sè lín h¬n mÉu sè). - Bíc ®Çu biÕt so s¸nh ph©n sè víi 1. II .Chn bÞ: M« h×nh trong bé ®å dïng d¹y to¸n líp 4. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u: Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS A. Bµi cò: (4’)Gäi HS ch÷a bµi tËp lµm trong vë bµi tËp ë nhµ. - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm. B.Bµi míi: * GTB Nªu mơc tiªu tiÕt häc(1') * H§1: (7')H íng dÉn HS t×m hiĨu vỊ ph©n sè( tiÕp theo) a) GV nªu vÝ dơ 1: - Híng dÉn HS nªu c¸ch gi¶i qut vÊn ®Ị vµ dÉn tíi nhËn xÐt biÕt: b) VD 2: GV nªu vÝ dơ , híng dÉn HS sư dơng m« h×nh ®Ĩ dÉn tíi nhËn biÕt: c) NhËn xÐt: 4 5 lµ kÕt qđa cđa phÐp chia ®Ịu 5 qđa cam cho mÊy ngêi. - Y/C HS quan s¸t m« h×nh nhËn biÕt. Ta cã : 4 5 > 1 - 3 HS ch÷a bµi. - Líp nhËn xÐt,thèng nhÊt kÕt qu¶. - L¾ng nghe. - Trêng hỵp tư sè lín h¬n mÉu sè vµ so s¸nh ph©n sè víi 1. - ¡n mét qu¶ cam tøc lµ ¨n 4 phÇn hay lµ 4 4 qđa cam; ¨n thªm 4 1 qu¶ n÷a tøc lµ ¨n thªm 1 phÇn n÷a. Nh vËy v©n ®· ¨n tÊt c¶ hÕt 5 phÇn hay 4 5 qđa cam. Cho HS quan s¸t m« h×nh. - Chia ®Ịu 5 qu¶ cam cho 4 ngêi th× mçi ngêi ®- ỵc 4 5 qu¶ cam. - 5 qđa cam chia ®Ịu cho 4 ngêi: 5 : 4 = 4 5 - 4 5 qđa cam gåm 1 qu¶ cam vµ 4 1 qu¶ cam, do Cho HS nhận xét về phân số 4 5 về tử số và mẫu số. Tơng tự với phân số : 4 4 ; 4 3 HĐ2:Luyện tâp:(19) - Gọi HS nêu Y/C và cách làm bài tập. Bài tập 1:Viết thơng của mỗi phép chia dới dạng phân số Bài tập 2: Hai phân số: 6 7 và 12 7 - Phân số nào chỉ phần đã tô ở hình 1. phân số nào chỉ phần đã tô ở hình 2. Bài tập3: Trong các phân số : 4 3 ; 14 9 ; 5 7 ; 10 6 ; 17 19 ; 24 24 : C: Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học: - Dặn HS về học bài , làm bài tập và chuẩn bị bài sau. đó 4 5 qủa cam nhiều hơn 1 quả cam. - 4 5 có tử số lớn hơn mẫu số nên phân số đó lớn hơn 1 - 4 4 = 1; 4 3 < 1 - HS làm bài tập 1,2,3 sgk. - HS làm vao vở, chữa bài, thống nhất kết qủa. 9 : 7 = 7 9 - phân số: 6 7 hình 1 ; phân số 12 7 hình 2. - a) 4 3 ; 14 9 ; 10 6 . - b) 24 24 - c) 17 19 - Lắng nghe, thực hiện. Lịch sử: Chiến thắng Chi Lăng. I .Mục tiêu: Sau bài học , HS có thể nêu đợc: - Diễn biến của trận Chi lăng. - ý nghĩa quyết định của trận chi lăng đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh sâm lợc của nghĩa quân Lam Sơn. II .Chuẩn bị: - Hình minh hoạ trong sgk. - Bảng phụ viết sẵn câu hỏi cho hoạt động II. - Su tầm những mẫu chuyện về anh hùng Lê Lợi. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ ( 4) Tình hình của nớc ta cuối thời trần nh thế nào? + Việc Hồ Quí Ly lên ngôi đúng hay sai? Vì sao? - GV nhận xét, ghi điểm. B.Bài mới: * GTB ( 1) Nêu mục tiêu tiêt học: HĐ1: (7) Tìm hiểu ải Chi Lăng và bối cảnh dẫn tới chận Chi Lăng. - Y/C HS quan sát tranh, lợc đồ ải Chi lăng. + Thung lũng Chi lăng ở tỉnh nào ? + Thung lũng có hình nh thế nào ? + Hai bên thung lũng là gì? + Lòng thung lũng có gì đặc biệt? + Theo em, với địa thế nh trên chi lăng có lợi gì cho quân ta và có hại gì cho quân giặc? - HS trả lời. - Lớp nhận xét , bổ sung. - Lắng nghe. - Hoạt động cả lớp. Quan sát kết hợp trả lời câu hỏi. + . ở tỉnh Lạng Sơn. + Thung lũng này hẹp. Và có hình bầu dục. + Phí tây là dãy núi đá hiểm trở, phía đông là dãy núi đất trùng trùng , điệp điệp. + . có sông lại có 5 ngọn núi nhỏ là núi: Quỷ Môn Quan, Ma Sẳn, Phợng Hoàng, Mã Yên, Cai Kinh. [...]... và ( MSC là 20) Sau khi HS đã chữa bài, cho HS nêu cách làm: 10 20 Khi quy đồng mẫu số 2 phân số với MSC cho biết 4 4 ì2 8 trớc, ta làm nh sau: = Ta có: = 10 10 ì 2 20 + Tìm thơng của phép chia MSC chia cho MS của phân số thứ nhất Lấy thơng đó nhân với cả Vậy : Quy đồng mẫu số của tử số và mẫu số của phân số thứ nhất 4 11 8 11 và đợc và + Tìm thơng của phép chia MSC chia cho MS 10 20 20 20 của phân... bảng - Khi chữa, GV yêu cầu học sinh giải thích cách làm Trong các phân số đã cho, phân số 2 20 8 ; bằng là: 30 12 3 - Học sinh nêu yêu cầu bài 3 - 1 học sinh trình bày cách làm trên bảng - Khi chữa, GV yêu cầu học sinh giải thích cách làm Bài 3: Kết quả: 25 Trong các phân số đã cho, phân số bằng 100 5 8 ; là: 20 32 - Học sinh nêu yêu cầu bài 4 Học sinh cùng GV làm mẫu, sau đó tự giải quyết các phần... lại ( SGK trang 115) - 2HS chữa bảng - Học sinh nhận xét 4- Luyện tập: Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số: a) 5 6 và 1 4 ( MSC: 6 x 4 = 24) Ta có: 5 ì 4 20 5 = = ; 6 6 ì 4 24 1 1ì 6 6 = = 4 4 ì 6 24 Vậy quy đồng mẫu số các phân số 5 6 và 1 4 ta đợc 20 6 và 24 24 Tơng tự ta có các kết quả nh sau: b) c) 21 15 và 35 35 81 64 và 72 72 Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân Số Kết quả: a) 77 40 ; 55 55 b) 40 36... dò : 50 2 - a) 75 = 3 nếu HS không tự nhẩm đợc có thể - Nhận xét tiết học - Dặn HS về làm bài, chuẩn bị bài sau 50 : 5 10 : 5 2 = = viết nh sau 75 : 5 15 : 5 3 - Lắng nghe, thực hiện Tuần 21 Thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 200 9 Tập đọc Anh hùng lao động Trần đại Nghĩa I Mục tiêu 1 Đọc trơn toàn bài: - Chú ý đọc rõ các số chỉ thời gian, các từ phiên âm tiếng nớc ngoài: 1935, 1946, 1948, 1952, súng ba-dô-ca,... ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gơng về c xử lịch sự với bạn bè và mọi ngời -Về nhà su tầm 4.Củng cố dặn dò -Nhận xét tiết học -Tiết sau học bài này tiếp theo -Cả lớp lắng nghe Thứ ba ngày 3 tháng 2 năm 200 9 Toán Luyện tập I- Mục tiêu - Củng cố quy tắc rút gọn phân số; tính chất cơ bản của phân số - Rèn kĩ năng rút gọn phân số II- Đồ dùng dạy học - GV: Chuẩn bị bảng phụ, phấn màu III Hoạt động dạy học... 1,2,3,4.5(sgk_) - Nêu Y/C - Gọi HS nêu Y/C và cách làm từng bài - Làm bài tập vào vở - GV theo dõi, hớng dẫn bổ sung - Chấm một số bài và nhận xét - Chữa bài , thống nhất kết qủa HĐ2: Chữa bài, củng cố (20' ) Bài 1: Đọc các số đo đại lợng 1 8 19 6 - Một phần hai ki- lô- gam kg, m; giờ; m - 2 5 12 100 5 6 18 71 Bài 2: Viết các phân số: - 5 ; 10 ; 85 ; 100 - Củng cố cách viết, đọc phân số 8 14 32 0 1 Bài... HS giỏi kể mẫu - HS kể chuyện trong nhóm - Cả nhóm nhận xét, góp ý - Đại diện các nhóm thi kể chuyện - Trọng tài và cả lớp tính điểm thi đua GV chốt lại - GV nhận xét tiết học Thứ t ngày 4 tháng 2 năm 200 9 Tập đọc Bè xuôi sông La I Mục tiêu 1 Đọc trơn toàn bài, đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, trìu mến phù hợp với nội dung miêu tả cảnh đẹp thanh bình êm ả của dòng sông La, với tâm trạng của... đại diện C: Củng cố dặn - dò: phát biểu cam kết của nhóm - Nhận xét tiết học - Dặn HS cùng mọi ngời bảo vệ bầu không khí trong sạch - Chuẩn bị bài sau - Lắng nghe, thực hiện Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 200 9 Địa lí: Ngời dân đồng bằng Nam Bộ I Mục tiêu: Sau bài học HS có khả năng: - Chỉ đợc vị trí địa lí đồng bằng Nam Bộ và hệ thống kênh rạch chính trên bản đồ Việt Nam - Trình bày những đặc điểm cơ bản... nào tiến bộ ? -Rút ra ghi nhớ nh SGK -3-4 HS đọc, lớp theo dõi SGK 4.Củng cố - dặn dò -Cả lớp lắng nghe -HS đọc ghi nhớ bài -Nhận xét tiết học -Xem trớc bài Trờng học thời Lê T hứ năm ngày 5 tháng 2 năm 200 9 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? I mục tiêu - Nắm đợc đặc điểm về ý nghĩa và cấu tạo của VN trong câu kể Ai thế nào ? - Xác định đợc bộ phận VN trong các câu kể Ai thế nào ?; biết đặt... Nớc ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi Lê Lợi hoàng đế - Nhận xét tiết học - Dặn HS về học bài và chuẩn bị bài sau - Biết về khu di tích Lam Kinh - Lắng nghe, thực hiện Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 200 9 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ I Mục đích, yêu cầu : 1 Mở rộng và tích cực hoá vốn từ thuộc chủ điểm sức khỏe của HS 2 Cung cấp cho HS một số thành ngữ liên quan đến sức khoẻ II Chuẩn . Tuần 20 Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 200 9 Tiết 1: Tập đọc: Bốn anh tài( Tiếp theo) I/ Mục tiêu:. sau. 3 2 5:15 5:10 5:75 5:50 == . - Lắng nghe, thực hiện. Tuần 21 Thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 200 9 Tập đọc Anh hùng lao động Trần đại Nghĩa I. Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: GAL5 tuần 20, GAL5 tuần 20, GAL5 tuần 20, Bµi míi: 1. GTB: GV giíi thiƯu bµi häc 1 Bµi míi:, H íng dÉn thùc hµnh, Củng cố - dặn dò 3 - Nhận xét tiết học., Bài cũ: 4 Gọi HS nêu bốn cấp gió, cách Củng cố dặn - dò 4, Củng cố dặn - dò : Bài cũ: 4 2 HS tiếp nối đọc truỵên Bốn anh - 2 HS đọc., Bài cũ: 4 Gọi HS chữa bài tập. Củng cố dặn - dò: - Nhận xét tiết học. Bài cũ3. Gọi 3 HS chữa lại bài tập 3a,b. Củng cố, dặn dò 3 - Nhận xét tiết học., Bài cũ:4 + Nêu những nguyên nhân gây ô, Mục tiêu:Giúp HS : Chuẩn bị: - GV : các băng giấy nh sgk. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV, Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc, Củng cố dặn dò, Củng cố- dặn dò: Nhắc lại cách rút gọn phân số. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài mở rộng vốn từ: Sức khoẻ. Bài tập 1 Bài mới: Phơng pháp kiểm tra đánh giá, Bµi míi:, Củng cố dặn dò Bài mới: 1. Nhận xét chung về kết quả làm bài:, KiĨm tra bµi cò:, Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra bài câu kể Ai thế nào ?: gồm mấy bộ phận,, Hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung các hoạt động, Mục tiêu: Đồ dùng dạy học: Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG, Củng cố, dặn dò: Kim tra bi c: - GV gi 2 HS lờn bng yc lm cỏc bi tp ca tit Kim tra bi c: - GV gi 2 HS lờn bng yờu cu HS lm cỏc Kim tra bi c: - Gi 2 HS lờn bng kim tra: Kim tra bi c: - GV yc 2 HS lờn bng, tr li cõu hi ca bi Bi mi: 1. Gii thiu bi:, Mục tiêu: Giúp HS: Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy, Củng cố dặn dò: - Bài cũ Bài mới: GTB: Nêu mục tiêu tiết học. Củng cố dặn dò: Bài mới, Củng cố dặn dò:, Củng cố dặn - dò: -, Bài mới: Giới thiệu bài: Bài cũ: GV kiểm tra đọc bài Hoa học trò., Củng cố dặn - dò: - Bài mới : Giới thiệu bài ,ghi bảng. Củng cố dặn dò: -, Bài cũ Bài mới: Giới thiệu bài:Nêu mục tiêu tiết học:, Bµi míi : Bµi cò:, Củng cố, dặn dò: - Kiểm tra bài cũ: Bài mới : Giới thiệu bài ghi bảng. HĐ1:Tìm hiểu về bóng tối:, Bài cũ: - Công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ phát triển nh thế nào ? Bài cũ: KTBC: - Kiểm tra 2 HS., Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài. a Luyện đọc, Giíi thiƯu bµi míi C . Bµi míi, Dạy bài mới: 1 Giới thiệu bài:, Bµi míi 1- Giíi thiƯu bµi:, Kiểm tra bài cũ Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài Củng cố, dặn dò, Kiểm tra bài cũ Kiểm tra, đánh giá Bài mới 1. Giới thiệu bài:, củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay