Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

28 421 5
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Cách dạy toán 5 để học sinh tự tìm tòi khám phá kiến thức mới phần I: Đặt vấn đề 1) V trớ, tm quan trng ca mụn toỏn trong trng tiu hc. Bc tiu hc l bc hc gúp phn quan trng trong vic t nn múng cho vic hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch hc sinh. Mụn toỏn cng nh nhng mụn hc khỏc l cung cp nhng tri thc khoa hc ban u, nhng nhn thc v th gii xung quanh nhm phỏt trin cỏc nng lc nhn thc, hot ng t duy v bi dng tỡnh cm o c tt p ca con ngi. Mụn toỏn trng tiu hc l mt mụn hc c lp, chim phn ln thi gian trong chng trỡnh hc ca tr. Mụn Toỏn cú tm quan trng to ln. Nú l b mụn khoa hc nghiờn cu cú h thng, phự hp vi hot ng nhn thc t nhiờn ca con ngi. Mụn Toỏn cũn l mụn hc rt cn thit hc cỏc mụn hc khỏc, nhn thc th gii xung quanh hot ng cú hiu qu trong thc tin. Mụn Toỏn cú kh nng giỏo dc rt ln trong vic rốn luyn phng phỏp suy ngh, phng phỏp suy lun logic, thao tỏc t duy cn thit nhn thc th gii hin thc nh: tru tng hoỏ, khỏi quỏt hoỏ, kh nng phõn tớch tng hp, so sỏnh, d oỏn, chng minh. Mụn Toỏn cũn gúp phn giỏo dc lý trớ v nhng c tớnh tt nh: trung thc, cn cự, chu khú, ý thc vt khú khn, tỡm tũi sỏng to v nhiu k nng tớnh toỏn cn thit con ngi phỏt trin ton din, hỡnh thnh nhõn cỏch tt p cho con ngi lao ng trong thi i mi. 2) Tỡm hiu v i mi phng phỏp dy hc toỏn hin nay. Hin nay, s phỏt trin ca thụng tin v nhng thay i ca nn kinh t xó hi ang din ra hng ngy, hng gi nờn lm cho ni dung, phng phỏp giỏo dc 4 ở nhà trường hiện nay luôn bị đi sau so với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như của nhu cầu xã hội. Để giải quyết những vấn đề này cần phải có sự lựa chọn hai con đường sau: - Con đường thứ nhất: Tiếp tục sự quá tải đối với nội dung dạy học mặc dù đã hiện đại hóa các nội dung dạy học đó. Theo cách dạy học này, giáo viên là người truyền đạt, áp đặt những kiến thức cần học đối với học sinh, còn vai trò của người học trở nên thụ động và lu mờ. - Con đường thứ hai: Đổi mới cách lựa chọn nội dung dạy học sao cho chọn lọc ra được một lượng kiến thức tối thiểu, cập nhật mới nhất, tích hợp lại để nâng cao chất lượng của nội dung dạy học bắt buộc cho mọi học sinh. Đồng thời dạy cho học sinh phương pháp tự học, tự phát hiện vấn đề mới, tự tìm cách giải quyết và ứng dụng theo khả năng của mình. Thực tế cho thấy việc đi theo con đường thứ hai là hợp lý hơn, nó đòi hỏi giáo viên phải chủ động lựa chọn nội dung theo từng đối tượng học sinh, tức là phải dạy học xuất phát từ trình độ, năng lực, điều kiện cụ thể của từng học sinh. Điều đó có nghĩa là phải “cá thể hoá” dạy học, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn quá trình học tập. Điều đó không có nghĩa là làm giảm vai trò của người giáo viên mà chính là làm tăng vai trò chủ động, sáng tạo của họ. Điều đó cũng kéo theo sự thay đổi hoạt động học tập của học sinh. Mục đích của việc làm này là nhằm tạo điều kiện cho mọi học sinh có thể học tập tích cực, sáng tạo, chủ động theo khả năng của mình trong từng lĩnh vực. Cách dạy này gọi là: “Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh” (phương pháp dạy học toán). Trong những yếu tố cấu thành giáo dục thì phương pháp xưa nay vốn là yếu tố năng động nhất. Bởi vì chính phương pháp chứ không phải nội dung hay yếu tố nào khác quyết định chất lượng đào tạo con người mới. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học toán ở tiểu học nói riêng là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. 5 Vì lý do trên mà trong SKKN này tôi đưa ra một số biện pháp gây hứng thú trong giờ học toán cho học sinh tiểu học bằng cách tổ chức các hoạt động học tập để học sinh tự tìm tòi khám phá kiến thức mới góp phần nâng cao chất lượng trong các giờ học toán. PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1- Tự tìm tòi, khám phá kiến thức trong học tập. Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của con người trong đời sống xã hội; con người không chỉ tiếp thu những cái đã có mà luôn chủ động tìm tòi, khám phá, sáng tạo ra những cái mới phục vụ cho nhu cầu và cuộc sống của mình. Tính tích cực trong học tập là tính tích cực trong hoạt động nhận thức, đặc trưng ở khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh nội dung học tập bằng hoạt động tìm tòi, khám phá. Hoạt động tìm tòi, khám phá là một chuỗi hành động và thao tác để hướng tới một mục tiêu xác định. Hoạt động tìm tòi, khám phá trong học tập có nhiều dạng khác nhau, từ mức độ thấp đến mức đọ cao tuỳ theo năng lực tư duy của từng học sinh và được tổ chức thực hiện theo cá nhân hoặc theo nhóm. Hoạt động tìm tòi, khám phá trong học tập có thể tóm tắt như sau: 1.1- Mục tiêu của hoạt động: - Hình thành kiến thức, kĩ năng mới. - Xây dựng thái độ, niềm tin cho học sinh. - Rèn luyện khả năng tư duy, năng lực xử lí tình huống, giải quyết vấn đề. 1.2- Các dạng hoạt động: - Trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi. - Lập bảng, biểu đồ, sơ đồ, phân tích dữ kiện. - Thảo luận vấn đề nêu ra, đề xuất giả thuyết. - Thông báo kết quả, kiểm định kết quả. - Đưa ra giải pháp, kiến thức mới. 6 1.3- Hình thức tổ chức: - Hoạt động cá nhân. - Hoạt động theo nhóm (2 người hoặc 4 người). - Làm việc chung cả lớp. - Nhóm A thảo luận, nhóm B quan sát và ngược lại. - Trò chơi. Có thể tóm tắt quá trình tìm tòi khám phá kiến thức bằng sơ đồ sau: Kiến thức Dự đoán Kiểm nghiệm Điều chỉnh Kiến thức mới 2- Tác dụng của hoạt động tự tìm tòi khám phá kiến thức mới. - Giúp học sinh rèn luyện tính chủ động, sáng tạo trong học Toán. - Học sinh sẽ hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức nếu như chính mình tìm ra kiến thức đó hoặc góp phần cùng các bạn tìm tòi, khám phá, xây dựng lên kiến thức đó. - Trong quá trình tìm tòi, khám phá học sinh tự đánh giá được kiến thức của mình. Cụ thể: + Khi gặp khó khăn chưa giải quyết được vấn đề, học sinh tự đo được thiếu sót của mình về mặt kiến thức, về mặt tư duy và tự rút kinh nghiệm. + Khi tranh luận với các bạn, học sinh cũng tự đánh giá được trình độ của mình so với các bạn để tự rèn luyện, điều chỉnh. - Trong quá trình học sinh tự tìm tòi, khám phá, Giáo viên biết được tình hình của học sinh về mức độ nắm kiến thức từ vốn hiểu biết, từ bài học cũ; trình độ tư duy, khả năng khai thác mối liên hệ giữa yếu tố đã biết với yếu tố phải tìm. - Học sinh tự tìm tòi, khám phá sẽ rèn luyện được tính kiên trì vượt khó khăn và một số phẩm chất tốt của người học Toán như: Tự tin, suy luận có cơ sở, coi trọng tính chính xác, tính hệ thống . 7 3- Quy trình dạy học để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới. 3.1- Đặc trưng của cách dạy: - Giáo viên đặt ra bài toán nhận thức chứa đựng mâu thuẫn hoặc mối quan hệ giữa cái đã biết với cái phải tìm theo cấu trúc một cách hợp lí, tự nhiên. - Học sinh tiếp nhận mâu thuẫn và được đặt vào tình huống có vấn đề. Khi đó học sinh được đặt vào trạng thái muốn tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh nội dung kiến thức. - Bằng cách giải bài toán nhận thức mà học sinh lĩnh hội được một cách tự giác và tích cực cả kiến thức và kĩ năng; từ đó có được niềm vui của sự nhận thức sáng tạo. 3.2- Quy trình cụ thể. Bước 1: Ôn tập tái hiện: Giúp học sinh ôn lại những kiến thức đã học có liên quan đến các kiến thức mới mà học sinh cần nắm được. Bước 2: Phát hiện, nêu vấn đề: Cho học sinh phát hiện ra những vấn đề chưa rõ và xem đó là vấn đề cần được giải quyết trong tiết học đó. Bước 3: Tổng hợp, so sánh và đề xuất ý tưởng: Từ những vướng mắc cần giải quyết ở trên, cho học sinh độc lập suy nghĩ hoặc thảo luận nhóm để đưa ra các ý tưởng giải quyết vấn đề. Giáo viên nhận xét, bổ sung thêm để hình thành ý tưởng chung. Bước 4: Dự đoán giả thuyết: Cho học sinh suy nghĩ tiếp và dự đoán hay đề xuất giả thuyết về nội dung kiến thức, kĩ năng mới. Bước 5: Kiểm tra giả thuyết: Cho học sinh kiểm tra giả thuyết đã đề xuất qua một số ví dụ cụ thể để khẳng định đó là kiến thức, kĩ năng mới. Bước 6: Rút ra kiến thức mới: Sau khi kiểm tra và khẳng định giả thuyết đó là đúng, Giáo viên cho học sinh phân tích tìm ra kết luận chung về kiến thức, kĩ năng mới. 8 4- Một số lưu ý khi thực hiện cách dạy để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới. - Phải chú ý ngay từ việc soạn giáo án. Phải tập trung vào việc thiết kế các hoạt động của học sinh trước, trên cơ sở đó mới xác định các hoạt động chỉ đạo, tổ chức của Giáo viên. - Số lượng hoạt động và mức độ tư duy trong mỗi tiết học phải phù hợp với trình độ học sinh để có đủ thời gian tổ chức hoạt động tìm tòi, khám phá. - Nghiên cứu kĩ nội dung bài học, tìm kiếm các tinh huống có vấn đề, tạo cơ hội cho học sinh tìm tòi, khám phá. 5- Một số ví dụ: 5.1- Ví dụ 1: Tuần 1 - Bài: Phân số thập phân (trang 8 SGK) I/- Mục tiêu. - Giúp học sinh nhận biết được các phân số thập phân. - Giúp các em biết được một số phân số có thể viết thành phân số thập phận và biết cách chuyển những phân số đó thành phân số thập phân. II/- Các hoạt động dạy học chủ yếu. 1- Kiểm tra bài cũ : (6 - 8 phút) - Kiểm tra viết tất cả học sinh trong lớp ( có thể dùng phiếu kiểm tra). (1 học sinh lên bảng làm , yêu cầu học sinh này trình bày ở 2 1 bảng bên trái.) Đề bài Đáp án (Học sinh làm) a) So sánh 5 3 với 2 1 5 3 = 25 23 × × = 10 6 2 1 = 52 51 × × = 10 5 9 Vì 10 6 > 10 5 nên 5 3 > 2 1 b) 4 3 với 25 21 4 3 = 254 253 × × = 100 75 25 21 = 425 421 × × = 100 84 Vì 100 84 > 100 75 nên 25 21 > 4 3 c) 8 7 với 1000 1234 8 7 < 1; 1000 1234 > 1 nên 1000 1234 > 8 7 Chuyển bài: Dựa vào các bài làm trên bảng, giáo viên dùng thước để chỉ vào những phân số nói đến: Để so sánh 5 3 với 2 1 ta so sánh hai phân số tương đương là 10 6 với 10 5 , để so sánh 4 3 với 25 21 ta so sánh 2 phân số tương ứng là 100 75 với 100 84 , những phân số này và phân số 1000 1234 (giáo viên dùng phấn màu đóng khung 5 phân số đó) gọi là phân số thập phân. Từ đó giáo viên giới thiệu tên bài mới 2. Bài mới : Phân số thập phân 2.1- Giới thiệu về phân số thập phân: ( 15 - 18 phút) a) Nhận biết phân số thập phân. - Dựa vào 5 phân số trên, mỗi học sinh trong lớp viết vào giấy nháp 2 phân số thập phân và hai phân số không phải là phân số thập phân (1 học sinh A lên bảng viết). - Tất cả lớp, dùng bút đánh dấu đặc điểm của phân số thập phân (học sinh A cũng làm tương tự ở bảng). - Ba, bốn học sinh nêu đặc điểm mà minh đánh dấu (trong đó có học sinh A) -- Giáo viên tổng kết theo phần a (SGK) và yêu cầu cả lớp cầm bút gạch 1 gạch dưới 3 chữ: Có mẫu số và gạch 2 gạch dưới các số 10;100,1000; . (trong SGK) 10 - Giáo viên viết sẵn 5 phân số (ở bài 3 trang 8) vào băng giấy rồi gắn lên bảng. Gọi 1 học sinh lên bảng, yêu cầu dùng bút hãy xoá những phân số không phải là phân số thập phân trong 5 phân số ở băng giấy đó - tất cả học sinh còn lại cũng dùng bút xoá tương tự ở bài 3 trang 8 SGK. Chuyển mục: - Cũng từ bài làm kiểm tra của học sinh ở trên (đáp án). Giáo viên chỉ và nói tiếp: Khi so sánh 5 3 với 2 1 ta đã chuyển 5 3 thành 10 6 và chuyển 2 1 thành 10 5 , . thế là ta đã làm 1 việc là chuyển từ 1 phân số thành 1 phân số thập phân. b) Chuyển 1 phân số thành phân số thập phân. Dựa theo cách chuyển như bài kiểm tra trên. - Từng em trình bày trong giấy nháp, chuyển 50 14 và 11 4 thành phân số thập phân. - Gọi 1 học sinh lên bảng làm. - Sau đó, từng em viết vào giấy nháp câu dưới đây và nhận xét câu đó: Mọi phân số đều chuyển được thành phân số thập phân. (không đúng). - Cả lớp sửa lại câu trên thành 1 câu đúng. (gọi 1 học sinh lên bảng viết câu đúng đó). - Giáo viên tổng kết theo như nhận xét ở sách giáo khoa. Rồi yêu cầu cả lớp cầm bút gạch dưới 4 chữ: Một số phân số (trong SGK). - Cả lớp cầm bút khoanh tròn số nào đã thể hiện được cách chuyển 50 14 thành 100 28 50 14 = 250 214 × × = 100 28 - Từ cách chuyển như: 5 3 = 25 23 × × = 10 6 hay 4 3 = 254 253 × × = 100 75 hay 25 21 = 425 421 × × = 100 84 và 50 14 = 250 214 × × = 100 28 v.v . Mỗi em hãy tự tìm ra cách chuyển 1 phân số thành phân số thập phân (yêu cầu 2 - 3 em phát biểu). - Giáo viên tổng kết và gắn lên bảng băng giấy đã viết sẵn cách chuyển. 11 Cách chuyển: Tìm một số khi nhân với mẫu số để được 10, 100, 1000 . rồi nhân số ấy với cả tử số và mẫu số sẽ được phân số thập phân. 2.2- Thực hành ( 12 - 15 phút). Bài 1: Đọc phân số thập phân. Từng em trong lớp (gọi một học sinh lên bảng làm) ghi lời đọc cho từng phân số thập phân ở dưới phân số thập phân đó trong SGK. Theo mẫu. 10 9 ; 100 21 ; 1000 625 ; 000.000.1 2005 Chín phần mười Bài 2: Viết phân số thập phân. Tiến hành tương tự như trên. Theo mẫu: 10 7 Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; một phần triệu. Bài 4. Chuyển phân số thành phân số thập phân. (Câu a và c) + Tất cả học sinh điều làm bài ngay trong sách giáo khoa hoặc vào giấy nháp (gọi 2 học sinh lên bảng). Giáo viên chú ý kèm cặp, giúp đỡ những em còn yếu làm bài. Nếu còn thời gian thì thực hành tiếp câu b và d (bài 4). Với bài dạy này, tôi đã thiết kế bài giảng bằng giáo án điện tử như sau: Slide 1 12 Slide 2 Slide 3 13 [...]... quyết là thực hiện phép chia Nếu không thì yêu cầu HS thực hiện phép chia (3 15 : 600 = 0 ,52 5) - Hướng dẫn để HS tự tìm thấy được là để chuyển tỉ số về tỉ số phần trăm thì phải nhân kết quả đó với 100 và chia cho 100 0 ,52 5 x 100 : 100 = 52 ,5 : 100 = 52 , 5% - Từ đó dẫn dắt giúp học sinh nêu được quy tắc: + Chia 3 15 cho 600 + Nhân thương đó với 100 và viết kí hiệu % vào bên phải tích vừa tìm được 20 *... đáy và chiều cao có cùng đơn vị đo, số đo là số thập phân nhưng số chữ số ở phần nguyên khác nhau + HS tự làm và nêu kết quả? HS khác nhận xét a) 5m = 50 dm; hoặc 24 dm = 2,4 m 25 50 x 24 : 2 = 600 (dm2); hoặc 5 x 2,4 : 2 = 6 (m2) b) 42 ,5 x 5, 2 : 2 = 110 ,5 (m2) + HS phát hiện thêm vấn đề: số đo độ dài đáy và chiều cao không cùng đơn vị đo (câu a).+ GV tổ chức cho HS khá, giỏi giúp đỡ bạn GV nhận xét,... phần trăm của số HS nữ và số HS của lớp học là 13 : 25 = 0 ,52 0 ,52 = 52 % Đáp số: 52 % 21 Có thể có HS làm theo cách sau: Bài giải Tỉ số phần trăm của số HS nữ và số học sinh của lớp là 13 : 25 = 13 25 = 52 100 = 52 % Đáp số: 52 % 5. 3- Ví dụ 3: Tuần 18 - Bài: Diện tích hình tam giác (trang 87 SGK) I/- Mục tiêu - HS tự hình thành được công thức tính diện tích của hình tam giác - Biết vận dụng công thức để... bảng rồi chữa bài Kết quả là: 45 : 61 = 0,7377 = 73,77 %; 1,2 : 26 = 0,0461 = 4,61 % Bài 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài, tóm tắt bài toán, làm vào vở GV chú ý giúp đỡ học sinh còn lúng túng Có thể cho HS trao đổi theo nhóm để giải toán Gọi HS trình bày trên bảng hoặc bảng phụ Bài giải Tỉ số phần trăm của số HS nữ và số HS của lớp học là 13 : 25 = 0 ,52 0 ,52 = 52 % Đáp số: 52 % 21 Có thể có HS làm theo... bài toán: Bài giải Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là: 2,8 : 80 = 0,0 35 0,0 35 = 3 ,5 % Đáp số : 3 ,5 % * Hoạt động 4: Tổ chức cho HS luyện tập thực hành qua 3 bài tập Bài 1: Cho HS nêu bài toán, GV giới thiệu mẫu Yêu cầu HS làm vào vở, sau đó trao đổi kết quả với nhau 0,3 = 30%; 0,234 = 23,4 %; 1, 35 = 1 35 % Bài 2: Giáo viên giới thiệu mẫu (cho HS thực hiện tính 19 : 30, dừng lại ở 4 chữ... sự nghiệp giáo dục 5- Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ hai khoá VIII 6- Nghị quyết Đại hội đại biểu lần IX của Đảng về định hướng chiến lược phát triển GD - ĐT trong thời kì CNH – HĐH đất nước 7- Tạp chí Giáo dục - năm 20 05 - 2007 8- Tạp chí: “Thế giới trong ta” năm 20 05 - 2007 9- Tạp chí: “Giáo dục và đào tạo Hải Dương” - năm 20 05 - 2007 10- Sách giáo khoa lớp 5 năm học 2006 - 2007...Slide 4 Slide 5 14 Slide 6 Slide 7 15 Slide 8 Slide 9 16 Slide 10 Slide 11 17 Slide 12 Slide 13 18 Slide 14 5. 2- Ví dụ 2: Tuần 15 - Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm (trang 75 SGK) 19 I/- Mục tiêu Giúp học sinh: - Biết cách tìm tỷ số phần trăm của hai số - Biết vận dụng để giải các bài toán đơn... 52 %) * Hoạt động 2: Giới thiệu hoặc hướng dẫn HS cách tìm tỉ số phần trăm của hai số 3 15 và 600 - Gợi ý để HS có thể viết tỷ số của số HS nữ và số HS toàn trường (3 15 : 600) - Giao việc cho HS làm thế nào để đưa tỉ số (3 15 : 600) về tỉ số phần trăm Từ đó xuất hiện vấn đề cần phải giải quyết - Giúp HS tự tìm đọc cách giải quyết là thực hiện phép chia Nếu không thì yêu cầu HS thực hiện phép chia (3 15. .. dạy học toán hiện nay 4 PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 6 1) Tự tìm tòi, khám phá kiến thức trong học tập 6 2) Tác dụng của hoạt động tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới 7 3) Quy trình dạy học để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới 8 4) Một số lưu ý khi thực hiện cách dạy để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới 9 5) Một số ví dụ 9 PHẦN III: KẾT LUẬN 26 I/ Kết luận chung 26 1- Kết quả đạt được... dạy học, không ai làm thay được và điều đó diễn ra thường xuyên , liên tục trong bài học, môn học , lớp học, trường học và quá trình dạy học - Luôn bổ sung cho mình những kinh nghiệm còn thiếu nhưng cần phải có để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học Có công tác chuẩn bị tốt trước khi lên lớp trong đó chú trọng việc thiết kế bài dạy theo hướng tích cực hoá các hoạt động của học sinh - Cần . 5 3 với 2 1 5 3 = 25 23 × × = 10 6 2 1 = 52 51 × × = 10 5 9 Vì 10 6 > 10 5 nên 5 3 > 2 1 b) 4 3 với 25 21 4 3 = 254 253 × × = 100 75 25 21 = 4 25. 100 28 - Từ cách chuyển như: 5 3 = 25 23 × × = 10 6 hay 4 3 = 254 253 × × = 100 75 hay 25 21 = 4 25 421 × × = 100 84 và 50 14 = 250 214 × × = 100 28 v.v .
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5, Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5, Bài mới : Phân số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay