g/a Ng­­u van 6 hk1

85 252 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Ngày soạn: 5/9/2006 Tiết 1: CON RỒNG CHÁU TIÊN A. Mục tiêu cần đạt : Giúp HS - Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết. - Hiểu nội dung, ý nghĩa của truyện. - Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng , kì ảo của truyện. - Kể được truyện. B. Chuẩn bị : Tranh “ Con Rồng, Cháu Tiên”, bảng phụ. C. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ : Kiểm tra bài soạn của HS 2. Giới thiệu bài mới Cho HS hiều thế nào là truyền thuyết? Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật, sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng , kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể. 3. Bài mới Hoạt động thầy Hoạt động trò GV hướng dẫn HS đọc: giọng rõ ràng, mạch lạc, nhấn mạnh các chi tiết li kì Hướng dẫn các em giải nghiã các từ khó trong phần chú thích H. Tìm những chi tiết thể hiện tính chất kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ về nguồn gốc và hình dáng của Lạc Long Quân và Âu Cơ ? H. Em có nhận xét gì về những chi tiết kể về 2 nhân vật này ? – Tưởng tượng. H. Theo em, Lạc Long Quân và Âu Cơ là người như thế nào ? H. Việc kết duyên của Lạc Long Quân và Âu Cơ như thế nào? H. Chuyện sinh nở của Âu Cơ có gì lạ ? Cho HS thảo luận về ý nghĩa chi tiết “cái bọc …” H. Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con như thế nào? Để làm gì? H. Em hiểu như thế nào là chi tiết tưởng tượng kì ảo ? –Chi tiết không có thật. H. Vai trò của các chi tiết này? H. Nguồn gốc của dân tộc ta như thế nào I. Đọc – hiểu chú thích GV đọc mẫu đoạn đầu 2 HS đọc phần tiếp theo HS giải nghĩa một số từ khó II. Tìm hiểu văn bản 1 Giải thích cội nguồn của dân tộcViệtNam * Lạc Long Quân: - Con trai thần Long Nữ. - Sức khoẻ vô địch - Có nhiều phép lạ - Giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh và Mộc Tinh. * Âu Cơ: - Dòng họ Thần Nông - Xinh đẹp tuyệt trần - Dạy loài người trồng trọt. => Kì lạ, tài năng phi thường, nguồn gốc cao quí. - Gặp nhau, yêu nhau -> thành vợ chồng. - Sinh 1 cái bọc trăm trứng – nở ra một trăm con. HS thảo luận, trả lời - 50 con theo cha xuống biển. - 50 con theo mẹ lên núi. => Cai quản các phương.  Tăng sự li kì, tạo sức hấp dẫn  Nguồn gốc cao đẹp, con cháu thần tiên, là kết quả ciủa 1 tình yêu – một mối Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 Cho HS tho lun ý ngha chi tit LLQ v u C chia con , chia tay? GV nh hng H. Li dn ca LLQ lỳc chia tay cú ý ngha gỡ? - Gi HS c on Ngi con trng . khụng h thay i. H. Na cui truyn cho ta bit thờm iu gỡ v xó hi, phong tc tp quỏn ca ngi Vit c? H. Nờu ý ngha ca truyn ? Gi HS c phn c thờm lng duyờn Tiờn Rng. 2. c nguyn muụn i ca dõn tc Vit Nam HS tho lun nhúm.i din nhúm tr li -> ý nguyn on kt, giỳp ln nhau, gn bú lõu bn ca dõn tc VN. HS c HS bn lun , phỏt biu -Tờn nc u tiờn: Vn Lang. -Con trng ca LLQ - u C: Hựng Vng. -Cha truyn con ni ngụi vua. * ý ngha ca truyn HS nờu HS c ghi nh SGK Bi tp trc nghim í ngha ni bt nht ca hỡnh tng cỏi bc trm trng l gỡ? A. Gii thớch s ra i ca cỏ dõn tc Vit Nam; B. Ca ngi s hỡnh thnh nh nc Vn Lang; C. Tỡnh yờu t nc v lũng t ho dõn tc; D. Mi ngi, midõn tc VN phi thng yờu nhau nh anh em mt nh. 4. Hng dn luyn tp Gi HS k din cm truyn. 5. Hng dn v nh: - Tỡm c Mt ng khỏt vng (vn 12). - Tỡm c tp Truyn c cỏc dõn tc ớt ngi VN - Son bi Bỏnh chng, bỏnh giy. ----------------------------------------------------------- Ngy son: 5/9/2006 Tit 2 : BNH CHNG, BNH GIY A.Mc tiờu: HS cn - Hiu ni dung, ý ngha v nhng chi tit tng tng kỡ o. - Ch ra v hiu c ý ngha ca nhng chi tit tng tng kỡ o trong truyn. - K c truyn. B. Chun b : Tranh Bỏnh chng, bỏnh giy, bng ph. C. Hot ng dy hc 1. Bi c -K túm tt truyn Con Rng , Chỏu Tiờn? - Nờu ý ngha ca truờn? 2. Gii thiu bi mi Mi khi Tt n, Xuõn v, ngi VN chỳng ta li nh ti ụi cõu úi quen thuc: Tht m, da hnh, cõu i Cõy nờu, trng phỏo, bỏnh chng xanh Bỏnh chng, bỏnh giy l 2 th bỏnh khụng nhng rt ngon, rt b khụng th thiu c trong mõm c Tt ca dõn tc VN m cũn mang bao ý ngha sõu xa lớ thỳ ? Cỏc em cú bit 2 th bỏnh y bt ngun t mt truyn thuyt no t thi vua Hựng? 3. Bi mi Hot ng thy Hot ng trũ Họ và tên : Cù Thị Cẩm 2 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 GV hng dn c:Chm rói, tỡnh cm.Ging thn núi vi L.Liờu-ging õm vang, xa vng; ging vua Hựng nh c, chc kho. GV c mt on.Gi 2 HS c Gi HS túm tt truyn. Gi HS gii ngha mt s t khú: Lang , chng giỏm, sn ho hi v. H. Vua Hựng chn ngi ni ngụi trong hon cnh no? Vi ý nh ra sao ? H. Vua chn ngi ni ngụi bng hỡnh thc no? H. Vỡ sao Lang Liờu c thn giỳo ? H. Vỡ sao 2 th bỏnh ca L.Liờu c Vua chn t Tri, t, Tiờn Vng v Lang Liờu c chn ni ngụi vua? H. Lang Liờu c chn ni ngụi chng t iu gỡ? H. Truyn thuyt Bỏnh chng, bỏnh giy cú ý ngha gỡ? HS c ghi nh SGK I. c tỡm hiu chỳ thớch HS theo dừi 2 HS c HS k túm tt. HS gii ngha II. Tỡm hiu vn bn 1. Vua Hựng chn ngi ni ngụi + Hon cnh: - Gic ngoi ó yờn - Vua ó gi mun truyn ngụi. + í nh: -Ngi ni ngụi phi ni c chớ vua, khụng nht thit phi l con trng. + Hỡnh thc: Bng cõu th ti. + Lang Liờu: -L ngi thit thũi. -Chm ch - Hiu c ý thn. HS tho lun nhúm, tr li - Bỏnh cú ý ngha thc t (Quớ trng ngh nụng, quớ trng ht go). - Cú ý tng sõu xa: Tng Tri, tng t , tng muụn loi). - Hp ý Vua, chng t ti c ca ngi cú th ni chớ Vua. => Cú ti, cú c cú chớ cú th ni ngụi Vua. 2. í ngha ca truyn - Gii thớch ngun gc ca hai loi bỏnh c truyn ca dõn tc ta. - Gii thớch phong tc lm bỏnh chng, bỏnh giy, tc th cỳng t tiờn ngy Tt. - cao lao ng - cao ngh nụng. - M c vua sỏng, tụi hin, t nc thỏi bỡnh, nhõn dõn lm n no m. HS c Bi tp trc nghim Nhõn vt Lang liờu gn vi lnh vc hot ng no ca ngi Lc Vit thi kỡ Vua Hựng dng nc? A. Chng gic ngoi xõm; B. u tranh, chinh phc thiờn nhiờn; C. Lao ng sn xut v sỏng to vn hoỏ; D. Gi gỡn ngụi vua. 4. Luyn tp Chia nhúm tho lun: í ngha ca phong tc ngy Tt nhõn dõn ta lm bỏnh chng, bỏnh giy? =nh hng: cao ngh nụng, cao s th kớnh tri , t, t tiờn ca nhõn dõn ta. Họ và tên : Cù Thị Cẩm 3 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 + c truyn ny em thớch chi tit no ? Vỡ sao? 5. Hng dn v nh - K li truyn, nm ý ngha ca truyn. -Chun b bi: T v cu to ca t TV. --------------------------------------------------------- Ngy 6/9/2006 Tit 3. T v cu to ca t ting vit A.Mc tiờu cn t: HS hiu c th no l t v c im ca cu to t ting Vit, c th l: - Khỏi ni v t - n v cỏu to t (ting) - Cỏc kiu cu to t: T n / t phc; T ghộp / t lỏy B. Chun b: Bng ph C. Hot ng dy hc 1. Bi c: Kim tra kin thc v t tiu hc Gi hc sinh nờu lờn 1 s t (t 1 ting - t 2 ting) ? 2. Gii thiu bi T l gỡ? Nú cu to nh th no ? Chỳng ta s tỡm hiu tit hc hụm nay. 3.Bi mi Hot ng thy Hot ng trũ GV chộp vớ d lờn bng HS c li vớ d H. Cõu trờn cú my t ? H. Cõu trờn cú my ting? H. Ting v t cú gỡ khỏc nhau ? H. T l gỡ ? GV nờu mt sú t: rt, cnh vt, phong cnh, em, ph, lng, ti p. H. Chn cỏc t thớch hp t thnh cõu? H. Vớ d bờn cú my ting, my t? GV tre bng ph: Bng phan loi Gi HS in vo bng ph cỏc t trong cõu H. T cú cu to nh thộ no? H. n v cu to nờn t l gỡ? H. T n l gỡ? H. T phc l gỡ? H. Nờu vớ d 1 s t phc? H. T ghộp v t lỏy ging nhau v khỏc nhau ch no? I. T l gỡ? Vớ d: Thn/dy/dõn/cỏch/trng trt/,chn nuụi/v/cỏch/n /. -> HS tr li: 9 t. 12 ting. => Ting dựng to t T dựng to cõu. Khi mt ting cú th dựng to cõu ting y tr thnh t. * T l n v ngụn ng nh nht dựng t cõu. Lng em, phong cnh rt ti p. VD: p vụ cựng T quc ta i -> 7 ting, 5 t H Ni l th ụ ca nc Vit Nam -> 9 ting, 6 t II. T n v t phc HS lờn bng lm -> 1 ting, 2 ting, 3 ting -> Ting cu to nờn t. -> T n - t ch cú 1 ting. -> T phc - t 2 ting tr lờn Ging: u cú 2 ting tr lờn. Khỏc: T ghộp: cú quan h vi nhau v ngha Họ và tên : Cù Thị Cẩm 4 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 GV cho HS nhc li nhng kin thc ó hc T lỏy: cú quan h lỏy õm gia cỏc ting * Ghi nh : HS c SGK III. Luyn tp (cú th thc hin an xen ngay sau mi mc ln ca bi hc). 1. c cõu sau v thc hin cỏc nhim v nờu bờn di .Ngi Vit Nam ta con chỏu vua Hựng khi nhc n ngun gc ca mỡnh, thng xng l con Rng chỏu Tiờn. a. Cỏc t: ngun gc, con chỏu thuc kiu cu to t ghộp. b. T ng ngha vi t ngun gc: Ci ngun, gc gỏc, t tiờn. c. Cỏc t ghộp ch quan h thõn thuc: chỳ bỏc, cụ dỡ, cu m, anh em, cha con, v chng . 2. Qui tc sp xp cỏc ting trong t ghộp ch quan h thõn thuc - Theo gii tớnh (nam, n): ụng b; cha m; anh ch; cu m . - Theo bc (trờn, di) : ụng chỏu; b chỏu; cha con; m con . 3. Tờn cỏc loi bỏnh u c cu to . - Cỏch ch bin bỏnh: bỏnh rỏn, bỏnh nng, bỏnh xp. - Nờu tờn cht liu ca bỏnh: bỏnh np, bỏnh t, bỏnh nkhoai, bỏnh tụm. - Tớnh cht ca bỏnh: bỏnh do - Hỡnh dỏng ca bỏnh: bỏnh gi, bỏnh khỳc. * Hng dn hc nh - V nh lm bi tp 4,5. - Hc thuc ghi nh - Tỡm hiu trc bi: Giao tip, vn bn v phng thc biu t. ------------------------------------------------------------- Ngy son 8/9/2006 Tit 4. GIAO TIP , VN BN V PHNG THC BIU T A. Mc tiờu cn t Huy ng kin thc ca HS v cỏc loi vn bn m HS ó bit. Hỡnh thnh s b cỏc khỏi nim: vn bn, mc ớch giao tip, phng thc biu t. B. Chun b: C. Hot ng dy hc 1. Gii thiu bi Trong cuc sng, chỳng ta mun trao i, t, by t ý kin ca mỡnh vi ngi khỏc chỳng ta phi lm gỡ v bng cỏch no? hiu rừ iu ú chỳng ta s tỡm hiu bi hc hụm nay. 2. Bi mi Hot ng thy Hot ng trũ H. Trong i sng, khi cú mt t tng tỡnh cm, nguyn vng m cn biu t cho mi ngi hay ai ú bit thỡ em lm th no? H.Khi mun biu t t tng, tỡnh cm, nguyn vng y mt cỏch y , trn vn cho ngi khỏc hiu, thỡ em lm nh th no? HS c cõu ca dao trong SGK I.Tỡm hiu chung v vn bn v phng thc biu t 1. Vn bn v mc ớch giao tip -Em s núi hay vit cho ngi ta bit. Cú th núi mt ting, mt cõu hay nhiu cõu. - Phi biu t y trn ven m mun vy thỡ phi to lp vn bn ( ngha lo núi cú u, cú uụi, cú mch lc, lớ l ). Họ và tên : Cù Thị Cẩm 5 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 H, Cõu ca dao ny c sỏng tỏc ra lm gỡ? Nú mun núi lờn vn (ch ) gỡ? Hai cõu 6 v 8 liờn kt vi nhau nh th no? Nh th ó biu t trn vn mt ý cha? H. Cõu ca dao cú th coi l mt vn bn cha? Cõu tc ng: Lm khi lnh dnh khi au H. Cõu tc ng ny núi lờn iu gỡ? H. c lờn kt vi nhau nh th no? H. Em cú nhn xột gỡ v hỡnh thc? H. Li phỏt biu ca thy (cụ) hiu trng trong l khai ging nm hc cú phi l mt vn bn khụng? Vỡ sao? (õy l vn bn núi). H. Bc th em vit cho bn bố hay ngi thõn cú phi l vn bn khụng? H. Nhng n xin hc, bi th, truyn c tớch (k ming hay c chộp li), cõu i, thip mi d ỏm cicú phi u l vn bn khụng? H. Hóy k thờm nhng vn bn m em bit? H. Cú nhng phng thc biu t no? H. Mc ớch ca t s l gỡ? Cho vớ d? H. Mc ớch ca miờu t l gỡ? HS nờu vớ d v miờu t ó hc lp 5? H. Nờu mc ớch ca ngh lun, thuyt minh, hnh chớnh cụng v? Cho vớ d? H. Qua hai phn tỡm hiu trờn em hiu giao tip l gỡ? Vn bn l gỡ? Cú my kiu vn bn? * Cõu ca dao -Nờu ra mt li khuyờn. - Ch ca vn bn: Gi chớ cho bn Cõu th 2 núi rừ thờm, gi chớ cho bn nghió l gỡ: l khụng dao ng khi ngi khỏc thay i chớ hng. Chớ õy l: Chớ hng, hoi bo, lớ tng. Vn l yu t liờn kt. Mch lc l quan h gii thớch ca cõu sau i vi cõu trc, lm rừ ý cho cõu trc. Cõu ca dao trờn l 1vn bn gm 2 cõu. phi chm ch lm vic v phi bit tit kim. - Hip vn lnh vi dnh - Ngn gn, sỳc tớch, c th. -> Li phỏt biu cng l mt vn bn vỡl chui li cú ch (hiu l vn ch yu, xuyờn sut, to thnh mch lc ca vn bn, cú cỏc hỡnh thc liờn kt vi nhau), ch l li phỏt biu ca thy, nờu thnh tớch nm qua, nhim v nm hc . - Bc th l vn bn vit,cú th thc, cú ch xuyờn sut l thụng bỏo tỡnh hỡnh v quan tõm ti ngi nhn th. - Cỏc thip mi, n xin hc .u l vn bn vỡ chỳng cú mc ớch, yờu cu thụng tin v cú th thc nht nh. HS tỡm 2. Kiu vn bn v phng thc biu t ca vn bn Tu theo mc ớch giao tip cú th chia ra cỏc phng thc biu t sau: a.T s: Trỡnh by din bin s vic. VD: Tm Cỏm b. Miờu t: tỏi hin trng thỏi s vt, con ngi. c. Biu cm: by t tỡnh cm. d. Ngh lun: nờu ý kin ỏnh giỏ, bn lun.e. e.Thuyt minh: gii thiu c im, tớnh cht, phng phỏp. g. Hnh chớnh cụng v: trỡnh by ý mun, quyyt nh no ú th hinquyn hn trỏch nhim gia ngi vi ngi. HS da vo ni dung bi hc v ghi nh tr li. * Ghi nh: SGK (HS c). II. Luyn tp 1.Phng thc biu t Họ và tên : Cù Thị Cẩm 6 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 GV hng dn HS tỡm phng thc biu t bi tp 1. HS lm bi tp 2. a. T s b. Miờu t c. Ngh lun d. Biu cm . Thuyt minh 2. Con Rng, chỏu Tiờn thuc kiu : T s: K vic, k v ngi v li núi, hnh ng ca h theo mt din bin nht nh 4. Hng dn hc nh - hc thuc ghi nh, xem li bi c. - Chun b bi mi + Bi tp: on vn: Bỏnh hỡnh vuụng l tng tri Tiờn Vng chng giỏm thuc kiu vn bn gỡ? Ti sao? ------------------------------------------------------------- Ngy son: 10/9/2006 Tit 5: THNH GIểNG A. Mc tiờu cn t: Giỳp HS: -Nm c ni dung, ý ngha v mt s nột ngh thut tiờu biu ca truyn Thỏnh Giúng. - K li c truyn ny. B. Chun b: Tranh Thỏnh Giúng, cỏc bi th, on th v Thỏnh Giúng C.Hot ng day hc 1. Bi c ?K li truyn Bỏnh chng bỏnh giy ?Nờu ý ngha ca truyn 2. Gii thiu bi mi Ch ỏnh gic cu nc thng li l ch ln, c bn xuyờn sut lch s vn hc VN núi chung, vn hc dõn gian núi riờng .Thỏnh Giúng l truyờn dõn gian th hin rt tiờu biu v c ỏo ch d ny. bit c ni dung cõu chuyn ra sao chỳng ta s tỡm hiu ni dung bi hc. 3.Bi mi Hot ng thy Hot ng trũ GV hng dn HS c: ging c ngc nhiờn, hi hp on u; ging dừng dc trang nghiờm , hỏo hc phn khi nhng on sau. on cui c chm nh. H. Trong truyn Thỏnh Giúng cú nhng nhõn vt no? Ai l nhõn vt chớnh? H. Nhõn vt ny c xõy dng bng rt nhiu chi tit tng tng kỡ o v giu ý ngha. Em hóy tỡm v lit kờ ra nhng chi tit ú? H. Chi ting núi u tiờn ca chỳ bộ lờn ba l ting núi ũi ỏnh gic cú ý ngha gỡ? ( Giúng l hỡnh nh ca nhõn dõn) I.c - hiu chỳ thớch HS nghe HS c HS k HS gii ngha mt s t khú II. Tỡm hiu vn bn HS tr li 1. Nhõn vt Thỏnh Giúng HS nờu mt s chi tit 2í ngha ca nhng chi tit tng tng kỡ o + Ting núi u tiờn l ting núi ũi ỏnh gic -> Ca ngi ý thc dỏnh gic, cu nc trong hỡnh tng Giúng khụng núi l bt u núi iu quan trng, núi li yờu nc, li cu nc Họ và tên : Cù Thị Cẩm 7 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 H. Chi tit b con lng xúm gúp gao nuụi Giúng cú ý ngha gỡ? GV cung cp d bn khỏc: Dõn gian k rng khi Giúng ln, n thỡ nhng by nong cm, ba nong c; cũn ung thỡ ung mt hi nc cn khỳc sụng. c thỡ vi bụ khụng , phi ly c bụng lau che thõn mi kớn c ngi. GV. Ngy nay hi Giúng, nhõn dõn vn t chc nhng cuc thi nu cm, hỏi c nuụi Giúng. õy l hỡnh thc tỏi hin quỏ kh -> giu ý ngha. H. Chi tit Giúng ln nhanh nh thi, vn vai thnh trỏng s cú ý ngha gỡ? H. Chi tit ny cú ý ngha gỡ? GV liờn h vi li núi ch tch H Chớ Minh kờu gi ton quc khỏng chin . H. Chi tit ny cú ý ngha gỡ? H. Hóy nờu ý ngha ca hỡnh tng Thỏnh Giúng? H. Truyn thuyt thng liờn quan n s tht lch s. Theo em, truyn Thỏnh Giúng cú liờn quan n s tht lch s no? GV cho HS h thng li bi hc HD HS luyn tp cõu 2 SGK - í thc ỏnh gic cu nc to cho ngi anh hựng nhng kh nng hnh ng khỏc thng, thn kỡ. + B con lng xúm gúp go nuụi Giúng - Giúng ln lờn bng nhng thc n, mc ca nhõn dõn. Sc mnh dng s ca Giúng c nuụi dng t nhng cỏi bỡnh thng, gin d. - Nhõn dõn ta rt yờu nc, ai cng mong Giúng ln nhanh ỏnh gic cu nc. - C lng ựm bc, nuụi dng Giúng. => Sc mnh tng hp ca s on kt. + Giúng ln nhanh nh thi vn vai thnh trỏng s - Cuc chin u ũi hi dt ta phi vn mỡnh phi thng nh vy. Giúng vn vai l tng i bt h v s trng thnh vt bc, v hựng khớ tinh thn ca mt dõn tc trc nn ngoi xõm. + Giúng ũi nga st, roi sỏt, ỏo giỏp st ỏnh gic HS tr li + ỏnh gic xong, Giúng ci ỏo giỏp st li v bay thng v tri HS tr li 3. í ngha ca hỡnh tng Thỏnh Giúng - Giúng l hỡnh tng tiờu biu ca ngi anh hựng ỏnh gic cu nc, mang trong mỡnh sc mnh ca c cng ng. - Giúng l hỡnh tng ca lũng yờu nc, kh nng v sc mnh qut khi ca dõn tc ta trong cuc u tranh chng ngoi xõm. C s s tht lch s ca truyn Thỏnh Giúng - Vo thi i Hựng Vng, chin tranh t v ngy cng tr nờn ỏc lit, ũi hi phi huy ng sc mnh ca c cng ng. - S lng v kiu loi v khớ ca ngi Vit c tng lờn t giai on Phựng Hng n giai on ụng Sn. - Vo thi HV, c dõn Vit tuy nh nhng ó kiờn quyt chng li mi o quõn xl bo v cng ng. HS c ghi nh HS lm phn luyn tp 4. Hng dn v nh Tỡm nhng chi tit chng t truyn trờn khụng hon ton l truyn thuyt. Tr li cõu 1 (luyn tp). Chun b bi t mn Họ và tên : Cù Thị Cẩm 8 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 Ngy son: 12/9/2006 Tit 6 : T MN A. Mc tiờu cn t: HS cn - Hiu c th no l t mn. - Bc u bit s dng t mn mt cỏch hp lớ trong núi, vit. B. Chun b: Bng ph c. Hot ng dy hc 1. Bi c: - Nờu cỏc kiu t ting Vit? - Phõn bit t ghộp v t lỏy? 2. Gii thiu bi mi T ting Vit vi s lng khụng ln song trong quỏ trỡnh giao tip, ngi Vit khụng ch s dng vn t ca mỡnh m cũn mn mt s ngụn ng khỏc lm cho vn ting Vit ca ta thờm phong phỳ thờm. 3. Bi mi Hot ng thy Hot ng trũ Gi HS c vớ d SGK H. Gii thớch ngha ca 2 t trờn? H. Cỏc t ú cú ngun gc t õu? H. Vic s dng 2 t ú nh th no? BT nhanh: Hóy tỡm nhng t ghộp Hỏn Vit cú yu t s ng sau? HS c cỏc t cõu 3. GV vit lờn bng nhng t ú. H. Nhng t no c mn t ting Hỏn? H. Nhng t no c mn t cỏc ngụn ng khỏc? H. Nờu nhn xột v cỏch vit t mn núi trờn? H. Vy th no l t mn? T thun Vit? H. Ta ó mn t ca nhng ngụn ng no? Cỏch vit t mn ú ra sao? Gi HS c on trớch ý kin ca ch tch HCM. H. Mt tớch cc v mt tiờu cc ca vic mn t l gỡ? GV cht: Khi cn thit (TV cha cú hoc khú dch) thỡ phi mn. Khi TV ó cú thỡ khụng nờn mn tu tin I. T thun Vit v t mn 1. Xột vớ d trỏng s trng HS gii ngha T mn ting Hỏn (TQ) -> Dựng rt phự hp, to nờn sc thỏi trang trong cho cõu vn. -> Hip s, thi s, chin s, bỏc s, ngh s 2. Ngun gc mt s t mn VD: S gi, ti vi, x phũng ,bum, mớt tinh ,ra- i-ụ, gan, in, ga, bm, xụ vit, giang sn, in- t-nột. - Nhng t mn t ting Hỏn: s gi, giang sn, gan. - Nhng t mn t ngụn ng n u: Ra-i-ụ, in-t-nột. - Nhng t mn cú ngun gc n u nhng ó c Vit hoỏ mc cao v c vit nh ch Vit: ti-vi, x phũng, mớt tinh, ga, bm. 3. Cỏch vit t mn HS tr li v ly vớ d HS tr li ghi nh : SGK 2 HS c II. Nguyờn tc t mn í kin ca ch tch H Chớ Minh - Mt tớch cc: Mn t l mt cỏch lm giu ting Vit. - Mt tiờu cc: lm dng vic mn t s lm cho ting Vit kộm trong sỏng. * HS c ghi nh SGK Họ và tên : Cù Thị Cẩm 9 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 GV hng dn HS lờn bng lm cỏc bi tp III. Luyn tp 1. Mt s t mn trong cõu a. Mn ting Hỏn: vụ cựng, ngc nhiờn, t nhiờn, sớnh l. b. Mn ting Hỏn: gia nhõn c. Mn ting Anh: Púp, Mia-cn, in-t-nột. 2. Nghió ca tng ting to thnh t Hỏn Vit a. Khỏn gi (khỏn: xem, gi: ngi) c gi (c: c, gi: ngi) b. Yu im (yu: quan trng, im: im) Yu lc (yu: quan trng, lc: túm tt) Yu nhõn (yu: quan trng, nhõn: ngi) 3.Hóy k mt s t mn a. Tờn cỏc n v o lng: một , lớt. b. Tờn cỏc b phn xe p: ghi ụng, pờ-an c. Tờn gi mt s vt: Ra-i-ụ, sa-lụng 4. Hng dn v nh - Hc thuc 2 ghi nh trong SGK Lm bi tp 4,5 -Tỡm hiu trc bi tỡm hiu chung v vn t s -------------------------------------------------------------- Ngy son: 14/9/2006 Tit 7 8: TèM HIU CHUNG V VN T S A. Mc tiờu cn t Qua tit hc giỳp HS: - Nm c mc ớch giao tip ca t s. - Cú khỏi nim s b v phng thc t s trờn c s hiu c mỳc ớch giao tip ca t s v bc u bit phõn tớch cỏc s vic trong t s. B. Chun b: Bng ph C. Hot ng dy hc 1. Bi c: - Cú nhng kiu vn bn no? Nờu mc ớch giao tip ca tng vn bn 2. Gii thiu bi mi: Cỏc em, trc khi n trng v c bc tiu hc, trong thc t ó giao tip bng t s. Hụm nay ta s tỡm hiu mc ớch giao tip v phng thc t s, nhng yu t lm thnh vn bn t s. 3. Bi mi Hot ng thy Hot ng trũ H. Hng ngy cỏc em cú k chuyn v nghe k chuyn khụng? Cỏc em thng nghe k nhng chuyn gỡ? H. Khi nghe k chuyn ngi nghe mun bit iu gỡ v ngi k phi lm gỡ? H. Vy ngi k phi s dng phng thc gỡ? I. í ngha v c im chung ca phng thc t s. HS tr li K chuyn vn hc, chuyn i thng, chuyn sinh hot -> Ngi nghe mun tỡm hiu, bit nhn thc v ngi, s vt, s vic. i vi ngi k l thụng bỏo, cho bit, gii thớch -> tr li cỏc cõu hi trờn , ngi ta cn phi s dng th vn t s - k chuyn. ú l phng thc t s. Họ và tên : Cù Thị Cẩm 10 [...]... cỏi sau l trong mi quan h rt cht ch khụng th o kt qu ca cỏi trc v l nguyờn nhõn ca cỏi Họ và tên : Cù Thị Cẩm 15 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 ln, khụng th b bt mt s vic no sau na C th cho n ht truyn b S vic trong vn t s ( 6 yu t trong truyn H Ch ra 6 yu t trong truyn Sn Tinh, Thu Sn Tinh, Thu Tinh) Tinh? + Ai lm? (nhõn vt): Hựng Vng, Sn Tinh, Thu Tinh + Xy ra õu? (khụng gian, a im): Phong Chõu,... 4, 5, 6 cú gỡ khỏc 1, 2 ? Cú phi + 3, 4, 5, 6 khụng cú t k l t s khụng? -> Vn l t s vỡ vn yờu cu cú vic, cú chuyn v nhng ngy th u, ngy sinh nht, quờ em i mi, em ó ln nh th no? H T trng tõm trong mi trờn l t no? + - Cõu chuyn em thớch - Chuyn ngi bn tt - K nim th u - Sinh nht em - Quờ i mi - Em ó ln H no nghiờng v k vic, k ngi, tng + 1, 5: k vic (3, 5) thut? + 3, 4: tng thut (4) + 2, 6: k ngi... Thị Cẩm 23 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 K ỳng tinh thn s vic th hin ch , cũn li vn k l li ca cỏc em *Ghi nh : SGK (2 HS c to, c lp c thm) 4 Hng dn hc nh - Nm vng tỡm hiu , cỏch lm bi vn t s - T ra mt s , nm vng cỏc ó cho Tp tỡm hiu , tỡm ý, lp dn ý cỏc vn ú - Chun b lm bi vit s 1( nh) Ngy son 25/9/20 06 Tit 16: TèM HIU V CCH LM BI VN T S VIT BI TP LM VN S... 24/9/20 06 Tit 13: S TCH H GM A.Mc tiờu cn t: giỳp HS - Hiu c ni dung, ý ngha ca truyn, v p ca mt s hỡnh nh trong truyn s tớch H Gm - K li c truyn B Chun b: Tranh s tớch H Gm, nh cnh H Gm C Hot ng dy hc 1 Bi c: GV treo bng ph, HS lờn bng in hay S () Truyn Sn Tinh, TT l cõu chuyn tng tng kỡ o () Nt cú cỏi lừi l s tht lch s Họ và tên : Cù Thị Cẩm 17 Trờng thcs ân giang (S) () Nt Nt giáo án ngữ văn 6 l mt... và tên : Cù Thị Cẩm 19 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 A Mun cuc sng thanh bỡnh cho t nc; B Khụng mun n nn; C Khụng cn n thanh gm na; D Lờ Li ó tỡm c ch nhõn ớch thc 4 Hng dn v nh - Nm vng ni dung, ý ngha truyn thuyt S tớch h Gm - Lm bi luyn tp s 3,4 Chun b bi Ch v dn bi ca bi vn t s Ngy son 24/9/20 06 Tit 14: CH V DN BI CA BI VN T S A Mc tiờu cn t: Giỳp HS:... văn 6 bỏc nụng dõn mn tay nh vua trng pht tờn quan thớch nhng nhiu dõn Bi tp trc nghim Ch ca mt vn bn l gỡ? A L on vn quan trng nht ca vn bn; B L t tng, quan im ca tỏc gi th hin trong vn bn; C L ni dung cn c lm sỏng t trong vn bn; D L vn ch yu m ngi vit mun t ra trong vn bn 4 Hng dn v nh - Lm bi tp s 2 - Chun b bi Tỡm hiu v cỏch lm bi vn t s -Ngy son 25/9/20 06 Tit... on 2: k ngi u Lc ỏnh nhau vi quõn Tn xõm lc l mt on trong sỏch lch s 6 + Vai trũ: gii thiu, tng thut, k chuyn lich s, thi s H K li cõu chuyn gii thớch vỡ sao ngi VN t xng l con Rng, chỏu Tiờn? 4 Hng dn hc nh - Lm bi tp s 5 - Hc thuc ghi nh - Chun b bi Sn Tinh Thu Tinh HS k ngn gn Ngy son: 17/9/20 06 Tit 9: SN TINH, THU TINH A.Mc tiờu cn t: Giỳp HS - Hiu truyn thuyt... vic lm, hnh ng, ý ngh, li núi Họ và tên : Cù Thị Cẩm 16 Trờng thcs ân giang H Em hiu gỡ v nhõn vt trong vn t s? Gi HS c yờu cu bi tp 1 Chia nhúm HS tho lun GV gi nhúm khỏc b sung HS tho lun tr li H Túm tt truyn ST,TT? H Vỡ sao truyn li c gi Sn Tinh, Thu Tinh? H i thnh vua Hựng kộn r c khụng? H i truyn vua Hựng, M Nng, ST, TT ? giáo án ngữ văn 6 + Miờu t chõn dung, trang phc * Ghi nh : SGK HS c II... nng ca mỡnh * S ti gii ca S Da - chn bũ rt gii -Ti thi sỏo - Gic m hi v Kim sớnh l:( 1 chnh vng cm, 10 tm la o, 10 con ln bộo, 10 vũ ru tm.) - trng nguyờn Họ và tên : Cù Thị Cẩm 26 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 - Ti d oỏn lo xa chớnh xỏc: da cho v mt hũn ỏ la, 1 con dao, 2 qu trng g dn phi H Vic phỳ ụng thỏch ci rt cao cú ý ngha gỡ? dt luụn trong ngi phũng khi dựng n -Va t chi khộo, va t... Hc k bi lm bi tp s 1 SGK Chun b bi Cha li dựng t - Ngày 11/10/20 06 Tit 23: CHA LI DNG T A Mc tiờu cn t: Giỳp HS: - Nhn ra c cỏc li lp t v ln ln gia cỏc t gn õm - Nguyờn nhõn mc li - Trỏnh mc li khi dựng t Họ và tên : Cù Thị Cẩm 34 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 B Chun b: Bng ph C Hot ng dy hc 1 Bi c: Ngha gc l gỡ? Ngha chuyn l gỡ? Cho vớ d 2 Bi mi Hot ng thy . mn Họ và tên : Cù Thị Cẩm 8 Trờng thcs ân giang giáo án ngữ văn 6 Ngy son: 12/9/20 06 Tit 6 : T MN A. Mc tiờu cn t: HS cn - Hiu c th no l t mn. - Bc u bit. to ca t TV. --------------------------------------------------------- Ngy 6/ 9/20 06 Tit 3. T v cu to ca t ting vit A.Mc tiờu cn t: HS hiu c th no l t v c
- Xem thêm -

Xem thêm: g/a Ng­­u van 6 hk1, g/a Ng­­u van 6 hk1, g/a Ng­­u van 6 hk1, Ước nguyện muôn đời của dân tộc Việt Nam, Ý nghĩa của truyện - Giải thích nguồn gốc của hai loại bánh cổ, Từ là gì? Ví dụ: Thầndạydâncáchtrồng trọt,chăn, Luyện tập 1.Phương thức biểu đạt, Nguyên tắc từ mượn Ý kiến của chủ tịch HỒ Chí Minh Luyện tập 1. Một số từ mượn trong câu Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự., Chuẩn bị: Tranh Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; bảng phụ C. Hoạt động dạy học, Nghĩa của từ là gì?, Sự việc trong văn tự sự a. Sắp xếp sự việc, Đọc - hiểu chú thích HS nghe, Luyện tập HS đọc bài, Chuẩn bị: Đọc các đề văn tự sự, bảng phụ C. Hoạt động dạy học, Từ nhiều nghĩa 1. Xét ví dụ, Xác định nghĩa của từ xuân: Mùa xuân1 là tết trồng cây Trong bài thơ những cái chân từ chân được dùng với những nghĩa nào?, Lời văn kể sự việc Đoạn 3: Kể việc TT trả thù ST Đoạn văn HS đọc, Đọc - hiểu chú thích HS nghe Luyện tập HS kể diễn cảm truyện T. Sanh, Lặp từ 1. Xét ví dụ: a, b Luyên tập Bài 1: Lược bỏ những từ trùng lặp, Những lần thử thách của em bé 4 lần thử thách Sự thông minh của em béqua những lần giải đố, Đọc - hiểu chú thích HS nghe Luyện tập 1. Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng Dàn ý. A. Mở bài: Lời chào và lí do kể chuyện, Luyện nói trên lớp HS thảo luận theo nhóm, Mã Lương sử dụng cây bút thần + Vẽ chim - cất tiếng hót, Ý nghĩa của truyện - Thể hiện quan niệm của nhân dân về cơng lí xã, Mục tiêu cần đạt: Xem chung tiết 34 B. Chuẩn bị: tranh minh hoạ Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Em có nhận xét gì về nhân vật ơng lão?, Chú thích Truyện ngụ ngơn sgk. Đọc - hiểu văn bản A. Văn bản: Ếch ngồi đáy giếng, Mục tiêu cần đạt: HS cần - Hiểu thế nào là truyện ngụ ngơn. Văn bản: Thầy bói xem voi I. Đọc – chú thích, Tả các loại chuột - Tả các loại chuột, làng chuột nói chung. Làng chuột Những bài học của truyện - Truyện phê phán những ý tưởng vu vơ khơng thực, Danh từ chung và danh từ riêng HS đọc ví dụ Luyện tập 1. Tìm các danh từ chung, danh từ riêng, Mục tiêu cần đạt: HS cần - Nắm vững đặc điểm truyện ngụ ngôn. Chuẩn bị: HS HS lập dàn bài C. Hoạt động dạy học, Tìm hiểu văn bản 2 nhân vật, Luyện tập Bài 1, Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, Chỉ từ là gì? Xét ví dụ: HS đọc Luyện tập GV phân nhóm cho HS làm – sau đó lần lượt trình bày, nhận xét, Xác định yêu cầu của đề ra, Cấu trúc văn bản -Hai con hổ trả nghĩa cho 2 con người:, Luyện tập Bài 1: Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới, Cụm động từ là gì? HS đọc, Đọc - hiểu chú thích HS theo dõi Tìm hiểu văn bản + Văn bản phương thức tự sự gồm 5 sự việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay