Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống

5 88 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 14:40

Tiết: Nghị luận tượng đời sống 2.Lập dàn ý a Mở bài: - Giới thiệu tượng Nguyễn Hữu Ân - Trích dẫn đề văn, nêu vấn đề “chia bánh mì cho ai?” b Thân bài: - Tóm tắt tượng: Nguyễn Hữu Ân dành hết thời gian cho người ung thư giai đoạn cuối - Phân tích tượng: Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa giáo dục lớn niên, học sinh ngày nay: + Hiện tượng chứng tỏ niên Việt Nam phát huy truyền thống lành đùm rách, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn cha ông xưa + Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân tiêu biểu cho lối sống đẹp, tình yêu thương người niên ngày + Một số gương tương tự - Bình luận: - Đánh giá chung tượng: Đa số niên Việt Nam có ý thức tốt với việc làm mình, có hành vi ứng xử đắn, có lòng nhân đạo, bao dung Khơng số niên có thái độ việc làm khơng hợp lí mà đánh giá sai tồn niên - Phê phán: Một vài tượng tiêu cực “lãng phí bánh thời gian” vào việc vô bổ, không làm cho thân, gia đình, bạn bè, người cần quan tâm, chia sẻ - Kêu gọi: Thanh niên, học sinh ngày noi gương Nguyễn Hữu Ân để thời gian khơng trơi vơ ích c Kết bài: - Bày tỏ suy nghĩ riêng người viết tượng ... giúp đỡ lẫn cha ông xưa + Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân tiêu biểu cho lối sống đẹp, tình yêu thương người niên ngày + Một số gương tương tự - Bình luận: - Đánh giá chung tượng: Đa số niên Việt Nam... thiệu tượng Nguyễn Hữu Ân - Trích dẫn đề văn, nêu vấn đề “chia bánh mì cho ai?” b Thân bài: - Tóm tắt tượng: Nguyễn Hữu Ân dành hết thời gian cho người ung thư giai đoạn cuối - Phân tích tượng: Hiện. .. cho người ung thư giai đoạn cuối - Phân tích tượng: Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa giáo dục lớn niên, học sinh ngày nay: + Hiện tượng chứng tỏ niên Việt Nam phát huy truyền thống lành đùm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn