Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống

12 78 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 14:40

Giáo viên: Lê Thị Tuyết Nhung- THPT Đức Thọ Tiết 12: Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: Đề bài: Bày tỏ ý kiến tượng nêu viết sau: Chia bánh cho ai? Nếu coi thời gian ngày bạn bánh tròn trịa, bạn chia bánh cho bố mẹ, cho công việc, cho gia đình dành cho phần? Trong khơng bạn trẻ lãng phí bánh vào trò chơi vơ bổ chàng “Thanh niên trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 2007” Nguyễn Hữu Ân lại dành hết bánh thời gian cho người bệnh ung thư giai đoạn cuối Một câu chuyện lạ lùng… ( Theo Tạ Minh Phương) Nguyễn Hữu Ân má Phẳng bệnh viện Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: a) Tìm hiểu đề: - Đề yêu cầu bàn tượng gì? - Bài viết cần có ý nào? Sắp xếp ý sao? - Nên chọn dẫn chứng nào? - Cần vận dụng thao tác nghị luận nào? b) Lập dàn ý b) Lập dàn ý Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: 2, Ghi nhớ: Hiện tượng đời sống: Phong phú, đa dạng Phong trào tình Giúp đỡ người tànnguyện tật, người già Một nghĩa cử cao đẹp Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: 2, Ghi nhớ: Hiện tượng đời sống: Phong phú, đa dạng Vi phạm an tồn Quay cópgiao thơng Nghiện In- tơ- nét Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: 2, Ghi nhớ: Yêu cầu cách làm Yêu cầu : Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: 2, Ghi nhớ: 3, Luyện tập: Đề ra: Em có suy nghĩ nạn bạo lực học đường xảy trường ta Tìm hiểu đề Lập dàn ý Hướng dẫn luyện tập: Bài tập nâng cao: Phân biệt kiểu Nghị luận tư tưởng đạo lý với Nghị luận tượng đời sống Phương diện Đối tượng, phạm vi Thao tác lập luận Yêu cầu Cách làm NL tư tưởng, đạo lý NL tượng đời sống ... cao: Phân biệt kiểu Nghị luận tư tưởng đạo lý với Nghị luận tượng đời sống Phương diện Đối tượng, phạm vi Thao tác lập luận Yêu cầu Cách làm NL tư tưởng, đạo lý NL tượng đời sống ... tật, người già Một nghĩa cử cao đẹp Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: 2, Ghi nhớ: Hiện tượng đời sống: Phong phú, đa dạng Vi phạm an tồn Quay cópgiao thơng Nghiện In- tơ-... chứng nào? - Cần vận dụng thao tác nghị luận nào? b) Lập dàn ý b) Lập dàn ý Tiết 12: Nghị luận tượng đời sống 1, Tìm hiểu đề lập dàn ý: 2, Ghi nhớ: Hiện tượng đời sống: Phong phú, đa dạng Phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống, Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn