Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

37 100 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 13:57

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I Quá trình văn học: Khái niệm trình văn học: a Khái niệm: Trong chương trình ngữ văn có KQ - Tổng quan VHVN.VHVN học trước vào tìm hiểu tác - Khái quát VHDGVN phẩm cụ thể? - Khái quát văn học VN từ TK X đến hết TK XIX ( VHTĐ) - Khái quát VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 - Khái quát VHVN từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết kỉ XX Trong soạn giả SGK ý đến phương diện nào? Các phương diện đề cập: - Sự phân kì văn học thành giai đoạn, thời kì - Các tác phẩm, tác giả tiêu biểu - Các dòng xu hướng văn học tiêu biểu Những yếu tố không đề cập tới? Những yếu tố không đề cập tới: - Người đọc tiếp nhận văn học - Các hội đoàn sáng tác - Các hoạt động nghiên cứu văn học, dịch thuật, xuất bản… - Các hình thức tồn VH • Ảnh hưởng qua lại giữavăn học loại hình nghệ thuật ,các hình thái ý thức xã hội ⇒ Như điều quan tâm, nghiên cứu khái quát thân vận động VHVN khứ Gọi nghiên cứu lịch sử văn học ( VH sử) Bên cạnh văn hóa vận động qua thời kì khác có yếu tố khác làm nên tổng thể đời sống văn học ta vừa kể Vậy nghiên cứu văn học tổng thể vận động tất yếu tố nghiên cứu trình văn học Lịch sử văn học Tồn thể đời sống văn học Q trình văn học I Quá trình văn học: Thế trình Khái niệm trình văn vănhọc: học? Quá trình a Khái niệm: văn học gồm yếu tố nào? - Diễn tiến văn học hệ thống chỉnh thể với hình thành, tồn tại, thay đổi, phát triển qua thời kì lịch sử gọi trình văn học => Như trình văn học vận động văn học tổng thể * Các trào lưu văn học lớn giới: - VH thời phục hưng: Ở Châu Âu vào kỷ XV, XVI + Đề cao người, giải phóng cá tính, chống lại tư tưởng khắc nghiệt thơì Trung cổ + Tác phẩm : “Romeo Juliet”của Sếch-xpia, “Đônkihôtê” Xéc-van-tet… Shakerpeare Xéc – van – téc -Chủ nghĩa cổ điển: Pháp vào kỷ XVII, + Đề cao lí trí, sáng tác theo quy phạm chặt chẽ + Tác phẩm:“Lơxit” Cooc-nay, “Lão hà tiện” Mo-li-e Cooc - Mo – li -e - Chủ nghĩa lãng mạn: Tây Âu, + Đề cao nguyên tắc chủ quan, xây dựng hình tượng cho phù hợp với lý tưởng ước mơ nhà văn + Tác phẩm: “ Những người khốn khổ” Huy-go, “Những tên cướp”của Si-le V Huy – gô Si - le - Chủ nghĩa thực phê phán :thế kỷ XIX: + Lấy đề tài từ thực, quan sát thực tế để sáng tạo điển hình +Tác phẩm:“Lão Gơriơ” Ban-zăc, “Chiến tranh hồ bình” L.Tonxtoi… Ban – zắc Lép Tơn – xtoi - Chủ nghĩa thực XHCN: Thế kỷ XX, + Miêu tả sống trình phát triển cách mạng, đề cao vai trò nhân dân + Tác phẩm: “Số phận người”của M.Gorki M.Gorki, Amado M.Gorki Amado - Chủ nghĩa siêu thực: đời 1922 Pháp + Coi giới thực mảnh đất sáng tạo nghệ sĩ + Tác phẩm: “ Nadia” Brôtông - Chủ nghĩa thực huyền ảo:ở Mĩ latinh sau chiến tranh giới thứ hai + Coi thực bao gồm đời sống tâm linh, + Tác phẩm: “ Trăm năm cô đơn” Macket - Chủ nghĩa sinh: đời Châu Âu sau chiến tranh giới II + Miêu tả người mọt tồn huyền bí,xa lạ, phi lí + Tác phẩm: “ Người xa lạ”của Camuy * Ở Việt Nam: - Trào lưu lãng mạn: Xuân Diệu, Huy Cận , Hàn Mặc Tử… Nhóm Tự lực văn đoàn: Nhất Linh,Khái Hưng ,Thạch Lam… Xuân Diệu Huy Cận Hàn Mặc Tử Trào lưu thực phê phán: Vũ Trọng Phụng, Nam Cao,Ngô Tất Tố,Nguyễn Công Hoan… - Vũ Trọng Phụng Nam Cao Ngô Tất Tố Nguyễn Công Hoan -Trào lưu văn học thực XHCN: Hồ Chí Minh,Tố Hữu , Nguyên Ngọc ,Nguyễn Khải, Nguyễn Thi ,Nguyễn Minh Châu… Hồ Chí Minh Tố Hữu Nguyên Ngọc Nguyễn Khải 1.Trong quy luật sau, quy luật khơng tác động đến q trình văn học? a.Văn học gắn bó với đời sống b.Quy luật kế thừa cách tân c.Quy luật giao lưu phát triển d.Quy luật bảo lưu tiếp biến Đáp án:c 2.Trong trào lưu văn học sau đây, trào lưu không xuất Việt Nam? a.Trào lưu lãng mạn b.Trào lưu thực huyền ảo c.Trào lưu thực xã hội chủ nghĩa d.Trào lưu thực phê phán Đáp án:b ... nghiên cứu q trình văn học Lịch sử văn học Tồn thể đời sống văn học Quá trình văn học I Quá trình văn học: Thế trình Khái niệm trình văn vănhọc: học? Quá trình a Khái niệm: văn học gồm yếu tố... sống văn học dân tộc thời đại Một Trào lưu văn học có nhiều khuynh hướng trường phái khác - Trào lưu văn học hoạt động bật trình văn học Trào lưu văn học Quá trình văn học * Các trào lưu văn học. .. tiến văn học hệ thống chỉnh thể với hình thành, tồn tại, thay đổi, phát triển qua thời kì lịch sử gọi trình văn học => Như trình văn học vận động văn học tổng thể Lịch sử văn học Quá trình văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học, Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn