giao án lớp 3

242 151 0
  • Loading ...
1/242 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 TUẦN 10  o0o  Thứ hai ngày tháng năm 2008 Tập đọc – Kể chuyện Giọng quê hương I. Mơc tiªu: A. TËp ®äc - §äc ®óng: lu«n miƯng, vui lßng, ¸nh lªn, døt lêi, nÐn nçi xóc ®éng, l¼ng lỈng cói ®Çu, yªn lỈng, rím lƯ. §äc tr«i ch¶y toµn bµi vµ bíc ®Çu béc lé ®ỵc t×nh c¶m, th¸i ®é cđa tõng nh©n vËt qua lêi ®èi tho¹i. - HiĨu tõ: ®«n hËu, thµnh thùc, bïi ngïi. - HiĨu ®ỵc: T×nh c¶m g¾n bã th©n thiÕt cđa c¸c nh©n vËt qua giäng nãi quª h¬ng th©n thc. B. KĨ chun - Dùa vµo tranh minh ho¹ kĨ l¹i ®ỵc toµn bé c©u chun. - BiÕt nghe vµ nhËn xÐt lêi kĨ cđa b¹n - SGV trang 187. - Rèn đọc đúng các từ : ngạc nhiên, xúc động, nghẹn ngào, mím chặt . B/ Chuẩn bò Tranh minh họa truyện trong SGK. C/ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: 2.Bài mới: a) Phần giới thiệu : * Giới thiệu chủ điểm và bài đọc. b) Luyện dọc kết hợp giải nghóa từ * Đọc mẫu diễn cảm toàn bài. * Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ: - Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp. - GV sửa lỗi phát âm. - Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp. - Lắng nghe nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi đúng , đọc đoạn văn với giọng thích hợp . - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu - Nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp, luyện đọc các từ ở mục A. - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài, giải nghóa các từ: đôn hậu, thành thực, bùi ngùi (SGK). 1 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 - Kết hợp giải thích các từ khó trong SGK (đôn hậu , thành thực , bùi ngùi ). - Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm, GV theo dõi nhắc nhở. - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 . c) Hướng dẫn tìm hiểu bài : - Gọi 1 học sinh đọc lại đoạn 1 và trả lời nội dung bài + Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH: + Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên ? - Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 3 của bài . + Vì sao anh thanh niên cảm ơn cảm ơn Thuyên và Đồng ? - Yêu cầu học sinh trao đổi trong nhóm để TLCH: + Những chi tiết nào nói tình cảm tha thiết của các nhân vật đối với quê hương ? - Mời 3 học sinh nối tiếp đọc 3 đoạn của bài sau đó cả lớp trao đổi nhóm câu hỏi: + Qua câu chuyện em nghó gì về giọng quê hương ? d) Luyện đọc lại : - Đọc diễn cảm đoạn 2 và 3 trong bài. Hướng dẫn HS đọc đúng câu khó trong đoạn. - Mời 2 nhóm mỗi nhóm 3 em thi đọc phân vai đoạn 2 và 3. - Mời 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Cả lớp đọc ĐT đoạn 3. - 1 em đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm và trả lời: + Cùng ăn với ba người thanh niên. - Cả lớp đọc thầm đoạn 2: + Lúc Tuyên đang bối rối vì quên tiền thì một trong ba thanh niên tiến lại xin trả tiền giúp. - Lớp đọc thầm đoạn 3 của bài: + Trao đổi trong nhóm để trả lời: Vì Thuyên và Đồng có giọng nói gợi cho anh thanh niên nhớ về người mẹ hiền và nhớ về quê hương. + Người trẻ tuổi: cúi đầu đôi môi mím chặt lộ vẻ đau thương. Còn Thuyên và Đồng: yên lặng nhìn nhau mắt rớm lệ. - 3 HS nối tiếp đọc lại 3 đoạn của bài, lớp trao đổi với nhau để phát biểuý kiến : Giọng quê hương rất thân thiết , gần gũi , giọng quê hương gợi nhớ lại kỉ niệm quê hương … - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu - Các nhóm thi đọc phân vai (người dẫn chuyện, anh thanh niên, Thuyên). 2 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 vai. - Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn nhóm và cá nhân đọc hay nhất. Kể chuyện: Giáo viên nêu nhiệm vu: SGK.ï - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh và thực hiện đúng yêu cầu của kiểu bài nhập vai nhân vật để kể - Gọi một học sinh nêu nhanh sự việc được kể ở từng tranh ứng với từng đoạn - Từng cặp học sinh nhìn tranh tập kể . - Gọi 3HS tiếp nối nhau tập kể trước lớp theo 3 bức tranh. - Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể hay nhất đ) Củng cố dặn dò : + Qua câu chuyện em có cảm nghó gì ? - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học . - Dặn về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe - 1 nhóm đọc lại toàn truyện theo vai. - Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay nhất. - Lắng nghe giáo viên nêu nhiệm vụ của tiết học . - Cả lớp quan sát tranh minh họa câu chuyện - Một em lên chỉ và nêu nội dung sự việc được nêu ở từng bức tranh ứng với từng đoạn của câu chuyện . - Thứ tự từng cặp học sinh lên kể một đoạn trước lớp . - Lần lượt mỗi lần 3 em kể nối tiếp theo 3 bức tranh cho lớp nghe về - Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất + HS nêu lên cảm nghó của mình về câu chuyện . ------------------------------------------------------------ Toán : $ 46: Thực hành đo độ dài I. Mục tiêu. * Giúp học sinh: - Biết dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. - Đo độ dài bằng thước thẳng, sau đó ghi lại và đọc số đo đó. - Ước lượng một cách chính xác các số đo chiều dài. II. Đồ dùng dạy học. - Mỗi h/s chuẩn bị một thước thẳng dài 30cm, có vạch chia cm. - Thước mét của g/v. 3 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 III. Phương pháp. - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích giảng giải, thực hành luyện tập.SGV trang 88. .IV Các ho ạt động dạy – học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : - Gọi 2 em lên bảng làm BT: 3m 2dm = . dm 3m 2cm = . cm 4m 7cm = . cm 9m 3dm = . dm - Nhận xét ghi điểm. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1: - Hướng dẫn HS cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. - Yêu cầu HS tự vẽ vào vở đoạn thẳng AB = 7 cm CD = 12cm ; EG =1 dm 2cm. - Theo dõi giúp đỡ những HS yếu. - Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra. - Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 2: -Yêu cầu HS đọc bài tập 2. - Hướng dẫn cách đo. - Yêu cầu cả lớp thực hành đo và đọc kết quả rồi ghi vào vở. - KT nhận xét bài làm của học sinh. Bài 3 : - Hướng dẫn HS dùng mắt ước lượng các độ dài của: bức tường lớp học; chân tường lớp học; mép bảng lớp . : Dựng chiếc thước mét đứng áp sát tường đo 1m. Sau đó đùng mắt ước lượng xem bức tường cao bao nhiêu mét? - Cho cả lớp thực hành theo nhóm đo và ghi số đo vào vở. - 2HS lên bảng làm bài . - Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn. Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Cả lớp vẽ các đoạn thẳng vào vở. - Từng cặp đổi vở chéo để KT bài nhau. - Một em nêu bài tập 2. - Lớp lắng nghe GV hướng dẫn cách đo. - Cả lớp thực hành đo chiều dài của cây bút, Chiều dài mép bàn học, chiều cao chân bàn học của em ghi kết quả và đọc to kết quả đo được rồi ghi vào vở. - 3 em đọc kết quả trước lớp, cả lớp nhận xét bổ sung. - Theo dõi GV hướng dẫn cách đo. - Các nhóm thực hành đo, ghi kết quả vào vở 4 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 - Mời 1 số nhóm đọc kết quả, các nhóm khác bổ sung. c) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Chuẩn bò thước kẻ, ê ke, thước mét cho giờ sau. - 3 nhóm đọc kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHỐ $ 10: LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA “ THÁNG HỌC TỐT” “TUẦN HỌC TỐT” I. Mục tiêu : - Tổ chức lễ đăng kí thi đua nhằm làm cho HS ý thức được trách nhiêm của bản thân trong việc học tập tốt, rèn luyện tu dưỡng đạo đức tốt. Tạo phong trào thi đua học tập giữa các tổ trong lớp, giữa các cá nhân trong tổ, tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập , xây dựng nhóm học: “ Đơi bạn cùng tiến”,…tăng cường nhóm học tập…., từng cá nhân đăng kí thực hiện tốt. - Kết hợp giúp HS nhận biết HS nhận biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiểm của người đi bộ , đi xe đạp trên đường , và những nguy hiểm thường có khi đi trên đường phố.Biết phân biệt những hành vi an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường. Không đùa nghòch dưới lòng đường để đảm bảo an toàn - Gi dục HS hiểu được cơng tác thi đua, có ý tự giác, ý thức thi đua để phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng tốt II. Chu ẩ n b ị : - Chương trình hành động, bản đăng kí thi đua của cá nhân. Các tiết mục văn nghệ. III. Hoạt động dạy học n đònh lớp Hoạt động 1: * TRÒ CHƠI : -Thực hành an toàn giao thông. + Giới thiệu tình huống an toàn và không an toàn. - GV giải thích thế nào là an toàn , thế nào là nguy hiểm? * An toàn : Khi đi trên đường không để xảy ra va quệt , không bò ngã đau. 5 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 * Nguy hiểm : Là các hành vi dễ gây tai nạn. -Chia lớp thành các nhóm - HS nhắc lại Mỗi nhóm 4 em - Các nhóm quan sát tranh SGK thảo luận. - Đại diện từng nhóm trình bày và giải thích ý kiến - HS khác nhận xét ,bổ sung. + Tranh 1 . . .Đi qua đường cùng người lớn,đi trong vạch đi bộ qua đường là an toàn. Hoạt động 2: ĐĂNG KÍ THI ĐUA a/ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình. - Phát động thi đua- Chương trình hành động của lớp - Thảo luận về chỉ tiêu cụ thể, biện pháp thực hiện. - Biểu quyết chỉ tiêu -Đại diện các tổ đăng kí thi đua tập thể. HS đọc bản đăng kí thi đua cá nhân. Hoạt động 3: VĂN NGHỆ Hoạt động kết thúc: Gvnhận xét sự chuẩn bò của HS, động viên HS thực hiên tiêu chí thi đua đã đăng kí Thứ ba ngày tháng năm 2008 Thể dục: $ 19: Học hai động tác chân, Lườn của bài TD A/ Mục tiêu: - ¤n ®éng t¸c v¬n thë vµ ®éng t¸c tay. Yªu cÇu thùc hiƯn ®éng t¸c t¬ng ®èi ®óng. - Häc ®éng t¸c ch©n vµ ®éng t¸c lên cđa bµi TD ph¸t triĨn chung. Yªu cÇu thùc hiƯn ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng. - Ch¬i trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i t¬ng ®èi chđ ®éng. SGV trang 71 B/ Đòa điểm phương tiện : - Sân bãi chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ. - Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi Nhanh lên bạn ơi. C/ Lên lớp : 6 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 Nội dung và phương pháp dạy học Đònh lượng Đội hình luyện tập 1/Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. - HS chạy chậm theo 1 hàng dọc. - Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động. - Đứng tại chỗ xoay các khớp . - Chơi trò chơi: Làm theo hiệu lệnh. 2/Phần cơ bản: * Ôn hai động tác vươn thở và tay : - Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm . - GV hô cho lớp ôn lần lượt từng động tác sau đó ôn liên hoàn 2 động tác. - Giáo viên theo dõi sửa chữa từng động tác học sinh làm sai rồi cho học sinh thực hiện lại - Giáo viên hô cho học sinh thực hiện mỗi lần tập 2 x 8 nhòp * Giáo viên cho học sinh ôn hai động tác từ . * Học hai động tác Chân và Lườn : - Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm . - Làm mẫu vừa giải thích về động tác một lần học sinh làm theo . - Giáo viên theo dõi sửa chữa từng động tác học sinh làm sai rồi cho học sinh thực hiện lại . - Giáo viên hô cho học sinh thực hiện. - Mời 3 – 4 học sinh thực hiện tốt lên làm mẫu. - Cho HS tập luyện theo tổ. + Động tác Chân: - Nhòp 1: Kiễng gót, hai tay dang ngang, bàn tay sấp. - Nhòp 2: Hạ gót chân chạm đất và khu gối, 2 đầu gối sát nhau thân người thẳng đồng thời vỗ 2 tay vào nhau ở phía trước. - Nhòp 3: về nhòp 1. - Nhòp 4: về TTCB. 5phút 6 phút 2l X 8nh 14phút 3 - 4l 3 - 4l                                 GV 7 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 + Động tác Lườn: - Nhòp 1: bước chân trái sang ngang, 2 tay dang ngang, bàn tay ngửa. - NHòp 2: nghiêng người sang trái, chân trái kiễng gót, tay phải duỗi thẳng áp sát mang tai, tay trái chống hông. - Nhòp 3: như nhòp 1. - Nhòp 4: về TTCB. * Chơi trò chơi : “ Nhanh lên bạn ơi “ - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi. - Học sinh thực hiện chơi trò chơi :”Nhanh lên bạn ơi” * Chia học sinh ra thành từng tổ hướng dẫn cách chơi thử sau đó cho chơi chính thức. 3/Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng. - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại các động tác vừa học. 8phút 5 phút GV -------------------------------------------------------- TËp ®äc: $ 20: Th gưi bµ I/ Mơc ®Ých, yªu cÇu : 1. RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng: - §äc ®óng c¸c tõ ng÷ dƠ lÉn do ph¸t ©m sai cđa ®Þa ph¬ng: L©u råi, d¹o nµy, kh, líp, sèng l©u, . - Bíc ®Çu béc lé ®ỵc t×nh c¶m qua giäng ®äc, thÝch hỵp víi tõng kiĨu c©u( C©u hái, c©u kĨ, c©u c¶m) 2. RÌn kÜ n¨ng ®äc hiĨu: - §äc thÇm t¬ng ®èi nhanh, n¾m b¾t ®ỵc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c cđa bøc th th¨m hái. HiĨu ®ỵc ý nghÜa: T×nh c¶m g¾n bã víi quª h¬ng, q mÕn bµ cđa ngêi ch¸u - Bíc ®Çu cã hiĨu biÕt vỊ c¸ch viÕt th vµ néi dung th II/ §å dïng d¹y häc: - Tranh minh häa bµi häc - 1 phong b× th vµ mét bøc th cđa mét HS gưi mét ngêi th©n 8 Trửụứng tieồu hoùc IaLy Giaựo aựn Lụựp 3 III/ Hoạt động dạy và học: A/ Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS đọc bài Quê hơng và TLCH nội dung bài ? Em hiểu ý 2 dòng thơ cuối bài là nh thế nào? - GV nhận xét đánh giá B/ Bài mới: 1. Giới thiệu bài: - Nêu nội dung của bài - Ghi bài lên bảng 2. Luyện đọc: a) GV đọc bài: - Giọng nhẹ nhàng, tình cảm, phân biệt giọng câu hỏi, câu cảm, . b) Luyện đọc cho HS: * Đọc từng câu: - GV ghi tiếng khó lên bảng * Đọc đoạn trớc lớp: - GV chia thành 3 đoạn - Gọi HS đọc bài - Hớng dẫn HS đọc đúng các câu * Đọc đoạn trong nhóm - Tổ chức thi đọc bức th - Nhận xét đánh giá 3. Tìm hiểu bài: - GVgọi HS đọc bài ? Đức viết th cho ai? ? Dòng đầu bức th bạn viết nh thế - 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ và TLCH: -> Không yêu không nhớ quê cũng nh không yêu, không nhớ mẹ, vì vậy không thể trở thành ngời tốt đợc - HS nghe giới thiệu - HS nhắc lại nội dung, tên bài - HS lắng nghe - HS tiếp nối từng câu lần 1 - HS đọc thầm: Lâu rồi, dạo này, khóc, . - HS đọc cá nhân đồng thanh - HS đọc tiếp nối lần 2, mỗi HS một câu - HS đọc bài thành 3 đoạn: + Đoạn 1: Mở đầu th( 3 câu đầu) + Đoạn 2: Nội dung chính( Dạo này ánh trăng) + Đoạn 3: Kết thúc( Còn lại) - HS đọc từng đoạn: Hải Phòng,/ ngày 6/ tháng11/ năm 2004( Đọc rõ các số) Dạo này bà có khoẻ không ạ?( Giọng ân cần) Cháu vẫn nhớ năm ngoái đợc về quê,/ thả diều cùng anh Tuấn trên đê,/ và đêm đêm/ ngồi nghe bà kể chuyện cỏ tích dới ánh trăng.//( Giọng kể chậm rãi) - 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn - Đọc bài nhóm 3( mỗi HS 1 đoạn) - 3 HS đọc thi toàn bộ bức th - Nhận xét bạn đọc tốt - 1 HS đọc bài, lớp theo dõi - 1 HS đọc phần đầu bức th, TLCH: -> Cho bà Đức ở quê -> Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2004; 9 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 nµo? - Gäi HS ®äc tiÕp bµi ? §øc hái th¨m bµ ®iỊu g×? ? §øc kĨ víi bµ nh÷ng g×? - Gäi HS ®äc ®o¹n ci th ? T×nh c¶m cđa §øc dµnh cho bµ nh thÕ nµo? - GV giíi thiƯu 4 bøc th cđa 4 HS 4. Lun ®äc l¹i: - Yªu cÇu HS ®äc bµi - Híng dÉn HS ®äc nèi tiÕp 5. Cđng cè dỈn dß: - GV gióp HS nhËn xÐt vỊ c¸ch viÕt mét bøc th? - Yªu cÇu HS vỊ nhµ lun ®äc, viÕt th chn bÞ cho tiÕt tËp lµm v¨n tíi - §äc bµi, chn bÞ bµi: “ §Êt q, ®Êt yªu” ghi râ n¬i vµ ngµy gưi th - 1 HS ®äc phÇn chÝnh cđa bøc th, líp theo dâi. TLCH: -> §øc hái th¨m søc kh cđa bµ: Bµ cã kh kh«ng ¹? -> T×nh h×nh gia ®×nh, b¶n th©n: §ỵc lªn líp 3, ®ỵc 8 ®iĨm 10, ®ỵc ®i ch¬i cïng bè Đ nh÷ng ngµy nghØ. KØ niƯm n¨m ngo¸i vỊ quª, ®ỵc ®i th¶ diỊu cïng anh Tn, ®ỵc nghe bµ kĨ chun cỉ tÝch díi ¸nh tr¨ng . - 1HS ®äc ®o¹n ci th, líp theo dâi vµ TLCH: -> §øc rÊt kÝnh träng vµ yªu q bµ, høa víi bµ sÏ häc giái ch¨m ngoan ®Ĩ bµ vui; chóc bµ m¹nh kh, sèng l©u, mong chãng ®Õn hÌ ®Ĩ ®ỵc vỊ quª th¨m bµ - HS quan s¸t - 1 HS kh¸ giái ®äc l¹i toµn bé bøc th - HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n th trong nhãm - Thi ®äc th tríc líp( TËp diƠn t¶ t×nh c¶m ch©n thµnh qua bøc th gưi ngêi th©n). + §Çu th ghi n¬i viÕt, ngµy, th¸ng, n¨m + PhÇn chÝnh: KĨ vỊ gia ®×nh, b¶n th©n, hái th¨m søc kh . + Ci th: Lêi høa, chóc, . kÝ tªn Toán : $ 49: Thực hành đo độ dài (tiếp theo) A/ Mục tiêu: - Củng cố cách đo một độ dài ghi kết quả và đọc kết quả đo. - Củng cố cách so sánh các độ dài. B/ Chuẩn bò : Thước thẳng học sinh và thước mét. C/ Lên lớp : 10 [...]... bài, cả lớp 4 + 7 = 11 (con) làm vào nháp ĐS: 11 con - GV nhận xét chữa bài trên bảng cá lớp - Lớp đọc thầm bài toán * KL: Đây là bài toán giải bằng 2 30 Trường tiểu học IaLy phép tính c) Luyện tập: Bài 1: - Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài toán - Gọi 2HS đọc lại bài toán trước lớp - Mời 1HS lên bảng tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng Lớp nhận xét bổ sung - Chia nhóm, các nhóm tự phân tích bài toán và... cổ cỗ, co - cò - cỏ 23 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 B/ Chuẩn bò : Bảng ở lớp viết hai lần bài tập 2, tranh minh họa giải đố bài tập 3 C/ Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ: - GV đọc, 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào - 2 học sinh lên bảng viết, cả lớp bảng con các từ: quả xoài, nước xoáy, vẻ viết vào bảng con mặt, buồn bã - Nhận xét đánh giá - Lớp lắng nghe giới thiệu... 6 = 6 ; 6x 3 = 18 6 x 5 = 30 ; 42 : 7 = 6 ; 7x 5 = 35 - Đổi chéo vở để KT bài kết hợp tự sửa bài Bài 2 : - Gọi 2 học sinh nêu yêu cầu bài - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở - Gọi hai em lên bảng giải mỗi em một cột - Nhận xét bài làm của học sinh - 2HS nêu cầu của bài - Cả lớp làm bài vào vở - 2HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét bổ sung 15 30 24 2 93 3 x7 x 6 04 12 03 31 105 180 0 0 - Lớp đổi chéo... hỏi b thì cách giải bài toán có gì thay đổi không ? Bài toán 2: - Nêu bài toán, ghi tóm tắt: Bể 1: Bể 2: ? con cá Giáo án Lớp 3 - 3 em nêu miệng bài giải, Cả lớp nhận xét bổ sung + Cách giải không thay đổi, chỉ thay đổi phần ghi đáp số - ghi 1 đáp số - Lắng nghe GV nêu bài toán - 2HS dựa vào sơ đồ nêu lại bài toán + Bể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ hai nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá + Hỏi cả 2 bể có... dán bài trên bảng lớp - Nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng, nhanh Bài 2: - Hướng dẫn tương tự như bài 1 - Yêu cầu HS làm vào vở - Mời 1HS lên bảng chữa bài - Nhận xét bài làm của HS - Yêu cầu HS đổi vở để KT bài nhau Giáo án Lớp 3 - 2HS đọc lại bài toán trước lớp - 1HS lên bảng tốm tắt bài toán, cả lớp theo dõi bổ sung Thùng 1: Thùng 2: - Các nhóm thảo luận và giải bài toán vào tờ giấy to, xong dán... thể hiện trước lớp - Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 - Dặn về nhà thực hiện những điều vừa được học Thứ sáu ngày tháng năm 2008 Toán: $ 50: Bài toán giải bằng hai phép tính A/ Mục tiêu : - Giúp HS làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính - Bước đầu biết giải và trình bày bài giải - Giáo dục HS yêu thích môn học B/ Chuẩn bò : Phiếu bài tập C/ Lên lớp : Hoạt động... bài - Lớp thực hiện vào vở - 2HS lên bảng làm bài, cả lớp theodoix bổ sung 4m 4dm = 44dm 2m 14cm = 214cm 1m 6dm = 16dm 8m 32 cm = Bài 3: - Gọi 2HSnêu yêu cầu bài tập, cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS làmvào vở - Mời 2 HS lên bảng thi điền nhanh kết quả - Nhận xét, tuyên dương Bài 4 : - Gọi học sinh đọc bài toán trong 16 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 SGK - Yêu cầu HS nêu dự kiện và yêu cầu bài toán -... lít dầu - Từng cặp đổi vở để KT chéo nhau - Lớp quan sát sơ đồ tóm tắt rồi nêu lời bài toán và giải Cả lớp thực hiện làm vào vở - Một học sinh lên bảng giải, lớp nhận xét bổ sung Giải : 31 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 Bài 3: - Hướng dẫn tương tự như bài 1 - Yêu cầu HS làm vào vở - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài d) Củng cố - Dặn dò: - Khi giải bài toán có lời văn cần chú ý điều gì? - Dặn HS... cầu 2 học làm bài trên bảng lớp, cả - Hai em thực hiện làm trên bảng lớp làm vào VBT - Cả lớp nhận xét, chữa bài - GV cùng HS nhận xét, chữa bài trên bảng + Vần cần điền là: lớp Em bé toét miệng cøi, mùi khét, - Gọi 2 HS đọc lại bài đã điền hoàn chỉnh cưa xoèn xoẹt, xem xét - 2HS đọc lài bài Bài tập 3: - Cả lớp giải câu đố trên bảng con; 24 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 - GV đọc câu đố cổ - cỗ -... ngày tháng năm 2008 Luyện từ và câu : $ 10: So sánh – dấu chấm A/ Mục tiêu : - Tiếp tục làm quen với phép so sánh ( so sánh âm thanh với âm thanh ) - Tập dùng dấu chấm để ngắt câu trong đoạn văn B/ Chuẩn bò : - Bảng phụ viết sẵn BT1, bảng lớp viết đoạn văn ở BT3 - 3 tờ phiếu to kẻ bảng để HS làm bài tập 2 C/ Lên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS làm BT2 và BT3 của . chữa bài, cả lớp nhận xét bổ sung. 15 30 24 2 93 3 x 7 x 6 04 12 03 31 105 180 0 0 - Lớp đổi chéo tập để kiểm tra. - 2HS nêu yêu cầu của bài. - Lớp thực hiện. trong lớp cùng nghe. - Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn bạn giới thiệu hay nhất . - Kính trọng, thương yêu . 13 Trường tiểu học IaLy Giáo án Lớp 3 có
- Xem thêm -

Xem thêm: giao án lớp 3, giao án lớp 3, giao án lớp 3, Mục tiêu. Giúp học sinh:, Mục tiêu Hoạt động dạy học n đònh lớp, Học hai động tác chân, Lườn của bài TD, Thực hành đo độ dài tiếp theo, Kiểm tra bài cũ: Nhận xét, trả bài KT tiết trước., Chia sẻ buồn vui cùng bạn tiết 2, Quê hương ruột thòt Kiểm tra bài cũ: - Mời 2 học sinh lên bảng làm BT:, Ôn tập chương I – Phối hợp gấp , cắt, dán Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh, Kiểm tra bài cũ:, So sánh – dấu chấm Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS làm BT2 và BT3 của tiết 1, Quê hương Kiểm tra bài cũ: - GV đọc, 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào, Họ nội – Họ ngoại Kiểm tra bài cũ: + Thế nào là gia đình 2 thế hệ? Cho ví dụ., Bài toán giải bằng hai phép tính, NHỚ CÔNG ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO, Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em nhìn bảng nối tiếp kể lại 3, Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh của, Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 học sinh làm lại BT2 và, Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2HS lên bảng viết: 2 từ có tiếng chứa, Nội dung: Phơng tiện: Khởi động: - Ngời dẫn chơng trình cho lớp hát tập thể. Rèn kĩ năng đọc hiểu: Kieồm tra baứi cuừ: - Kieồm tra baứi Ngửụứi con cuỷa Taõy, Kiến thức Thái độ Hành vi, 63. 72, 81, 90. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. Kiểm tra bài cũ: - Nêu yêu cầu viết một số tiếng dễ sai ở, Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh., Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2HS làm lại BT1 và 3 của tiết, Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra “Các hoạt động ở trường “, Kiểm tra bài cũ: - Gọi ba em đọc bài “Cửa Tùng“., MỤC TIÊU CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động của thầy, Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu học sinh viết bảng con một số, Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh., Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS làm lại bài tập 1 và 3 tiết, Kiểm tra bài cũ: - Mời 3 học sinh lên bảng viết 3 từ có vần, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động của thầy, Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu nhiệm vụ của các cơ quan hành, Kiểm tra bài cũ: - Hãy viết các từ sau: tim, nhiễm bệnh, tiền, Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh., Kiểm tra bài cũ: - Hãy nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học, Đồ dùng: Tranh vẽ trong SGK III - Các hoạt động dạy và học.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay