Thông tư số: 16 2012 TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2012.

10 182 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2017, 21:43

Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn BỘ Y TẾ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 16/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định điều kiện an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế Căn Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Căn Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật an toàn thực phẩm; Căn Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thơng tư quy định điều kiện an tồn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định điều kiện an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khống thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế (sau gọi tắt sở) Điều Giải thích từ ngữ Trong Thông tư thuật ngữ hiểu sau: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mơ hộ gia đình, hộ cá thể có khơng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực phẩm Điều kiện bảo quản đặc biệt thực phẩm việc sử dụng trang thiết bị để điều chỉnh, trì yêu cầu nhiệt độ, khoảng nhiệt độ, độ ẩm yếu tố khác bảo quản sản phẩm nhà sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm Chương II ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẢM CHỨC NĂNG, THỰC PHẨM TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Điều Điều kiện an toàn thực phẩm sở sản xuất Đối với sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ người trực tiếp sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm tuân thủ theo yêu cầu quy định điều 1, 2, Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Đối với nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao bì chứa đựng thực phẩm: a) Nguyên liệu dùng sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sở phải bảo đảm an toàn theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, quy định an tồn thực phẩm quan có thẩm quyền phải hạn sử dụng; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn b) Nguyên liệu ban đầu dùng để sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng phải bảo đảm an tồn giữ ngun thuộc tính vốn có Các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không tương tác với để tạo sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng người Chỉ sản xuất, chế biến thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm với hàm lượng không gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng danh mục Bộ Y tế; c) Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm sử dụng sản xuất thực phẩm phải có ng̀n gốc, xuất xứ rõ ràng, thuộc danh mục phép sử dụng theo quy định Bộ Y tế bảo đảm an toàn theo quy định; d) Bao bì chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm chắn, an tồn, khơng thơi nhiễm chất độc hại, khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng an tồn thực phẩm, không bị ô nhiễm tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng Điều Điều kiện an toàn thực phẩm sở kinh doanh Đối với sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ người trực tiếp kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm tuân thủ theo yêu cầu quy định điều 5, 6, Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Đối với nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm kinh doanh sở phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định an tồn thực phẩm quan có thẩm quyền phải hạn sử dụng; phải có sổ sách ghi chép, hợp đờng, hóa đơn, chứng từ lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất nguồn gốc thực phẩm kinh doanh Nguồn nước để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh sở phải kiểm tra chất lượng, vệ sinh lần/năm Điều Điều kiện an toàn thực phẩm bảo quản thực phẩm Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị bảo quản nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thực phẩm: Tuân thủ theo yêu cầu quy định Điều Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Điều kiện người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Tuân thủ theo yêu cầu quy định khoản 1, Điều Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Điều Điều kiện an tồn thực phẩm q trình vận chủn thực phẩm Thiết bị chứa đựng thực phẩm phải ngăn cách với môi trường xung quanh, tránh xâm nhập bụi, trùng; phù hợp với kích thước vận chuyển Thiết bị vận chuyển chuyên dụng dụng cụ chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trình vận chuyển chế tạo vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm bao gói thực phẩm, dễ làm Đủ thiết bị kiểm sốt nhiệt độ, độ ẩm, thơng gió yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm theo yêu cầu kỹ thuật để bảo quản loại thực phẩm theo yêu cầu nhà sản xuất suốt q trình vận chuyển Phải có nội quy quy định chế độ bảo đảm an tồn thực phẩm vận chuyển thực phẩm; trì kiểm soát chế độ bảo quản theo yêu cầu suốt trình vận chuyển loại sản phẩm thực phẩm; thực phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt phải có giao nhận cụ thể người tiếp nhận người vận chuyển thực phẩm Thiết bị dụng cụ phải bảo đảm vệ sinh trước, sau vận chuyển thực phẩm; khơng vận chuyển thực phẩm hàng hố độc hại gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm Đối với người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trình vận chuyển thực phẩm: Tuân thủ theo yêu cầu quy định khoản 1, Điều Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Chương III ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN, NƯỚC UỐNG ĐĨNG CHAI Điều Cơ sở sản xuất nước khống thiên nhiên đóng chai LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Đối với sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ người trực tiếp sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai: Tuân thủ theo yêu cầu quy định điều 1, 2, Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Các khu vực súc rửa chai lọ, khu vực sản xuất (lọc, khử trùng, chiết rót, đóng chai, dán nhãn, in hạn bao bì sản phẩm), khu vực bảo quản nước khống thiên nhiên đóng chai phải thiết kế xây dựng theo nguyên tắc chiều phù hợp với trình tự công đoạn dây chuyền sản xuất, bảo đảm tách biệt, tránh ô nhiễm chéo công đoạn khu vực khác Cơ sở sản xuất phải xây dựng kiên cố, bề mặt tường trần phải phẳng, sáng màu, dễ làm sạch; phần tường không thấm nước (bằng gạch men, kính, mê ca…) phải cao mét; sàn nhà phẳng, thoát nước tốt, dễ vệ sinh Khu vực chiết rót nước khống thiên nhiên phải kín, tách biệt với khu vực khác trang bị hệ thống diệt khuẩn khơng khí; có chế độ kiểm sốt thiết bị thường xuyên để đảm bảo hoạt động tốt Nhà xưởng, trang thiết bị dụng cụ dùng trình sản xuất phải làm vệ sinh thường xuyên; phải tổng vệ sinh sở lần/Quý Có hệ thống dây chuyền sản xuất khép kín; trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp phải làm vật liệu không gây ô nhiễm, phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất, dễ làm sạch, khử trùng, bảo dưỡng Tiệt trùng, khử trùng sản phẩm nước khống thiên nhiên đóng chai, khử trùng bao bì chứa đựng sản phẩm nước khống thiên nhiên thiết bị chuyên dụng sử dụng công nghệ tia cực tím cơng nghệ tiệt trùng, khử trùng khác không làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn sản phẩm Nơi bảo quản sản phẩm nước khống thiên nhiên đóng chai phải khơ ráo, thống mát, đảm bảo vệ sinh; vận chuyển phải đặt thùng chứa đảm bảo vệ sinh, không bị va đập, gây biến dạng dập vỡ Bao bì chứa đựng nước khống thiên nhiên phải loại bao bì chun dùng cho thực phẩm, đóng gói kín có kích thước phù hợp để tránh làm ô nhiễm nước a) Các loại nắp chai chai nhựa chứa đựng nước khống thiên nhiên có dung tích 10 lít khơng sử dụng lại; bình nhựa có dung tích từ 10 lít trở lên chai thủy tinh sử dụng lại; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn b) Tất loại chai, bình sử dụng lần đầu hay sử dụng lại phải làm sạch, diệt khuẩn, xúc rửa kỹ trước cơng đoạn rót chai trừ trường hợp bình sử dụng lần đầu sản xuất theo cơng nghệ khép kín có diệt khuẩn; c) Các loại chai, bình sau xúc rửa phải úp ngược xuống để tránh bụi bẩn, vật lạ rơi vào trong, trừ trường hợp chai rửa máy tự động; trước chiết rót phải tráng lại ng̀n nước đóng chai; d) Đối với bao bì giấy, bên phải tráng vật liệu an tồn, khơng thấm nước đảm bảo an tồn sản phẩm 10 Ng̀n nước khống thiên nhiên khai thác phải đảm bảo phạm vi vành đai bảo vệ để tránh ô nhiễm yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến chất lượng lý, hoá nước khoáng thiên nhiên 11 Việc đóng chai phải thực ng̀n nước dẫn trực tiếp từ nguồn tới nơi xử lý, đóng chai hệ thống đường ống kín, liên tục, bảo đảm quy định vệ sinh nghiêm ngặt suốt trình khai thác Bảo đảm sản phẩm nước khống thiên nhiên đóng chai phù hợp với quy định tiêu an toàn thực phẩm yêu cầu quản lý Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) nước khoáng thiên nhiên nước uống đóng chai số 6-1:2010/BYT 12 Cơ sở sản xuất nước khống thiên nhiên phải có phận giám sát kiểm sốt vệ sinh chai bình, chất lượng nước; có đủ hờ sơ lưu trữ kết xét nghiệm nước nguồn nước thành phẩm theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước khống thiên nhiên nước uống đóng chai số 6-1:2010/BYT Điều Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Đối với sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ người trực tiếp sản xuất nước uống đóng chai: Tuân thủ theo yêu cầu quy định khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, Điều Thông tư Tiệt trùng, khử trùng sản phẩm nước uống đóng chai, khử trùng bao bì thiết bị chuyên dụng sử dụng cơng nghệ tạo tia cực tím, cơng nghệ khí ozone công nghệ khác không làm ảnh hưởng đến chất lượng, an tồn sản phẩm Ng̀n nước sử dụng sản xuất nước uống đóng chai phải bảo đảm phòng tránh nhiễm yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến chất lượng vi sinh, lý, hoá nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) nước số 02:2009/BYT Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai phải có phận kiểm sốt vệ sinh chai bình, chất lượng nước; có đủ hờ sơ lưu trữ kết xét nghiệm từ khai thác nước nguồn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn thành phẩm theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) chất lượng nước ăn uống số 01:2009/BYT Điều Cơ sở kinh doanh nước khống thiên nhiên, nước uống đóng chai Tuân thủ theo quy định khoản 1, 2, 3, 4, 5, 12 13 Điều 5, khoản Điều 6, khoản 1, Điều Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Chương IV ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Điều 10 Yêu cầu sở sản xuất Đối với sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ người trực tiếp sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế: Tuân thủ theo yêu cầu quy định khoản 1, 2, 3, Điều 1, khoản 1, Điều 2, khoản Điều 3, khoản 1, Điều Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm phải sản xuất từ nguyên liệu an toàn, bảo đảm không nhiễm chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm bảo đảm chắn, an toàn, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Các chất phụ gia để sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải có ng̀n gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm không nhiễm chất độc hại, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm thực phẩm chứa đựng Điều 11 Yêu cầu sở kinh doanh Tuân thủ theo quy định khoản 1, 2, 3, 4, 5, 12 13 Điều 5, khoản Điều 6, khoản 1, Điều Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Chương V ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ Điều 12 Đối với địa điểm, sở vật chất, nguyên liệu, thực phẩm Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải có khoảng cách an tồn ng̀n gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm không làm ảnh hưởng đến an tồn sản phẩm Cơ sở phải có đủ nước để sản xuất thực phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) số 01:2009/BYT; phải có đủ nước để phục vụ kinh doanh thực phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) số 02:2009/BYT Cơ sở trì chế độ, quy trình vệ sinh thường xuyên điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sở Nguyên liệu sản xuất, chất phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm sở sản xuất thực phẩm phải có ng̀n, xuất xứ rõ ràng bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định Cơ sở phải có sổ sách ghi chép, hợp đờng, hóa đơn, chứng từ lưu giữ thơng tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm để sản xuất thực phẩm kinh doanh sở Điều 13 Trang thiết bị, dụng cụ, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Cơ sở phải có đủ trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm; trang thiết bị chế tạo vật liệu không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm; dễ bảo dưỡng làm vệ sinh Cơ sở phải có đủ trang thiết bị, dụng cụ thu gom, xử lý chất thải theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tuân thủ theo yêu cầu quy định khoản Điều Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Chương VI KIỂM TRA ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Điều 14 Kiểm tra định kỳ Không hai lần/năm sở cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an tồn thực phẩm, sở có giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000 tương đương quan có thẩm quyền cấp Khơng ba lần/năm sở cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quan nhà nước có thẩm quyền cấp Không bốn lần/năm sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Điều 15 Kiểm tra đột xuất Cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra đột xuất xảy vi phạm an toàn thực phẩm, cố an toàn thực phẩm liên quan, đợt kiểm tra cao điểm theo đạo quan cấp Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 16 Hiệu lực thi hành Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2012 LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Bãi bỏ Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28 tháng 11 năm 2005 Bộ Trưởng Bộ Y tế việc ban hành kèm theo Quy định điều kiện vệ sinh chung sở sản xuất thực phẩm, Quyết định số 01/2005/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2005 Bộ Y tế quy định việc ban hành kèm theo Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sở sản xuất, chế biến nước giải khát, Quyết định số 02/2005/QĐBYT ngày 07 tháng 01 năm 2005 Bộ Y tế quy định việc ban hành Quy định quản lý chất lượng vệ sinh an tồn nước khống thiên nhiên đóng chai kể từ ngày Thơng tư có hiệu lực Điều 17 Tổ chức thực Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm hướng dẫn thực Thơng tư phạm vi toàn quốc Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn thực Thông tư địa bàn quản lý Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (Cơng báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐTCP); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT; - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cổng TTĐT BYT; - Các đơn vị trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, PC, ATTP KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ... 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Chương VI KIỂM TRA ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ... www.luatminhgia.com.vn 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Chương V ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ Điều. .. biến thực phẩm tuân thủ theo y u cầu quy định điều 5, 6, Thông tư số 15 /2012/ TT-BYT ng y 12 tháng 09 năm 2012 Bộ Y tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư số: 16 2012 TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2012., Thông tư số: 16 2012 TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2012.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn