QD Hoi dong xet duyet De cuong 2017 2018 DB VLXD

7 71 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2017, 09:38

... XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018 KHỐI NGÀNH: ĐƯỜNG BỘ – VẬT LIỆU – ĐỊA KỸ THUẬT TT No 1 2 3 10 11 Tên đề tài Chủ nhiệm Nghiên... Khoa Cơng trình ĐB-VLĐKT Ghi XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018 KHỐI NGÀNH: ĐƯỜNG BỘ – VẬT LIỆU – ĐỊA KỸ THUẬT TT 10 No Tên đề tài Chủ nhiệm Cán tham gia... CSĐT Thái Nguyên ĐB-VLĐKT Ghi XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018 KHỐI NGÀNH: ĐƯỜNG BỘ – VẬT LIỆU – ĐỊA KỸ THUẬT TT No 1 2 3 Tên đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: QD Hoi dong xet duyet De cuong 2017 2018 DB VLXD, QD Hoi dong xet duyet De cuong 2017 2018 DB VLXD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn