QD Hoi dong xet duyet De cuong 2017 2018 KINH TE VAN TAI

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2017, 09:36

... XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018 KHỐI NGÀNH: KINH TẾ VẬN TẢI TT No 1 2 3 4 Tên đề tài Chủ nhiệm Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức cơng... KTVT Khoa KTVT KTVT Ghi XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018 KHỐI NGÀNH: KINH TẾ VẬN TẢI TT No 21 Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Nghiên cứu số giải pháp nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: QD Hoi dong xet duyet De cuong 2017 2018 KINH TE VAN TAI, QD Hoi dong xet duyet De cuong 2017 2018 KINH TE VAN TAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn