Giáo án Trải nghiệm sáng tạo: Khám phá nét đẹp trang phục một sô dân tộc việt Nam CD 8

13 7,354 10
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2017, 14:51

“Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân”. PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa Tiết HƯỚNG DẪN CHỦ ĐỀ HĐTNST: KHÁM PHÁ NÉT ĐẸP TRONG TRANG PHỤC MỘT SỐ DÂN TỘC VIỆT NAM BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT -Tên học: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề: Khám phá nét đẹp trang phục số dân tộc Việt Nam - Hình thức dạy học: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm – học sinh, tổ chức hoạt động lớp học; chuẩn bị, tìm hiểu nhà - Chuẩn bị giáo viên học sinh: + Học sinh: SGK GDCD8; DGK Lịch sử, Mĩ thuật 6,7,8 tranh ảnh, tài liệu, máy tính có kết nối Intenet, giấy bìa A0, bút sáp màu, bút + Giáo viên: Máy tính có kết nối Intenet, tài liệu nghiên cứu học giả có liên quan… BƯỚC 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI HỌC - Qua tài liệu văn học, lịch sử tài liệu liên quan, xác định đặc điểm như: + Tập quán sinh sống, trang phục dân tộc có địa bàn Nghệ An: Thái, Thổ + Các đặc điểm bên trang phục: loại trang phục, họa tiết, hoa văn, màu sắc + Các đặc điểm tập tục: tập quán sử dụng qua thời đại… + Vai trò trang phục dân tộc đời sống BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG I Mục tiêu hoạt động: Kiến thức: Dựa vào tài liệu văn học, lịch sử tài liệu liên quan, xác định đặc điểm như: tập quán sinh sống, trang phục dân tộc có địa bàn Nghệ An, Quỳ Hợp Thái, Thổ Kỹ năng: Học sinh biết cách phối hợp làm việc theo nhóm tìm kiếm thơng tin diễn đạt thành văn hồn chỉnh - Có khả tạo, thiết kế, vẽ số trang phục để trình bày, triển lãm báo cáo hoạt động Thái độ: Học sinh có thái độ kính trọng, tự hào vẻ đẹp trang phục dân tộc trách nhiệm việc bảo vệ, giữ gìn phát huy Định hướng phát triển lực: Giúp học sinh phát triển số lực: + Năng lực làm chủ phát triển thân: lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo + Năng lực xã hội: lực giao tiếp, lực hợp tác… + Năng lực công cụ: lực sử dụng ngôn ngữ, lực diễn đạt… Kỹ sống: - Tự nhận thức giá trị truyền thống văn hóa dân tộc xã hội ngày nay, ý thức để bảo tồn phát huy - Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận, tạo lập văn bản… BƯỚC 4: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài mới: * Hoạt động 1: Khởi động: - Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu tiết học kiểm tra chuẩn bị học sinh * Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Định hướng nội dung I Tìm kiếm thơng tin * Mục tiêu: - Học sinh tìm kiếm, đọc lại tài liệu nói tập quán sinh - Hs hđ theo hướng sống, trang phục dân tộc có địa bàn Nghệ An dẫn Quỳ Hợp Thái, Thổ * Hình thức hoạt động: Học sinh làm việc theo nhóm – em * Giáo viên giao nhiệm vụ: - Học sinh làm việc nhóm với SGK, tài liệu tranh ảnh, máy tính kết nối mạng internet: + Đọc lại tài liệu viết tập quán sinh sống, trang phục dân tộc Thái, Thổ * Tìm hiểu: + Các đặc điểm bên trang phục: loại trang phục, - Hs hđ theo hướng dẫn họa tiết, hoa văn, màu sắc + Các đặc điểm tập tục: tập quán sử dụng qua thời kì… + Vai trò trang phục dân tộc * Học sinh tìm kiếm xử lí thơng tin: - Nhóm trương phân cơng thành viên nhóm lựa - Hs hđ theo hướng chọn tìm kiếm thơng tin SGK, tài liệu, tranh ảnh… dẫn - Các thành viên nhóm tìm kiếm trình bày kết II Xử lí thơng tin Cả nhóm thống xây dựng thông tin xếp theo hệ thống phiếu sau: Trang phục dân tộc địa bàn Nơi cư Các dân tộc trú Số lượng người Phong tục tập Các loại, quán chủng loại Trang phục Chất liệu Kiểu dáng Họa tiết, hoa văn Màu sắc Thái Thổ Dặn dò: Giáo viên dặn học sinh nhà xây dựng ý tưởng chuẩn bị cho báo cáo Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ========================================================================================================== Tiết ( chia thành nhiều tiết) HƯỚNG DẪN CHỦ ĐỀ HĐTNST: KHÁM PHÁ NÉT ĐẸP TRONG TRANG PHỤC MỘT SỐ DÂN TỘC VIỆT NAM BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT -Tên học: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề: Khám phá nét đẹp trang phục số dân tộc Việt Nam - Hình thức dạy học: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm – học sinh, tổ chức hoạt động lớp học; chuẩn bị, tìm hiểu nhà - Chuẩn bị giáo viên học sinh: + Học sinh: SGK GDCD8; DGK Lịch sử, Mĩ thuật 6,7,8 tranh ảnh, tài liệu, máy tính có kết nối Intenet, giấy bìa A0, bút sáp màu, bút + Giáo viên: Máy tính có kết nối Intenet, tài liệu nghiên cứu học giả có liên quan… BƯỚC 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI HỌC - Qua tài liệu văn học, lịch sử tài liệu liên quan, xác định đặc điểm như: + Tập quán sinh sống, trang phục dân tộc có địa bàn Nghệ An Quỳ Hợp: Thái, Thổ + Các đặc điểm bên trang phục: loại trang phục, họa tiết, hoa văn, màu sắc + Các đặc điểm tập tục: tập quán sử dụng qua thời đại… + Vai trò trang phục dân tộc đời sống BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG I Mục tiêu hoạt động: Kiến thức: Dựa vào tài liệu văn học, lịch sử tài liệu liên quan, xác định đặc điểm như: tập quán sinh sống, trang phục dân tộc có địa bàn Thái, Thổ Kỹ năng: Học sinh biết cách phối hợp làm việc theo nhóm tìm kiếm thơng tin diễn đạt thành văn hồn chỉnh - Có khả tạo, thiết kế, vẽ số trang phục để trình bày, triển lãm báo cáo hoạt động Thái độ: Học sinh có thái độ kính trọng, tự hào vẻ đẹp trang phục dân tộc trách nhiệm việc bảo vệ, giữ gìn phát huy Định hướng phát triển lực: Giúp học sinh phát triển số lực: + Năng lực làm chủ phát triển thân: lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo + Năng lực xã hội: lực giao tiếp, lực hợp tác… + Năng lực công cụ: lực sử dụng ngôn ngữ, lực diễn đạt… Kỹ sống: - Tự nhận thức giá trị truyền thống văn hóa dân tộc xã hội ngày nay, ý thức để bảo tồn phát huy - Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận, tạo lập văn bản… BƯỚC 4: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài mới: * Hoạt động 1: Khởi động: - Giáo viên giới thiệu mục tiêu, yêu cầu tiết học kiểm tra chuẩn bị học sinh * Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Định hướng nội dung III Trình bày kết sản phẩm * Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm * Giáo viên giao nhiệm vụ: - Hs hđ theo hướng dẫn * Các nhóm trình bày kết quả: * Giáo viên tổ chức cho hs phản biện, tư vấn, định hướng viết thu hoạch cho học sinh - Kết thông tin dự kiến thu được: * Dân tộc Thái Nghệ An có 269.491 người, Quỳ Hợp có nhóm Thái trắng, Thái đen + Ngơn ngữ: Người Thái nói thứ tiếng thuộc nhóm ngơn ngữ gốc Thái hệ ngơn ngữ Thái-Kadai Trong nhóm có tiếng Thái người Thái (Thái Lan), tiếng Lào Lào, tiếng Shan Myanmar tiếng Choang miền nam Trung Quốc Tại Việt Nam, sắc tộc người gồm Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái xếp vào nhóm ngơn ngữ Thái + Đặc điểm kinh tế: Người Thái có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mương, dựng con, bắc máng lấy nước làm ruộng Lúa nước nguồn lương thực chính, đặc biệt lúa nếp Người Thái làm nương để trồng lúa, hoa màu nhiều thứ khác Từng gia đình chăn ni gia súc, gia cầm, đan lát, dệt vải, số nơi làm đồ gốm Sản phẩm tiếng người Thái vải thổ cẩm, với hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ, bền đẹp + Văn hóa: Trong lễ hội người Thái thường có Múa sạp, Múa Quạt Thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ, ca dao vốn quý báu văn học cổ truyền người Thái Những tác phẩm thơ ca tiếng dân tộc Thái là: Xống chụ xon xao, Khun Lú Nàng Ủa Người Thái sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ (văn học, luật lệ, dân ca) ghi chép lại giấy Người Thái thích ca hát, đặc biệt khắp tay khắp lối ngâm thơ hát theo lời thơ, đệm đàn múa Nhiều điệu múa múa xòe, múa sạp trình diễn sân khấu ngồi nước, hấp dẫn đơng đảo khán giả Hạn khuống, ném hai đặc trưng văn hóa tiếng người Thái + Hơn nhân: - Người Thái có tục rể, vài năm sau, đơi vợ chồng có bên nhà chồng, khơng có trừ vài trường hợp gia đình bên gái khó khăn q Cơ gái Thái lấy chồng phải búi tóc (tẳng cẩu) + Tục lệ ma chay: - Người Thái quan niệm chết tiếp tục "sống" giới bên Vì vậy, đám ma lễ tiễn người chết "mường trời" + Nhà cửa: - Điểm khác biệt nhà cửa người Thái so với người Việt Hán họ xây nhà sàn Nhà người Thái trắng có nhiều điểm gần với nhà Tày-Nùng Còn nhà người Thái Đen lại gần với kiểu nhà cư dân Môn-Khmer Tuy vậy, nhà người Thái Đen lại có đặc trưng khơng có nhà cư dân Mơn-Khmer: nhà người Thái Đen hình mai rùa, chỏm đầu đốc có khau cút với nhiều kiểu khác Hai gian hồi để trống có lan can bao quanh Khung cửa vào cửa sổ có nhiều hình thức trang trí khác Bộ khung nhà Thái có hai kiểu khứ tháng khay điêng Vì khay điêng khứ kháng mở rộng cách thêm hai cột Kiểu dần gần lại với kiểu nhà người Tày-Nùng Cách bố trí mặt sinh hoạt nhà Thái Đen độc đáo: gian có tên riêng Trên mặt sàn chia thành hai phần: phần dành làm nơi ngủ thành viên gia đình, nửa dành cho bếp nơi để tiếp khách nam + Trang phục: - Người Thái đen màu da đen, mà trang phục, đồ dùng họ chủ yếu màu đen: váy đen, nệm đen, đen, đặc biệt “áo cóm” ( áo ngắn) truyền thống họ màu đen, ống tay nối màu khác Ngày giao lưu văn hóa với dân tộc khác nên chị em may nhiều màu Song, cổ áo phải cổ tầu Còn áo người Thái trắng cổ tim, cổ chữ v cổ tròn Váy người Thái đen thêu hoa văn nhỏ, tỉ mỉ, nhìn từ xa thấy mảng màu Thân váy có sọc ngang khơng có Chất váy lại dày Dây thắt lưng (Xái éng) sợi trắng, đoạn đầu thân váy làm vải đỏ Chuẩn ăn mặc họ “ Húa lénh éng phe” nghĩa Đầu váy đỏ, dây thắt lưng to người biết ăn mặc - Váy người Thái trắng thêu hoa văn rõ ràng, bật.Nhưng váy mỏng Chân váy có hình bảy sắc cầu vồng dây thắt lưng xanh đỏ, buông tà bên hông điệu đà Chân váy buông trùm mắt cá chân Chuẩn ăn mặc họ “Con cau pang, tín xin làm” (Nghĩa là: búi tóc to bè, váy bng sát đất) Trang phục người Thái trắng Trang phục người Thái Đen Họa tiết hoa văn thổ cẩm hai nhóm giống nhau, thể thống cao tính hình học cách điệu hóa Đồng thời cách thêu giống không cần vẽ mẫu, đếm thêu theo trí tưởng tượng Tuy nhiên, bên cạnh có số điểm khác biệt: NỘI DUNG NHĨM THÁI ĐEN Nội dung mơ Động vật, thực vật, đồ vật; mơ NHĨM THÁI TRẮNG Động vật, thực vật Mô nhiều họa tiết tổng thể Đường nét phận vật, đồ vật Chủ yếu hình khối Đường nét mềm mại, uyển Màu sắc khỏe Họa tiết thêu chủ yếu chuyển Họa tiết thêu vải màu đen, có nhiều họa nhiều vải, Khơng có tiết sử dụng màu đen Chủ yếu trang trí đối xứng; họa tiết sử dụng màu đen Trang trí tự do; Trang trí Trang trí hai mặt ( Mặt bề mặt,( mặt phía mặt ngồi nhau) khơng rõ hình) Hình thức trang trí * Dân tộc Thổ: Dân tộc Thổ cộng đồng dân cư bao gồm nhóm người mang tên Kẹo, Mọn, Cuối, Đan Lai - Ly Hà Tày Poọng, cư trú huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Con Cuông Tương Dương thuộc nhóm ngơn ngữ Việt – Mường Dân số khoảng 80.000 người Người Thổ có nhiều dòng họ, họ Trương họ lớn chiếm số đông cộng đồng, tiếp đến họ Lê, họ Nguyễn, họ Phạm, họ Bùi, họ Đinh…Người Thổ Quỳ Hợp có nhóm: Kẹo, Mọn, Ly Hà + Ngơn ngữ: Về ngôn ngữ song song với tiếng Mường, tiếng Việt tiếng Chứt phương ngôn tiếng Mường + Đặc điểm kinh tế: Người Thổ sinh sống dựa chủ yếu vào kinh tế nương rẫy Số ruộng đất để làm lúa nước Lúa rẫy khơ gai hai loại sống thích hợp với loại đất Trình độ canh tác rẫy đất dốc cao thể khâu làm đất Cơng cụ điển hình họ “cày nại” (cần nộn) gậy chọc trổ hạt Ban đầu người ta phát nương rẫy gieo hạt từ năm sau trở dùng cày bừa sản xuất Cùng với trồng lúa, đồng bào trồng gối vụ, xen canh sắn, ngơ, đỗ, lạc, mía Người Thổ có nghề trồng gai chế biến sản phẩm từ gai phát triển Nghề chủ có vùng Tân Kỳ, Nghĩa Đàn Quỳ Hợp, khơng có Con Cuông Tương Dương Người Thổ dùng sản phẩm để đổi lấy thứ mà dân tộc khơng sản xuất được, chủ yếu quần áo Nghề đan lát phổ biến hầu hết đàn ông người Thổ Nhiều loại sản phẩm đẹp đem đổi chác, mua bán với cư dân quanh vùng nhiều người ưa thích (như ghế mây, bồ đựng quần áo, hộp kim chỉ…) sản phẩm cư dân Đan Lai Ly Hà Tày Poọng Cư trú dọc sơng suối lớn, đồng bào Thổ có nhiều phương pháp đánh bắt cá cổ truyền thấy dân tộc khác Dụng cụ đánh bắt cá độc đáo phong phú: Hom giỏ kết tai hoa mây (lá ngáng), xúc vợt (việc), vó trời (cuộng), chíp, đăng, chài v.v… Do kinh tế sản xuất trình độ thấp nên đời sống đồng bào gặp nhiều khó khăn triền miên Bù đắp ỏi thu nhập nương rẫy đưa lại, hình thức thu nhặt lâm, thổ sản đóng vai trò quan trọng đời sống đồng bào Đan Lai - Ly Hà Tày Poọng Tỷ lệ thu thập sản vật chất tự nhiên chiếm vai trò đáng kể đời sống vật chất đồng bào Đó dấu ấn đậm nét kinh tế tước đoạt” Nền kinh tế hàng hố manh nha xuất hình thức trao đổi, thứ mà đồng bào không sản xuất (muối, vải, dầu đèn…) + Văn hóa: Nền văn hố vật chất đồng bảo Thổ có nét đặc biệt riêng Những biểu văn hoá vật chất điển hình (như trang phục, cơng cụ sản xuất) đơn giản, lại pha tạp - dấu ấn dân tộc cấu nhiều nguồn dân cư khác Vì đời sống vật chất không cao nên thành viên, nội với mối quan hệ tương thân, tương ái, đoàn kết Ngày làm nhà mới, ngày gieo hạt, giúp đỡ tận tình + Hơn nhân: Do sống xen kẽ với tộc khác, tình trạng đời sống khó khăn, nơm nớp lo lắng đồng hoá văn hoá lực dân tộc nên ý thức cố kết cộng đồng cư dân Thổ vững mà có lẽ biểu cao ý thức chế nhân nội tộc cộng đồng Tuy nhóm xa quan hệ hôn nhân chặt chẽ Việc kết hôn với người khác tộc lại hạn chế Trong nội dân tộc, trai gái thời kỳ tìm hiểu có tập tục “ngủ mái” Trong đêm “ngủ mái” trai gái làm quen cách lành mạnh Lệ tục khắt khe lên án hành vi mờ ám Tục có nhóm Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, khơng có nhóm Con Cng, Tương Dương Từ đêm “ngủ mái”, trai gái đồng ý lấy bước thực nghi thức bắt buộc nhờ người làm mối (ơng pìn), thăm hỏi thường xun (1 tháng lần), dạm hỏi xin cưới Tục cưới xin người Thổ trước tốn phiền phức đời sống mức thấp + Tục lệ ma chay: Quan niệm đồng bào giới cõi âm phức tạp Có đủ loại thần ma… tín ngưỡng đồng bào Họ cho thần trời, ma đất, có người lùn mặt đất, có “tơ khụ” tức thuồng luồng nước Có làng thờ hàng chục vị thần (14 - 15 vị), bao gồm nhân thần thiên thần vật vô tri… Đó vị thần Đơng, thần Tây, thần Đức Ơng, Thuỷ Tề… có nơi thờ thần Cao, Sơn, thần Cả, thần Đẹt, thần Sơn Dương… Người Thổ cúng ma tiếng Cuối thầy cúng tiến hành Khi cúng tổ tiên, họ cúng tiếng phiên âm Hán - Việt Người chết gọi hồn vía để nhập liệm làm cỗ Từ hạ huyệt trở đi, người ta tổ chức lễ cúng ngày, 50 ngày 100 ngày Người Thổ khơng có tục bốc mả, hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán đồng bào tổ chức quét mả, mời tổ tiên ăn tết, sau vào dịp Tết Đoan Ngọ (5 - 5), Trung Nguyên (15 - 7) Tết Cơm Mới (10 - 10) đồng bào cúng chu đáo + Nhà cửa: Nhà phần lớn nhà làm gỗ rừng, tre nứa giản đơn, cột ngoạm, cần giao rìu dựng nhà Nhà sàn có nhiều nhóm Tày Poọng cư trú gần gũi lâu dài mà ảnh hưởng nhà sàn Thái + Trang phục: Áo quần họ phần lớn đổi chác mà có Có vài đặc điểm chung phân biệt là: Đàn ông Thổ mặc áo lượng đen, khăn nhiễu tím, quần dài trắng cạp vấn (giống đàn ông Kinh Váy phụ nữ vùng Quỳ Hợp lại giống váy Thái (có sọc viền chân váy, dày) váy phụ nữ vùng Lâm La lại giống váy Mường mang dáng dấp Kinh (có dọc theo dấu ngón trỏ xuống) Áo phụ nữ vùng Quỳ Hợp năm thân, màu nâu trắng (gần giống người Kinh), áo phụ nữ vùng Lâm La thêm cổ viền giống áo cánh phụ nữ Kinh Một sốdân mặc yếm trắng (giống Kinh), đội khăn vng (giống Mường), có tang chít khăn trắng ( giống Kinh) … IV Luyện tập TT Điều em học Em biết nguồn gốc, nơi cư trú số dân tộc địa bàn Em biết phong tục tập quán số dân tộc địa bàn Em biết cách giới thiệu sản phẩm em Em cảm thấy vui sướng làm Ý kiến em Đúng Không rõ Chưa sản phẩm Em biết cách lắng nghe người khác nói Em bắt đầu biết cách làm cho người ý lắng nghe Em mong muốn khám phá thêm dân tộc khác Em biết tôn trọng mong muốn học hỏi dân tộc khác V Kết thúc - Y/c HS tự giới thiệu trước gương nhà - Lắng nghe - Dặn HS nhà đọc lại xem nội dung - Nhận xét học ... H TNST: KHÁM PHÁ NÉT ĐẸP TRONG TRANG PHỤC MỘT SỐ DÂN TỘC VIỆT NAM BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT -Tên học: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề: Khám phá nét đẹp trang phục số dân tộc. .. phiếu sau: Trang phục dân tộc địa bàn Nơi cư Các dân tộc trú Số lượng người Phong tục tập Các loại, quán chủng loại Trang phục Chất liệu Kiểu dáng Họa tiết, hoa văn Màu sắc Thái Thổ Dặn dò: Giáo viên... tập quán sinh sống, trang phục dân tộc Thái, Thổ * Tìm hiểu: + Các đặc điểm bên trang phục: loại trang phục, - Hs hđ theo hướng dẫn họa tiết, hoa văn, màu sắc + Các đặc điểm tập tục: tập quán sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Trải nghiệm sáng tạo: Khám phá nét đẹp trang phục một sô dân tộc việt Nam CD 8, Giáo án Trải nghiệm sáng tạo: Khám phá nét đẹp trang phục một sô dân tộc việt Nam CD 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn