slide tam ly hoc Phân biệt mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng, rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân biệt mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và lý tính

24 687 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 18:24

slide tam ly hoc Phân biệt mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng, rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân biệt mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và lý tính.Định nghĩa tư duyTư duy là một quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó chúng ta chưa biết đến. c Nhóm 7: Phân biệt mối quan hệ giữa và tưởng tượng, rút kết luận phạm cần thiết Phân biệt mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và lý tính Nhóm 7: Tâm lý học c 1, và tưởng tượng o Định nghĩa trình tâm phản ánh thuộc tính chất, mối liên hệ quan hệ bên có tính quy luật vật, tượng thực khách quan mà trước chưa biết đến Nhóm 7: Tâm lý học c a, Đặc điểm của duy:  Tính “có vấn đê“  Tính gián tiếp  Tính trừu tượng khái quát  người liên hệ mật thiết với ngôn ngữ Nhóm 7: Tâm lý học c b, Các giai đoạn của trình - Xác định vấn đề và biểu đạt vấn đề -Huy động các tri thức, kinh nghiệm -Sàng lọc các liên tưởng và hình thành giả thuyết - Kiểm tra giả thuyết -Giải quyết vấn đề Nhóm 7: Tâm lý học c c, Các loại và vai trò của chúng  Theo lịch sử hình thành - trực quan – hành động - trực quan – hình ảnh - trừu tượng Nhóm 7: Tâm lý học  Theo hình thức biểu hiện nhiệm vụ và phương thức giải quyết  Theo mức độ sáng tạo - thực hành -Tư hình ảnh cụ thể -Tư lý luận -Tư ơrixtic -Tư angôrit c Tưởng tượng Khái niệm Tưởng tượng trình tâm phản ảnh chưa từng có kinh nghiệm cá nhân cách xây dựng hình ảnh sở biếu tượng có Ví dụ: tơi đưa cọ vẽ đường lên giấy theo đó là đường, có thể là rắn… Nhóm 7: Tâm lý học c a, Đặc điểm của tưởng tượng – Loại hiện tượng tâm lýTưởng tượng nảy sinh trước những tình h́ng có vấn đề – Về nội dung phản ánh – Về phương thức phản ánh – Sản phẩm phản ánh:biểu tượng – Tưởng tượng có nguồn gốc xã hội Nhóm 7: Tâm lý học c b Sự giống và khác giữa và tưởng tượng  Giống nhau: Đều là trình nhận thức lý tính Đều phản ánh cách gián tiếp  Đều xuất hiện gặp hòan cảnh có vấn đề Đều liên quan chặt chẽ với ngôn ngữ và nhận thức cảm tính Nhóm 7: Tâm lý học c Sự khác giữa và tưởng tượng phản ánh giải quyết vấn chặt chẽ khái niệm Còn tưởng tượng phản ánh ít chặt chẽ xây dựng hình ảnh từ biểu tượng   Nhóm 7: Tâm lý học c 3, Mối quan hệ giữa và tưởng tượng  Tưởng tượng và có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho  Tưởng tượng cho phép người đến quyết định và tìm giải pháp cho tình h́ng có vấn đề cả không đủ dữ kiện để Tưởng tượng có thể bổ sung cho cần thiế  Trong nhiều trường hợp, tưởng tượng trước và định hướng cho Nhóm 7: Tâm lý học Kết luận phạm: - Cần kiên nhẫn,có thời gian nhìn nhận vấn đề để hiểu được bản chất nó tránh bỏ qua số dữ liệu quan trọng làm cho việc trở nên bế tắc Khi gặp vấn đề sớng khơng nên bi quan, bế tắc, cần bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề Trong hoạt động giáo dục và quản lý cần khuyến khích lối đột phá đễ tìm thành cơng c Kết luận phạm: Tưởng tượng Để phát triển trí tưởng tượng cho học sinh, cần giúp em làm giàu đầu óc những tri thức, kinh nghiệm thực tiễn; rèn luyện ngôn ngữ, lực liên tưởng cho học sinh, hướng dẫn vận dụng vào trình tưởng tượng làm cho nó hợp logic   Nhóm 7: Tâm lý học c Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính a, Nhận thức cảm tính Là giai đoạn trình nhận thức, mà người sử dụng giác quan để tác động vào vật nhằm nắm bắt vật Nhận thức cảm tính bao gồm:cảm giác, tri giác, biểu tượng… Nhóm 7: Tâm lý học c Nhận thức cảm tính gồm những gì? Nhận thức cảm tính Cảm giác Tri giác Biểu tượng Nhóm 7: Tâm lý học c b, Nhận thức lý tính Nhận thức lý tính (hay gọi là tư trừu tượng) là giai đoạn phản ánh gián tiếp trừu tượng, khái quát vật, được thể hiện qua hình thức khái niệm, phán đoán, suy luận Nhóm 7: Tâm lý học c Nhận thức lý tính gồm những trình nào? Nhận thức lý tính Khái niệm Nhóm 7: Tâm lý học Phán đốn Suy ḷn c c, Mới quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhần thức lý tínhNhận thức cảm tính là sở, nơi cung cấp nguyê liệu cho nhận thức lý tính • Lê nin nói: khơng có cảm giác khơng có q trính nhận thức nào cả Nhóm 7: Tâm lý học c c, Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhần thức lý tínhNhận thức lý tính phải dựa nhận thức cảm tính, gắn chặt với nhận thức cảm tính, thường bắt đầu từ nhận thức cảm tính  Dù nhận thức lý tính có trừu tượng và khái quát đến đâu nội dung nó chứa đựng thành phần nhận thức cảm tính  Ngược lại, nhận thức lý tính chi phối nhận thức cảm tính, làm cho nhận thức cảm tính tinh vi , nhạy bén và chính xác Nhóm 7: Tâm lý học Tình h́ng 1:Một em bé gái tuổi đến lịch để bàn Khi vào số bé nói:”Chị Giang ký tên chỗ này ” Sau đó ,trong số 16 và số 26 bé lại tìm sớ và lại nói:”Chị Giang ký ở nữa,cả nữa”  Giải thích:Tình h́ng thể hiện trình nhận thức cảm giác và tri giác Bé tuổi là lứa tuổi nhỏ nhận thức cảm giác và tri giác Bé biết đếm đến 10 Bé hiểu số không hiểu được sớ 16 va 26 vậy bé nhìn thấy thành phần số đó Nên bé cảm giác số với số 16 và 26 là Tình h́ng 2: Ở nhà trẻ, người ta đưa cho cháu sớ đồ vật có hình dạng giớng màu sắc khác Sau đó giơ lên có màu xanh dương,rồi bảo cháu tìm vật giớng  Giải thích:Tình h́ng thể hiện trình nhận thức tri giác và • Đây là bài tập so sánh cấp mầm non: hướng dẫn bé phát hiện những điểm khác vật gần giống ở là vật có hình giớng màu sắc khác Tình h́ng 3: Ở nhà trẻ cháu chơi lô tô: bìa có vẽ 10 đồ vật Các cháu phải tìm bìa hình vẽ đồ vật mà giáo đưa  Giải thích:Tình h́ng thể hiện q trình nhận thức tri giác và trí nhớ • xuất hiện gặp tình h́ng có vấn đề (tình h́ng mà phương pháp cũ không đủ sức để giải quyết, cần cách giải qút mới) • Tưởng tượng là q trình nhận thức phản ánh những chưa có cách xây dựng những hình ảnh sở biểu tượng có • Trí nhớ có nghĩa là ghi nhớ, là trình ghi lại những kí ức vật xảy não Tình h́ng 4: Trong lớp mẫu giáo người ta tiến hành lớp học sau: đưa cho cháu lắc có hình dáng giớng âm khác Từng cháu lắng nghe âm của lắc nào đó và phải tìm đúng lắc có âm đó Giải thích: Tình thể q trình nhận thức cảm giác trí nhớ • Các bé lắng nghe âm lắc Khi âm lắc tác động trực tiếp vào giác quan bé cụ thể thính giác Rồi bé nhớ âm chúng tìm lắc Tình 5: Giáo viên cho học sinh lớp hai số 5, hỏi em có nhận xét hai số Một học sinh trả lời:”5 khơng 3; lớn hai đơn vị, nhỏ hai đơn vị”  Tình h́ng 5: Thể hiện q trình nhận thức • Tầm tuổi học sinh lớp đủ để nhận thức được nhận xét giữa số và 5.Học sinhđó được học so sánh và dựa vào đó làm sở tảng để nhận xét sớ đó Tình 6: Học sinh chăm làm kiểm tra Bỗng ngồi cửa sổ có tiếng còi tơ vang lên Nhiều học sinh dừng bút lại  Giải thích: Tình h́ng thể hiện q trình nhận thức cảm giác • Học sinh chăm chú làm bài tiếng còi xe kêu lên tác động vào giác quan thính giác học sinh Phá vỡ bầu không khí im lặng gây tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: slide tam ly hoc Phân biệt mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng, rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân biệt mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và lý tính, slide tam ly hoc Phân biệt mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng, rút ra kết luận sư phạm cần thiết. Phân biệt mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và lý tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay