Cơ sở sinh lý quan trọng để ứng dụng ghi điện tâm đồ

5 106 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 16:29

Cơ tim khi nghỉ ngơi ở trạng thái phân cực: Mặt ngoài tế bào cơ tim mang điện tích (+) Mặt trong tế bào cơ tim mang điện tích () => Không có sự chệnh lệch điện thế ở mặt ngoài màng tế bào. => Không có dòng điện đi qua mặt ngoài màng tế bào. sở sinh quan trọng để ứng dụng ghi điện tâm đồ ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG: ELECTROCARDIOGRAPHY) Điện tâm đồ đồ thị ghi lại dao động điện tim nhiều vị trí khác sở sinh học điện tâm đồ hoạt động điện học màng tế bào tim Giống tế bào khác, tim trạng thái điện học bản:  Trạng thái nghỉ: trình phân cực tim nghỉ ngơi trạng thái phân cực: - Mặt tế bào tim mang điện tích (+) - Mặt tế bào tim mang điện tích (-) => Khơng chệnh lệch điện mặt màng tế bào => Khơng dòng điện qua mặt ngồi màng tế bào Trạng thái kích thích: q trình khử cực Khi kích thích, phân bố điện thay đổi: - Mặt ngồi tế bào tim mang điện tích (-) - Mặt tế bào tim mang điện tích (+) => chênh lệch điện mặt ngồi màng tế bào => Tạo nên dòng điện qua mặt ngồi màng tế bào Chiều dòng điện từ cực (-) đến cực (+).   Trạng thái tái cực: quá trình hồi cực tim sau khử cực hoàn toàn hồi cực nghĩa trở trạng thái ban đầu (trạng thái nghỉ) Quá trình gọi trình hồi cực ...ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG: ELECTROCARDIOGRAPHY) Điện tâm đồ đồ thị ghi lại dao động điện tim nhiều vị trí khác Cơ sở sinh lý học điện tâm đồ hoạt động điện học màng tế bào tim... thái điện học bản:  Trạng thái nghỉ: trình phân cực Cơ tim nghỉ ngơi trạng thái phân cực: - Mặt ngồi tế bào tim mang điện tích (+) - Mặt tế bào tim mang điện tích (-) => Khơng có chệnh lệch điện. .. Khơng có dòng điện qua mặt màng tế bào Trạng thái kích thích: q trình khử cực Khi có kích thích, phân bố điện thay đổi: - Mặt tế bào tim mang điện tích (-) - Mặt tế bào tim mang điện tích (+)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở sinh lý quan trọng để ứng dụng ghi điện tâm đồ, Cơ sở sinh lý quan trọng để ứng dụng ghi điện tâm đồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay