Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế và mô hình cấu trúc circle k

17 156 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 15:35

Khoa kinh tế kinh doanh quốc tế Môn kinh doanh quốc tế Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế hìn h cấu trúc Circle K Nhóm: Lớp học phần: Giáo viên hướng dẫn: Nội dung Mở đầu Nội dung Kết luận GIỚI THIỆU 20 17 20 03 Alim 19 79 19 51 ớc n 12 g n àn quyền iệ h h a t Xuấ 000 cử hượng 13 gn n ah ua c m 0 d 15 -Tar r e ch u o nC i o i t a lạ ent thị p ậ nh Nhật m xâ ế u ầ t đ Bắt g quốc n Bản trườ ành h t vey s, r a H a Fed Tex lập Hoa Kỳ Hiện Circle K khơng ngừng lớn mạnh có 15000 cửa hàng Circle K Việt Nam phát triển sao? CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH KHÁCH HÀNG GIÁ CẢ CỦA CIRCLE K ĐA DẠNG MẶT HÀNG >< HẤP DẪN GIÁ CẢ NHÀ CUNG ỨNG CỦA CIRCLE K SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN KINH CỦA CIRCLE K TẠI VIỆT NAM Cửa hàng 100 6-2 Cửa hàng thứ 50 11-6 2008 2014 2012 2015 2013 20-12 Khai trương cửa hàng TP HCM Tháng Tháng Khai trương mảng thức ăn nhanh Trung tâm phân phối vào hoạt động 2016 2017 2016 2016 2015 26-2 24-4 Cửa hàng thứ 150 Cửa hàng Hà Nội 19-8 Tháng 11 Cửa hàng 256 11-11 Cửa hàng thứ 200 Cửa hàng Vũng Tàu CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP LIÊN KẾT KẾT LIÊN KINH KINH DOANH DOANH 01 02 HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG 03 ĐÁNH GIÁ VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA CIRCLE K ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM HÌNH DOANH NGHIỆP BỘ PHẬN PHỊNG KẾ TỐN KIỂM ĐÀO TẠO TỐN BỘ PHẬN TIẾP THỊ QUẢN LÍ KHÁCH HÀNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG TỒNG GIÁM GIÁM TỒNG ĐỐC ĐỐC BỘ PHẬN BÁN HÀNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM Thận trọng chiến lược mở rộng lẫn lựa chọn khách hàng mục tiêu Định vị lại thị trường Nhượng quyền thương hiệu Đối với cá nhân nghiên cứu đề tài MỐI LIÊN HỆ GIỮ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CIRCLE K ĐỀ XUẤT TĂNG SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẦM ĐỀ XUẤT TĂNG SỐ LƯỢNG CHỊ NHÁNH, MỞ RỘNG Ở CẢ NÔNG THÔN KẾT LUẬN PHẦN KẾT LUẬN Thank you! ... Tàu CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP LIÊN K T K T LIÊN KINH KINH DOANH DOANH 01 02 HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG 03 ĐÁNH GIÁ VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA CIRCLE K ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM MƠ HÌNH DOANH. .. chọn khách hàng mục tiêu Định vị lại thị trường Nhượng quyền thương hiệu Đối với cá nhân nghiên cứu đề tài MỐI LIÊN HỆ GIỮ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ CIRCLE K ĐỀ XUẤT TĂNG SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT... THỦ CẠNH TRANH KHÁCH HÀNG VÀ GIÁ CẢ CỦA CIRCLE K ĐA DẠNG MẶT HÀNG >< HẤP DẪN GIÁ CẢ NHÀ CUNG ỨNG CỦA CIRCLE K SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH CỦA CIRCLE K TẠI VIỆT NAM Cửa hàng 100 6-2 Cửa hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế và mô hình cấu trúc circle k, Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế và mô hình cấu trúc circle k

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay