Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh màng trước võng mạc nguyên phát

107 155 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 13:08

Mục tiêu nghiên cứu: mô tả đặc điểm lâm sàng, và đánh giá kết quả giải phẫu bệnh màng trước võng mạc (MTVM) nguyên phát. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang. Sử dụng phẫu thuật cắt dịch kính để lấy bệnh phẩm MTVM trên 35 bệnh nhân MTVM nguyên phát có chỉ định phẫu thuật tại bệnh viện Mắt TW. Phân tích kết quả giái phẫu bệnh sử dụng nhuộm HE, so sánh mối liên quan đặc điểm lâm sàng và kết quả thu được. Kết quả: thời gian tiến triển bệnh 8,2 ± 4,7 tháng, từ 1 21 tháng. Nhìn mờ (3435), méo hình (2735), ám điểm (1035), méo hình là triệu chứng đặc hiệu. Phát hiện 6 loại tế bào gồm tế bào thần kinh đệm (3535), nguyên bào sợi (2335), nguyên bào sợi cơ (2335), đại thực bào (1335), tế bào lympho (535) bạch cầu đa nhân trung tính (235). Số lượng loại tế bào có trên bệnh phẩm từ 1 đến 5, trung bình 2.85 ± 1.28, có liên quan tuyến tính với độ dày võng mạc trung tâm (VMTT) (r = 0.72, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh màng trước võng mạc nguyên phát, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh màng trước võng mạc nguyên phát, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay