giáo án lớp 1 cả ngày mới 2017

397 185 0
  • Loading ...
1/397 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 08:11

Giáo án lớp một cả ngày mới nhất năm 2017. ... thân yêu 11 11 Trần Hải Ninh 12 Trường Tiểu học Cảnh Hưng - Giáo án lớp 1A HĐ 1: Làm quen với thầy cô giáo I:Mục tiêu -Học sinh giao lưu ,trò chuyện với thầy cô Biết tên thầy cô giáo -Hsinh cảm nhận... nề nếp, nội quy , quy định trường ,lớp - Khắc phục tồn 19 19 Trần Hải Ninh 20 Trường Tiểu học Cảnh Hưng - Giáo án lớp 1A Thứ hai ngày 11 tháng năm 2 017 HĐTT: Toán CHÀO CỜ LUYỆN TẬP I: Mục tiêu... chữ số 1, 2,3; biết đếm 1, 2,3 đọc theo thứ tự ngược lại 3,2 ,1; II:Đồ dùng dạy học - Bộ đồ dùng học Toán 1. sgk,vbt 2323 Trần Hải Ninh 24 Trường Tiểu học Cảnh Hưng - Giáo án lớp 1A -Giáo án, đồ dùng…
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 1 cả ngày mới 2017, giáo án lớp 1 cả ngày mới 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay