Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật

2 20,750 206
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 11:37

Nhiệm vụ cụ thể:1.Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng.2.Dự trù trang thiết bị của các mã hàng sắp sản xuất LOGO COMPANY NAMEAdress: Phone: Email:Code : Version : 1.0Dated : 10/01/2008Page : Page 1 of 2Document name: TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬTI/ Thông tin chung:Vị trí Thời gian làm việcBộ phậnQuản lý trực tiếpII/ Mục đích công việcIII/ Nhiệm vụ cụ thể:1. Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng.2. Dự trù trang thiết bị của các mã hàng sắp sản xuất 3. Theo dõi từng bước công việc của từng mã hàng để kịp thời điều chỉnh trong sản xuất. Thống nhất thời gian chuẩn với Ban quản lý phân xưởng.4. Lập bảng thống kê các mã hàng được thực hiện cho từng bộ phận trong tháng, báo cho bộ phận tài vụ lên bảng lương sản phẩm cho từng mã hàng.5. Nhận bảng thống kê lương từ bộ phận tài vụ kèm theo bảng qui trình đã được thống nhất phân xuống bộ phận sản xuất.6. Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho trưởng phòng sau khi các mã hàng được thực hiện.7. Điều chỉnh các công đoạn nếu thấy không hợp lý.8. Điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân.9. Đề nghị loại bỏ thao tác thừa.10. Lập đơn giá của từng mã hàng trình Phó Giám đốc kỹ thuật duyệt.11. Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu sản phẩm mẫu, các góp ý khách hàng LOGO COMPANY NAMEAdress: Phone: Email:Code : Version : 1.0Dated : 10/01/2008Page : Page 2 of 2Document name: 12. Viết qui trình, thiết bị dùng cho từng công đoạn.13. Tính thời gian cho từng công đoạn (theo bấm thời gian).14. Kiểm tra bảng nhập công đoạn.15. Tính năng xuất cho từng công đoạn sản xuất trong 1 giờ,năng suất bình quân cho một lao động, chuyền.16. Tính tổng số thiết bị cần dùng cho đơn hàng (cho 1 chuyền)17. Tính các loại gá lắp dùng cho đơn hàng. (cho 1 chuyền).18. Lập sơ đồ chuyền19. Giao chi tiêu sản xuất theo qui trình 20. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, theo dõi nguyên phụ liệu nhập kho để lấy mẫu hiện vật.21. Thống kê tất cả các nguyên phụ liệu cần dùng.22. Sắp xếp các mẫu theo đúng thứ tự từ nguyên liệu đến phụ liệu tránh gây sự nhầm lẩn.23. Lập bảng phối bộ chi tiết của sản phẩm và minh hoạ ràng vị trí đánh số.24. Được quyền liên hệ làm việc và yêu cầu khách hàng xác định khi phát hiện ra nguyên phụ liệu nhập về kho sản xuất khác biệt với tài liệu kỹ thuật qui định.25. Yêu cầu khách hàng duyệt bảng màu trước khi sản xuất.26. Kiểm tra định mức do Phòng KHKD đưa xuống và phản hồi nếu định mức không đúng.IV/ Tiêu chuẩn: 1. Phải biết lắp ráp hoàn chỉnh một sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối. 2. Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để khi làm mẫu đảm bảo từng chi tiết phải đúng thông số yêu cầu. 3. Phải có ý thức làm việc tập thể nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất.4. Văn hoá trung cấp trở lên. . 2Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬTI/ Thông tin chung:Vị trí Thời gian làm việcBộ phậnQuản lý trực tiếpII/ Mục đích công việcIII/ Nhiệm. thừa.10. Lập đơn giá của từng mã hàng trình Phó Giám đốc kỹ thuật duyệt.11. Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu sản phẩm mẫu, các góp ý khách hàng ..LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật, Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật, Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay