Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

74 51 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2017, 12:15

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ DUẨN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CÚC ĐƯỜNG, HUYỆN NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2016 Thái nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ DUẨN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CÚC ĐƯỜNG, HUYỆN NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trường Lớp : K45 – ĐCMT – N01 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2016 Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Ngọc Anh Thái nguyên, năm 2016 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, thực phương châm: “Học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế “ phương thức quan trọng giúp học viên sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố bổ sung lý thuyết học lớp, học sách nhằm giúp cho sinh viên ngày nâng cao trình độ chun mơn Xuất phát từ nguyện vọng thân đồng ý Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài Nguyên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em phân công thực tập UBND Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Có kết em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc thầy giáo Ths Nguyễn Ngọc Anh người trực tiếp hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp em, ln nghiệp giáo dục đào tạo, dạy dỗ chúng em trưởng thành ngày hôm Tôi xin gửi lời cảm ơn tới chú, cô, anh chị công tác UBND Cúc Đường, huyện Nhai , tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ nhiệt tình để tơi hồn thành tốt tập khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn gia đình, bạn bè người thân giúp tơi suốt q trình học tập thời gian thực tập Trong suốt thời gian thực tập làm khóa luận em cố gắng kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều kiến thức hạn chế nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, Ngày tháng năm 2016 Sinh viên DANH MỤC CÁC BẢNG Hình 2.1 Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 Bảng 4.1.Thống kê trạng số hộ, số Cúc Đường đến năm 2015 40 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Cúc Đường 48 Bảng 4.3 Kết cấp GCNSD đất nông nghiệp (giai đoạn 2013 -2015) 50 Bảng 4.4 Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp Cúc Đường giai đoạn 2013 - 2015 52 Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSD đất giai đoạn 2013- 2015 53 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất Cúc Đường 54 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất Cúc Đường năm 2013 55 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSD đất Cúc Đường năm 2014 56 Bảng 4.9 Kết cấp GCNQSD đất Cúc Đường năm 2015 57 Bảng 4.10 Kết cấp GCNQSD đất giai đoạn 20132015 58 Bảng 4.11 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 20132015 58 Bảng 4.12 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất giai đoạn 20132015 59 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng CT Chỉ thị CP Chính phủ GCN Giấy chứng nhận ĐKĐĐ Đăng ký đất đai CGCNQSD Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng GCNSD Giấy chứng nhận sử dụng DT Diện tích BTN&MT Bộ Tài ngun mơi trường 10 TTg Thủ tướng 11 UBND Ủy ban Nhân dân 12 NĐ Nghị định 13 GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14 HĐND Hội đồng nhân dân 15 TT Thông tư 16 QĐ Quyết định 17 HSĐC Hồ sơ địa 18 VP Văn phòng 19 ĐK Đăng ký 20 XĐĐK Xác định đăng ký MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Vai trò cơng tác cấp GCNQSD đất công tác quản lý Nhà nước đất đai 2.1.2 Vai trò cơng tác cấp GCNQSD đất người sử dụng đất 2.1.3 Nội dung quản lý nhà nước đất đai 2.2 Cơ sở pháp lí 2.2.1 Cơ sở pháp lí để triển khai cơng tác cấp GCNQSD đất 2.2.2 Quyền người sử dụng đất 2.2.3 Một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất 2.3 Tình hình cấp GCNQSD đất Việt Nam Cúc Đường 22 2.3.1 Tình hình cấp GCNQSD đất Việt Nam 22 2.3.2 Sơ lược tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 25 2.3.3 Tình hình cấp GCNQSD đất Cúc Đường 26 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng , phạm vi nghiên cứu 29 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 29 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 29 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - hội Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 29 3.3.2 Thực trạng công tác quản lý sử dụng đất Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái nguyên 30 3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2013- 2015) 30 3.3.4 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên thời gian tới 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 30 3.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 30 3.4.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu 31 3.4.4 Phương pháp chuyên gia 31 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 37 4.2 Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất địa bàn Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 44 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 44 4.2.2 Tình hình sử dụng đất 46 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất Cúc Đường (giai đoạn 20132015) 49 4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNSD đất theo loại đất 49 4.3.3 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất theo thời gian 58 4.3.4 Tổng hợp trường hợp chưa cấp GCNQSD đất Cúc Đường giai đoạn 20132015 58 4.4 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất Cúc Đường thời gian tới 60 4.4.1 Thuận lợi 60 4.4.2 Khó khăn 60 4.4.3 Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký, cấp GCNQSD đất địa bàn Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 61 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Đề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng Đất đai coi tư liệu sản xuất khơng đối tượng lao động mà tư liệu lao động Không vậy, đất đai có vị trí cố định, tính giới hạn khơng gian, tính hạn thời gian sử dụng Ý thức tầm quan trọng công tác quản lý sử dụng đất đai cách phù hợp hiệu Những năm gần đây, sách mở cửa kinh tế Việc đẩy nhanh công cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước dẫn đến việc xây dựng sở hạ tầng diễn ạt, với nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động: Nhà ở, kinh doanh, dịch vụ ngày phát triển, dẫn đến việc quỹ đất nơng nghiệp ngày giảm mạnh Trong nhu cầu lương thực ngày tăng nhanh gây áp lực nhà quản lý đất đai, đồng thời làm cho giá trị quyền sử dụng đất tăng lên nhanh chóng Vấn đề cấp bách đặt cho công tác quản lý nhà nước đất đai phải có biện pháp quản lý chặt chẽ có hiệu Nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất tránh xảy tranh chấp đất đai gây trật tự hội Xuất phát từ nhu cầu thực tế phát triển hội nhập, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống pháp Luật Đất đai Luật Đất đai 1988 đời trước phát triển không ngừng kinh tế thị trường, năm đưa vào sử dụng bộc lộ nhiều hạn chế công tác quản lý sử dụng Luật Đất đai 1993 đời nhằm khắc phục hạn chế Luật Đất đai 1988, áp dụng vòng 10 năm phải sửa đổi lần vào năm 1998 năm 2001 để đáp ứng yêu cầu phát triển Sự đời Luật Đất đai 2003 xem bước đột phá công tác quản lý nhà nước đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước quản lý chặt quỹ đất người sử dụng đất có điều kiện phát huy tối đa tiềm đất để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo Một nội dung quan trọng 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai đưa Luật Đất đai 2003 là: “Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” Nội dung thể mối quan hệ nhà nước người sử dụng đất, chứng thực pháp lý, sở quan trọng cho người sử dụng đất đảm bảo khai thác sử dụng bảo vệ đấtcông tác đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vấn đề cấp thiết Từ vấn đề trên, trí Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, hướng dẫn trực tiếp thầy giáo Nguyễn Ngọc Anh, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132015” 1.2 Mục đích - Đánh giá thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015 - Tìm hiểu đánh giá kết đăng kí đất đai cấp GCNQSD đất Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015 - Xác định mặt thuận lợi khó khăn cơng tác cấp GCNQSD đất - Đề xuất giải pháp thích hợp góp phần đẩy mạnh tiến độ công tác cấp GCNQSD đất hỗ trợ viêc quản lý đất đai địa bàn Cúc Đường, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ... bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132 015” 1.2 Mục đích - Đánh giá thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ DUẨN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CÚC ĐƯỜNG, HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013- 2015. .. - xã hội xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 29 3.3.2 Thực trạng công tác quản lý sử dụng đất xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái nguyên 30 3.3.3 Đánh giá công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay