ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT VÀ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CẦU PHƯỚC TẤN

16 209 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2017, 10:23

Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN CỘNG HỊAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc Số:………/ĐCKS-BCKTKT Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2015 ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT Cơng trình: Nâng cấp cầu Phước Tấn Địa điểm: Phường Long Trường - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH: I.1 Tên Cơng trình : Nâng cấp cầu Phước Tấn − Địa điểm : Quận - Thành phố Hồ Chí Minh − Bước : Lập báo cáo kinh tếkỹ thuật I.2 Chủ Đầu tư : Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Cơng trình Quận − Địa TP.HCM : Số 420 Hai Bà Trưng, Khu phố 1, P.Hiệp Phú, Q.9, − Điện thoại : (08) 38973349 I.3 Fax: (08) 37360035 Cơ quan Tư vấn : Công ty Cổ phần An Sơn − Địa : 460 Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp HCM − Điện thoại : (08) 37305648 I.4 Fax: (08) 37305648 Vị trí, trạng cầu: − Cầu Phước Tấn nằm phường Long Trường thuộc quận − Hiện trạng cầu bị hư hỏng nhiều II CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ: − Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7; − Căn Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; − Căn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật − Căn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng − Căn Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng năm 2013 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng cơng trình xây dựng CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật PHẦN 1: ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT CÁC QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG: 1.1 - - 1.2 - - Các quy trình quy phạm khảo sát địa hình Quy trình khảo sát đường ơtơ – 22TCN 263 – 2000 Quy trình khảo sát đường ơtơ đắp đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế 22 TCN 262-2000 Quy phạm thành lập đồ địa hình phần ngoại nghiệp, ban hành theo định số 247/KT ngày 09/08/1990 Cục đo đạc đồ Nhà nước (96 TCN 43-90); Quy phạm thành lập đồ địa hình phần nội nghiệp, ban hành theo định số 247/KT ngày 09/08/1990 Cục đo đạc đồ Nhà nước (96 TCN 42-90); Quy phạm đo tam giác thủy chuẩn hạng I, II, III, IV; Quy trình khảo sát tính tốn thủy văn 22TCN 220-95; Cơng tác trắc địa xây dựng cơng trình - u cầu chung TCVN 9398:2012; Kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS trắc địa cơng trình TCVN 9401:2012; quy trình, quy phạm hành khác Các quy trình quy phạm khảo sát địa chất Các tiêu chuẩn phương pháp thí nghiệm trường phòng thí nghiệm Quy trình khoan thăm dò địa chất 22TCN 259 – 2000 Quy trình khảo sát đường Ơtơ 22TCN 263 – 2000; Quy trình khảo sát đường tơ đắp đất yếu 22TCN 262-2000 Đất xây dựng – phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển, bảo quản hành thí nghiệm mẫu phòng thí nghiệm trường TCVN 2683 – 1991 TCVN 4195-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng phòng thí nghiệm; TCVN 4196-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ ẩm độ hút ẩm phòng thí nghiệm; TCVN 4197-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn dẻo giới hạn chảy phòng thí nghiệm; TCVN 4198-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định thành phần hạt phòng thí nghiệm; TCVN 4199-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định sức chống cắt máy cắt phẳng phòng thí nghiệm; CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - TCVN 4200-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định tính nén lún điều kiện khơng nở hơng phòng thí nghiệm; TCVN 4201-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm; TCVN 4202-2012 Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng thể tích phòng thí nghiệm; TCVN 9351-2012 đất xây dựng, phương pháp thí nghiệm trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn Thí nghiệm thành phần hóa học nước 22 TCN 61-84 Thí nghiệm xác định hệ số cố kết ASTM D 2435-96 NHIỆM VỤ KHẢO SÁT: 2.1 Mục đích khảo sát: − Mục đích việc khảo sát địa hình nhằm nắm bắt trạng cơng trình làm sở để thiết kế yếu tố hình học − Mục đích khảo sát địa chất nhằm cung cấp số liệu làm sở việc tính tốn kết cấu − Mục đích khảo sát giao thơng nhằm thống kê lưu lượng phương tiện để dự đốn lưu lượng cuối thời kỳ khai thác dự án Đây sở để lựa chọn quy mơ cơng trình, tính tốn kết cấu áo đường xác định hệ số tải trọng hoạt tải − Việc khảo sát nhằm phục vụ cho việc lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật cơng trình Nâng cấp cầu Phước Tấn 2.2 Phạm vi khu vực khảo sát: − Chiều dài khu vực khảo sát cầu: 50m − Chiều rộng khu vực khảo sát: 50m (Thượng lưu 25m, hạ lưu 25m) − Chiều dài khảo sát đường đầu cầu: 100m*2 đầu − Chiều rộng khảo sát đường đầu cầu: 30m (tim tuyến bên 15m) 2.3 Khối lượng công tác khảo sát 2.3.1 Khảo sát địa hình a Lập lưới đường chuyền cấp − Khoảng cách điểm đường chuyền cấp trung bình khoảng 200m/điểm − Số lượng điểm Đường chuyền cấp dự kiến: điểm (mỗi bên bờ điểm) b Lập lưới thủy chuẩn kỹ thuật − Các điểm mốc sử dụng chung mốc đường chuyền cấp CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật − Khối lượng dự kiến là: 250m c Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/500 bước đường đồng mức 0,5m − Đo vẽ bình đồ cạn: 30m (bề rộng đo) * 200m (chiều dài đo) = 6000 m2 − Đo vẽ bình đồ nước: 50m (bề rộng đo) * 50m (chiều dài đo) = 2500 m2 d Đo vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang − Đo vẽ mặt cắt dọc: + Phần cầu đo vẽ nước, địa hình cấp III: 50m (tại cầu) + 50m * (mặt cắt lòng sơng thượng lưu hạ lưu cách tim cầu 25m) = 150m + Phần đường đầu cầu cầu, đo vẽ cạn, địa hình cấp III: 250m + Tỷ lệ trắc dọc (1/500 – 1/50) − Đo vẽ mặt cắt ngang: + Đo vẽ mặt cắt ngang cạn: 2bờ*(100m/20m/mc + 1) = 12 mặt cắt Số mặt cắt đường cong: mặt cắt Tổng chiều dài đo vẽ: 18 mc * 30m/mc = 540m + Đo vẽ mặt cắt ngang nước: (50m/10(m/mc) + 1) * 50 m/mc= 300m + Tỷ lệ trắc ngang 1/200 e Đo vẽ cầu cũ, kiểm tra khuyết tật kết cấu − Đo vẽ sơ họa kích thước chụp ảnh vết nứt, hư hỏng phận, vẽ bình diện, diện cầu theo kiểu bố trí chung, mặt cắt dầm chi tiết hư hỏng 2.3.2 Khảo địa chất – Thủy văn – Kết cấu a Khảo sát địa chất − Số lỗ khoan thăm dò : 02 lỗ khoan, 01 lỗ khoan cạn trụ 01 lỗ khoan nước − Độ sâu lỗ khoan từ 25 đến 40m, dự kiến chiều sâu hố khoan 25m − Tổng chiều dài khoan dự kiến : 02 lỗ x 25m = 50m − Theo chiều sâu 2m lấy mẫu, số lượng mẫu nguyên dạng dự kiến 60% tổng số lượng mẫu (15 mẫu) 40% (10 mẫu) không nguyên dạng − Thí nghiệm nén cố kết nhằm xác định tính chất định tính nén lún đất theo thời gian, xác định hệ số cố kết (CV) đất Số lượng mẫu nén cố kết dự kiến x03 mẫu/hố mẫu CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật − Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT tiến hành TCVN 9351-2012 dụng cụ thí nghiệm chuyên dụng, 02m thực 01 thí nghiệm Tại độ sâu cần thí nghiệm, mũi xun đóng ngập vào đất 45cm, số búa 15cm ghi lại & giá trị N số búa cho 30cm cuối Số liệu SPT trình bày hình trụ hố khoan Số thí nghiệm(TN): dự kiến lấy khoảng 50% số lượng mẫu thí nghiệm SPT ứng với 25x50% = 13 mẫu − Trên sở kết khoan, mơ tả mẫu thí nghiệm trường phân tích lựa chọn mẫu đất đặc trưng mang tính đại diện cho đơn nguyên địa chất phát để đưa yêu cầu thí nghiệm Số lượng mẫu thí nghiệm phải đủ để nêu đặc trưng đơn nguyên địa chất Dự kiến thí nghiệm với 80% số lượng mẫu lấy tương ứng thực địa 12 mẫu nguyên dạng mẫu không nguyên dạng, ứng với loại mẫu đất cần xác định tiêu lý cụ thể sau : + Đối với đất dính:  Thành phần hạt P (%)  Độ ẩm W (%)  Dung trọng tự nhiên γ (g/cm3)  Lực dính c (kG/cm2)  Góc ma sát ϕ (độ)  Tỷ trọng ∆ (g/cm3)  Giới hạn chảy Wl, giới hạn dẻo Wp  Hệ số rỗng ε theo cấp áp lực P=0.0; 0.25; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0 ;4.0 kG/cm2  Hàm lượng hữu (nếu có) + Đối với đất rời:  Thành phần hạt P%  Tỷ trọng ∆ (g/cm3)  Hệ số rỗng lớn εmax, hệ số rỗng nhỏ εmin  Góc nghỉ khơ αd, góc nghỉ ướt αw - Quan trắc mức nước ngầm tiến hành với hố khoan trụ, chiều sâu quan trắc dự kiến chiều sâu hố khoan 25m b Khảo sát thủy văn Điều tra, mua số liệu thủy văn c Đào kiểm tra kết cấu: Đào kiểm tra kết cấu móng mố trụ: − Công tác đào kiểm tra kết cấu cấu tiến hành để xác định loại móng kích thước móng (nếu móng nằm thiên nhiên) − Kích thước hố đào dự kiến 2mx2m, sâu 1.5m − Số lượng hố đào dự kiến hố hai mố hố trụ CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật − Tất hố đào hố khoan phải lấp lại sau khảo sát xong 2.3.3 Khảo sát giao thông: − Vị trí khảo sát: 01 mặt cắt đoạn đường dẫn vào cầu − Thời gian khảo sát 03 ngày tuần (dự kiến từ ngày thứ đến thứ 7), ngày khảo sát đếm xe vòng 24h PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT 3.1 Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát Việc lập phương án kỹ thuật khảo sát dựa sở sau: - Thành phần, khối lượng khảo sát; - Điều kiện thực tế khu vực khảo sát; - Máy móc thiết bị; - Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hành; 3.2 Phương pháp, thiết bị khảo sát 3.2.1 Phương pháp, thiết bị khảo sát địa hình a Các bước tiến hành - Nhận mặt ranh khảo sát từ Chủ đầu tư - Các công tác chuẩn bị: máy móc, vật tư, trang thiết bị phục vụ khảo sát - Tìm hiểu khai thác điểm tọa độ, độ cao có khu vực lân cận theo hệ tọa độ VN-2000, múi chiếu 0, hệ số k0 = 0,9999, kinh tuyến trục 108015’, hệ cao độ nhà nước - Khảo sát đo đạc trường: chọn điểm, đúc mốc, đo lưới đường chuyền tọa độ, độ cao đo vẽ chi tiết - Xử lý số liệu đo đạc phòng - Hồn thiện hồ sơ b Lập lưới khống chế đường chuyền cấp II - Lưới đường chuyền cấp thành lập theo phương pháp đo góc cạnh theo hệ tọa độ VN-2000 - Lập lưới đường chuyền cấp 2: + Khoảng cách điểm đường chuyền cấp trung bình khoảng 200m/điểm, bố trí điểm đường chuyền cấp với khoảng cách hợp lý, tập trung vị trí cầu nút giao để thuận tiện cho việc đo đạc sau Tất điểm đường chuyền cấp điểm lưới độ cao cấp kỹ thuật + Lưới đuờg chuyền cấp đo máy tồn đạc điện tử Nikon DTM-332 có độ xác đo góc ± 5”, góc đọc nhỏ ± 1”, độ CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xác đo dài ± (3+2ppm X D)mm + Quy cách điểm mốc đường chuyền 2: • Mặt mốc : 20cm x 20cm • Đáy mốc : 40cm x 40cm • Chiều cao mốc : 40cm • Bệ mốc : 30cm x 30 x 10cm • Vật liệu làm mốc : bê tơng mác 200 • Tim mốc : sứ • Trên mặt mốc ghi hiệu số hiệu mốc với tháng,năm xây dựng + Các thông số hệ lưới đường chuyền cấp 2: • Chiều dài cạnh lưới : 80m ≤ S ≤ 350m, • Độ xác đo góc : mβ ≤ ±10”, • Sai số khép tương đối đường chuyền: fs : Sai số khép số gia tọa độ theo trục x; fy : Sai số khép số gia tọa độ theo trục y; S : Chiều dài hai điểm :[S] ≤ 1/5000 • Sai số khép góc : ≤ 20” n (n số góc đo) - Sau đo số liệu xử lý phần mềm chuyên dụng Pronet c Lưới thủy chuẩn kỹ thuật - Bắt đầu từ mốc cao độ hạng IV tiến hành dẫn thủy chuẩn kỹ thuật đến mốc đường chuyền cấp khép vào mốc hạng IV máy thủy chuẩn Pentax AP-128 Nhật sản xuất - Tuyến thủy chuẩn kỹ thuật tiến hành đo sau: + Phương pháp đo: đo cao hình học + Áp dụng cơng thức cho tính tốn kết dẫn thủy chuẩn kỹ thuật: • Sai số đo : ƒhđo = ∑Δhđo • Sai số cho phép : ƒhcp ≤ ±30 (mm) Trong đó: ∑Δhđo : chênh cao tồn tuyến (khép kín); L : chiều dài tồn tuyến thủy chuẩn - Kết cho tuyến dẫn thủy chuẩn kỹ thuật: ƒhđo < ƒhcp - Sau đo số liệu xử lý phần mềm chuyên dụng Pronet d Đo vẽ Bình đồ, Trắc dọc, Trắc ngang - Dựa vào điểm lưới đường chuyền cấp 2, bố trí thêm cọc điểm lưới CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - đo vẽ đủ mật độ để phục vụ đo vẽ Khảo sát bình đồ trạng, thể đầy đủ yếu tố địa hình, địa vật như: nhà cửa, đường sá, cột điện, tường rào, Phương pháp đo: phương pháp toàn đạc với máy toàn đạc điện tử Nikon DTM - 332 Số liệu ghi lên nhớ máy toàn đạc, truyền sang máy tính chương trình Transit xử lý chương trình Soft Desk Mặt cắt dọc tuyến thể vị trí thay đổi độ dốc vị trí dự án, cự ly lớn cọc khoảng 20m Phạm vi đo vẽ trắc ngang từ tim sang bên 10m Tổng chiều rộng 20m Trên mặt cắt ngang phải thể địa hình, địa vật dự án đặc biệt ( có ) Đối với đường hữu phải thể tim đường, hai mép nhựa, mép lề, mép taluy… - e Đo vẽ cầu cũ, kiểm tra khuyết tật kết cấu - Tiến hành thị sát xung quanh cầu - Các vị trí hư hỏng đo thước thép loại thước khác có độ xác cao - Ghi chép chụp hình vị trí hư hỏng kết cấu cầu 3.2.2 Quy trình, phương pháp, thiết bị khảo sát địa chất – Thủy văn – Kết cấu 3.2.2.1 Khảo sát địa chất Công tác khảo sát địa chất thực theo Chương 14 - Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000 Công tác lấy mẫu khoan thực theo quy trình khoan khảo sát địa chất 22TCN 2592000 a Công tác khoan: - Công tác khoan tiến hành phương pháp khoan xoay, bơm rửa dung dịch sét, lấy mẫu nguyên dạng, sử dụng máy khoan XY-1SM Trung Quốc sản xuất, đường kính hố khoan > 80mm - Công tác khoan phải tuân thủ theo tiêu chuẩn hành, đường kính hố khoan khơng nhỏ 80mm để dễ dàng lồng ống thành mỏng cho việc lấy mẫu đất nguyên dạng Trong trình khoan, ghi chép nhật hố khoan, có đầy đủ thông tin sau: + Tên dự án; + Tên hố khoan; + Vị trí cao độ hố khoan; + hiệu mẫu độ sâu lấy mẫu; + Địa tầng hố khoan; CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Mô tả mắt thường thông tin màu sắc, thành phần, trạng thái đất, mực nước ngầm xuất (nếu có) - Điều kiện dừng khoan khoan tiếp: Công tác khoan kết thúc (mặc dù chưa hết chiều sâu dự kiến) khoan tiếp thỏa mãn điều kiện sau: + Nếu chưa đạt chiều sâu khoan dự kiến, mũi khoan xuyên vào lớp đất chịu lực tốt (SPT N30 >30 đất dính (đất sét, sét pha, cát pha); SPT N30 >50 đất rời (đất cát) lớn 5.0m dừng khoan; Nếu gặp đá khoan vào đá gốc (đá nứt nẻ ít) 3.0m; + Đã đạt chiều sâu khoan dự kiến đồng ý Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn thiết kế; + Sau khoan xong, tiến hành kiểm tra độ sâu hố khoan lập biên nghiệm thu hố khoan Sau 24h tiến hành đo mực nước ổn định hố khoan tiến hành lấp hố khoan b Công tác lấy mẫu: - Mẫu đất lấy phải nằm cao trình khoan, đường kính mẫu phải phù hợp thiết bị phòng thí nghiệm - Mẫu đất nguyên dạng lấy khoảng độ sâu mét ống mẫu thành mỏng Trước lấy mẫu, đáy hố khoan bơm rửa sạch, đảm bảo khơng mùn khoan lắng đọng Tại vị trí lấy mẫu, ống mẫu thành mỏng ép xuống đất hệ thống gia tải thuỷ lực máy khoan đến hết chiều dài ống mẫu Sau mẫu đất lấy lên khỏi hố khoan, tiến hành bọc mẫu parafin để giữ cho độ ẩm mẫu khơng bị thay đổi q trình bảo quản vận chuyển mẫu - Khoảng cách trung bình hai mẫu 2,0m Khi mẫu lấy lên từ hố khoan, mẫu dán nhãn với thông tin số hiệu mẫu, số hiệu hố khoan, ngày độ sâu lấy mẫu mô tả sơ thành phần hạt, trạng thái, màu sắc mẫu - Trong lớp đất, số mẫu đất hố không nhỏ Tuy nhiên tùy theo điều kiện địa tầng mà cơng tác lấy mẫu dày nhằm thể hết lớp đất c Công tác thí nghiệm thí nghiệm trường xuyên tiêu chuẩn (SPT) - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) thực theo tiêu chuẩn TCVN 9351:2012 nhằm xác định sức kháng xuyên tiêu chuẩn đất Thí nghiệm thực hố khoan khảo sát khoảng độ sâu mét - Thiết bị thí nghiệm gồm ống chẻ tiêu chuẩn nối với đoạn cần khoan Khi thí nghiệm ống chẻ đóng xun vào đất đoạn 45 cm nhờ búa có trọng lượng 63.5 kg rơi tự dọc theo cần dẫn hướng thẳng đứng từ độ cao 76 cm Số búa cần thiết để ống chẻ tiêu chuẩn xuyên CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang 10 Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật khoảng 15 cm ghi lại - Sức kháng xuyên tiêu chuẩn N30 số búa cần thiết để chẻ xuyên vào đất đoạn 30cm cuối Mẫu đất lấy ống chẻ bảo quản để mô tả địa tầng d Cơng tác thí nghiệm phòng: - Tồn cơng tác thí nghiệm phòng thực theo tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn Mỹ (ASTM) tương đương sau:  Thí nghiệm phân loại đất: Phân tích cỡ hạt rây tỷ trọng kế: TCVN 4198 : 2014; Độ ẩm tự nhiên: TCVN 4196 : 2012; Dung trọng tự nhiên: TCVN 4202 : 2012; Tỷ trọng: TCVN 4195 : 2012; Giới hạn chảy dẻo: TCVN 4197 : 2012  Thí nghiệm cường độ đất: Thí nghiệm cắt trực tiếp (Cắt phẳng): TCVN 4199 : 2012  Thí nghiệm biến dạng đất: Thí nghiệm nén lún: TCVN 4200 : 2012 Thí nghiệm xác định hệ số cố kết: ASTM D 2435-96  Thí nghiệm phân tích mẫu nước: Thí nghiệm thành phần hóa học nước 22 TCN 61-84 e Thiết bị sử dụng: - Máy khoan XY-1SM Trung Quốc sản xuất; - Tủ sấy, cân điện tử, dao vòng, hộp nhơm, nhiệt kế, đũa thủy tinh, bình xịt tia, dao, kính nhám, đồng hồ bấm giây… - Máy cắt phẳng, máy nén lún; - Bộ rây sàng Trung Quốc, bình tỷ trọng; - Bộ chùy Vaxiliep; - Máy vi tính; - Máy in A3, A4; - Máy fax 3.2.2.2 Khảo sát thủy văn - Trong trình khoan địa chất quan sát mực nước sông buổi ngày: sáng, chiều, tối ghi chép số liệu - Mua số liệu thủy văn khu vực khảo sát năm gần 3.2.2.3 Khảo sát thăm dò kết cấu CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang 11 Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tiến hành đào hố với kích thước 2mx2m, sâu 1,5m vị trí mố trụ cầu để xác định kết cấu phần mố trụ - Ghi chép, chụp hình kết cấu phần mố trụ - Tái lập hố đào sau xác định kết cấu mố trụ 3.2.3 Phương pháp, thiết bị khảo sát giao thơng - Q trình khảo sát giao thông thực nhân lực thủ cơng dùng máy quay Camera để hỗ trợ - Các phương tiện giao thông đếm ghi vào phiếu điều tra giao thông - Công tác nội nghiệp thực việc thống kê số liệu khảo sát trường 3.3 Tổ chức thực biện pháp tự kiểm soát chất lượng 3.3.1 Tổ chức thực - Chủ nhiệm khảo sát: 01 kỹ sư có năm kinh nghiệm khảo sát cơng trình xây dựng - Cán kỹ thuật theo dõi trường gồm 01 người - tổ khảo sát địa hình gồm 03 người - tổ khảo sát địa chất – thủy văn – kết cấu từ 3-5 người tùy theo điều kiện khảo sát thực tế ngồi trường - tổ khảo sát giao thơng gồm 07 người Dưới đạo Chủ nhiệm khảo sát, cán kỹ thuật theo dõi trường tổ khảo sát thực theo quy trình sau: CHỦ NHIỆM KHẢO SÁT CÁN BỘ KT THEO DÕI HIỆN TRƯỜNG CÁC TỔ KHẢO SÁT Hình 2: Quy trình tổ chức thực khảo sát 3.3.2 Biện pháp tự kiểm sốt chất lượng - Trong qua trình khảo sát, cán kỹ thuật theo dõi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ khảo sát thực theo nội dung khối lượng công việc; xuất cố phải kịp thời báo cáo với chủ nghiệm khảo sát để đưa phương án xử lý CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang 12 Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Sau buổi khảo sát tổ khảo sát phải ghi đầy đủ nội dung, khối lượng công việc vào sổ nhật khảo sát - Sau hồn thành khối lượng cơng việc giai đoạn khảo sát tổ khảo sát phải tiến hành nghiệm thu nội trước mời đại diện Chủ đầu tư nghiệm thu thức 3.3.3 Tiến độ thực Tổng thời gian thực công tác khảo sát dự kiến: 20 ngày (Chi tiết xem bảng tiến độ thực khảo sát đính kèm) PHẦN 2: ĐỀ CƯƠNG LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT QUY MƠ HIỆN TRẠNG CƠNG TRÌNH 1.1 Quy mơ cơng trình hữu − Khổ cầu: Gồm xe hỗn hợp lề hành B = 2x3.75 + 2x0,75 (m); − Kết cấu mố trụ cầu bê tông cốt thép thường; trụ dạng thân nặng, mặt cắt hình chữ nhật; − Tải trọng khai thác 10 Tấn 1.2 Hiện trạng cơng trình − Mặt cầu khe co giãn: mặt cầu làm việc tốt khơng có vết nứt biến dạng lớn Khe co giãn bị cát bụi chèn lấp, số vị trí kim loại liên kết khe vào dầm bị gỉ sét nặng − Lan can: lan can thép cấu tạo từ thép hình chữ C hàn ghép nối lại, gỉ cục bong tróc bề mặt xuất bề mặt chân lan can − Lề hành: lề hành rộng 1m, cao 20cm so với mặt đường, cấu tạo bê tông cốt thép, bề mặt lề hành có bong tróc diện rộng − Dầm chủ, dầm ngang mặt cầu: + Dầm chủ dầm BTCT dự ứng lực T24.7 kiểu cũ, bề mặt dầm chưa xuất hư hỏng vết nứt + Theo phương dọc dầm ngang bố trí vị trí, vị trí tăng cường bó cáp dự ứng lực ngang Tuy nhiên cầu bị rung mạnh tải trọng nặng qua + Bê tông dầm ngang có tượng xuống cấp, xuất nhiều vết nứt, thấm nước CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang 13 Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật + Bản mặt cầu vị trí khe nối dầm xuất hiện tượng rò rỉ nước, nhũ vơi phong hóa bê tơng − Mố trụ cầu: + Trên bề mặt mũ mố có đất cát nước đọng, yếu tố dẫn đến hư hỏng gối cầu; + Một số vị trí cục thân trụ, bê tơng có dấu hiệu thấm nước xuất vết nứt bề mặt; + Tình trạng mố trụ khai thác bình thường 1.3 Tình trạng khai thác Cầu nằm trục đường có nhiều loại phương tiện lưu thơng qua cầu Bề rộng lòng cầu hữu 7.5m nhỏ nhiều so với bề rộng đường 14m, với mặt cầu nằm đoạn tuyến cong, tốc độ an tồn phương tiện lưu thơng cầu bị ảnh hưởng nhiều SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CẤP − Tuyến đường bị thu hẹp đột ngột vị trí cầu gây nên số vấn đề sau: + Làm đồng toàn tuyến đường vị trí cầu; + Hạn chế tốc độ phương tiện giao thông qua cầu; + Giảm lực thông xe toàn tuyến; + Giảm khả đảm bảo an tồn giao thơng qua cầu  Mở rộng lòng cầu cho tương ứng với bề rộng lòng đường đầu cầu cần thiết − Kết cấu cầu suy yếu, tải trọng thiết kế cũ không phù hợp: + Cầu bị rung mạnh tải trọng nặng qua Điều cho thấy độ cứng tổng thể kết cấu cầu bị suy yếu, dầm ngang không đảm bảo liên kết chắn dầm chủ phân phối tải trọng theo phương ngang cầu + Tải trọng khai thác thực tế 10 không phù hợp với tải trọng xe thực tế khai thác tuyến + Các cơng trình cầu xây dựng gần tương lai gần thiết kế với tải trọng HL93 theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272 – 05  Cần tăng cường kết cấu cầu, nâng tải trọng thiết kế cầu lên thành HL93 để phù hợp với tải trọng khai thác thực tế đồng với mạng lưới giao thơng QUY MƠ NÂNG CẤP DỰ KIẾN CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang 14 Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật + Khổ cầu nâng cấp: Gồm xe hỗn hợp lề hành B = 2x6 + 2x0,75 (m); + Chiều dài cầu: L= 48,5m, theo phương dọc cầu sơ đồ kết cấu nhịp 12m+24,5m+12m Dầm chủ dầm BTCT dự ứng lực, mặt cắt chữ T; + Đổ cánh hẫng dạng dầm công xon BTCT DƯL neo vào dầm dọc biên hữu; dầm công xon neo vào dầm dọc biên cốt thép thường bó cáp DƯL ngang cầu; + Đổ dầm dọc phụ đỡ dầm công xon; + Đổ mặt cầu mở rộng đỡ dầm công xon dầm dọc phụ; + Hệ thống thoát nước mặt cầu; + Lắp đặt lan can, lề người đi, hệ thống chiếu sáng; + Thi cơng lớp phủ mặt cầu hồn thiện CHI PHÍ KHẢO SÁT LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT - Chi phí xây lắp sau thuế dự kiến: Gxd = 4.400.000.000 đồng - Tổng chi phí khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 463.676.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn) Trong đó: + Chi phí khảo sát: 351.256.000 đồng + Chi phí lập BC KTKT: Gxd*2,555% = 112.420.000 đồng III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ − Việc khảo sát, sửa chữa nâng cấp cầu Phước Tấn cấp bách cần thiết − Kiến nghị chủ Đầu tư xem xét phê duyệt “Đề cương khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” để có sở tiến hành bước CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN NGƯỜI LẬP TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN MINH NHẬT BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH QUẬN GIÁM ĐỐC CƠNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang 15 Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN Số 460 đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận - Tp Hồ Chí Minh ĐT: 08.37305648 Fax: 08.37305648 Email: congtycpanson@gmail.com Web: www.ansonjsc.com Trang 16 ... Trang Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật PHẦN 1: ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT CÁC QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG: 1.1 - - 1.2 - - Các quy trình quy phạm khảo sát địa hình Quy trình khảo sát đường... khảo sát nhằm phục vụ cho việc lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật cơng trình Nâng cấp cầu Phước Tấn 2.2 Phạm vi khu vực khảo sát: − Chiều dài khu vực khảo sát cầu: 50m − Chiều rộng khu vực khảo sát: ... Đề cương khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật − Tất hố đào hố khoan phải lấp lại sau khảo sát xong 2.3.3 Khảo sát giao thông: − Vị trí khảo sát: 01 mặt cắt đoạn đường dẫn vào cầu − Thời gian khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT VÀ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CẦU PHƯỚC TẤN, ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT VÀ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CẦU PHƯỚC TẤN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay