Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

70 114 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 13:34

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ QUANG TRÁNG Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN NGỌC HÙNG, LƢƠNG SƠN, THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ QUANG TRÁNG Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN NGỌC HÙNG, LƢƠNG SƠN, THÁI NGUYÊN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K45 - CNTY - N04 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013- 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Dƣơng Ngọc Dƣơng Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập trại trường thực tập sở, đến em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Trong suốt q trình thực tập thực đề tài tốt nghiệp, cố gắng thân, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập thể cá nhân Trước hết, em gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa chăn nuôi thú y, Thầy giáo, Cô giáo giúp đỡ em suốt trình học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS.Dƣơng Ngọc Dƣơng hướng dẫn bảo tận tình để em hồn thành báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Đồng thời em xin chân thành cảm ơn chủ trại lợn nái Ông Nguyễn Ngọc Hùng, anh kỹ sư tồn cơng nhân viên trang trại tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt cơng việc q trình thực tập Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, người thân yêu động viên, giúp đỡ em trình học tập trường trình thực tập tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày tháng06năm 2017 Sinh viên Hà Quang Tráng ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Quy trình tiêm phòng cho đàn lợn trại Bảng 2.2 Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 21 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 40 Bảng 4.2 Quy định khối lượng thức ăn chuồng bầu 41 Bảng 4.3 Quy định khối lượng thức ăn chuồng đẻ 42 Bảng 4.4 Lịch phòng bệnh thuốc cho đàn lợn 43 Bảng 4.5 Kết công tác phục vụ sản xuất 48 Bảng 4.6 Kết sản xuất trại qua năm 49 Bảng 4.7 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại 50 Bảng 4.8 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 51 Bảng 4.9 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản 52 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 53 iii DANH MỤC CÁC TƢ̀ VIẾT TẮT CS: Cộng E.coli: Escherichia coli Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự TT: Thể trọng Tr: Trang VĐSD: Viêm đường sinh dục LMLM: Bệnh lở mồm long móng iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TƢ̀ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn 2.1.4 Tình hình sản xuất sở thực tập 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh sản lợn nái 2.2.2 Một số bệnh lợn nái 19 2.2.3 Phòng bệnh sinh sản lợn nái 28 2.2.4 Thành phần hóa học chế tác dụng thuốc sử dụng chữa bệnh 30 2.3 Những kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến chun đề 31 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 31 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 33 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 v 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 37 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 37 3.3 Nội dung nghiên cứu 37 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 37 3.4.1 Các tiêu theo dõi 37 3.4.2 Phương pháp theo dõi (hoặc thu thập thông tin) 38 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 38 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 39 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 39 4.1.1 Công tác vệ sinh, chăm sóc, phòng bệnh cho đàn lợn 39 4.1.2 Cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh 44 4.1.3 Công tác khác 47 4.1.4 Kết sản xuất trại qua năm 49 4.2 Tình hình sinh sản lợn nái ni trại 49 4.3 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 51 4.4 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản 52 4.4.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản 52 4.4.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản 53 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta phát triển mạnh mẽ theo hướng trang trại hộ gia đình Chăn ni lợn ngày chiếm vị trí quan trọng nơng nghiệp Việt Nam Nó góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế nông thôn nước ta Không để phục vụ cho tiêu dùng, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày mà phải tiến tới xuất với số lượng lớn Là nguồn cung cấp thực phẩm với tỉ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp phân bón cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ như: da, mỡ, cho ngành công nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp lượng thực phẩm lớn cho tiêu dùng người dân, nên chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc phát triển Nhờ vậy, công tác lai tạo giống triển khai thu nhiều kết to lớn như: Tạo giống lợn có tầm vóc lớn, sinh trưởng nhanh, tỉ lệ nạc cao Bên cạnh việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kĩ thuật chăm sóc, ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Trong đó, cơng tác thú y đặc biệt ý đến Tuy nhiên, trở ngại lớn chăn nuôi lợn nái sinh sản dịch bệnh xảy phổ biến gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái nuôi trang trại nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình Đối với lợn nái lợn ngoại chăn nuôi theo phương thức công nghiệp tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ngày nhiều khả thích nghi đàn lợn nái với điều kiện ngoại cảnh nước ta Mặt khác trình sinh đẻ lợn nái dễ bị nhiễm vi khuẩn Streptococcus, E.coli… xâm nhập gây nhiễm trùng dễ mắc bệnh viêm tử cung, hội chứng sữa, bại liệt loại bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả sinh sản lợn mẹ Bệnh không xảy ạt gây thiệt hại lớn cho lợn nái: gây chết thai, lưu thai, sẩy thai…nghiêm trọng bệnh âm thầm làm hạn chế khả sinh sản đàn lợn nái lứa tiếp theo, ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu tồn ngành chăn ni lợn Với mục đích góp phần cao khả sinh sản đàn lợn, nâng cao hiệu điều trị bệnh, tiết kiệm chi phí nái ni trại Nguyễn Ngọc HùngLương SơnThái Nguyên Từ thực tế tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản trại Nguyễn Ngọc Hùng, Lương Sơn, Thái Nguyên” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề - Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản -Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai - Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh sản phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn ni trại - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên * Vị trí địa lý Trại lợn gia đình nhà ơng Nguyễn Ngọc Hùng xây dựng khu đất đồi xóm Sau, xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Toàn trang trại có tổng diện tích 6ha * Đất đai: Xã Lương Sơn xã miền núi trung du nên sản xuất nơng nghiệp chính, trồng chủ yếu lúa nên chăn ni phát triển góp phần nâng cao đời sống cán công nhân viên trại nói riêng tồn vùng nói chung Tồn trại có diện tích 6.ha đó: - Đất trồng cây: 3.000m2 - Đất xây dựng: 2.000m2 - Đất ao: 1000m2 * Giao thông: Đường vào xã dải nhựa hồn tồn, đường thơn xóm bê tơng hóa Với hệ thống giao thơng thuận lợi cho việc trao đổi, vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm… * Khí hậu: Tỉnh Thái Nguyên tỉnh miền núi trung du có khí hậu phù hợp cho ngành nơng nghiệp phát triển Trang trại gia đình ơng Nguyễn Ngọc Hùng nằm xã Lương Sơn thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Mùa hè mưa nhiều kéo dài từ tháng ... trị bệnh, tiết kiệm chi phí nái ni trại Nguyễn Ngọc Hùng – Lương Sơn – Thái Ngun Từ thực tế tơi tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ QUANG TRÁNG Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN NGỌC HÙNG, LƢƠNG SƠN, THÁI... Tình hình sinh sản lợn nái ni trại 49 4.3 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 51 4.4 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản 52 4.4.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại Nguyễn Ngọc Hùng Lương Sơn Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn