Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)

65 101 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 19:31

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THANH THANH THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHƯ THỌ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THANH THANH THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHƯ THỌ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K45 – CNTY N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 – 2017 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Phan Thi Hồ ̣ ng Phúc Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập trường thực tập tốt nghiệp sở, đến em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y, thầy giáo khoa tận tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt trình thực tập Đặc biệt, cô giáo hướng dẫn TS Phan Thị Hồng Phúc bảo trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Phạm Đức Hùng - chủ trại tập thể cán nhân viên, ban lãnh đạo, cán kỹ thuật anh, chị công nhân viên trại công ty TNHH Phương Hà, Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân động viên, cổ vũ em suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Em xin chúc thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt sống, có nhiều thành công giảng dạy nghiên cứu khoa học Trong q trình viết khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, 18 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Hoàng Thị Thanh Thanh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Hàm lượng axit amin thích hợp cho lợn nái chửa nuôi 11 Bảng 2.2 Lượng thức ăn cho lợn nái ngoại giai đoạn chửa 12 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn công ty TNHH Phương Hà qua năm 2014 - 2016 30 Bảng 4.2 Khẩu phần ăn cho đàn lợn trại 32 Bảng 4.3 Số lượng lợn nái, lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 33 Bảng 4.4 Kết thực đỡ đẻ, phẫu thuật đàn lợn 37 Bảng 4.5 Tình hình sinh sản lợn nái trực dõi thời gian thực tập 40 Bảng 4.6 Một số tiêu sinh sản lợn nái 41 Bảng 4.7 Lịch sát trùng trại lợn nái 43 Bảng 4.8 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản 45 Bảng 4.9 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 48 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 49 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng CP : Charoen Pokphand NLTĐ : Năng lượng trao đổi Nxb : Nhà xuất TS : Tiến sĩ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT : Thể trọng iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái chửa 2.2.2 Một số tiêu đánh giá suất sinh sản lợn nái 2.2.3 Quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản giai đoạn chửa, đẻ, nuôi 10 2.2.4 Một số bệnh hay gặp lợn nái sinh sản 15 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 25 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 27 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đối tượng 28 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 28 3.3 Nội dung thực 28 3.4 Các tiêu phương pháp thực 28 3.4.1 Các tiêu thực 28 3.4.2 Phương pháp thực 28 v 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 3.4.4 Phương pháp theo dõi tiêu 29 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30 4.1 Tình hình chăn ni lợn nái trại năm gần (2014 – 2016) 30 4.2 Thực biên pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn 31 4.2.1 Thực chăm sóc ni dưỡng lợn nái sinh sản 31 4.2.2 Thực chăm sóc, ni dưỡng lợn 35 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại lợn công ty TNHH Phương Hà thời gian thực tập 39 4.4 Một số tiêu sinh sản lợn nái 41 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương 42 4.5.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 42 4.5.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn 44 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương 46 4.6.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản 46 4.6.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương 49 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 I Tiếng Việt 53 II Tiếng Anh 55 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, quan tâm nhà nước chăn nuôi lợn ngày phát triển, chăn nuôi lợn cung cấp lượng lớn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại thu nhập cho người chăn ni, góp phần vào ổn định đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển hội chăn ni lợn chuyển từ loại hình chăn ni nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn ni lợn đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Mặt khác, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt chăn ni lợn có nguồn ngun liệu dồi cho chế biến thức ăn, đầu tư nhà nước… Để phát triển ngành chăn nuôi lợn nước ta, chăn nuôi lợn nái khâu quan trọng góp phần định đến thành công ngành chăn nuôi lợn Đặc biệt việc chăn nuôi lợn nái nước ta để có đàn ni thịt sinh trưởng phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn số lượng chất lượng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ cô giáo hướng dẫn sở nơi thực tập, em thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản Cơng ty TNHH Phương Hà, Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu chuyên đề - Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai, nuôi - Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh sản biện pháp phòng trị bệnh hiệu - Rèn luyện tay nghề nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế - Góp phần giúp sở nâng cao suất, chất lượng chăn nuôi 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn ni trại Cơng ty TNHH Phương Hà, Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.1.1 Vị trí địa lý Trại chăn ni cơng ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phương Hà thuộc địa bàn Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Vị trí địa lý huyện xác định sau: - Phía Đơng giáp huyện Thanh Ba với ranh giới dòng sơng Thao quanh năm nước đỏ phù sa - Phía Tây giáp huyện Yên Lập với ranh giới dãy núi vòng cung thuộc dãy Hồng Liên Sơn chạy dọc từ Tây Bắc xuống Đơng Nam - Phía Nam giáp huyện Tam Nơng, ranh giới dòng sơng Bứa chảy từ Tây sang Đơng đổ sơng Thao - Phía Bắc giáp huyện Hạ Hòa, ranh giới ngòi Giành - chi lưu nhỏ dòng sơng Thao Huyện có 31 đơn vị hành Dân số huyện Cẩm Khê gần 13 vạn người, tổng diện tích tự nhiên 234.55 km² 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu Theo phân vùng Nha khí tượng thuỷ văn thành phố, trại lợn công ty TNHH Phương Hà nằm vùng có khí hậu đặc trưng khu vực nóng ẩm vào mùa hè, có mùa đơng lạnh, mưa nhiều điển hình kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa Hướng vòng cung dãy núi tạo thành hành lang hút gió mạnh, đón nhận trực tiếp khối khơng khí lạnh từ phương bắc tràn xuống làm cho mùa đông đến sớm, kết thúc muộn, nhiệt bị hạ thấp Khí hậu vùng thích hợp cho thực vật nhiệt đới chè, thuốc lá, hồi Tuy ... lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương Hà 46 4.6.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản 46 4.6.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương. .. dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản Cơng ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” 2 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu chuyên đề - Nắm quy trình chăm sóc lợn. .. THANH THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHƯ THỌ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay