Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)

71 96 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 19:28

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o HOÀNG VĂN CƢỜNG CHUYÊN ĐỀ: THỰC HIỆN QUI TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn ni Thú y K45 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o HOÀNG VĂN CƢỜNG CHUYÊN ĐỀ: THỰC HIỆN QUI TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính quy Chăn ni Thú y K45 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2013 - 2017 TS Phan Thị Hồng Phúc Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập trường thực tập tốt nghiệp sở, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y,cùng thầy cô giáo khoa, tận tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt q trình thực tập Đặc biệt, giáo hướng dẫn TS Phan Thị Hồng Phúc bảo trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơnchân thành tới Phạm Đức Hùng – chủ trại tập thể cán nhân viên, ban lãnh đạo, cán kỹ thuật anh, chị công nhân viên trại công ty TNHH Phương Hà, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân động viên, cổ vũ em suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Em xin chúc thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt sống, có nhiều thành cơng giảng dạy nghiên cứu khoa học Trong q trình viết khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Cƣờng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Công ty TNHH Phương qua năm 2014 – 2016 (đơn vị: con) 35 Bảng 4.2 Lịch sát trùng trại lợn nái 37 Bảng 4.3 Số lượng lợn nái, lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 41 Bảng 4.4 Kết thực phẫu thuật đàn lợn 45 Bảng 4.5 Tình hình sinh sản lợn nái ni trại 46 Bảng 4.6 Một số tiêu sinh sản lợn nái 47 Bảng 4.7 Kêt thực vệ sinh, sát trùng trại 49 Bảng 4.8 Kết tiêm vắc xin, thuốc phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn 50 Bảng 4.9 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 54 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 55 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Cs : Cộng Nxb : Nhà xuất TT : Số thứ tự TT : Thể trọng iv MỤC LỤC Trang Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Mục tiêu 1.2.3 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật ni 2.2.2 Những hiểu biết bệnh gặp sở 11 2.2.3 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 21 2.2.4 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái ni 25 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 28 2.3.1 Các nghiên cứu nước 28 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 30 Phần 3.ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đối tượng nghiên cứu 32 v 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 32 3.3 Nội dung thực 32 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 32 3.4.1 Các tiêu theo dõi 32 3.4.2 Phương pháp thực 32 Phần 4.KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 4.1 Tình hình chăn ni trại năm gần (2014 – 2016) 35 4.2 Thực quy trình vệ sinh chuồng ni hàng ngày 36 4.3 Thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn trại 38 4.3.1 Kết chăm sóc, ni dưỡng lợn nái chửa, nái đẻ, lợn 41 4.3.2 Kết thực biện pháp phẫu thuật đàn lợn trại 42 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái ni trại lợn Công ty TNHH Phương 46 4.5 Một số tiêu sinh sản lợn nái 47 4.6 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Công ty TNHH Phương 48 4.6.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 48 4.6.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái 49 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Công ty TNHH Phương 51 4.7.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương 51 4.7.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương 55 Phần 5.KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, quan tâm nhà nước chăn nuôi lợn ngày phát triển, chăn nuôi lợn cung cấp lượng lớn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần vào ổn định đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển xã hội chăn ni lợn chuyển từ loại hình chăn ni nơng hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn ni lợn đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Mặt khác, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt chăn ni lợn có nguồn ngun liệu dồi cho chế biến thức ăn, đầu tư nhà nước… Để phát triển ngành chăn nuôi lợn nước ta, chăn nuôi lợn nái khâu quan trọng góp phần định đến thành công ngành chăn nuôi lợn Đặc biệt việc chăn nuôi lợn nái nước ta để có đàn ni thịt sinh trưởng phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn số lượng chất lượng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ cô giáo hướng dẫn sở nơi thực tập, em thực chuyên đề: “Thực qui trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản Công ty TNHH Phương Hà, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Thực quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái sinh sản sở - Rèn luyện tay nghề nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế - Góp phần giúp sở nâng cao suất, chất lượng chăn nuôi 1.2.2 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni sở - Xác định quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái sinh sảntại trại 1.2.3 Yêu cầu - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái sinh sản - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái sinh sản - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại chăn ni cơng ty TNHH Phương đóng địa bàn xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Vị trí địa lý huyện xác định sau: - Phía Đơng giáp huyện Thanh Ba với ranh giới dòng sơng Thao quanh năm nước đỏ phù sa - Phía Tây giáp huyệnYên Lập với ranh giới dãy núi vòng cung thuộc dãy Hồng Liên Sơn chạy dọc từ Tây Bắc xuống Đông Nam - Phía Nam giáp huyện Tam Nơng, ranh giới dòng sông Bứa chảy từ Tây sang Đông đổ sông Thao - Phía Bắc giáp huyện Hạ Hòa, ranh giới ngòi Giành - chi lưu nhỏ dòng sơng Thao Huyện có 31 đơn vị hành gồm thị trấn Sông Thao 30 xã: Cấp Dẫn, Cát Trù, Chương Xá, Điêu Lương, Đồng Cam, Đồng Lương, Hiền Đa, Hương Lung, Ngô Xá, Phú Khê, Phú Lạc, Phùng Xá, Phượng Vĩ, Phương Xá, Sai Nga, Sơn Nga, Sơn Tình, Tạ Xá, Tam Sơn, Thanh Nga, Thụy Liễu, Tiên Lương, Tình Cương, Tùng Khê, Tuy Lộc, Văn Bán, Văn Khúc, Xương Thịnh, Yên Dưỡng, Yên Tập Dân số huyện Cẩm Khê gần 13 vạn người; tổng diện tích tự nhiên 234.55 km² 2.1.2 Điều kiện khí hậu Phú Thọ nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đơng lạnh Nhiệt độ trung bình năm khoảng 230C, lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600 đến 1.800 mm Độ ẩm trung bình năm tương đối lớn, ... mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương Hà 51 4.7.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương Hà 55 Phần 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ... trại lợn Công ty TNHH Phương Hà 46 4.5 Một số tiêu sinh sản lợn nái 47 4.6 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Công ty TNHH Phương Hà 48 4.6.1 Thực biện... HOÀNG VĂN CƢỜNG CHUYÊN ĐỀ: THỰC HIỆN QUI TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Công ty TNHH Phương Hà huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay