bai tap toan lop 3 bang nhan 5 6 gap mot so len nhieu lan

3 84 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2017, 15:12

Hệ thống lớp tốn thầy Lê Hòa Hải – Facebook: Lê Hòa Hải CHUN ĐỀ TỐN ƠN TẬP BẢNG NHÂN GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN Họ tên: Lớp: Ngày I Kiến thức cần nhớ - Bảng nhân - Bảng nhân - Nhân số có hai chữ số với số có chữ số (Khơng nhớ + có nhớ) - Gấp số lên nhiều lần: Muốn gấp số lên nhiều lần, ta lấy số nhân với số lần Muốn gấp số lên nhiều lần, ta lấy số nhân với số lần viên bi Bi An / / ? viên bi Bi Bình: / / / / / Anh có viên bi, số bi Khoa gấp lần số bi Anh Hỏi Khoa có viên bi? II Bài tập áp dụng Bài 1.1 Tính nhẩm: x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 100 = x = x = x 100 = Liên hệ: Thầy Hải (097.529.0903) – SN7/814 đường Láng SN9/30 Tạ Quang Bửu Hệ thống lớp tốn thầy Lê Hòa Hải – Facebook: Lê Hòa Hải Bài 1.2 Đặt tính a) 31 x b) 24 x c) 78 x d) 21 x e) 36 x f) 47 x g) 56 x h) 67 x i) 89 x Bài 1.3 Tính a) 14 x + 125 b) 47 x + 58 c) 59 x - 34 Bài 1.4 Bao thứ có 15 kg gạo, bao thứ hai có số gạo gấp lần bao thứ Hỏi bao thứ hai có ki-lơ-gam gạo ? Bài 1.5 Hình chữ nhật có chiều rộng 6cm Nếu chiều rộng gấp lên lần chiều dài Tính a) Chiều dài hình chữ nhật b) Chu vi hình chữ nhật Liên hệ: Thầy Hải (097.529.0903) – SN7/814 đường Láng SN9/30 Tạ Quang Bửu Hệ thống lớp tốn thầy Lê Hòa Hải – Facebook: Lê Hòa Hải Bài 1.6 Adam xây số lâu đài cát Martin lại nhiều Susan Lucy xây số lâu đài cát nhiều Adam nhiều Martin Dana xây số lâu đài cát nhiều Martin lại Lucy Hỏi xây nhiều lâu đài cát nhất? Đáp số: Bài 1.7 Peter viết số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lên bảng trắng Sau đó, Peter xóa vài số cộng số lại nhận tổng 24 Hỏi lại nhiều số bảng? Đáp số: Bài 1.8 Nếu gấu túi Koko không ngủ, ăn hết 45 gam Nếu ngày hôm qua Koko ngủ suốt 20 giờ, ăn hết gam cây? Đáp số: III Bài tập nhà (Làm vào tập nhà) Bài 2.1 Em viết lại bảng cửu chương 5, bảng cửu chương Bài 2.2 Đặt tính: a) 13 x b) 29 x c) 67 x d) 12 x e) 25 x f) 57 x g) 43 x h) 69 x i) 78 x b) 28 x + 132 c) 79 x - 53 Bài 2.3 Tính: a) 24 x + 125 Bài 2.4 Bạn An có 35 viên bi, bạn Tùng có số bi gấp lần số bi bạn An có Hỏi bạn Tùng có viên bi? Bài 2.5 Cửa hàng có 12kg gạo nếp có số gạo tẻ gấp lần số gạo nếp Hỏi cửa hàng có: a) Bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ b) Tất ki-lô-gam gạo? Liên hệ: Thầy Hải (097.529.0903) – SN7/814 đường Láng SN9/30 Tạ Quang Bửu ... chương 5, bảng cửu chương Bài 2.2 Đặt tính: a) 13 x b) 29 x c) 67 x d) 12 x e) 25 x f) 57 x g) 43 x h) 69 x i) 78 x b) 28 x + 132 c) 79 x - 53 Bài 2 .3 Tính: a) 24 x + 1 25 Bài 2.4 Bạn An có 35 viên... Bài 1 .3 Tính a) 14 x + 1 25 b) 47 x + 58 c) 59 x - 34 Bài 1.4 Bao thứ có 15 kg gạo, bao thứ hai có số gạo... tính a) 31 x b) 24 x c) 78 x d) 21 x e) 36 x f) 47 x g) 56 x h) 67 x i)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap toan lop 3 bang nhan 5 6 gap mot so len nhieu lan, bai tap toan lop 3 bang nhan 5 6 gap mot so len nhieu lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn