Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

16 98 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2017, 10:09

Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Phân tích thực trạng hoạt động Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) Trên sở nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Bài làm: Giới thiệu EVN HANOI: EVN HANOI doanh nghiệp Nhà nước hạch tốn độc lập, trực thuộc Tập đồn Điện lực Việt Nam (EVN) Tổng cơng ty có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện đầu tư phát triển lưới điện từ cấp điện áp 110kV xuống 0,4kV Ngồi ra, Tổng cơng ty có nhiệm vụ trị đặc biệt quan trọng đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng cao phục vụ hoạt động trị, an ninh, văn hóa, ngoại giao, phát triển kinh tế xã hội sinh hoạt nhân dân địa bàn thành phố Hà Nội Với định hướng chiến lược đắn, linh hoạt phù hợp với yừng giai đoạn phát triển Thủ đô ngành điện, với phấn đấu nỗ lực tập thể cán công nhân viên, năm qua Tổng cơng ty hồn thành xuất sắc vai trò đơn vị chủ chốt việc cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội với tỷ lệ phát triển hàng năm từ 12%-15% Cùng với việc thực nhiệm vụ kinh doanh bán điện, năm qua, Tổng công ty chủ động bước tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khác theo chế thị trường Trong đó, kinh doanh viễn thông công cộng xác định nhiệm vụ kinh doanh chính, giữ vai trò phát triển Tổng công ty Trong năm tới, ngồi việc thực có hiệu lĩnh vực kinh doanh kinh doanh điện kinh doanh viễn thông công cộng, Tổng công ty tiếp tục trì mở rộng mối quan hệ hợp tác đầu tư phát triển theo hướng đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, đặc biệt công trình, dự án nguồn điện, lĩnh vực tài hoạt động kinh tế khác phù hợp với khả Tổng cơng ty Tập đồn Điện lực Việt Nam sách pháp luật Nhà nước EVN HANOI xác định khách hàng động lực thúc đẩy, người bạn đồng hàng Với chiến lược kinh doanh hướng tới khách hàng mục tiêu hành động: "Luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện khách hàng với chất lượng ngày cao dịch vụ ngày hoàn hảo" đem lại thành công cho Tổng công ty mặt hoạt động EVN HANOI xây dựng chiến lược tầm nhìn Tổng cơng ty: - Tầm nhìn đến năm 2020: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam vươn tới tầm khu vực - Sứ mệnh: + Đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế sinh hoạt nhân dân Thủ đô Đặc biệt đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ kiện, hoạt động trị, an ninh, văn hố, ngoại giao Đảng, Chính phủ Thành phố diễn địa bàn Thủ đô + Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt - Các mục tiêu chiến lược: + Tổ chức mô hình quản lý sản xuất hiệu quả, ổn định, lâu dài Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, phù hợp với mơ hình mới, đáp ứng u cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế + Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo đào tạo lại, thực sách thu hút nhân tài Tăng cường đồn kết nội bộ, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận lãnh đạo cán cơng nhân viên phát triển bền vững Tổng công ty + Xây dựng phát triển Văn hoá doanh nghiệp theo hiệu "Thắp sáng niềm tin" Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với sắc Thủ đô Hà Nội Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty thông qua việc đổi mới, cải tiến dịch vụ khách hàng + Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, đổi công nghệ, tăng suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh + Bảo vệ môi trường, hạn chế tối thiểu tác động đến mơi trường, tích cực tun truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu đầu việc thực giải pháp bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển xanh, hiệu quả, bền vững Từ năm 2004 Tổ chức chứng nhận BVC cấp chứng ISO 9001:2000 (nay 9001:2008) cho Hệ thống quản lý chất lượng EVN HANOI EVN HANOI xây dựng Chính sách chất lượng Tổng cơng ty gồm điều, điều 3: "Chủ động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để ngày nâng cao thoả mãn nhân viên, khách hàng bên liên quan" Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Mục tiêu tổng quát chức đào tạo huấn luyện tổ chức, doanh nghiệp phản ánh qua ba thành tố: đào tạo (training), giáo dục (education) phát triển (development) Danh từ đào tạo bao gồm hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ cá nhân công việc hành Giáo dục bao gồm hoạt động nhằm cải tiến, nâng cao thục khéo léo cá nhân cách toàn diện theo hướng định vượt ngồi cơng việc hành… Phát triển bao gồm hoạt động nhằm chuẩn bị cho công nhân viên theo kịp với cấu tổ chức thay đổi phát triển 6.2 Bên cạnh đó, mơi trường hầu hết tổ chức, doanh nghiệp ngày động cạnh tranh Sự cạnh tranh trở nên khốc liệt đòi hỏi khách hàng ngày cao, thời gian đểể̉ phát triển tung thị trường sản phẩm dịch vụ chẳng chốc chúng trở nên lỗi thời Ngày nay, tổ chức, doanh nghiệp cần phải học nhiều hết họ phải đối mặt với thách thức ngày lớn Mỗi tổ chức, doanh nghiệp phải trở thành tổ chức học tập hay tổ chức học hỏi Có nhiều học giả giới đưa định nghĩa khác tổ chức học hỏi "Những tổ chức không ngừng học tập tổ chức mà người ta mở rộng khả nhằm tạo kết mà họ thực mong muốn, nơi mà mẫu tư nuôi dưỡng, nơi mà khát vọng tập thể giải phóng, người tiếp tục học cách học tập chung với nhau" hay "Tổ chức học tập tổ chức thành thạo việc tạo ra, thu thập chuyển giao kiến thức thành thạo thay đổi hành vi để phản ánh hiểu biết sáng tỏ mới" Kết tầm nhìn chiến lược tổ chức tạo nên nhân viên thành thạo việc tạo ra, thu thập trao đổi kiến thức Chính họ giúp tổ chức trở nên thơng thống, khuyến khích việc tranh luận cách cởi mở, suy nghĩ toàn diện có hệ thống Những tổ chức học tập thích nghi với hồn cảnh bất ngờ, phản ứng nhanh chóng so với đối thủ cạnh tranh Thuật ngữ tổ chức học hỏi sử dụng để miêu tả tổ chức học hỏi nhanh chóng sử dụng kiến thức để trở nên hiệu Trong tổ chức này, định chủ yếu bị chi phối mong muốn học hỏi mong muốn cải thiện hiệu hoạt động thời gian ngắn Nhiều hoạt động tổ chức thực nhằm phát triển lựa chọn cơng cụ mơ hình tâm lý chung để hiểu rõ quy trình cơng việc cách thức thích nghi với mơi trường đạt mục tiêu tổ chức Các nguồn lực đầu tư để thúc đẩy việc học tập cấp (ví dụ: chương trình đào tạo, phân cơng nhiệm vụ đặc biệt để tăng cường học hỏi, hệ thống thông tin để phân tích quy trình đánh giá kết quả) Giá trị đổi mới, thử nghiệm, tính linh hoạt sáng kiến gắn kết chặt chẽ vào văn hóa tổ chức phản ánh chế khen thưởng Mọi người cấp độ trao thêm quyền lực để giải vấn đề tìm cách làm việc hiệu Đội ngũ lãnh đạo cao hình thành trì quy trình nhằm ni dưỡng ý tưởng hỗ trợ việc thay đổi người cấp đề xuất Kiến thức truyền bá rộng rãi cho có nhu cầu người khuyến khích áp dụng kiến thức vào cơng việc Từ phân tích trên, nhận thấy nhân tố tác động có ảnh hưởng lớn tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp bao gồm: - Hỗ trợ cấp quản lý cao nhất: Nếu khơng có hỗ trợ cấp quản lý cao chương trình đào tạo phát triển không thành công Cách hiệu để đạt thành cơng nhà điều hành đóng vai trò tích cực việc đào tạo cung cấp nguồn lực - Cam kết nhà quản lý chun mơn quản lý chung: Ngồi cấp quản lý cao tất nhà quản lý từ nhà quản lý chuyên môn tới nhà quản lý chung phải cam kết tham gia vào trình đào tạo phát triển - Những tiến cơng nghệ: Máy tính cá nhân Internet có ảnh hưởng lớn đến việc thực tất chức cơng việc - Tính phức tạp mặt tổ chức: Các cấu tổ chức mà tinh giản cấp quản lý đồng nghĩa với việc nhiệm vụ công việc cá nhân nhóm làm việc vừa mở rộng lại vừa nâng tầm - Phong cách học: Những người ham học có tiến lĩnh vực học để đạt đến mục tiêu cụ thể Mục đích tốt để học mà học mang lại ích lợi - Các chức nhân khác: Các nhân viên có trình độ cao có động lực dễ đào tạo 6.1 Thực trạng hoạt động Đào tạo phát triển nguồn nhân lực EVN HANOI: 3.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Cung cấp nguồn lực: Căn lĩnh vực hoạt động kinh doanh Tổng công ty, yêu cầu Hệ thống chất lượng, Tổng Giám đốc trưởng phận xác định yêu cầu nhân lực, trang thiết bị, sở vật chất cần thiết phục vụ cho công việc Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp nguồn lực xác định nhằm thực trì hệ thống chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO9001: 2008 không ngừng nâng cao tính hiệu lực Hệ thống chất lượng, liên tục thoả mãn yêu cầu hợp lý khách hàng - Quản lý nguồn nhân lực: EVN HANOI coi trọng phát triển nguồn nhân lực Yếu tố người quan trọng việc tạo chất lượng cho sản phẩm dịch vụ Tổng công ty Do vị trí cơng việc có ảnh hưởng đến chất lượng, lực cần thiết để thực công việc xác định rõ ràng Mô tả công việc chức danh Ban Lãnh đạo Tổng công ty kiểm soát lực nhân viên, cung cấp khuyến khích việc giáo dục, đào tạo, rèn luyện, chia sẻ kinh nghiệm cần thiết để đảm bảo nhân viên có đủ phẩm chất lực cần thiết thực công việc EVN HANOI thiết lập thực Quy trình quản lý nguồn nhân lực để đảm bảo liên tục nâng cao nhận thức trình độ nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công việc (Quy trình đào tạo) Những đề nghị đào tạo cán bộ, nhân viên Tổng Giám đốc Trưởng ban Tổ chức lao động Tiền lương xem xét Điều kiện: Các cán nhân viên có cam kết làm việc cho Tổng công ty tối thiểu 10 năm ưu tiên tham dự chương trình đào tạo chun ngành ngồi nước Tổng cơng ty tài trợ Các trường hợp chấp thuận hỗ trợ tồn phần kinh phí Định kỳ cuối hàng năm, trưởng phận tiến hành đánh giá tính hiệu lực nhân viên đào tạo, người theo dõi nhân sự, đào tạo chịu trách nhiệm thống kê, tổng kết đánh giá tổng thể hoạt động đào tạo năm Các hồ sơ nhân theo dõi đào tạo, giáo dục, kỹ kinh nghiệm chuyên môn lưu giữ làm để phân công công việc hợp lý 3.2 Kế hoạch: Hàng năm, theo yêu cầu EVN thực tế sản xuất-kinh doanh Tổng công ty, EVN HANOI xây dựng kế hoạch đào tạo kinh phí chi tiết tồn Tổng cơng ty EVN HANOI phân cấp, giao kế hoạch đào tạo cho đơn vị trực thuộc thực Kế hoạch đào tạo gồm nội dung: Nâng bậc công nhân kỹ thuật bồi huấn, tập huấn chuyên môn; Đào tạo kỹ quản lý, ngoại ngữ, tin học; Đào tạo tiến sỹ, cao học, đại học, cao đẳng; Đào tạo tham quan, học tập nước Mặt khác, Tổng cơng ty khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho CBCNV tự học tập, nâng cao trình độ, phát huy lực, khả thân đồng thời nâng cao trách nhiệm với Tổng công ty sau đào tạo Tổng công ty chủ động nguồn kinh phí sử dụng hiệu chi phí đào tạo Theo kế hoạch hàng năm, công tác đào tạo phép chi từ 4% đến 5% tổng quỹ lương Tổng công ty hạch tốn vào chi phí giá thành Giai đoạn vừa qua, sau tính tốn hợp lý để tiết kiệm chi phí, tùy yêu cầu năm, Tổng cơng ty xây dựng kinh phí đào tạo từ 2,5% đến 3% quỹ tiền lương Tổng công ty lựa chọn, xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với trường Đại học có uy tín nước Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Học viện Kỹ thuật qn sự, Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng, Trường Đại học Điện lực trường ngành điện để tổ chức đào tạo Trong năm qua, công tác đào tạo Tổng công ty đầu tư chiều sâu chiều rộng, với nhiều loại hình đào tạo từ bản, nâng cao, chuyên sâu đào tạo cao học, tiến sỹ Các hình thức đào tạo đa dạng, từ lớp ngắn hạn đến lớp dài hạn nhiều nguồn kinh phí khác (nguồn kinh phí Tổng công ty EVN cấp) Các chuyên ngành đào tạo mở rộng theo mơ hình kinh doanh đa ngành Tổng cơng ty Các loại hình đào tạo áp dụng EVN HANOI bao gồm: Đào tạo dài hạn (đào tạo công nhân kỹ thuật, đại học vừa học vừa làm, thạc sỹ, tiến sỹ); Đào tạo ngắn hạn (đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý, cán nghiệp vụ, công nhân theo yêu cầu sản xuất-kinh doanh hàng năm, hội nghị, hội thảo, tập huấn, huấn luyện, đào tạo tham quan học tập nước ngoài, đào tạo theo dự án); Bồi huấn thi nâng ngạch, nâng bậc lương, kiểm tra giữ bậc lương hàng năm; Đào tạo khác (tiếng Anh, máy tính ) Cơng tác đào tạo triển khai thực theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 không ngừng đổi mới, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin vào công tác quản lý đào tạo: từ công tác thi tuyển công chức đến kiểm tra đánh giá cán bộ, kiểm tra sát hạch trình độ chun mơn nghiệp vụ Từ đó, việc đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Tổng cơng ty xác, khách quan giúp lãnh đạo Tổng cơng ty có định hướng định xác cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty 3.3 Kết thực hiện: - Công tác đào tạo thường xuyên ngắn hạn: Tổng công ty tổ chức thực đào tạo bồi huấn ngắn hạn hàng năm, trọng tâm bồi huấn nâng bậc cơng nhân kỹ thuật bồi huấn kiểm tra giữ bậc hàng năm cho công nhân kỹ thuật Tổng công ty - Công tác đào tạo chuyên sâu nghề: Được đặc biệt quan tâm triển khai thực quản lý vận hành sửa chữa cáp ngầm trung áp đến 35kV, thí nghiệm điện cao áp, đào tạo thí nghiệm rơle, đào tạo sửa chữa điện nóng đường dây trung áp đến 35kV, đào tạo cấp chứng nghề - Cơng tác đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng nhân tài: Tổng công ty tổ chức thực đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán công nhân viên, đào tạo nâng cao lý luận trị, lực quản lý cho cán quản lý Tổng công ty Đặc biệt, việc bồi dưỡng nhân tài, Tổng công ty cử cán công nhân viên tham gia đào tạo sau đại học nước nước * Một số chương trình đào tạo mà Tổng cơng ty thực thành công: - Lớp bồi dưỡng cán quản lý tồn Tổng cơng ty: Kết hợp với Khoa Đào tạo sau Đại học, Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Kinh tế Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hàng năm Tổng công ty tổ chức lớp ngắn hạn từ đến tháng nhằm đào tạo lại, bổ sung nâng cao kiến thức cho cán quản lý tất lĩnh vực hoạt động Tổng công ty Mỗi năm có từ 90 đến 120 lượt cán quản lý cấp tham gia lớp đào tạo Mặt khác, với nhận thức công ty điện lực trực thuộc đại diện ngành Điện, trực tiếp thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng, hoạt động dịch vụ điện lực khác dịch vụ kinh doanh viễn thông công cộng, nơi trực tiếp bán điện đến khách hàng, hoạt động công ty điện lực trực thuộc ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh, uy tín Tổng cơng ty tồn ngành Điện Do đòi hỏi cán quản lý cơng ty điện lực phải có lực trình độ quản lý tốt Xác định nên Tổng công ty mở lớp đào tạo kiến thức quản lý riêng cho cán quản lý cấp công ty điện lực Các cán lãnh đạo công ty điện lực trước bổ nhiệm phải qua lớp đào tạo bồi dưỡng quản lý Từ năm 2002, Tổng công ty tổ chức 19 lớp với khoảng 1.000 học viên tham dự đạt mục tiêu đặt khơng có cán quản lý cấp cơng ty điện lực chưa đào tạo kiến thức quản lý - Đào tạo kỹ sư điện cho công ty điện lực trực thuộc: Trong năm qua việc tuyển dụng người lao động có kỹ sư điện cơng ty điện lực trực thuộc khó khăn Sau nghiên cứu điều kiện thực tế đặc thù công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty, Tổng công ty đưa phương án đào tạo chỗ, hợp lý cho đơn vị Tổng công ty giao cho đơn vị Tổng cơng ty có đủ điều kiện làm đầu mối tổ chức, ký hợp đồng với Trường Đại học nước Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Điện lực để đào tạo lớp Hệ thống điện Đối tượng CBCNV công tác đơn vị theo hình thức học tập chức Các lớp đào tạo cung cấp nguồn kỹ sư điện đáng kể cho đơn vị Tuy chất lượng đào tạo chưa hoàn toàn mong muốn nguồn kỹ sư có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt người khẳng định gắn bó ổn định lâu dài với đơn vị họ làm việc Trong năm 2009 tổ chức lớp đào tạo Hệ thống điện vừa học vừa làm cho 97 học viên - Đào tạo người làm công tác kỹ thuật viễn thông kinh doanh viễn thông: Đáp ứng kịp thời cho công tác phát triển hoạt động kinh doanh viễn thông Tổng công ty, từ ngày đầu thực nhiệm vụ Tổng công ty phối hợp với Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng mở số lớp ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức viễn thông cho CBCNV Tổng công ty Để quản lý vận hành kinh doanh dịch vụ viễn thông đơn vị, Tổng công ty phối hợp với Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng, Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo chuyên ngành kỹ sư điện tử viễn thông 103 học viên Đáp ứng với đặc thù kinh doanh viễn thông Tổng công ty, Tổng công ty ký hợp đồng với Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng thiết kế riêng chương trình đào tạo 48 Cử nhân Quản trị kinh doanh viễn thông cho Tổng công ty - Hàng năm, Tổng công ty thường xuyên tổ chức đào tạo Trung tâm Đào tạo bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai, phối hợp với Trung tâm đào tạo, trường Đại học đặc biệt trường Đại học Điện lực để tổ chức từ 30 - 35 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán quản lý cho công nhân quản lý vận hành với khoảng gần 2.000 lượt CBCNV tham gia Các lớp học nhằm mục đích tạo điều kiện cho CBCNV tiếp thu kiến thức khoa học quản lý tiếp cận với kỹ thuật công nghệ nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty * Năm 2009 Tổng công ty tổ chức thực đào tạo: - Đào tạo nước: 2.833 lượt người với lớp đào tạo chuyên sâu nghề thí nghiệm điện; Kiểm định viên đo lường; Quản lý vận hành sửa chữa cáp đồng, cáp quang; Quản lý hệ thống đo đếm điện năng; tiếng Anh trực tuyến; Nghiệp vụ quản lý nhân máy tính; Hệ thống điện vừa học, vừa làm; Kỹ sư hệ thống điện; Chăm sóc khách hàng viễn thơng - Tham quan học tập nước ngoài: 90 lượt người với đoàn học tập, tham dự hội nghị nước châu Á châu Âu - Đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ hệ thống điện, thạc sỹ kinh tế lượng trường đại học nước đào tạo thạc sỹ AIT nước Thái Lan: 50 người - Nâng bậc công nhân kỹ thuật: 500 người - Giữ bậc: 1.500 người 3.4 Các phương pháp đào tạo áp dụng EVN HANOI: - Tất 17 phương pháp đào tạo (giáo trình Griggs) áp dụng EVN HANOI với mức độ khác nhau, làm đề cập đến số phương pháp thông dụng nhất: + Đào tạo cầm tay việc: CBCNV Tổng công ty phân công làm việc chung với CBCNV lâu năm giàu kinh nghiệm Họ vừa học vừa làm cách quan sát, lắng nghe lời dẫn làm theo Phương pháp áp dụng đơn vị trực tiếp sản xuất vận hành lưới điện, lắp đặt trạm biến áp, đường dây, hiệu chỉnh kiểm định công tơ tỏ hiệu + Đào tạo lớp học: EVN HANOI thường xuyên tổ chức lớp học ngắn hạn bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, công tác đấu thầu, đào tạo bảo hành thiết bị đầu cuối Trong thời gian ngắn, thông tin chuyển tải nhiều nên hiệu nhiều phụ thuộc vào trình độ tiếp thu học viên + Đào tạo bên ngồi sử dụng máy móc thiết bị: Tại Trung tâm Đào tạo bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai, Tổng công ty xây dựng hệ thống thiết bị sử dụng thường xuyên Tổng công ty trạm biến áp, cột điện cỡ,… với dụng cụ thao tác Đây hệ thống thực đào tạo phát triển diễn nơi khác khu vực sản xuất nhằm giúp cho người đào tạo thoát khỏi áp lực cơng việc q trình học tập, trọng vào học kỹ cần cho công việc + Luân chuyển công việc: EVN HANOI áp dụng phương pháp luân chuyển công việc CBCNV, đặc biệt cán quản lý nhằm giúp cho CBCNV mở rộng kinh nghiệm, hiểu công việc khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiều lĩnh vực công việc + Học qua mạng E-learning: Những năm trước đây, EVN HANOI ký hợp đồng với Trung tâm đào tạo tiếng Anh Apollo, Language Link để đào tạo tiếng Anh cho CBCNV Từ năm 2009 EVN HANOI thử nghiệm phương pháp học tiếng Anh qua mạng Mỗi học viên cấp account, nhận giáo trình làm test qua mạng Phương pháp đòi hỏi tự giác cao học viên + Mô đào tạo máy tính: Hàng năm, Tổng cơng ty thường xun tổ chức khóa đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho cán kinh doanh, kế tốn, văn thư… thơng qua việc thực cơng việc hàng ngày hệ thống máy tính mơ chương trình ứng dụng Tổng cơng ty chương trình thống tồn Tập đồn Điện lực Việt Nam - Tổng cơng ty có sách khen thưởng hỗ trợ kinh phí đào tạo hợp lý: + Chế độ hỗ trợ kinh phí cho CBCNV sau tự túc học tập đạt kết xuất sắc, kích thích việc tự học tập nâng cao trình độ CBCNV Tổng cơng ty + Chính sách nâng lương cho đội ngũ CBCNV cơng nhân viên đủ điều kiện trình độ kỹ sư, cử nhân để dự thi chuyển ngạch lương lên chuyên viên chuyên viên Với sách đắn, phương pháp tổ chức thực khoa học, khơng ngừng đổi hồn thiện, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng cơng ty mang lại lợi ích hiệu quả, góp phần nâng cao thoả mãn CBCNV, khách hàng bên liên quan Những hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực EVN HANOI: - Nhu cầu đào tạo phát triển: Hàng năm, EVN HANOI lập kế hoạch đào tạo chi tiết thường thụ động, chưa có tính nhạy bén, nhìn xa trơng rộng EVN HANOI chưa thực bước phân tích Tổng cơng ty, phân tích cơng việc phân tích cá nhân Do vậy, chương trình đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu cơng việc đào tạo không đối tượng VD, có kế hoạch đào tạo, đơn vị thành viên thường cử CBCNV có suất lao động thấp học, CBCNV có khả phải lại đơn vị làm việc để đảm bảo suất lao động Thực tế là, CBCNV sau đào tạo trở không làm việc, làm giảm hiệu phí phạm kinh phí chương trình đào tạo EVN HANOI thụ động việc lập kế hoạch đào tạo, chưa nhìn xa trơng rộng Từ cuối năm 2005 Tổng công ty bắt đầu phép kinh doanh viễn thông công cộng chưa có chuẩn bị đào tạo từ trước dẫn đến vừa triển khai kinh doanh nghề hoàn toàn mẻ, vừa đào tạo nguồn nhân lực, vậy, Tổng công ty vất vả việc kinh doanh viễn thông Mặt khác, EVN HANOI doanh nghiệp Nhà nước nên chưa mạnh mẽ việc đổi thay đổi nhân Các CBCNV bậc cao đồng nghĩa với tuổi đời cao sợ đào tạo đào tạo lại họ bị hạn chế việc tiếp thu kỹ tay nghề Tổng công ty chưa tổ chức buổi thảo luận việc đổi thay đổi nhân để tìm đồng thuận, bớt đối kháng CBCNV - Đánh giá kết đào tạo: Một phần thiếu q trình thực cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đánh giá kết đào tạo Đánh giá góp phần nâng cao hiệu đào tạo chất lượng nguồn nhân lực Tổng công ty để điều chỉnh nội dung kế hoạch đào tạo cho phù hợp Có mức đánh giá hiệu đào tạo phát triển: + Ý kiến học viên: Đánh giá mức độ hài lòng học viên khóa học, thu thập ý kiến học viên nội dung, phương pháp công tác tổ chức lớp học… + Mức độ tiếp thu: Xác định mức độ học viên tiếp thu kiến thức, kiểm tra trước kiểm tra sau đào tạo, so sánh kết + Những thay đổi hành vi: Đánh giá thay đổi hành vi học viên công việc làm hàng ngày, thường thực sau khóa học vài ba tháng + Mức độ đạt mục tiêu đào tạo phát triển: Đánh giá ảnh hưởng khóa đào tạo tới kết kinh doanh Tổng công ty, tổ chức, hiệu đầu tư + Đánh giá so với mức chuẩn: Đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với kết đào tạo tương tự ngành, đơn vị có mơ hình 6.1 EVN HANOI thực cơng tác đánh giá mức độ ý kiến học viên mức độ tiếp thu, chưa tiến hành đánh giá mức độ cao Trong báo cáo tổng kết hàng năm công tác đào tạo nguồn nhân lực, Tổng công ty đơn báo cáo số lượng lớp học tổ chức, nội dung đào tạo, số lượng CBCNV tham gia mà chưa đánh giá hiệu công tác đào tạo, tác động đến kết sản xuất-kinh doanh Tổng công ty Báo cáo chưa nêu hạn chế để có biện pháp khắc phục cải tiến Giải pháp khắc phục: Nhằm khắc phục hạn chế trên, cần thực số giải pháp sau: - EVN HANOI cần thực bước phân tích Tổng cơng ty, phân tích cơng việc phân tích nhân viên Tổng công ty cần dựa vào kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm sau, kế hoạch năm dài hạn để xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp - Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần nhạy bén, đáp ứng thay đổi tương lai, phù hợp với xu hướng thời đại - Nghiên cứu kỹ hồ sơ lực CBCNV, hướng dẫn, tư vấn cho cán tổ chức đơn vị trực thuộc việc lựa chọn CBCNV đào tạo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc sau đào tạo - Tổ chức buổi thảo luận tính cấp bách việc trang bị kiến thức kỹ mới, việc đổi thay đổi nhân Tổng công ty - Định kỳ đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, từ đưa biện pháp khắc phục cải tiến - Phát huy hiệu Hệ thống quản lý chất lượng Tổng công ty Tài liệu tham khảo: 6.1 Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - ĐH Griggs 6.2 Quản trị nhân - Nguyễn Hữu Thân 6.3 Giới thiệu EVN HANOI - EVN HANOI 6.4 Báo cáo công tác đào tạo năm 2009 - EVN HANOI ... nhân khác: Các nhân viên có trình độ cao có động lực dễ đào tạo 6.1 Thực trạng hoạt động Đào tạo phát triển nguồn nhân lực EVN HANOI: 3.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Cung cấp nguồn lực: ... lượng nguồn nhân lực Tổng cơng ty xác, khách quan giúp lãnh đạo Tổng cơng ty có định hướng định xác cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty 3.3 Kết thực hiện: - Công tác đào tạo. .. trình thực cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đánh giá kết đào tạo Đánh giá góp phần nâng cao hiệu đào tạo chất lượng nguồn nhân lực Tổng công ty để điều chỉnh nội dung kế hoạch đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Phân tích thực trạng về hoạt động Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn