Ai da dat ten cho dong song

7 752 6
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2013, 01:26

. niềm tự hào tha thiết sâu lắng của tác giả dành cho dòng sông quê hơng, cho xứ Huế thân yêu và cũng là cho đất nớc. - Đặc trng của thể loại bút kí và nghệ. sánh, nhân hoá, ẩn dụ GV đa bài tập cho HS làm: ? Cách đặt tiêu đề và kết thúc tác phẩm bằng câu hỏi: Ai đã đặt tên cho dòng sông? nhằm mục đích gì ? GV:Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Ai da dat ten cho dong song, Ai da dat ten cho dong song, Ai da dat ten cho dong song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn