GIẢI CHI TIẾT đề thi thử môn Lý trường THPT Việt Trì – Phú Thọ lần 1 năm 2018

9 243 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2017, 11:40

SỞ GD & ĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ ĐỀ THI THỬ LẦN 2018 Môn: Vật Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Chất điểm có khối lượng 50 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, biên độ 10 cm tần số góc 10 rad/s Cơ dao động tổng hợp 25 mJ Độ lệch pha hai dao động thành phần 2   A B C D 3 Câu 2: Cuộn dây có độ tự cảm L, có dòng điện cường độ I lượng từ trường cuộn dây tính theo công thức A LI2 B 2L/I2 C 0,5LI D 0,5LI2 Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10t 0,25π) cm Biên độ dao động vật A cm B 16 cm C cm D cm Câu 4: Dao động cưỡng có tần số A Tần số dao động riêng hệ B Chu kì dao động riêng hệ C Chu kì ngoại lực D Tần số ngoại lực Câu 5: Chọn đáp án sai nói dao động điều hòa với biên độ A A Khi vật từ vị trí cân biên chiều vận tốc ngược với chiều gia tốc B Khi vật từ vị trí cân biên độ lớn gia tốc tăng C Quãng đường vật phần tư chu kì dao động A D Khi vật từ biên vị trí cân chiều vận tốc với chiều gia tốc Câu 6: Một vật dao động điều hòa trục Ox với O trùng vị trí cân bằng, biên độ dao động 10 cm, chu kì dao động T = s Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương, phương trình dao động vật A x = 10cos(πt 0,5π) cm B x = 10cos(πt + π) cm C x = 10cos(πt + 0,5π) cm D x = 10cos(πt) cm Câu 7: Chọn phương án sai: A Sóng ngang sóng phần tử mơi trường có sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng B Sóng dọc sóng phần tử mơi trường có sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng C Hai nguồn kết hợp hai nguồn dao động phương, tần số có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian D Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, điểm dao động với biên độ cực đại gọi bụng sóng Câu 8: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m có đầu cố định, đầu gắn với nguồn dao động với tần số 20 Hz biên độ mm Trên dây có sóng dừng Biết sóng dây có tốc độ m/s Số điểm dây dao động với biên độ 3,5 mm A 32 B C 12 D 16 Câu 9: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 co lắc đơn có chiều dài dây treo l = 1,0 m, dao động điều hòa đoạn quỹ đạo có độ dài 10 cm Biên độ góc dao động A 0,1 rad B 0,05 rad C 50 D 100 Câu 10: Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào A lực cản môi trường B biên độ lắc C điều kiện kích thích ban đầu cho lắc dao động D khối lượng vật độ cứng lò xo Câu 11: Một vật dao động điều hòa với chu kì T tần số dao động 2 A 2πT B C D T T T Câu 12: Một khung dây hình vng cạnh 20 cm nằm tồn từ trường vng góc với đường cảm ứng Trong thời gian 0,2 s, cảm ứng từ trường giảm từ 1,2 T Suất điện động cảm ứng khung dây thời gian có độ lớn A 2,4 V B 240 V C 240 mV D 1,2 V Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo l0 Chu kì dao động lắc l0 l0 g g A T  B T  2 C T  D T  2 2 g l0 2 l0 g Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 14: Một sóng có tần số f, bước sóng  lan truyền mơi trường vật chất đàn hồi, tốc độ truyền sóng f  A v = f B v  C v  D v = 2πf  f Câu 15: Một sóng ngang truyền sợi dây dài nằm ngang Hai điểm P Q nằm sợi dây cách khoảng x Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt πx) cm, với t tính s Tần số sóng A 20 Hz B 20π Hz C 10π Hz D 10 Hz Câu 16: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền chân khơng B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng, khí C Sóng âm sóng học D Sóng âm khơng khí sóng dọc Câu 17: Cho hai điện tích điểm đặt cố định hai điểm A B, để cường độ điện trường gây hai điện tích trung điểm đoạn AB A hai điện tích phải trái dấu, độ lớn B hai điện tích phải dấu, độ lớn C hai điện tích phải trái dấu, khác độ lớn D hai điện tích phải dấu, khác độ lớn Câu 18: Hạt tải điện kim loại A electron tự B ion dương C ion dương electron tự D ion âm Câu 19: Một máy đo độ sâu biển dựa vào nguyên phản xạ sóng siêu âm, sau phát sóng siêu âm 0,8 s nhận tín hiệu siêu âm phản xạ lại Biết tốc độ truyền âm nước 1400 m/s Độ sâu biển nơi A 1550 m B 1120 m C 560 m D 875 m Câu 20: Chọn câu đúng: Theo định luật Ơm cho tồn mạch (mạch kín gồm nguồn điện trở) cường độ dòng điện mạch kín A tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn B tỉ lệ nghịch với suất điện động nguồn C tỉ lệ nghịch với điện trở nguồn D tỉ lệ nghịch với tổng điện trở toàn mạch Câu 21: Trong trường hợp sau đây, tắt dần nhanh dao động có lợi A Quả lắc đồng hồ B lắc đơn phòng thí nghiệm C Khung xe oto sau qua chỗ gồ ghề D Con lắc lò xo phòng thí nghiệm Câu 22: Trong nhận xét tụ điện đây, nhận xét không A điện dung đặc trưng cho khả tích điện tụ B hiệu điện đặt vào tụ lớn điện dung tụ lớn C Điện dung tụ lớn tụ tích điện lượng lớn D Điện dung tụ có đơn vị Fara (F) Câu 23: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình     x1  3cos 10t   cm x  7cos 10t   cm Biên độ dao động tổng hợp 6 6   A cm B 21 cm C cm D 10 cm Câu 24: Cho điện tích dấu đặt đỉnh tam giác Hai điện tích đẩy lực F0 = 10-6 N Mỗi điện tích chịu lực đẩy từ hai điện tích kia? 6 A 3.106 N B 0,5.10-6 N C 10-6 N D .10 N Câu 25: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(10πt + π) cm Thời gian vật quãng đường S = 12,5 cm kể từ thời điểm ban đầu t = 1 A s B s C s D s 15 15 12 30 Câu 26: Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn pha, đặt hai điểm A B cách cm Ở mặt nước, gọi d đường thẳng song song với AB, cách AB cm, C giao điểm d với đường trung trực AB M điểm d mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại Biết sóng lan truyền mặt nước với bước sóng cm Khoảng cách lớn từ C đến M A 15,75 cm B 3,57 cm C 4,18 cm D 10,49 cm Câu 27: Con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m = 500 g, chiều dài dây treo l, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với góc lệch cực đại 0 = 60 Giá trị lực căng dây treo lắc qua vị trí vật có động ba lần A 4,973 N B 5,054 N C 4,086 N D 5,034 N Câu 28: Điểm sáng A đặt trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính 30 cm, qua thấu kính cho ảnh Sưu A’ Chọn trục tọa độ Ox vng góc với trục chính, gốc O nằm trục thấu kính Cho A2dao động tầm https://blogvatly.com   điều hòa theo phương trục Ox theo quy luật x  4cos  5t   cm Tính từ lúc t = 0, A hết quãng đường 3    S  54  trục Ox ảnh A’ có tọa độ A  3cm B 4 3cm C 3cm D 3cm Câu 29: Một vật sáng đặt trước thấu kính cho ảnh thật Khi dịch chuyển vật dọc theo trục lại gần thấu kính đoạn cm ảnh dịch 10 cm dọc theo trục Khi dịch chuyển vật dọc theo trục xa thấu kính đoạn 40 cm ảnh dịch cm dọc theo trục Tiêu cự thấu kính A 10 cm B 12 cm C cm D 20 cm Câu 30: Từ trạm phát điện xoay chiều pha đặt vị trí M, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80  (coi dây tải điện đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây) Do cố, đường dây bị rò điện điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt vật có điện trở có giá trị xác định R) Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát tải tiêu thụ, sau dùng nguồn điện khơng đổi 12 V, điện trở không đáng kể, nối vào hai đầu hai dây tải điện M Khi hai đầu dây N để hở cường độ dòng điện qua nguồn 0,40 A hai đầu dây N nối tắt đoạn dây có điện trở khơng đáng kể cường độ dòng điện qua nguồn 0,42 A Khoảng cách MQ A 167 km B 45 km C 90 km D 135 km Câu 31: Cho lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật m = kg Treo lắc trần toa tàu phía trục bánh xe Chiều dài ray L = 12,5 m Tàu chạy với vận tốc 54 km/h lắc dao động mạnh Độ cứng lò xo A 56,9 N/m B 100 N/m C 736 N/m D 73,6 N/m Câu 32: Một nguồn điện V Ω nối với mạch ngồi có hai điện trở giống mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua nguồn A Nếu hai điện trở mạch mắc song song cường độ dòng điện qua nguồn A A B 2,5 A C A D A Câu 33: Một sóng dừng dây có bước sóng  N nút sóng Hai điểm P Q nằm hai phía N có vị   trí cân cách N đoạn Ở vị trí có li độ khác khơng tỉ số li độ P so với li 12 độ Q 1 A B C D 3 Câu 34: Một sóng học lan truyền mặt nước với tốc độ 25 cm/s Phương trình sóng nguồn u = 3cosπt cm Coi biên độ sóng thay đổi không đáng kể Vận tốc phần tử vật chất điểm M cách O khoảng 25 cm thời điểm t = 2,5 s A 3π cm/s B 25 cm/s C D 3π cm/s Câu 35: Hai khung dây tròn đặt cho mặt phẳng chứa chúng song song với từ trường Khung dây (1) có đường kính 20 m từ thơng qua 30 mWb Khung dây (2) có đường kính 40 m, từ thơng qua A 15 mWb B 60 mWb C 120 mWb D 7,5mWb Câu 36: Ở mặt chất lỏng có nguồn sóng S1, S2 cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = 2cos50πt mm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 40 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Trên đường nối S1S2 số điểm dao động với biên độ mm A 30 B 32 C 15 D 28 Câu 37: Một người phải điều chỉnh khoảng cách vật kính thị kính kính thiên văn 88 cm để ngắm chừng vô cực Khi đó, ảnh có độ bội giác 10 Tiêu cự vật kính thị kính A 8,8 cm 79,2 cm B cm 80 cm C 79,2 cm 8,8 cm D 80 cm cm Câu 38: Người ta làm thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận tốc v0 vật vị trí cân vật dao động điều hòa với biên độ A1; lần 2, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x0 bng nhẹ vật dao động điều hòa với biên độ A2; lần 3, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân x0 cung cấp cho vật vận tốc v0 vật dao động điều hòa với biên độ A A1 + A2 B A12  A 22 C   0,5 A12  A 22 D 0,5.(A1 + A2) Câu 39: Ba chất điểm dao động điều hòa phương, có biên độ 10 cm, 12 cm, 15 cm, với tần số f1, f2, f3 Biết thời điểm, li độ, vận tốc tần số chất điểm liên hệ với biểu thức x 2017.f x x    Tại thời điểm t, li độ chất điểm x1 = cm, x2 = cm, x3 = x0 Giá trị x0 gần 2018.f1f v1 v v với giá trị sau đây? A 13,3 cm B 9,0 cm C.12,88 cm D 8,77 cm Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 40: Một lắc lò xo dao động điều hòa, lực đàn hồi lò xo phụ thuộc vào chiều dài lò xo đồ thị hình vẽ Cho g = 10 m/s2 Biên độ chu kì dao động lắc A A =8 cm; T = 0,56 s B A = cm; T = 0,28 s C A = cm; T = 0,56s D A = cm; T = 0,28 s Sưu tầm https://blogvatly.com Câu B Câu 11 C Câu 21 C Câu 31 A Câu D Câu 12 C Câu 22 B Câu 32 C Câu D Câu 13 D Câu 23 D Câu 33 A Câu D Câu 14 A Câu 24 A Câu 34 A BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C A Câu 15 Câu 16 D A Câu 25 Câu 26 B D Câu 35 Câu 36 C A Câu B Câu 17 B Câu 27 D Câu 37 D Câu A Câu 18 A Câu 28 C Câu 38 B Câu B Câu 19 C Câu 29 A Câu 39 D Câu 10 D Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 B ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Biên độ dao động tổng hợp E  m2 A  A  10 cm 2 2 A  A1  A 2 Với cos      2A1A  Đáp án B Câu 2: + Năng lượng từ trường cuộn dây E = 0,5LI2  Đáp án D Câu 3: + Biên độ dao động vật A = cm  Đáp án D Câu 4: + Dao động cưỡng có tần số tần số ngoại lực cưỡng  Đáp án D Câu 5: + Quãng đường vật phần tư chu kì tùy vào vào vị trí vật → khác A → C sai  Đáp án C Câu 6: 2 + Tần số góc dao động     rad/s T Phương trình dao động vật x = 10cos(πt 0,5π) cm  Đáp án A Câu 7: + Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng → B sai  Đáp án B Câu 8: v + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n  n  16 → dây có sóng dừng với 16 bó → có 2f 32 điểm dao động với biên độ 3,5 mm  Đáp án A Câu 9: s + Biên độ góc 0   0,05 rad l  Đáp án B Câu 10: + Chu kì dao động lắc lò xo phụ thuộc vào khối lượng vật độ cứng lò xo  Đáp án D Câu 11: + Tần số dao động f  T  Đáp án C Câu 12: Bs  240 mV + Suất điện động cảm ứng xuất khung dây có độ lớn e  t  Sưu Đáp tầm án Cbởi https://blogvatly.com Câu 13: + Chu kì dao động lắc lò xo T  2 l0 g  Đáp án D Câu 14: + Công thức liên hệ vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ tần số f v = λf  Đáp án A Câu 15: + Tần số sóng f = 10 Hz  Đáp án D Câu 16: + Sóng âm khơng truyền chân không → A sai  Đáp án A Câu 17: + Để cường độ điện trường tổng hợp trung điểm AB hai điện tích phải dấu độ lớn  Đáp án B Câu 18: + Hạt tải điện kim loại electron tự  Đáp án A Câu 19: + Gọi h độ sâu biển 0,8 s quãng đường mà âm truyền 2h = vt → h = 560 m  Đáp án C Câu 20:  + I → dòng điện tỉ lệ nghịch với tổng trở mạch Rr  Đáp án D Câu 21: + Tắt dần khung xe qua ổ gà nhanh có lợi  Đáp án C Câu 22: + Điện dung tụ phụ thuộc vào chất tụ không phụ thuộc vào điện áp đặt lên → B sai  Đáp án B Câu 23: + Hai dao động pha → A = A1 + A2 = 10 cm  Đáp án D Câu 24: + Từ hình vẽ, ta thấy điện tích chịu tác dụng lực Fhl  3F  3.106 N  Đáp án A Câu 25: + Tại t = vật vị trí biên âm Ta có S = 2A + 0,5A → thời gian tương ứng t  T T   s 15  Đáp án B Câu 26: Sưu tầm https://blogvatly.com AB AB k  2,25  k  2,25   + Để CM lớn M thuộc hypebol ứng với k = Ta có: d1 d2 = cm + Với: 2  2 d1    4,5  x   52   4,5  x   52   4,5  x    x  10, 49  2  d    4,5  x  cm  Đáp án D Câu 27: + Vị trí động lần α = ±0,5α0 = 30 Lực căng dây T = mg(3cosα 2cosα0) = 5,034 N  Đáp án D Câu 28: df + Vị trí ảnh qua thấu kính d   60 cm → ảnh ngược chiều lớn gấp df đôi vật + Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí x = +2 cm theo chiều dương + Sau quãng đường 54 cm, vật đến vị trí cân theo chiều âm + Dao động ảnh ngược pha, biên độ gấp đôi x A  cm + Số dãy cực đại đoạn AB:   Đáp án C Câu 29: + Từ giả thuyết tốn, ta có:  1  d  d  f     2  d  d  10 f 2  d  5d   d  10d   d  d  20 cm   2    d  40d  5d  40d  d d f      d  40 d  f Vậy ta có f  10 cm  Đáp án A Câu 30:  12  0,   R1  R  12 180 + Ta có:   0, 42  MQ  R1  45 Ω 80  R  R  R1  80   R1  R  80  R1  R  80  Đáp án B Câu 31: + Con lắc dao động mạnh xảy cộng hưởng: m L T  2   k  56,0 N/m k v  Đáp án A Câu 32: + Với hai điện trở mắc nối tiếp Rnt = 2R, ta có:  I   R  Ω R nt  r Sưu tầm 2Rbởi  1https://blogvatly.com + Với hai điện trở mắc song song Rss = Ω Khi đó: I    A R ss  r  Đáp án C Câu 33: + Hai điểm nằm hai bó sóng đối xứng qua nút dao động ngược pha  2d P  sin   u A     → tỉ số li độ P   P  uQ AQ  2d Q  sin       Đáp án A Câu 34: 2v + Bước sóng sóng    50 cm  → Phương trình dao động M: u M  3cos  t    vM  3 sin  t    cm/s + Tại t = 2,5 s → vM = 3π cm/s  Đáp án A Câu 35: + Ta có  S  với diện tích gấp lần từ thông qua khung dây (2) 120 mWb  Đáp án C Câu 36: 2v + Bước sóng sóng    1,6 cm  2S S Xét tỉ số  15  có 30 điểm dao động với biên độ mm   Đáp án A Câu 37: f + Độ bội giác ngắm chừng vô cực G    10  f1  10f f2 Với L = f1 + f2 → f2 = cm f1 = 80 cm  Đáp án D Câu 38: v + Biên độ dao động A1 là: A1   + Biên độ dao động A2 là: A2 = x0 v  + Biên độ dao động A3 là: A3  x 02     A12  A 22   Đáp án B Câu 39: 2  x  xv  vx v  ax x     + Ta có    v2 v2 v2 v x2  x  Kết hợp với v2  2  A  x       A  x2 v + Đạo hàm hai vế phương trình toán, ta thu được: x2 x 02 x2 x2 62 82 1 2 1 2 1  1      x  7,74 cm A  x1 A  x2 A  x3 10  62 122  82 152  x 02  Đáp án D Câu 40: l l 18   6cm + Biên độ dao động vật A  max  2 + Ta để ý rằng, vị trí lò xo khơng biến dạng (lực đàn hồi 0) lò xo có chiều dài 10 cm l0  l0  12  10  2cm  T  2  0,28s g Sưu tầm https://blogvatly.com  Đáp án B Sưu tầm https://blogvatly.com ... hàm hai vế phương trình toán, ta thu được: x2 x 02 x2 x2 62 82 1 2 1 2 1  1      x  7,74 cm A  x1 A  x2 A  x3 10  62 12 2  82 15 2  x 02  Đáp án D Câu 40: l l 18   6cm + Biên...  10 cm  Đáp án A Câu 30:  12  0,   R1  R  12 18 0 + Ta có:   0, 42  MQ  R1  45 Ω 80  R  R  R1  80   R1  R  80  R1  R  80  Đáp án B Câu 31: + Con lắc dao động mạnh xảy... https://blogvatly.com Câu B Câu 11 C Câu 21 C Câu 31 A Câu D Câu 12 C Câu 22 B Câu 32 C Câu D Câu 13 D Câu 23 D Câu 33 A Câu D Câu 14 A Câu 24 A Câu 34 A BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C A Câu 15 Câu 16 D A Câu 25 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT đề thi thử môn Lý trường THPT Việt Trì – Phú Thọ lần 1 năm 2018, GIẢI CHI TIẾT đề thi thử môn Lý trường THPT Việt Trì – Phú Thọ lần 1 năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay