Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình

2 619 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2013, 01:25

Giáo án Bài 8 Tác động của nội lực lên địa hình bề mặt Trái Đất I. Mục tiêu: Sau bài học này, HS có khả năng: 1. Kiến thức - HIểu đợc khái niệm nội lực và nguyên sinh ra nội lực - Phân tích đợc tác động theo phơng thẳng đứng lên địa hình bề mặt Trái đất. - Hiểu đợc bản chất của hiện tợng uốn nếp và đứt gãy, đồng thời so sánh đợc những khác biệt giữa 2 hiện tợng này. - Hiểu đợc tác động của 2 hiện tợng uốn nếp và đứt gãy đến việc hình thành địa hình trên bề mặt Trái Đất. 2. Kĩ năng - Kĩ năng khai thác kiến thức trong SGK - Kĩ năng làm việc theo nhóm II. Phơng pháp dạy học - Hớng dẫn học sinh khai thác tri thức từ SGK - Hớng dẫn HS khai thác kiến thức từ các mô hình động - Phong pháp đàm thoại gợi mở - Phơng pháp thảo luận nhóm - Phơng pháp giảng thuật - Phơng pháp giảng giải III. Phơng tiện dạy học - SGK - 1 số tranh ảnh và mô hình động IV. Hoạt động của GV và HS Hoạt động của GV và HS Nội dung chính GV mở bài: Hoạt động 1: GV giải thích cho HS khái niệm nội lực và các nguyên dẫn sinh ra nội lực I. Nội lực - Là lực phát sinh ở bên trong Trái Đất - Năng lực sinh ra nội lực là nguồn năng lợng từ: + Sự phân hủy các chất phóng xạ + Sự dịch chuyển các dòng vật chất theo trọng lực + Năng lợng từ các phản ứng hóa học + . Hoạt động 2: II. tác động của nội lực - GV đa ra mô hình và giải thcíhc ho HS hiểu vận động theo phơng thẳng đứng và các hiện tợng sinh ra do vận động theo phơng thẳng đứng - GV có thể đa ra một số ví dụ về vận động theo phơng thẳng đứng - HS lắng nghe 1. Vận động theo phơng thẳng đứng - Vận động theo phơng thẳng đứng là vận động xảy ra rất chậm trên một diện tích rộng lớn khó nhận biết. - Kết quả: gây ra hiện tợng biển tiến và biển thoái. - Hiện tợng này vẫn đang diễn ra trên Trái Đất. Hoạt động 3: - GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có từ 4 6 HS, nhóm chẵn hoàn thành phiếu học tập số 1, nhóm lẻ hoàn thành phiếu học tập số 2 - Thời gian hoàn thành 10 phút - GV gọ đại diện 2 nhóm lên báo cáo, các nnhóm còn lại bổ sung - GV tổng kết 2. Vanạ động theo phơng nằm ngang a) Hiện t a) Hiện t ợng uốn nếp ợng uốn nếp - Hiện tợng uốn nếp là hiện tợng các lớp đá uốn thành nếp. - Đặc điểm: Các lớp đá không bị thay đổi về tính chất liên tục. b) Hiện t b) Hiện t ợng đứt gãy ợng đứt gãy - Hiện tợng đứt gãy là hiện twợng các lớp đá bị gãy, đứt và dịch chuyển ng- ợc hớng ngợc nhau. - Đặc điểm: Các lớp đâ bị thay đổi về tính chất liên tục. Hoạt động 3 : - GV phát cho mỗi nhóm HS 1 tờ giấy khổ A 0 có kẻ sẵn bảng so sánh 2 hiện tonựg uốn nếp và đứt gãy - HS tiến hành so sánh - GV yêu cầu các nhóm lên bảng dán kết quả của nhóm mình và cho các nhóm nhận xét chéo nhau - GV nhận xét chung và tổng kết toàn bài . Giáo án Bài 8 Tác động của nội lực lên địa hình bề mặt Trái Đất I. Mục tiêu: Sau bài học này, HS có khả năng: 1. Kiến thức - HIểu đợc khái niệm nội lực và. và mô hình động IV. Hoạt động của GV và HS Hoạt động của GV và HS Nội dung chính GV mở bài: Hoạt động 1: GV giải thích cho HS khái niệm nội lực và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình, Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình, Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn